V e-shopu Alue.cz jsou nové křišťály z Madagaskaru. - Aktuální výběr ZDE
Sledujte Zápisníček, kde vycházejí aktuální zprávičky. Nejnovější příspěvek: 01.12.

Česká verze Merkaby - téměř dokonalý podvod / DOPORUČUJI!

24. února 2010 v 5:54 | Alue |  Zasvěcení a jiné sekty
Následující text byl uveřejněn na Osud.cz 19.2. 2010.
Tak moc mě oslovil pravdivostí, že jsem kontaktovala autora a s jeho svolením ho zveřejňuji i zde, takže mají možnost i ti, kteří Osud.cz předplacený nemají. (Což je obrovská chyba)
Píše v něm své vlastní zážitky a pozorování ohledně zasvěcení do Merkaby. - Pozorný čtenář si ale domyslí, že na podobném principu fungují i ostatní zasvěcení. - Brzy vás čeká na tohle téma článek.
Varovala jsem předtím už dlouho dopředu a varuji i teď. Mnoho lidí to nechce slyšet, ale tím ubližují pouze sami sobě. - Já to přečetla takřka jedním dechem. Jak na tom budete vy?
_________________________________________________________________________


Česká verze Merkaby - téměř dokonalý podvod

O Merkabě do osmdesátých let minulého století téměř nikdo neslyšel, zmínky o ní se objevovaly pouze v židovských textech a jen vyjímečně se bylo možno o ní dočíst někde jinde. Pak však Drunvalo Melchizedek přišel s popisem jejich vlastností, geometrií i cvičeními, jimiž ji lze zaktivovat a začal její celosvětový boom. K nám se informace o ní dostala poněkud déle, přesto i k nám však dorazili první certifikovaní lektoři, kteří ji zde začali učit. Souběžně s nimi se však vyrojilo hned několik podnikavců, jak už to u nás bývá, kteří začali ihned nabízet svoje vlastní kurzy. Problém u těchto kurzů nebyl ten, že neměli příslušnou autorizaci od Drunvala, ale že učili tuto Merkabu špatně - učili totiž rotovat jednotlivé tetrahedrony - mužský a ženský - proti sobě. Což je fatální chyba, neboť proti sobě musejí rotovat ne jednotlivé tetrahedrony, nýbrž jejich sady. Podrobněji jsem ochoten toto vysvětlit individuálně, není to záměrem tohoto článku. Tito tzv. učitelé Merkaby však jsou jen slabým odvarem toho, co si vymyslela jedna dáma. Ta se rozhodla využít popularitu tohoto učení a začala nabízet merkabu za příslušný poplatek rozdělenou do deseti zasvěcení. Shodou okolností jsem byl vtažen do tohoto prostředí a tak vše mohu popsat nikoli z doslechu, ale z první ruky. Napřed popíšu jak se to praktikuje. Sednete si a představíte si trubici světla, která vystupuje z vaší hlavy až ke zdroji merkaby. Pak touto trubicí začne sestupovat světelný útvar, podobný šroubovici DNA, až před vaše třetí oko, kde si ho můžete prohlédnout. Pak si tento útvar vložíte do duše. To je vše. Dávají se max. 2 zasvěcení najednou. Lidé jsou po nich většinou celkově rozhození, mají různé psychické problémy doma i v zaměstnání, nespí. Dle vysvětlení se takzvaně čistí, což je prý nezbytný proces vedoucí postupně až k dosažení osvícení. Já jsem dostal vyjímečně hned čtyři zasvěcení najednou. Všichni očekávali že se totálně zhroutím, vůbec nic se však nestalo. Dostal jsem tedy další dvě zasvěcení, zase nic. Pak jsem podstoupil tzv. regresi - zase nic. Pak jsem dostal zasvěcení do Shambaly - opět nic. Chci předeslat, že jsem do tohoto všeho vstupoval s upřímnou snahou všemu uvěřit, protože na první pohled to vše vypadalo dobře. Bodem, kdy jsem už téměř jistě věděl, že to všechno je nesmysl a podvod, byla ona výše zmíněná regrese. V ní jsem se dozvěděl, že jsem jedna z duší Melchizedeka, která se přímo podílela na programování této galaxie. Takové věci by se asi dobře poslouchaly každému, že? Nechci zabíhat do podrobností, dozvídal jsem se jeden nesmysl za druhým, navíc vlastně nešlo o žádnou regresi. Byl jsem kdysi na regresi u paní Foučkové, a to je úplně o něčem jiném. Nechtěl jsem však dělat unáhlené závěry a tak jsem navštívil jednu jasnovidkyni, kterou znám již téměř třicet let a o které vím, že opravdu vidí. Požádal jsem jí, zda by se mohla podívat na tuto jasnovidkyni, která podle svých slov komunikuje přímo s Isis. Tak se podívala a byla zcela upřímně zděšena. Podotýkám, že vůbec nevěděla o co jde, nic jsem jí v podstatě předem neřekl. Zde je výsledek: Tato osoba má v poměru k ostatním čakrám silně vyvinutou 3. čakru, 4. až 7. čakra téměř zavřené, hadí síla stoupá tenounkým proužkem do 3. čakry. Tato osoba je energeticky velmi slabá, pod průměrem populace. V žádném případě nemůže vidět třetím okem, to má zavřené, ale tzv. vidí 3. čakrou. To je způsob vidění, který je hodně vyvinut při vykládání karet. Tím ovšem neříkám, že ten kdo vykládá karty nemůže vidět 3. okem. Zeptal jsem se i na regresi a bylo mi řečeno, že to žádná regrese vůbec nebyla, že šlo o hraní si na něco a že z toho mám akorát zašpiněnou auru. Nespokojil jsem se ovšem jen s jejím názorem a obrátil se na ještě jednu jasnovidkyni. Výsledek byl stejný. Pak jsem se obrátil ještě na jednu osobu, co pracuje s kyvadlem. Výsledek opět stejný. Samozřejmě jsem si to ověřil i sám. Mé závěry nejsou ale směrodatné, už jsem mohl být ovlivněn míněním jiných. Nyní bych si dovolil vysvětlit, jak tato tzv. merkaba funguje v praxi a na čem je založená.

Každý z nás, jakýmkoliv svým činem a myšlenkou, vytváří v astrální rovině energoinformační útvar, egregor. Jen podotýkám že terminologie se u různých autorů různí, chci ale vysvětlit podstatu. Čím více lidí se sdruží za stejným cílem, tím větší má tento energoinformační útvar sílu. Pro ilustraci, jedním z největších je egregor křesťansví. Tito lidé svou energií přispívají k jeho tvorbě, ale také jsou jím energeticky ovlivňováni. Proto např. emigranti mají velkou touhu po staré vlasti, neboť vystoupili z dosahu egregoru té které země a do egregoru nové země se ještě nedostali. Není to totiž tak jednoduché. Čili my všichni jsme schopni vytvářet cokoli. Dám příklad. Např. zakládám zasvěcovací systém s názvem Jeruzalém. Do deseti bodů rozepíšu jednotlivé fáze zasvěcení, čili co bude tento bod obsahovat. Např. bod č. 1.: Rozvíjí se u tebe láska k bližnímu, každým dnem je tato láska větší a větší. Při zasvěcování se tyto body předříkávají, může se i připojit: Tato láska k tobě sestupuje v zářícím útvaru např. ve tvaru Davidovy hvězdy. A takto si napíšu všech 10 bodů. Při prvních zasvěceních se to vždy musí předříkávat, se zvyšujícím se počtem zasvěcených, kteří samozřejmě dodávají energii do systému, se energie systému zvětšuje a pak už jen stačí říct zasvěcuji tě do 1. stupně Jeruzaléma. A už to funguje samo. Tak je to jednoduché. Chápete?
Je důležité, co se do tohoto systému vkládá. Energie tam s naší účastí plyne automaticky, základní myšlenky však pocházejí od tvůrce systému. Chci-li ale vložit do systému lásku, nestačí říct láska, musím skutečně myslet lásku a ne manipulaci jako u této merkaby. Tato merkaba funguje na astrální úrovni. Astrální úroveň není nic špatného, její nejvyšší sféry oplývají neuvěřitelnou krásou. Rozdělíme-li si hypoteticky celou astrální úroveň na deset sfér, tak tato merkaba funguje na úrovni mezi třetí a čtvrtou sférou. Čili poměrně velmi nízké a hrubé úrovně. Prostě co do ní tvůrci vložili, to se vrací. Čili dostane-li někdo zasvěcení do merkaby, sestoupí na něj tyto energie. To je to, po čem je lidem špatně. Čili ne že se čistí od negací, ale musí se vyrovnat s negacemi, které na ně sestoupili s tímto zasvěcením. Jejich energetický systém je hrubě atakován zlem, zkrátím-li to. Navíc ona dáma na svých přednáškách vykládá, že někteří se rozvedou, jiní ztratí práci, že je třeba se oprostit od vlivu rodiny, přátel atd. Toto všechno je i vloženo do merkaby a také se i ve skutečnosti děje. Jsme-li u úrovní, Shambala funguje přibližně na té samé úrovni, není však tématem tohoto článku. Jen tak na okraj, potřebujete ke svému životu mít auru zanesenou několika tisíci znaky, se všemi dodadečnými energiemi které se na ně nachytali? Ale zpět k merkabě.

