V e-shopu Alue.cz jsou nové křišťály z Madagaskaru. - Aktuální výběr ZDE
Sledujte Zápisníček, kde vycházejí aktuální zprávičky. Nejnovější příspěvek: 01.12.

2. / Návod na lidskou bytost / autor: ,,To-máš Marný" / DOPORUČUJI!

27. února 2010 v 17:23 | Alue |  tomáš marný
Následující text je opis z přednášky Tomáše Marného. - Vyšel nedávno na matrix-2001.cz. Tento opis vznikl z nahrávky pána, který na přednášky ,,Tomáše Marného" v minulosti chodil. Bohužel přepis, který vyšel na matrixu obsahuje obrovské množství chyb. Téměř všechny číselné údaje jsou nepřesné nebo špatné, místo slova ,,data" nacpal do přepisu ,,informace" a pár vět omylem tak zkomolil, že z nich vyšly fatální chyby, jako třeba nesmyslné tvrzení, že nás stvořili mimozemšťani. - Sám ,,Tomáš Marný" proto tento chybný přepis své přednášky opravil a předal mi ho ke zveřejnění ve správné formě.

2.ČÁST:
Lidská bytost je obrovský konvertor energií a je bytostí světelnou pracující na principu implozivní energie. Lidská bytost je vlastně energie a jak víme tak energie je nesmrtelná a věčná, tím i člověk je nesmrtelný. Největším podvodem na lidstvo bylo to, že nám řekli, že smrtí vše končí. To není pravda. Smrtí nic nekončí, pouze přijdeme o svou fyzickou hmotnou schránku (lidské tělo).
Po smrti žijeme dál v jiné dimenzi a se všemi vámi blízkými, kteří už zemřeli (rozuměj odešli do jiné dimenze), se ještě setkáte a popovídáte si, tomu věřte. Takže smrti se už nemusíte bát, ať umřete jakýmkoliv způsobem, vaše já zůstane věčně a budete si toho potom vědomi. Takže nemusíte truchlit nad ztrátou svých blízkých, ale v dobrém na ně vzpomínejte, ještě se uvidíte. Indiáni jako jediní smrt svých blízkých oslavovali a netruchlili, proč asi? Oni určité věci již věděli a znali. Proč si myslíte, že je zlikvidovali a vnutili jim západní způsob života a časem změnili i jejich myšlení?
Nebo si vezměte východní filozofii mnichů, co žijí v Tibetu, ti také vědí
mnoho co a jak na tomto světe funguje. Nebo lidé co přežili klinickou smrt, všichni vypovídají o stejném prožitku jak cestují tunelem za jasně zářícím světlem a mají krásné pocity a někteří se dostali už i na druhou stranu a tito lidé se už smrti nebojí a dosti se změní ve svém dalším životě, když opět procitnou a proberou se s klinické smrti. Uvedu jeden příklad: Jožo
Ráž se tam také dostal, byl dva měsíce v klinické smrti, ale nechce o tom mluvit, což je jasné. Udělali by z něj rychle blázna tak sstvořil písničku Zastavte kolotoč, kde své zážitky popsal, poslechněte si ji několikrát a zamyslete se nad textem. Takových příkladů bych mohl uvést několik, ale je to zbytečné.
Ještě vám vysvětlím, co to je explozivní a implozivní energie. Většina z vás zná explozivní energii, to je ta energie, kterou nám dali, abychom ji využívali. Tímhle tahem
jsme se dostali do slepé uličky.
Celý vesmír je duální. Planeta Země nám ukázala dva systémy, které využívá. A to explozivní energii a implozivní energii (systémy). Poměr těchto energií, nebo chcete-li systémů, je 1 : 999. Proto by mělo být bráno jako celek 1 000% a ne 100%, jak jsme se učili ve škole. Tedy planeta Země jen v jednom případě využívá explozivní energii a 999 případů energii implozivní. Prosím, v následujícím textu berte základ ne 100% ale 1 0 0 0 %. Děkuji za pochopení.
Explozivní energie je levotočivá, centrifugální, odstředivá, smrtonosná a destruktivní. Působí od středu ven, kdy je na začátku velký nárůst energie, šíří se po parabole, potom se její síla zmenšuje, až zcela zmizí. Využití energie při dodání 1000% energie je 200 - 400%, zbytek je nevyužit a energie končí (např. střela z děla, nejprve letí rychle nahoru dopředu, potom síla slábne a střela za určitou dobu začne padat rychle dolů až spadne, dráha letu je po parabole ).