Tato merkaba nemá s Merkabou tak, jak ji uvádí Drunvalo, vůbec nic společného. Byl pouze komerčně zneužit název, který se stal velmi populární. Ale bylo by to krásné, za pár tisíc dosáhnout něčeho, co člověk musí pracně cvičit roky, že? Drunvalova Merkaba je nesmírně silný energetický prostředek s neuvěřitelnými možnostmi. Mimochodem, tato dáma prohlásila, že to, co hlásá Drunvalo ve svých knihách, je už zastaralé a nevyhovuje dnešní době. K tomu bych podotknul, že kdyby částečně pochopila jen desetinu toho co Drunvalo píše, dostala by se do sfér, o kterých ani netuší že existují. A její kontakty s Isis, kterými ohromuje své věrné? Totální podvod a fantasmagorie. Se svým energetickým systémem a zablokovanými čakrami? Chceme-li něco změnit, napřed musíme změnit sami sebe. Jinak to prostě nejde. Technicky vzato, nelze pustit 380 V do do 12 V systému. To platí pro nás pro všechny, ať si myslíme cokoli. Určitě budu obviněn že mám velké ego, ničemu nerozumím a pod. Z tohoto důvodu dole uvádím pár slov o sobě*.

Rád bych se ještě zmínil o pár věcech. Na Moravě údajně existuje tzv. neuron, paprsek, kterým přicházejí z vesmíru informace, které jinudy přijít nemohou.
Tato dáma tam rovněž jezdí mást další opravdově hledající, proto o tom píšu. Tento paprsek je údajně jeden z deseti na celé zeměkouli, kterým mohou tyto informace přicházet. Rovněž jsem se účastnil sezení, byli jsme čtyři a měli na nás sestoupit energie z Orionu, předávané dvěma muži a jednou ženou. K tomu jen podotýkám, že zaměříte-li se na místo nad hlavou, během chvíle vždy něco začnete cítit. Kromě 7. čakry odtud totiž vychází napojení nahoru, jež má každý člověk. Samozřejmě to záleží na míře otevření této trubice, ale každý je schopný něco cítit. Takže jsme cítili energie z Orionu, bylo to údajně něco mimořádného jen pro nás, co mělo dokonale vyčistit naše smyslové orgány. Samozřejmě nevyčistilo, vidím pořád stejně blbě. Ježíš říkal, že strom poznáš po ovoci, že? Jenže tito demagogové vždy všechno nějak zdůvodní, většinou že nejsi ještě připraven, máš silné ego, nejsi vyčištěn atd. A těm, kteří nevidí, pak nezbývá než obdivovat ty vyvolené, kterým bylo dopřáno něco vidět, něco cítit, kteří ještě občas jen tak mezi řečí prohodí: " Kdybyste to miláčci mohli vidět jaká je to krása!", nebo něco podobného. Ale zpět k neuronu. To že jsem tam nic mimořádného necítil, ačkoliv jsme tam spali celou noc, pomíjím. Zeptal jsem se jasnovidců a ti mi sdělili ano, je tam energetický paprsek který vychází ze země, ale není nijak silný. Je to v podstatě pozitivní geopatogení zóna, jakých je v naší zemi plno. Nic víc, nic míň. Bohužel ani tam není nikdo, kdo by skutečně viděl, a tak se šíří fáma o zázračném neuronu. Je mi moc líto lidí, kteří se tam o to starají, jsou moc hodní a dělají spoustu dobré práce pro ostatní. Ale i oni bohužel podlehli demagogii a pocitu něčeho vyjímečného. A naše dáma se rozhodla, že něco podobného vybuduje v okolí Prahy. Že si zkrátka otevře vesmírnou bránu, kterou budou přicházet energie, které budou transformovat ty, kteří do jejího vlivu vstoupí. Ale pozor, jenom ty, kteří budou připraveni. Čili pokud do tohoto paprsku vstoupíte a nic se nestane, nejste připraveni. Dokonalé, že? Pak by jste samozřejmě mohli za příslušný poplatek absolvovat merkabu či něco jiného, co vás připraví. A teď jsme u jednoho z hlavních důvodů, proč jsem to vše napsal. Všechno tohle by měl financovat můj kamarád. Už vlastně financuje. Kvůli této demagogii se rozvedl, odešel od rodiny, vede neustále bláboly o Isis a Melchizedekovi, není s ním zkrátka řeč. Není moc chytrý, ale má velmi dobré srdce. O esoterice téměř nic neví a tak je nadšen těmito vizemi o transformaci a roce 2012. V současné době ho důvěrně oslovuji Hňupe, jako kamarád si to můžu dovolit a zcela to vystihuje stav ve kterém se nachází. Je učebnicovým příkladem toho jak fungují sekty. Vždy jeden osvícený vůdce se spojením nahoru který všechno ví, a potom oddaní, kteří mu slepě věří, a pokud mají čím, tak platí. A ještě něco na závěr. Ona dáma je poměrně sečtělá a chytrá, dobrá manažerka. Podařilo se jí podchytit dost lidí, kteří do naší republiky přijíždějí s upřimnou snahou pomoci. Někteří z nich jsou velmi, velmi dobří. Vystupuje po jejich boku, uvádí je, často jim bezostyšně zabere čas jim určený pro prezentaci svých myšlenek a vnucuje lidem, kteří vůbec nepřišli na ní, ty svoje bláboly. A tak po jejich zádech šplhá vzhůru a vzbuzuje dojem, že ona je na jejich úrovni, vlastně tak dobrá jako oni. A můj kamarád dost těchto projektů financuje, funguje jako taxikář a věrný průvodce, občas utrousí nějaké to moudro o Isis a Melchizedekovi, a je spokojený. Zkrátka hňup.
A ještě úplně poslední věc. Předložil jsem Vám svoje názory. Jsou to jen moje názory a názory mých přátel jasnovidců. Neměli by jste jim automaticky věřit. I když já nenabízím za pár tisíc osvícení, že. Budha řekl: "Nevěřte něčemu jen proto, že to řekl Budha". Všichni jsme bytosti světla. Všichni máme stejné možnosti. Pokud jste jasnovidec, máte vyhráno, ale to jste vlastně nemuseli ani číst tento článek. Ale existují i jiné způsoby, jak si věci ověřit. Spousta z vás pracuje s kyvadlem, někteří ovládáte automatickou kresbu, někteří jen cítíte že je to tak, nebo onak. Ověřte si to, i kdyby jste měli dát třeba nějaké peníze např. za automatickou kresbu. Neověříte-li si to a necháte si udělat merkabu, zaplatíte mnohem víc a to nejen co se peněz týče. Podívejte se na to, jak vypadá tato slavná merkaba, jak vypadá Shambala, kolik energie má ona dáma, nebo třeba i já, na jaké jsme kdo duchovní úrovni, jaké máme čakry. Já co se mě týče, Vám k tomu dávám plné svolení. A co se oné dámy týče, máte plné právo se podívat, neboť ona veřejně něco nabízí, bere za to peníze, tak máte právo znát všechny informace. Ježíš říkal, že na konci časů se zjeví plno podvodníků, kteří budou dělat i zázraky, ale pořád to budou jen ubozí podvodníci. Nevím, jestli onen konec časů už nastal, rok 2012 je však v historii lidstva rokem mimořádným. Mayové, kteří v této věci rozhodně mají co říci, ještě nepromluvili a jiné opravdu důvěrné zdroje neznám. Takže je na nás, abychom si sami udělali úsudek. Právě je-li člověk v osobní nejistotě, má tendenci věřit kde čemu, přimknout se k někomu, o kom si jen trochu myslí, že by mohl něco vědět. A to je právě ona živná půda pro všechny druhy podvodníků. Zůstaňte prosím nohama na zemi, používejte svůj selský rozum. Jak jsem napsal už výše, všichni jsme bytosti světla, děti boží, a nikdo z nás není větší než kdokoliv jiný, i když mnozí se nás snaží přesvědčit o opaku. Jdete-li nějakou duchovní cestou a chcete jít rychleji, tak vězte, že nikdo zvenčí vám něčím, jako je tato merkaba či Shambala nemůže pomoct. Svoji cestu si každý z nás musí ujít sám. Kdyby to bylo jen trochu možné, už dávno bych byl v osvícení, neboť pan Tomáš se mi snažil pomoci ze všech sil. A neznám nikoho jiného, kdo by to mohl udělat lépe než on, pokud by to šlo. A i přes jeho enormní snahu žiji stále ještě v dualitě. Proč? Inu, jak jsem řekl, každý si svoji cestu musí ujít sám. Takže Vám na ní přeju jenom vše dobré, a když se vám nebude zrovna dařit, tak vězte, že do cíle se stejně musíme dostat všichni. At´ chceme nebo nechceme. Tak hodně štěstí!

*Věrný zastánce učení pana E.Tomáše a jeden z jeho nejbližších přátel. Silvova metoda, Kineziologie, SRT, Bachovy esence, Rodinné konstelace, Homeopatie (Diplom CEDH, Lyon, Francie), Léčení pomocí rukou. Rovněž čerpám z učení a zkušeností dvou osobních přátel -indiánských šamanů.

____________________________________________________

Pokud se chcete autorovi článku ozvat, máte možnost přes e-mail: vholzbauer@seznam.cz
 


Komentáře

1 Etellyen Etellyen | E-mail | 24. února 2010 v 6:44 | Reagovat

nejvíc se mi na tom líbilo cca posledních 20 řádků :)

2 fdh fdh | 24. února 2010 v 12:34 | Reagovat

Je teda něco obdobného i Reiki a další? Je vlastně něco co člověku pomohlo z těchto systémů? Myšleno, zda je něco co pomůže k Bohu. I když nad tím tak porůznu přemýšlím, zdá se mi, že je jen jedna cesta a to přímá, i když každý ji může mít různě klikatou a proto mistři říkají, že je spousta cest, ale přitom jenom jedna. Když čtu různý knížky a že jich je hodně, jsou tam v podstatě různý návody na žití, stejně jako třeba desatero přikázání, ale ne vždy je to dobře chápáno či přeloženo.

Alue, existuje nějaké kvalitní vysvětlení Božího desatera? Tak jak by se mělo chápat. Názvy se nemění, ale jejich výklad jsem už četl několikerý.

3 JanaJ JanaJ | 24. února 2010 v 13:41 | Reagovat

To je jasné, že si všetko treba overiť. V dnešnej dobe len hlupák slepo verí každému. Ako vraví múdre príslovie: ,,Múdry sa učí na cudzích chybách, hlupák na vlastných." Ktosi raz povedal: Neverte úplne nikomu, ani sami sebe, len Bohu... V dnešných časoch, kedy sa zlo skrýva pod rúškom dobra, nikdy neviete na čom ste. Preto všetko si treba poriadne overiť a obzvlášť vtedy, keď vám niekto ponúka rýchle zbohatnutie bez námahy, či šťastie za pár drobných... veď skutočne vzácne veci nikdy v živote nedostávame zadarmo, naopak, stoja nás najviac úsilia a námahy... Ľahko získané šťastie je len klam a mam, z ktorého po čase každý vytriezvie...

Ja si všetko a každého overujem, dokonca aj Alue ;o) a kvôli niektorým veciam som i v jej prípade stále nadmieru ostražitá. A zisťujem, či nemám dočinenia s rafinovaným New Age...

4 Petr Pan Petr Pan | 24. února 2010 v 13:50 | Reagovat

Ten článek je podle mě špatně napsanej. Zasvěcení do Merkaby - nic. Do Shambally - nic. Co to nic znamená? Řekl bych, že autor nevidí, neslyší, necítí. A teď to myslím doslova v rozvinutém smyslu jako vidět, cítit, slyšet energie atp. A kdyby měl všech pět pohromadě a ty zasvěcení by byly taková příšernost pro člověka, tak by byl blbej, aby něco takovýho podstoupil. Jediná část, s čím se můžu ztotožnit, že mu nemáme automaticky věřit :).

5 Alue Alue | E-mail | 24. února 2010 v 14:58 | Reagovat

[4]: Ale to je jedno jestli něco umíš nebo neumíš... přece po tom ultra super zasvěcení máš mít to co slibují, ne? A třeba vůbec nemáš pravdu, třeba tento pán energie cítí. - Ptal jsi se ho?

Tento článek není špatně napsanej, je geniální.
Jasně tady vidíte, že vlastnosti a schopnosti ani energie si nemůžete koupit, ale musíte k nim dozrát. Jinak to nemůže fungovat. - Za peníze obdržet schopnosti je nemožné.

[2]: O nějaké výklady desatera se nezajímám. Pro mě jsou to všechno sekty, nikdy z nich pro mě nevzešlo nic dobrého. Já dodržuju vesmírné principy, které cítím a nemusím je se učit zpaměti.

6 Alis-Mary Alis-Mary | 24. února 2010 v 16:00 | Reagovat

Jani, jen zkoumej, to je jedině v pořádku. Ale zmínka o Alue jakožto stoupenci New Age mě fakt pobavila :D :D

7 septik septik | 24. února 2010 v 16:17 | Reagovat

Předmět:genální    
Psal(a):Alue    
Datum:    20.02.2010 11:42
Tento článek je prostě geniální. Už hodně dlouho jsem nečetla text, který by mě tak moc oslovil jako tento.
Úplně s ním souhlasím a mám obrovskou radost, že je tu někdo, kdo na základě svých zkušeností nemá strach říct, jak to ve skutečnosti je.

Alue - http://www.alue.cz/

-----------------------------------------
to byla jenom tak pro doplnění Aluščina reakce z diskuze Osudu.cz, a já se s ní plně ztotožňuji:-)

8 Lúmenn Lúmenn | Web | 24. února 2010 v 16:46 | Reagovat

No, dobrá, šarlatánů je všude spousta a stačí pár důvěryhodných přátel co "vidí" a nebo vlastní intuice a je to. Upřímně na tom nic moc geniálního nevidím, to je snad jasné nám všem, co se o tohle téma zajímáme:)
Btw. ne vše, co se nazývá zasvěcením je echt špatné, jsou lidé, kteří dělají takové věci s láskou a pomáhají léčit blokády, odstraňovat energetická svinstva apod.. Hodně takových jsem v životě potkala a je mi jich líto, protože kvůli podobným vydřiduchům a lhářům, o jakém je tento článek, jsou pak oni ochuzeni o možnost pomoct více lidem, kteří jim kvůli "šarlatánům" nevěří.
A jinak předplatné Osudu jsem měla a ačkoli jsou tam některé moc pěkné materiály, celá ta stránka je zanesená docela fuj energiema, samá negace, zloba, strach... Podněcování negativních emocí v lidech není v tomhle čase dobré, třeba tvoje stránky občas taky obsahují články na nepříjemná témata, která vyvolávají strach, ale celkově spíš svítí sluníčkem, nadějí a optimismem. Osud ale nikoli, tam se člověk vyloženě bojí a strach je nejnevezpečnější emoce. Proto jsem předplatné neprodloužila, bát se můžu zadarmo při čtení zpráv (omlouvám se za ostrost reakce, ale musela jsem to napsat)