Tato energie je nevýhodná a neekonomická, protože musíme dodat velké množství energie k tomu, abychom malé množství energie získali. (např. spalovací motory, jejich účinnost se pohybuje okolo 200%. Musíme dodat 1000% energie, tedy 100 litrů benzínu, abychom mohli pouze 200% energie tedy 20 litrů benzínu přeměnit na pohyb dopředu, a zbývajících 800% energie tedy 80 litrů benzínu spotřebujeme na ohřev okolí, jinak řečeno 800% energie vyhodíme. Žárovky mají účinnost 70%, zbytek zase ohříváme okolí. Jak nedokonalé.)
Příroda tuto explozivní energii používá, jak jsem řekl, jen v jednom případě a to při rozkladu organizmů nebo rostlin pomocí hnilobných bakterií, kdy musí dodat více energie, než je potřeba. A to např. u rozkladu mrtvých živočichů, lidí, nebo při rozkladu rostlin (tlení). V organizmech jsou v obalech červených krvinek uloženy hnilobné bakterie, které se aktivují až ve fázi, kdy dojde k úmrtí živočicha nebo člověka. Jak dokonale vymyšleno.
Implozivní energie je pravotočivá, centripetální, dostředivá, zdraví prospěšná a konstruktivní. Působí zvenku do středu. Její energie je nevyčerpatelná. Dodáme pouze 10 - 130% energie a zbytek si nasaje z okolí 870 - 990% energie (vakuum - čtvrtý rozměr, který se nám tají a magnetické pole země). A oproti energii explozivní, která má svůj konec, tak energie implozivní nikdy nekončí. Pro představu uvedu několik příkladů implozivní energie, protože si myslím, že nikdo z vás tuto energii nezná a budete se asi hodně divit, co se nám tají a co se teď dozvíte.
Lidská bytost pracuje na implozivní energii. Člověk je vlastně obrovský konvertor energií. Člověk přijímá energii z vody a potravy a to je pouze 10 - 130% (z toho 700% čistá voda 300% tuhá potrava) a zbytek 870 - 990% přijímá z fotonů (sluneční záření) povrchem celého těla (kůží) a z magnetického pole Země. Lidská bytost denně vyzáří do okolí 26 900-35 900 KJ
( kilojoulů).
Denně z vody a potravy získá 5 900-6 900 KJ a z fotonů a magnetického pole Země získá 21 000-29 000 KJ denně. Tady vidíte ten velký nepoměr. Ve prospěch energií, o kterých vůbec nevíme, že jsou a nikdy nám o tom nikdo neříkal. A teď si ještě uvědomte, že vodu z nás pije jen malé procento lidí, protože většina pije pouze pochutiny, o kterých se ještě zmíním dál v jiné kapitole.
A voda z těch 10 - 130% potřebné energie tvoří větší část (700% jak jsem již psal a 300% tuhá potrava), takže my vlastně tělu dodáváme pouze energii většinou z nekvalitních potravin, kterou konzumujeme a přesto nám to stačí k životu, protože zbytek si tělo bere z venku z okolí. Tady je také odpověď, proč se dá žít, jen když se pije pouze čistá voda. Protože všechny ostatní stavební látky jako minerály a vitamíny si tělo umí vytvořit samo díky energii z okolí, kterou přijímá mimo potravu. A energii, kterou příjímáme ze škodlivé potravy a pochutin (nápojů) si musí tělo pracně přetvořit na energii, kterou potřebuje (to je pouze 10-130% celkové energie kterou potřebuje) a tím se náš organizmus předčasně opotřebovává, proto jsme nemocní a umíráme tak brzy. Lidská bytost je schopna žít stovky, možná i tisíce let, pokud jí správně používáte, mám na mysli její fyzické tělo, jinak naše já je věčné.