9 Alue Alue | 24. února 2010 v 17:23 | Reagovat

[8]:
Já vím Lum, že ty těmto věcem věříš, je to tvoje právo, rozhodně neber moje články proti zasvěcením jako útok na tebe. - Ale jen bych chtěla doplnit, že tady není řeč o léčitelích a lidech, kteří pomáhají ostatním. - V tomto článku s emluví o zasvěcování.
Samozřejmě máš pravdu, po světě je mnoho lidí, kteří umí lidem pomáhat - i za peníze - správným konstruktivním způsobem. - Třeba automatické písmo, nebo rady jak se vizualizací čistit, nebo odvádění bloudících duší do světla, nebo vyhledávání geopatogenních zon, nebo nějaká zajímavá cvičení.. to jsou rozhodně výborné věci, ale o těch v tomto článku není řeč :)

10 Alue Alue | 24. února 2010 v 17:26 | Reagovat

[6]:
Počki co to je New Age? - Já to znám jako styl hudby, potom myslím že se u toho chodí v nějaých hadrech - myslím červených, nebo tak nějak? - Já o New Age vlastně nic nevím :D
... ale osobně se mi nelíbí, že ve mě Jana šťourá. Vyvolává to ve mě pocit bez soukromí :D

11 Astriel Astriel | 24. února 2010 v 17:35 | Reagovat

Ten článek se mi líbí, Aluško, ale budu muset souhlasit s Lúmenn. O předplatném osudu.cz jsem navážno přemýšlela, ale pak mi začlo být divné, že zatímco motto stránek je :,,Pro všechny co hledají světlo.." a ,,Přicházejí andělé se srdcem na dlani", tak drtivá většina článků je na téma: LIDI BOJTE SE ILUMINÁTI VÁS SLEDUJÍ A BRZY BUDE 3 SVĚTOVÁ VÁLKA...Možná to dělají s dobrým úmyslem lidi varovat, ale jakoby netušili, že tím strachem a tím že nad tím tak špekulujou, si to akorát sami přivolají. Ale to jen tak na okraj, jinak chválím za článek :-)

Zdravím, Astriel :-)

12 Ada Ada | 24. února 2010 v 17:39 | Reagovat

Zdravím všechny! Ráda bych přispěla na uvedený článek "Merkaba" svou vlastní zkušeností. Zhruba před rokem jsme se s manželem přestěhovali do nového bytu a seznámili se s novými sousedy. Mezi nimi byla jedna sousedka, která lítala od zasvěcení k zasvěcení, začala s Merkabou a končila u Shambaly - dál už její vývoj nesleduji, protože se již nevídáme. Tato sousedka procházela s úplně stejnými příznaky jak popisuje autor. Její byt byl plný negativní a zlé energie a můj milovaný kocourek u ní nemohl vydržet ani minutu a pořád brečel abychom šli domů. Zvala mě abych se taky nechala zasvětit, ale já si pořád říkala, že moje cesta je jiná a že se mi nechce platit někomu za něco, čemu ani moc nevěřím že by fungovalo a že tyto věci si raději pracně a vlastnoručně odmakám, protože loudání nás k pravdě nedovede jak řekla Anastasia. Jsem nesmírně vděčná lidem jako je autor a také děkuji Alue (která je pro mne překrásnou vílou)že jsou zde pro ty, kteří slyší.

13 Alue Alue | 24. února 2010 v 18:17 | Reagovat

[11]:
Rozhodně máš pravdu. - Osud se hodně zabývá politikou a řekněme to narovinu, politika nic jiného než lži a destrukce není. - A když se zabýváš smutnými věcmi, nejde je popisovat vesele. - Nemůžeme se pořád jen zabývat destrukcí, proto někdo píše o hezkých věcech, jiný si vezme za úkol ty smutné věci. - Je důležité o těchto nástrahách vědět, ale také je důležité zůstat s veselou hlavou. - Rozhodně je proto vhodné články z osudu třídit podle svých zájmů a prokládat to nějakými povznášejícími texty. - Ale destruktivnost Osudu z něho nedělá nekvalitní a špatnou stránku.

[12]: Tvé zážitky dokonale sedí se svědectvími lidí, se kterými jsem mluvila. - Je škoda, že to té paní nedošlo.
- A také ti gratuluji k tvému uvědomění, protože jinak než vlastním přičiněním si schopnosti a vlastnosti získat nelze :)

14 kattkaa kattkaa | E-mail | 24. února 2010 v 18:55 | Reagovat

pamatuj, ke štěstí nevede zkratka! (z jednoho filmu)

15 Alue Alue | 24. února 2010 v 20:59 | Reagovat

Tak jsem si uřízla žiletkou kousek malíčku aji s nehtem... fakt super, někdy si říkám, jak člověk může být tak strašně blbej a nedávat pozor, když má v ruce něco takovýho... ale trefila jsem se do dobrýho místa :) - Moc to neteklo ani nebolí. - Tož tomu říkám štěstí při smůle. - Ale dneska byl vůbec takový den ,,sebevraždič", pořád samý úraz. - Měli jste to taky, nebo jen já?

16 Alis-Mary Alis-Mary | 25. února 2010 v 9:59 | Reagovat

Nejdřív jsem si na to ani nevzpomněla, ale mám také zkušenost se "zasvěcením". Tedy spíš s lákáním k zasvěcení. Jedna paní, ze které jsem neměla ani moc dobrý pocit (neříkám, že je ona nějak špatná, prostě jen mě osobně nesedla), mi o tom vyprávěla a říkala, jak mi to zasvěcení do Shambally změní život..

Naslouchala jsem jí se zájmem, to ano. Ale už v tu chvíli jsem věděla, že tudy prostě ne. A u toho to také zůstalo, žádné zasvěcení nemám, a jsem tomu ráda :)

17 Lucie Lucie | E-mail | 25. února 2010 v 12:25 | Reagovat

Vynikající článek - perfektně sepsaný, děkuji autorovi  i Alue. Autor zde nechal více, než jen slova.

Pro mě funguje to, že je nejlepší najít na vše odpovědi sám v sobě - ostatně jsme duše a všechno tam je, bohužel někdy se může stát, že máme něco zbytečně zastřené nějakou vlastní usazeninou a necítíme ty skutečné věci. Takže já posuzuji podle vnitřní rezonance a je to to nejcennější, co jsem kdy mohla najít, protože orientace v takové mase informací a lidí je jinak velice složitá.

K Osudu - líbí se mi, co Alue napsala, mám to stejně nastavené. Nemůžeme být v ulitě do níž píchají jen masmédia, je dobré znát půdu pod nohama, ale s citem, aby nám to nevzalo tu lásku,  radost i inspiraci...

18 Ani Ani | 25. února 2010 v 14:31 | Reagovat

Najviac ma zaujali reakcie na clanok.

19 Alue Alue | E-mail | Web | 25. února 2010 v 16:48 | Reagovat

[17]:
Díky, to jsi napsala moc krásně :)

20 Lucie Lucie | E-mail | 25. února 2010 v 18:24 | Reagovat

[19]: To já díky :-)

21 koudy koudy | 25. února 2010 v 18:53 | Reagovat

co se týče toho osudu, tak ano i ne .. Jasně že témata na osudu jsou destruktivní , nicméně aby člověk mohl být optimistický a platilo zde " pro ty, jenž hledají světlo " tak si lidé tyto témata musí projít, prostě se nejprve musí dozvědět co se tu děje - podívejte se na takového zvědavce ... tam taky chodí spousta lidí. Témata o kterých se dočtou a diskutují? Na to je už pozdě, ale pro lidi co se momentálně jakože probouzejí a hledají co že se to děje je to´"stádium vývoje" a na jejich "úrovni" je třeba i osud.cz moc moc neztravitelný... já jsem za ty stránky vděčný, protože mi pomohly . Vím že dokola neustále diskutovat o tom jak je tato planeta v prd... a co všechno nás ohrožuje je prostě "ztráta času" .. Jenomže spoustě lidí pomůže tato diskuze už jen tím, že projití si tímto strachem je nakonec tohoto strachu zbaví :) .. Jestli si osud platit nechcete - neplaťte .. Pokud si myslíte že vše podtsatné víte nebo, že se vše včas dovíte, tak prosím .. Myslím si že tyto "destruktivní věci" je potřeba mít na zřeteli a to říkám velice důrazně ... Pochybuji totiž o tom, že vás víra, láska a světlo ochrání od "kulky" - zatím bohužel ne . myslím si, že pan Mašek moc dobře ví co dělá i za cenu toho, co tím na sebe přivolává .. co myslíte ? :)

22 Alue Alue | E-mail | Web | 25. února 2010 v 19:01 | Reagovat

[21]:
Je to pravda.
Osud.cz takhle propaguji i z toho důvodu, že osobně znám Jirku Maška. - Vím jaký je to člověk, nesmírně si ho vážím a vím, jak neskutečně nákladný Osud je a vím, že kdyby to dělal pro peníze, dávno už s tím sekne. - Dělá to ze svého nejlepšího přesvědčení. Snaží se lidem předat nepříjemnou pravdu. - Má můj upřímný obdiv a ten nemá jentak někdo.