Navíc máme v sobě jako jediní na této planetě z živočichů bod v srdci nazývaný HOT SPOT, kde je vakuum a teplota 540°C, energie, která je k tomu potřeba se čerpá z vakua a to je naše životní energie, také na východě nazývaná "či". Tento bod HOT SPOT je také náš identifikační kód, pod kterým jsme identifikovatelní pro ty, kdo nás stvořili. Je to část boha. HOT SPOT máme do čtrnácti dnů po početí. Je znázorněn na svatých obrázcích, nevšimli jste si nikdy v kostelech, že jsou tam vyobrazeni svatí, kterým jde záře ze srdce, nebo se podívejte na padesátikorunu, kde je znázorněno srdce a uvnitř je ještě jedno malé bílé. Také ve filmu ET mimozemšťan je to vidět jak ET září srdíčko. Přes vakuum se nešíří teplo ani chlad, proto se okolní tkáň neuvaří. Lékaři co dělají vyšetření pomocí kamerových sond do cév a dostanou se do srdce, tak tam vidí záři, ale neumí si to vysvětlit jak to, že je tam světlo a nikde se o tom moc nemluví, aby nebyli za blázny, protože pro to nemají vysvětlení.
Tok řeky pracuje také na implozivní energii. Při klikatém toku řek získává voda z vakua energii, kterou nasává a tím také teče rychleji než v korytě rovném. To samé jsou vlny v oceánech poháněny implozivní energii.
Růst veškerých rostlin pracuje na implozivní energii. Tady také rostliny získávají nepatrnou část energie pouze z vody a zbytek si bere z fotonů a magnetického pole Země. Všimněte si jak jsou stromy velké a přitom přijímají energii pouze z vody, myslíte si, že by to stačilo?
Tady vidíte, jak funguje implozivní energie o které vůbec nevíte a také vidíte, že vše se vším souvisí a nelze to oddělovat. A to my právě děláme, že nedodržujeme zákony přírody (nesprávně se stravujeme, léčíme a špatně nakládáme s naší tělesnou schránkou) a potom máme určité problémy se sebou, když to nedodržujeme, ale my o tom nevíme a proto ty problémy přikládáme něčemu jinému. Říkáme tomu nemoci, nebo genetika a že jsem ty nebo jiné problémy zdědili atd.
Lidská bytost a její poměr ve složení: voda - sušina.
Člověk 700% voda 300% sušina
Mozek 800% voda 200% sušina
Slina 980% voda 20% sušina
Krev 920% voda 80% sušina
Kosti 200% voda 800% sušina
Jak už teď víte, tak lidská bytost je obrovský konvertor energií a tyto energie slouží k tomu, aby organizmus správně fungoval a pracoval. K tomu máme v těle nervovou soustavu, která slouží k předávání informací do každé buňky v našem těle. A tyto informace se šíří nesvětelnou
rychlostí a komunikace probíhá paralelně, tedy současně se všemi buňkami najednou, je to určitý druh rezonance nebo také frekvence a uvádí se v Hertzích (HZ). A tyto rezonance mají tak vysoký rozsah kmitočtů, že projdou naprosto jakoukoliv hmotou. A nervovou soustavu ovládá náš mozek, který veškeré pochody v našem organizmu řídí. Mozek je řízen intuicí naší duše.
A aby mozek správně fungoval, musíme se o něj správně starat a to neděláme, protože mozek nedostává správnou výživu a je blokován škodlivými rezonancemi s okolí (elektromagnetický smog). Proto naše tělesná schránka má ty problémy a nemoci co nás trápí a také proto umíráme předčasně.
Dále máme cévní soustavu, která slouží k zásobování lidského těla kyslíkem a živinami. Dále máme ještě kostru a kloubní spojení k tomu, abychom měli tvar takový,
jaký máme mít a kosti uzpůsobené tak, aby nám chránili důležité orgány uvnitř těla. Svalová soustava nám slouží k pohybu naší postavy a vykonávání určitých činností nutných pro náš život. A to celé musí být v naprosté rovnováze a musí to být správně vyživované. Pokud rovnováhu porušíte,
dojde k poruše toho nebo onoho orgánu či části lidského těla. To je vám jasné, je to stejné jako auto, ale na auto máte návod, a víte co
jak má být. Na člověka nemáte návod,
a proto máme problémy, ale o tom v kapitole o nemocech.
Každá lidská bytost má v sobě naprogramované všechny látky (pomocí morfogenetických polí), které se vyskytují na této planetě přirozeně, a když se s nimi dostane do styku potravou dýcháním, tak je rozpozná a umí si s nimi poradit. Lidské tělo, když správně funguje, je samoopravitelné!!! Ne ale při konzumaci geneticky manipulovaných potravin.
Shrnu vám teď, z čeho se skládá lidská bytost, nebudu uvádět nervový, cévní, svalový a kosterní strukturu, to už znáte ze školy, tohle
nám řekli správně. Ale tyto údaje určitě neznáte.
Lidská bytost se skládá:
 • 1. Člověk je složen ze 120 000 000 000 000 000 000 (120 biliónů) buněk
 • 2. 1 buňka se skládá z 1 000 000 - 2 000 000 molekul
 • 3. 1 molekula se skládá ze 100 000 - 200 000 atomů
 • 4. Lidská bytost komunikuje paralelně mezi mozkem a všemi buňkami na frekvenci od 0,005 Hz - 30x10 na 45 Hz (lambda se rovná 1x10 na -35) Přenos dat
  pomocí těchto frekvencí produkuje vysílač šišínka mozková,
  projde vším, přes kov, zdi, celou planetu není místo ve vesmíru kam se nedostanou, proto má myšlenka takovou sílu jakou má a můžete pouhou myšlenkou změnit téměř vše.
 • 5. Každý atom v lidském těle vyzařuje při teplotě 37°C za 1 vteřinu 1 450 qant (1x10 na 29)
 • 6. Buňky mezi sebou komunikují bio fyzikálně na frekvenci 1x10 na 31
 • 7. Buňky mezi sebou komunikují bio chemicky na frekvenci 1x10 na 18
Vím, že vám tato čísla asi moc neřeknou, ale vidíte, že v nás probíhají jisté frekvence o obrovském rozsahu a velikosti, a že to má co do činění s fyzikou. Zjednodušeně řečeno, člověk funguje na principu biofyziky a né na principu biochemie a toto si zapamatujte velmi dobře. Protože současná věda si myslí,
že člověk pracuje na principu biochemie a to je naše osudová chyba, proto lékaři nejsou úspěšní v léčbě nemocí. Protože západní medicína léčí biochemicky. Přitom lidský organizmus je z 990% o fyzice a v 10% o chemii a lékaři, když léčí, tak pouze poopravují těch 10% a ne 990% .
To je ten problém který máme, ale zase předbíhám.
A to jsem mluvil jen o naší tělesné schránce a to vše řídí naše já (duše nebo nadvědomí jak chcete), ale to nesídlí v našem těle, ale mimo něj, je to energie světla a je napojena transferem na náš mozek a komunikuje s naším fyzickým tělem. Vědci to nazývají podvědomí a podle nich sídlí v mozku, to je omyl. Zase obráceně: správně nadvědomí a je mimo nás. O tom v následující kapitole.
Takže už víte jak zhruba funguje lidská bytost a určité její zákonitosti. Když to shrnu, tak jsme se dozvěděli toto:
 • 1. Lidská bytost je nejdokonalejší organizmus ve vesmíru
 • 2. Lidská bytost se dělí na fyzickou schránku a na nadvědomí (naše já)
 • 3. Smrtí nic nekončí, přejdeme do jiné dimenze
 • 4. Lidská bytost je obrovský konvertor energií
 • 5. Lidská bytost je bytostí světelnou (Energie a energie je věčná)
 • 6. Přenos informací v organizmu se šíří pomocí frekvencí (HZ)
 • 7. Lidská bytost je o bio fyzice (990% fyzika a 10% chemie)
 • 8. Lidská bytost pracuje na principu implozivní energie (10-130% energie přijímá z potravin, která se musí skládat ze 700% čisté vody a 300% tuhé stravy a 990-870% energie přijímá z okolí z fotonů-sluneční záření a z magnetického pole Země)
 • 9. Lidská bytost má v sobě naprogramované veškeré látky vyskytující se na planetě Zemi přirozeně a rozpozná je.
 • 10. Lidský mozek je zablokovaný a funguje jen na 50-100% u geniů na 130-140%
 • 11. Lidská bytost má neomezené možnosti,
  pokud funguje mozek
  na 1000%
 • 12. Lidská bytost denně vyzáří do okolí 26 900 - 35 900 KJ
 • 13. Lidská bytost denně příjme potravou 5 900 - 6 900 KJ
 • 14. Lidská bytost denně příjme z okolí 21 000 - 29 000 KJ (z fotonů a mag. pole Země)
 • 15. Lidská bytost je samoopravitelná, když se používá správně jak má (ale kdo má návod, že ano?????)
 • 16. Nemoci si způsobujeme sami špatným zacházením se sebou samým. Když nedodržujeme zákonitosti přírody, a 5 zákonů vesmíru.
 