23 Morgan le Fay Morgan le Fay | Web | 25. února 2010 v 19:13 | Reagovat

Moc dobrý článek...:-)

jsem také toho názoru, že žádné zasvěcení nepotřebujeme, i když pro některé lidi nemusí být špatná možnost zasvětit se třeba do Reiki, je to lepší než nic... Ale ani reiki apod. metody neřeší do hloubky příčiny nemcí a problémů, jsou taková berlička, ale každý by na sobě měl hlavně pracovat... Navíc opravdu zasvěcuje spousta podvodníků, kteří mohou lidem i ublížit :(
Sama jsem šla na zasvěcení Reiki I., to bylo tehdy, když už jsem byla ale nemocná, a stejně mi to nepomůže, stejně ho nepoužívám... Některým duchovním lidem reiki třeba i "zakázala" intuice...

24 Etellyen Etellyen | E-mail | 25. února 2010 v 19:22 | Reagovat

tak sem se od wikipedie dozvěděl že new age by mohla bejt dobrá věc, včem je teda háček?

25 koudy koudy | 25. února 2010 v 19:24 | Reagovat

[22]: jj ...
o penězích vůbec nemluvme .. a to že je osud za poplatky kritizovaný? podívejte se na ony kritiky :) .. to jsou lidé kteří budou kritizovat Maška a osud.cz i za to, že zanikl, protože nebylo na jeho provoz .. Víte .. to je něco jako kritizovat politiky, za to že lžou, kradou a zrazují nás a pak jít k volbám, a tím tu jejich hru znovu  a znovu podporovat ..

26 Alue Alue | E-mail | Web | 25. února 2010 v 20:15 | Reagovat

[23]:
Asi tě zklamu, protože Reiki je stejný podvod jako všechno ostatní
Ve Vesmíru NEEXISTUJE, že by jsi mohl dostat schopnosti za peníze. - MUSÍŠ knim dozrát, MUSÍŠ si je sám zasloužit. - Proto zasvěcení nefungují. Popírají abslutně veškeré vesmírné dění. Nechápu lidi, kteří jsou schopní něčemu takovému uvěřit. Koupit si schopnost za peníze je  donebevolající naivita.

[24]: New Age je sekta jako každá jiná... ted jsem viděla jejich přijímací rituál.. dělají lidem na čelo kříže, tak to mi teda stačí.

[25]: Lidé pořád jen dej dej dej a když za to někdo potřebuje peníze aby tom mohl dělat, tak plivou, aniž by si zjistili, jak veliké náklady taková data jsou. - Lidé co Maška kritizují vůbec nevědí o poměrech, které se za Osudem skrývají. Místo aby byli rádi, že mají nezávislý deník, ještě mrčí, že mají platit pár stovek za měsíc.

27 Petr Pan Petr Pan | 25. února 2010 v 20:51 | Reagovat

[26]: A když někdo zasvěcuje zadarmo, to pak něco za peníze nedostanu :). Jsou lidé, co mají určité zkušenosti, a podle toho zaujali určitý postoj. Zkušenosti s jedním a tím samým ale mohou být diametrálně odlišné, z čehož se nám tu pak klube nekonečně dlouhá diskuze zasvěcení ano X ne :).

28 Daniela Daniela | 25. února 2010 v 21:59 | Reagovat

Každý z nás má za sebou mnoho reikarnácii a v každom z týchto životov sme dosiahli určitý stupeň vibrácie len na základe našich myšlienok, ktoré sú najdôležitejšie. Je to ako s jablkom, keď je zdravé jadierko, jablko je nádherné. Súhlasím s autorom článku, že všetko je len v nás a mali by sme život preciťovať a nie chápať rozumom.

29 berunka berunka | E-mail | 25. února 2010 v 22:33 | Reagovat

Díky Aluško,jsem ráda,že navštěvuji tvé staránky,vždy se přesvědčím,že jsem tady správně.Díky:o))))Ta tvoje odvaha je opravdu obdivuhodná.člověk se od vás mladších má pořád co učit,mý kluci jsou mladší než Ty a každý den mne školí:o)))Krásné dny Všem:o)))

30 sunray sunray | 26. února 2010 v 7:58 | Reagovat

Neplati se za nejake schopnosti, ale za cas nekoho, kdo ti preda informace a sve zkusenosti :) Schopnosti ziskas az praci na sobe, takze nevim proc porad tak tvrde do Reiki - je to o lidech, ne o Reiki...

31 Alue Alue | E-mail | Web | 26. února 2010 v 8:50 | Reagovat

[27]:
Ale tak to prostě nefunguje! :D - I kdyby jsi to dostal zadarmo, nemůžeš dostat něco, k čemu sám nejsi schopen přijít. - Nezasloužíš si to, proto to neumíš!

[30]: U zasvěcení platíš za zasvěcení a údajně za získání schopnosti léčit. - Nechápu, kde jsi vzala, že je to duchovní pohovor. - To snad na začátku, ale jeden rozhovor tě nědostane tak, aby jsi dostala něco, co dostat nemáš.

Lidi co něčemu takovému uvěří jsou naivní a líní. - Myslet si, že něco dostanu i přesto že na to nemám jen za nějaký poplatek to je skutečný vrchol naivity, ba dokonce tuposti.
Vy sami musíte ke všemu dozrát. nechápu, že to není tolik lidí schopné pořád pobrat, když je to tak směšně jednoduché.

32 Minstrel Minstrel | 26. února 2010 v 11:05 | Reagovat

[30]: Naprosto souhlasím, víš, o čem mluvíš. Nebo by to alespoň mělo takhle fungovat...

[31]: Stejně jako všude, tak i mezi "reikisty" jsou zlatokopové, a na druhé straně samozřejmě i ti, kteří to myslí upřímně. Pokud budu slibovat nemožné, a lidé tomu uvěří, je to jejich cesta, musí si to prožít, aby se dostali dál, i za cenu nepochopení.

Doporučoval bych najít ve svém okolí, ideálně mezi přáteli, nějakého mistra Reiki (ne ale "zlatokopa"), a normálně si s ním popovídat, co mu Reiki do života pomohlo přivést. Podotýkám, mluvte s mistrem, ne s tím, kdo má právě čerstvý I. stupeň... ;-)

Naprosto souhlasím s tím, že pokud na něco nemáš, jinými slovy nejsi dostatečně vnitřně připraven, žádné "zasvěcení" ti nepomůže, a rozhodně v tobě neprobudí to, co možná očekáváš.

Na druhou stranu ale i takovéto "nefungující zasvěcení" může přivést člověka, již rozhodnutého k nastoupení nějaké duchodní cesty, k dalšímu poznání a práci na sobě (pokud nebude žít s falešným očekáváním, že po zasvěcení "jsem už hotový mistr, léčitel, guru, atd.").

Procházejme tedy zasvěceními, pracujme na sobě, abychom to mohli potom vše odložit, a s nadhledem říct, že to všechno vlastně vůbec nepotřebujeme, protože jsme už tam, kde jsme...

"Vy sami musíte ke všemu dozrát" - to je veliká pravda, ale díky tomu, že je tak jednoduchá, tak ji spousta lidí nepobere. Vše chceme složité, ve všem se chceme hrabat, vrtat, pochopit a promyslet to. :-(  Jednoduché věci se do života uvádějí obvykle tím nejsložitějším způsobem.

Každý jsme jiný. Někdo to přijme rychleji, a nepotřebuje mistry, zasvěcení, tuny knih, někdo si tím vším zase musí projít... Jsou tisíce cest, a žádná není ta nejlepší, ale ani ta nejhorší...