Komentáře

1 septik septik | 27. února 2010 v 18:05 | Reagovat

Takové lidi jako vy (T.M. a Aluška) bychom měli nosit na ramenou, vy si to narozdíl od systémem určených hrdinů zasloužíte:-) jen další takové články...;-)

2 Alue Alue | 27. února 2010 v 18:09 | Reagovat

[1]: ,,Tomáš" mi slíbil ještě nějaké další, určitě do budoucna budou, to se nemusíš bát, přinejhorším ho hezky poprosím, aby něco sepsal :)

3 Tyrkysová Tyrkysová | Web | 27. února 2010 v 20:08 | Reagovat

To mi připomíná..plánuje Aluška nějakou další přednášku?

4 Alue Alue | 27. února 2010 v 20:17 | Reagovat

[3]: Aluška přednášku neplánuje :)
Alušká má mnoho věcí na práci a přednášky Alušku vždycky strašně stresují, takže Aluška s přednáškami prozatím sekla :)
... přecejenom mě asi víc vyhovuje posedět v teple a klídku, a ne být nervozní jak na mě kouká padesát lidí těma svýma zářivýma očkama a čekají co ze mě vypadne a já pak musím vtipkovat, abych rozehnala napětí :D

5 Tyrkysová Tyrkysová | Web | 27. února 2010 v 20:27 | Reagovat

[4]: Hm, to je škoda -_-"
Ale já si počkám, Aluška určitě jednou nějakou udělá ^^

6 Alue Alue | E-mail | Web | 27. února 2010 v 20:33 | Reagovat

[5]:
Jo, jednou možná jo, ale brzy to rozhodně nebude... ale já se k tomu někdy rozhoupu, líbí se mi totiž, jak jsou lidi soustředění na téma, nebo jak jsou na začátku přednášky nesví, protože neví co mají čekat a ze mě místo rozumného úvodu vypadne pár vtípků.. všichni udělají cha cha chi chi cho cho a to se pak hned s lidma líp komunikuje :D
Všimla jsem si, že nejlepší je zamíchat se do davu a dát se s někým do řeči, kdo jde ke mě na přednášku, ale neví jak vypadám.. a pak strašně čumí, že jdu za katedru, taková mladá :D - A já pak mám pocit, že mám v publiku ,,kamoše" :D - mno jo to jsem se rozepsala...

7 barchettka barchettka | Web | 27. února 2010 v 21:10 | Reagovat

Ach jo, začínám litovat, že jsem od Brna tak daleko a njela jsem na žádnou přednášku... :/ Když tak čtu, musela tam být sranda :-)

8 II|II II|II | 27. února 2010 v 22:47 | Reagovat

Jj...nostalgie...uplne mi to pripomenulo jak jsem sedel u "Tomase Marneho" ve vilce a prijimal tyhle data.....to jsem poprve v zivote zazil, ze je muj mozek doslova prehlcen daty a uz skoro nebyl schopen prijimat externi pravdy...bylo to 2x, pokazde cca 18 hodin v kuse...a pak jeste 200km cesta zpet domu....uff...rozdychaval jsem to dlouho...a to nebudu mluvit o vecech, o kterych se proste mluvit nema....Marny zna....no a Alusacek usacek ted uz taky :)

9 unga unga | 27. února 2010 v 22:59 | Reagovat

jak geniální 17ti letá holka může přednášet o tom jak funguje svět, stačí jenom říct, že se nenechává ovládat systémem.....kurna to je job

10 Alue Alue | E-mail | 27. února 2010 v 23:05 | Reagovat

[9]: Co to plácáš? Naposledy to bylo v 16ti a já vždycky přednášela o jemnohmotných bytostech, jednou jsem soukromě dělala výklad filmu matrix s kompletní symbolikou. O vesmíru nepřednáším :)

11 koudy koudy | 28. února 2010 v 13:57 | Reagovat

[9]: citím v tom dost ironie .. mozna by si spis mohl objasnit co te k tomu vede ..