33 Petr Pan Petr Pan | 26. února 2010 v 12:28 | Reagovat

[31]: Souhlasím s tím, že člověk musí na některé věci dozrát, včetně zasvěcení. Zasvěcení tu není 100 let, zasvěcovalo se ve starém Egyptě, Atlantidě, a kdo ví kde ještě a na nebylo to nic špatného (obecně, kdo ví, do čeho se dá všeho zasvětit, že). Problém dnešní doby je, že se zasvěcuje bez pořádné přípravy a ani dále se člověk většinou nikde neučí, na rozdíl od minulosti.

34 sunray sunray | 27. února 2010 v 12:29 | Reagovat

[31]:: Nenapsal jsem, ze se jedna o "duchovni pohovor", ale ze platis za cas nekoho, kdo te zasveti, preda ti sve znalosti a zkusenosti a na tom snad neni nic spatneho, protoze ten clovek vetsinou taky musi neco jist a platit najem... Proc se ucit stylem pokus / omyl, kdyz se muzes poucit z chyb druhych a usetrit tak spoustu casu? A proto je to o lidech, zneuzit jde uplne vsechno...

Ja se muzu pouze podelit o svou osobni zkusenost, kterou vnimam jako velmi konstruktivni zmenu ve svem zivote... Takze mi trosku vadi tvuj cernobily pohled, tato cesta neni o nic horsi nez ta tvoje, kazdy by se mel sam za sebe rozhodnout, ktera cesta je pro nej ta spravna. Nesouhlasim se spoustou veci, ktere na blogu pises, ale nemam potrebu se hadat o svou pravdu - proste kazdy ma jine data a ja jsem vdecny za to, ze se tady se vsema snazis podelit o ty sva, aby se nad tim vsim mohl kazdy zamyslet a udelat si vlastni nazor )

Nevim, zda mas osobni zkusenost se zasvecenim od zkuseneho mistra - vychazim z toho, ze vychazis ze zkusenosti nekoho jineho, jak jsme si kdysi psali, k tomu napisu jen tohle: treba ten dotycny potreboval z nejakeho duvodu zazit negativni zkusenost, tak proste narazil na spatneho mistra a prosel si tim, cim mel - to pak podle tebe znamena, ze Reiki je spatne?

S temi penezmi mas samozrejme pravdu - nikdy nedostanes neco jen tak, musis si to zaslouzit... Zasveceni je pouze zacatek, stejne tak jako informace na tvem webu. Schopnosti ziskas jedine praci na sobe, je zase chybou lidi, kdyz ocekavaji zazraky za par korun... Hlavne by si mel kazdy uvedomit, ze musi nejprve vylecit sam sebe, aby mohl pomahat druhym...

Celkove asi chapu na co narazis - taky se mi to moc nelibi, ale co nadelas... Jde to napsat i trosku jinak, nez ze jsou vsichni co se zajimaji o Reiki z principu tupi, lini a naivni...

[32]:: nejlepe mistra, ktery to zije spoustu let, dnes muze byt "mistrem" kazdy, kdo ma dost penez, proto ten titul uz nic neznamena...

35 Veronika Veronika | E-mail | 27. února 2010 v 14:59 | Reagovat

Mám zasvěcení a jsem za to ráda. Táhlo mě to tam a tak jsem šla a rozhodně nelituji =o)

36 Lúmenn Lúmenn | Web | 1. března 2010 v 15:44 | Reagovat

Tahle debata je velice zajímavá a přínosná:) Je vidět, kolik pohledů přináší různí lidé. Myslím si, že část pravdy má Aluš, část diskutující - za peníze si nejde koupit duchovní vyzráváním, schopnost léčit ani nic podobného. Můžu dát miliony a stejně nic umět nebudu, to je snad všem jasné (a komu ne, ten na tu musí dojít časem sám a třeba si i trošku nabít hubu:))
Ale na druhou stranu, jak píší ostatní, zasvěcení do čehokoli není primárně o tom kraťučkém rituálu, kdy jei (aspoň u reiki) rozšířena sedmá čakra. Je to i o tom, že tě člověk naučí pracovat s energií - v semináři před zasvěcením jsme se učili totéž, co ty tu popisuješ v článcích o práci s energiemi. Jistě, stálo to peníze, ale jak už tu zase někdo psal, někteří lidé zasvětili duchovnu celý život a jiný zdroj příjmů nemají. Stejně jako pan Mašek se svým Osudem.cz - taky chce peníze za to, že ukazuje lidem cestu. Totéž přináší i správně udělané zasvěcení - člověk získá vedomosti, zkušenosti a informace a v neposlední řadě zjistí, že v tom není sám:) Že existují další lidé, co se zajímají o energie apod. a začne dál hledat a dál se učit.
To, že i bez zasvěcení by zvládl pracovat s energiemi ale samozřejmě časem zjistíme všichni. Přesto málokdo (z lidí, co znám) lituje vydaných peněz na zasvěcení, protože je posunulo dál na jejich cestě, ať už jakýmkoli způsobem.
A na závěr - zloději, hlupáci a "zlatokopové" jsou všude, v duchovnu jako v jiných "řemeslech". Pro pár hajzlíků ale není třeba zavrhovat všechny lidi. To je jak házet tebe, Aluš, do jednoho pytle s těmi magory, co se zabijí, aby jejich těla vstoupila na oběžnou dráhu a unikla zkáze lidstva;)

37 kattkaa kattkaa | E-mail | 2. března 2010 v 15:54 | Reagovat

Ahoj Alue, teto text je z http://www.bubulaci.mysteria.cz jetli nechceš neuváděj.
Představte si, že jdete po cestičce a potkáte pocestného, který Vás požádá o zbytek hamburgeru, který zrovna jíte. Vy mu ho ochotně dáte a on Vám sdělí malé tajemství: "Když půjdete po této cestě" a ukáže na cestu před Vámi, která se asi po 20 m větví, "a dáte se vlevo, tak dojdete k obrovskému pokladu", a pocestný odchází, aniž by čekal na naší odpověď.
Vy si řeknete, proč ne, je pěkně, sluníčko svítí, tak proč ne, nemůžu nic ztratit. Vydáte se tedy po této cestě. Asi za 10 minut potkáte osobu, která Vám sdělí, že nemůžete jít dál, protože nesmíte.
Vy ale víte o pokladu a tak chcete mermomocí jít dál. Ta osoba Vám v tom brání, až nakonec dojde ke rvačce. Když tuto osobu porazíte a chcete ji dát poslední úder "do bezvědomí ", řekne: "Dobře zvítězil jsi, jsem strážce pokladu a odvedu Tě k němu".
Skutečně jdete spolu asi 5 minut a asi 10 m vpravo od cestičky (před křižovatkou), pod křovím Vám ukáže truhlu o velikosti nákupní tašky plnou zlata, kterou si můžete vzít. Spokojeně odcházíte a říkáte si, jak jste měli skvělý den. Netušíte, že kdyby jste šli po cestičce dál, asi dalších 5 minut, narazíte přímo na cestičce na poklad o velikosti rodinného domku, který by byl zcela Váš.

Vysvětlivky:
Vy = jste Vy , čili čtenář tohoto příběhu
pocestný = Váš duch
strážce pokladu = bytosti , které uvolnily techniku: reiki, magii, náboženství, tantru atd.
truhla velikosti nákupní tašky = např. magické schopnosti
poklad o velikosti rodinného domku = pocitové vnímaní (možná i paměť) pro získání potřebných informací k uvolnění z Matrixu, ke svobodě.

38 mamba mamba | E-mail | 3. března 2010 v 12:54 | Reagovat

Ahoj, mno, článek je dle mého úsudku velmi dobrý. Jen bych trošku nesouhalsila, že systém Shamballa nic nedělá? Jsem sama ten, kdo zasvěcuje a musím na základě svých zkušeností konstatovat, že vysokointeligenční enrgie absorbované do lidského vědomí opravdu udělají velký kus práce s lidskými bytostmi a mnoho z nich opravdu procitá a začíná vidět život novýma očima a cítit srdcem. Jinak pakliže máme na mysli onu paní, doufám, že je to ta z té "TV", tak plně podporuji názory autora.

39 lvík lvík | E-mail | 8. dubna 2010 v 0:29 | Reagovat

Taky jsem šťastný že Vašek zveřejnil svůj příspěvek,četl jsem jej zrovna před
zasvěcením do údajné "Merkaby 5,6 st."
Díky článku a mé přítelkyni jsem pochopil pravdu. Dnes je již v oběhu vynikající kniha od Drunvalo Malchizedeka, který merkabu studoval 20 let u Májských indiánů, popsal ji a naštěstí publikoval.Ta paní co zasvěcuje na moravě si jí ani neráčila přečíst, ke svému zasvěcování nedává žádný manuál. Je to opravdu podvod ,ona možná ani neví jakého důsledku ! Jelikož její enrgie je velmi silná,Zablokuje opravdovou merkabu ,která je v počátcích velmi slabá a choulostivá na udržení. Chudák ten co si zaplatí a myslí si že má merkabu - ve skutečnosti má něco silného z antisvěta,který nepotřebuje
světlo,merkaby a vzestup!!! Tak si vlastně předplatí blokování merkaby,která se mj.opravdu nezasvěcuje
  Je to systém který se otevře až jste
připraveni, jednak vibračně a taky vědomostma a opravdovým přáním spustit merkabu. To Ale paní mistr vůbec nechápe!!! Dalo mi dost práce než jsme přišli na to jak z toho ven. A opravdu
mi merkaba jak-tak funguje a jsem opravdu nadšený. Navíc při jejich zasvěcení do "výplodu antisvěta"dostanete šílené čištění, které trvalo u mne asi 1,5 měsíce.
Nečistíte však svoje ,nýbrž bůhvíco z astra...viz první příspěvek. Jsem svobodná bytost a můžu si přece zvolit
kdy budu chtít čistit matičku zemi.
  Ještě jednou obrovský dík Vašku za zveřejnění pravdy.
  Zároveň bych chtěl varovat všechny kdo byli na zasvěcení a chystají se na další stupně. Ono tam vždy nějaká "startovací euforie" naroste ale myslím že jen málo z nás si uvědomí pravdu. Hodně mi to připomíná únor 48 a pak 45let nesvobody. Je to možná nevhodné přirovnání ale sedí mi sem.

40 Robin Robin | 30. června 2010 v 22:55 | Reagovat

S paní Mistr jsem už také něco absolvoval. Zdá se mně v poslední době méně sebekritická, více infantilní. Pojmosloví, které používá, spíše svědčí o její "rovině plynutí", než o tom, že se chce přiblížit běžnému člověku. Tu a tam si protiřečí. Dřívější silné řeči o galaktické radě jsou nyní obraceny naruby - do rangu zkostnatělých patriarchů mohutně vstupuje ženský prvek Isis, který tam konečně udělá pořádek. Krásná analogie se starým antickým pojetím náboženství - obrazy bohů jsou analogií lidských vztahů!! Člověk si ve své mysli tvoří své bohy, kteří mají vlatnosti nás lidí.

Merkaba má nyní podle ní nový systém, tak trochu vzhůru nohama oproti dosud kázanému a předávanému. Není to snad managerská příprava na nový "desetistupeň" s novým finančním přínosem bez potvrzení? Nebo svébytná reakce na kritický článek o podvodné české merkabě v jejím podání?? Pomalu vyčerpávaný slovník se stále opakovanými schématy mě (opět) nastartoval k vlastnímu intenzivnímu hledačství a k radosti nad objevováním bez vedení, bez infikování, bez platby za pár desítek minut se zamhouřenýma očima ... :-). DÍKY za zkušenost, ODCHÁZÍM.

41 zuza zuza | 20. července 2010 v 17:41 | Reagovat

Chtěla jsem napsat autorovi onoho článku,ale přišla mi zpráva,že není možno doručit.Je to snad špatná adresa?

42 zuzaa zuzaa | 20. července 2010 v 18:08 | Reagovat

Nemůžu souhlasit,že Reiki je podvod.Já osobně ho absolvovala když sem přišlo jako úplná novinka.Když nás zasvěcovala mistr reiki-Mary,byla jsem zklamaná,že jsem nic necítila.Ale během krátké doby jsem najednou pozorovala obrovské změny.Nejdřív jsem se divila,co se děje s lidmi okolo.Najednou se ke mě chovali jinak,byli milí a usmívali se.Mě najednou nebolel žaludek od strachů a veškerá zloba ve mě,se postupně rozplývala.Najednou jsem byla schopná se podívat do zrdcadla a říct si,že se mám ráda.Ty tam byly starosti a mě se chtělo pořád tančit.A je pravda,pokud člověk na to není připraven,může to odnést jeho psychika,protože je to nápor energie.Je potřeba se tomu stále věnovat a tím si rozšiřovat "obzory"Nesmí člověk ustrnout,nebo se mu všechno opět zhroutí.Potkala jsem lidi,kteří navštěvovali psychiatra a měli reiki.Protože to brali jako spasení-tak a teď už nemusím nic.Jak někde popisují účinky jiných zasvěcení,účinky jsou téměř totožné a je jen na člověku,jak s tím bude pracovat dál.Je pravda,že pokud není připraven,nemusí to zvládnout.Aspoň ne na poprvé.Ale energii a někdy i trochu té euforie si zažije každý.Můj muž pořád jen vrtěl hlavou,že nemám žádný problém.Nejnádhernější dvouleté období v mém životě.Píši to to v čase minulém,je to asi 12 let a já to obrátila jiným směrem.A jedu odznovu.Je potřeba se pořád zdokonalovat,nikdy člověk není dost dobrý,aby se nemusel snažit být ještě lepší.Mluvím o dobru,ne o tom,kdo z koho.Ale mám oblíbené přísloví,že všechny cesty vedou do Říma a že nakonec se dostanem tam kam chcem,jen to někdy trvá déle a nepohodlnou cestou.A také mě trápí otázka peněz za různé rituály a zasvěcení,ale proto ještě nemusí být Reiki podvod.Pořád je to o lidech samých...

43 xy xy | 2. října 2010 v 21:45 | Reagovat

Chtít peníze za duchovní poznání  je trestuhodný hnus.Takovým lidem nevěřím.Jsem si jistá,že za to budou potrestáni.

44 Robin Robin | 23. října 2010 v 9:09 | Reagovat

[40]:Přátelé, neúčastnili jste se náhodou přednášky Bětky Šorfové k roku 2011 v Pardubicích 22. 10. 2010? To co jsem zde před časem o ní psal, se jen potvrzuje a prohlubuje. Bylo to pro mě velké zklamání. Myslím si, že se nepotřebuje stále tolik "snižovat k prostému lidu", aby něco pochopil. Jeví se mně to tak, že nějak nemá o čem povídat, tahá argumenty a přirovnání jak ze "čtvrté cenové". Až jsem se místy styděl ..., když jsem porovnával, čím mě zaujala před několika lety s tím, jak hovořila na své přednášce v Pardubicích. I lidí přišlo méně než před rokem. A závěrečnou meditaci jsem s ní už vůbec "neřešil", protože na základě toho, co jsem slyšel, mě ta osůbka připadla pro takovou hlubokost prostě nedůvěryhodná, nepřesvědčivá, laciná. Myslím, že ta hvězdička má svůj zenit již za sebou a lepší už to asi nebude ...

45 alca alca | 1. ledna 2011 v 20:13 | Reagovat

[44]:dobrý den, mám také zkušenost z přednášek dotyčné paní a nějak jsem si ještě neudělala pořádek))),měla jsem na nich vždy pocit, že jsem neviditelná, nebylo možné navázat s někým kontakt, ani oční kontakt a to jsem upovídaná a otevřená a radovala jsem se předem, že si popovídám a seznámím s novými lidmi,,,,nic, můžete mi,Aluško,k tomu něco napsat?

46 Rosa de Sar Rosa de Sar | E-mail | Web | 18. ledna 2011 v 15:29 | Reagovat

S autorem článku je třeba v mnohém souhlasit. Zdá se mi, že u nás nyní zvítězila pouťová ezoterika, kdy se lidé domnívají,že osvícení mohou získat během víkendového semináře, aniž by pro to museli kromě platby něco náročnějšího podniknout. Kdyby mnozí "duchovní učitelé", udílející různá zasvěcení a moudré rady i návody na spásu lidstva, jen tušili, že naše duchovní pouť plná zkoušek a nástrah je celoživotním během na dlouhou trať, podobné podnikatelské aktivity a kosmicko-komické projekty by vůbec nevznikaly...

47 Aran Aran | 23. února 2011 v 20:30 | Reagovat

Zdravím účastníky diskuze,
velmi zajímavý článek a ještě zajímavější diskuze.
Taky něco přidám na tuto hromádku.
Můj názor na zasvěcení je takový, že to není špatná věc, pouze to člověka nasměruje určitým směrem a k určitým "dveřím". To jestli je otevře a získá poučení je už jenom na něm. Samozřejmě v tomto zasvěcení je prvořadé, kdo zasvěcení dává. To je alfa a omega celého "zasvěcení". Setkal jsme se s lidmi, kteří absolvovali nějaké zasvěcení, ale "mistr" jim na konec, nedal "svobodu" a zůstal s nimi enegeticky spojen.
Merkabu jsem získal před několika roky na jednom kurze, předal jsme ji několika osůbkám v mojí blízkosti - bezplatně, v rámci jakýchsí pravidelných setkání na pokec o kde čem, meditací, atd.
Jak bylo uvedeno v nějakém dřívějším příspěvku - jediné správné zasvěcení je to, které člověk získá sám bez pomoci jiných přímo z vyšších světů. S tím se mi pracuje nejlépe. Již skoro 3 roky (od doby, kdy na mě vysypali při meditaci jedno zasvěcení :D ) nemám potřebu získávat jakékoliv další.
Záleží na každém, zda si zvolí cestu se zasvěcováním, která může cestu zrychlit, nebo zablokovat (hlavně vlivem "šikovného mistra". Jsme tady za účelem poznání, rozvoje a dosažení cíle naší cesty, a těch cest tam vede hodně.
Na závěr ještě k osobě zmiňované "mistrině", terá inzeruje zasvěcení Merkaby v 10 stupních. Když jsem na její reklamu narazil na netu, byl jsme mírně paf. Napsaljsme ji dopis jestli jsem to špatně nepochopil, ale ujistila mě, že je to správné. To my bohatě stačilo.
Alue, děkuji za Tvoje stránky a bude se snažit sem chodit pravidelně pro inspiraci, případně přidám nějaký komentář.
Roman

48 all-is-magic all-is-magic | E-mail | Web | 15. února 2012 v 18:01 | Reagovat

Já mám osobně heslo: Za peníze si moudrost nekoupíš.
Když vám někdo nabídne duchovní pomoc, nemá za to chtít peníze, ani čas. Zaujme ho jen vaše aura/čakry atd. a rozhodne se vám pomoct na duchovní cestě.
Bohužel, takových lidí je zatraceně málo...

49 all-is-magic all-is-magic | E-mail | Web | 15. února 2012 v 18:16 | Reagovat

[15]: taky se mi to s žiletkou stalo. Byl to ale prsteníček :D

50 Jarda Jarda | 1. května 2012 v 21:08 | Reagovat

jestli se nemýlím, tak sám Drunvalo píše, že sám se teprve učí a nejenom merkabu zvládá jen do určité úrovně (či jak to jinak říct), stejně tak posvátnou geometri, ktero se učí přes 15 let a to má ještě "protekci" :)))
ano dnešní esoterik (či jak to opět nazvat) vám dá reconection za 333 doláčů, zasvěcení čeho jen chcete za pár litříků (samozřejmě, že jen jedno sezení/semínář či proplach) a modré z nebe včetně hovorů s bohem už je jen pro horních 10%

sámá láska na prodej od D5 po boha a první co se o lásce říká je, že je všeobjímající a nezištná

51 Martin Martin | E-mail | 1. června 2012 v 12:41 | Reagovat

Jen bych k tomu připsal,že pokud není "věc" hotová uvnitř,těžko může přijít zvenčí.Kdy je hotová uvnitř,to zjistí člověk právě tím,že k němu přijde sama a to právě v ten správný okamžik..ať už je iniciována vlastní duší "nadja" nebo duchovními bytostmi.Stupňů vnitřní realizace je mnoho a člověk jimi prochází a je do nich přiváděn tak jak k nim dospívá a to přirozeně aniž by jakkoli cvičil.To neznamená nedělat nic,ale nesnažit se vnějšími zasvěceními věc urychlit,protože to není nutné.Až bude tělo a duše připraveno na prožitek energie krystalu či (MerKaBy), či duchovního srdce,nebo nejčernější prázdnoty,přijde to samo.Bohužel dobré teorie jsou zcela zaneseny fantasiemi a spekulacemi zvláště nyní 2012 které je lidsky nastaveným zrcadlem odrážejícím každému co chce.Nesmyslnými teoriemi o magnetickém přepólování(bylo před 700 tis.lety a přijde dle fyziků za 1000-2000let a proces může trvat dalších 1000let, rozhodně ne dva dny apod) smíchaným z precesí osy,změnou otáčení planety apod.Tím se celý duchovní proces zatemňuje a diskredituje.Hluboké pravdy a nauky jsou nyní dostupné jako nikdy,ale jsou často zabaleny v obalu fantazie a výmyslů,že dá hodně práce je vůbec rozlišit..a už vůbec ne si je v nějakém zasvěcení zvenči koupit..přicházejí samy když mají.

52 Anonym Anonym | 17. července 2012 v 21:06 | Reagovat

Samozřejmě nechci zpochybnit názor někoho jiného, jen chci říct, že co se týče Reiki, PHE atd. - věřím, že schopnost léčit má každý, jen někdy nevíme, jak ji používat. Nemám pocit, že existují výjimeční lidé a obyčejní...

53 michaela michaela | 28. prosince 2012 v 14:20 | Reagovat

Dobrý den, chtěla bych všem říci, že já absolvovala 4stupně shambaly a žádné kecy to nejsou.Po zasvědcení jsem s ní začala pracovat jak na sobě, tak na mé rodině a přátelích a výsledky jsou ohromující.Kdo nezažije na vlastní kůži, tak nemůže soudit. Určitě toho nelituju, že jsem podstoupila zasvědcení. Ať každý den stojí za to. A pokud jste si všimli, tak na forech píšou JEN negativní lidi. Když někdo nechce zasvětit, ať se nenechá, je to jeho vlastní vůle.Každý se rozhoduje sám za sebe a když máte problém, tak ho máte vy a měli by jste si ho jít nejlíp vyřešit.Protože vy ho žijete.Na to vám vřele doporučuji terapii Ruš. Přeji krásný den.

54 Martin Riedl Martin Riedl | E-mail | Web | 15. května 2013 v 8:58 | Reagovat

Nic si z toho nedělej, Aluško, že se zde trochu rozcházíš s názory Lúmennky. Vy obě, Lúmennka i ty, jste skvělé a úžasné dušičky s dobrým srdcem. Když se v některých názorech úplně neshodujete, tak tím vlastně lidi nabádáte, aby se začali ptát také svého vlastního nitra a přímo to žene k tomu, aby se zkusili spojit se svým andílkem :). Přeji Vám oběma jen to nejlepší a mějte se rády :)

55 Jan Johann Jaroslav Jan Johann Jaroslav | E-mail | 4. června 2013 v 13:11 | Reagovat

Dobrý den.
Drunvalo je podvodník vydávající za nejzasvěcenějšího ze zasvěcených potomků bájné Atlantidy. Totéž platí pro novodobý tvar merkaby lidského těla. Je to zcela samozřejmě také podvod. Merkasbou jsou údajně dva proti sově rotující trojhrany.Jediné co je pravdivé je, že každý jeden zastupuje opačnou složku prasíly, které jsou součástí lidského těla a vytvářejí kolem něj auru, kterou někteří vidí. O tom už daleko víc věděl Karel Sezemský. Rozhodl jsem se, že k tomuto tématu napíši článek , který bude na podzim uveřejněný v časopise Sféra.Zcela samozřejmě se na "pseudoučení atlantického superzasvěcence" přiživují další a další podvodníci.
Zdraví Jan Johann Jaroslav Miška

56 Roman Roman | E-mail | Web | 27. července 2013 v 20:52 | Reagovat

Děkuji za moc pěkný článek.

57 Ján Ján | E-mail | 2. prosince 2013 v 16:43 | Reagovat

Velmi děkuji za článek a za názory,potvrdilo se mi co jsem si myslel.Kdysi jsem si chtěl udělat taky reiky,ale nějak jsem intuitivně cítil,že to je jen lákání peněz a že to zkrátka nebude fungovat,že cesta je jen jedna a pokud je člověk alespoň trochu vnímavý, tak na to příjde i sám :