12 ham ham | 4. března 2010 v 19:33 | Reagovat

[9]: ..a ako môže 7 ročný chlapec rozprávať to, čo nevie ani jedna "vedecká kapacita"
http://dolezite.sk/Borisek_dite_z_hvezd_229.html

13 jurášek jurášek | E-mail | 9. května 2010 v 21:24 | Reagovat

...děkuji moc a jsem moc rád za to, když vím, že je nás víc, dík ahoj...J

14 daniela daniela | E-mail | 21. října 2010 v 20:20 | Reagovat

Aluška veľmi pekne Ti ďakujem za tieto články od p. Marného.Sú to vzácne slová a hlavne, čo je dôležité, sú PRAVDIVÉ. Tiež to takto vnímame aj s kamarátkou, aspoň, že máme jedna druhú, lebo pre okolie sme tie najhoršie, hlúpe, čo nemajú rozum v poriadku.Prajem veľa skutočnej LÁSKY

15 daniela daniela | E-mail | 21. října 2010 v 20:31 | Reagovat

[8]: niekedy mám pocit, že by sa malo o takýchto veciach hovoriť a veľmi tvrdo, aby sme prebili matrix

16 Saša Saša | E-mail | 13. listopadu 2010 v 0:23 | Reagovat

Ahojky je to moc zajímavé ale kde je poslední část? Moc rád bych si ji přečetl.Děkuji a posílám sílu S.

17 Alue Alue | E-mail | Web | 13. listopadu 2010 v 12:37 | Reagovat

[16]: Třetí část není, jsou jen dvě.

18 Kačka H. Kačka H. | E-mail | 26. února 2013 v 22:30 | Reagovat

Mám jen takový menší dotaz:
"1 molekula se skládá ze 100 000 - 200 000 atomů" Vždyť molekula vody je jen ze tří atomů, stejně tak ozón, kyslík je ze 2... Nebo mám nějaké "mezery ve vesmírném vzdělání"?

19 Martin Riedl Martin Riedl | E-mail | Web | 16. května 2013 v 21:23 | Reagovat

Ale i tak- pokud je logika špatná a věda j. fyzika, chemie... je o logice, a přitom v chemii jsme se učili něco podobného, jako zde- cituji:

"Lidská bytost se skládá:
1. Člověk je složen ze 120 000 000 000 000 000 000 (120 biliónů) buněk
2. 1 buňka se skládá z 1 000 000 - 2 000 000 molekul
3. 1 molekula se skládá ze 100 000 - 200 000 atomů
..."

, tak třeba tohle je jeden z mála (v současnosti) příkladů, kdy i pár informací z chemie, fyziky a biologie zrovna není lež, ne? :P Pardon, jsem prostě perfekcionista... Snažím se jen víc pochopit to, že logika=špatná (nemůžu si pomoct- chtělo by se mi říct "Jak kdy" je špatná- někdy dobrá... :P) a intuice/cítění=dobré (ale to je JASNÉ, s tím nemám problém :) ).

20 Míra Míra | 18. června 2015 v 10:51 | Reagovat

Skvělý článek, víceméně to vše dává smysl, člověk si vše může ověřit skrze své vlastní zkušenosti. Když se o takovéhle věci víceméně zajímáme a pořád nám uvnitř něco říká a táhne nás to k těmto informacím, zákonitě přijde okamžik, kdy začneš více vidět souvislosti. Pozoruješ chování lidí kolem sebe, vnímáš jejich slabosti, jejich vnitřní souboje, které prýští na povrch a snaží se obvinit okolí ze všech těch problémů co mají. Ale pak už nic nepotřebuješ dokazovat, vysvětlovat, obhajovat, prostě víš, že to tak je. O to úžasnější je potkat dnes člověka, který je na toto téma otevřený a chce o tom vést dialog a je schopen ti nastínít své nejniternější představy o světě, své vlastní zážitky, své vlastní zkušenosti. Stačí ti to slyšet, jen cítit onu podobnou zkušenost, ten vnitřní pocit, který je ti tak blízký. V tu chvíli už neexistuje žádný strach ze svého projeveného Já, protože posluchač ví, že cítí správně, nastává vnitřní harmonie a mír, to je to nejdůležitější pro každého jednotlivce.

21 Michal Michal | E-mail | Web | 18. června 2015 v 21:10 | Reagovat

Jojo, souhlas!

22 A.L. A.L. | 30. září 2015 v 18:36 | Reagovat

[18]: taky by mě zajímalo, jak je to myšleno...  Přijde mi to jako blbost, ale nechci článek znevažovat. Vysvětlení by bylo fajn :)

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama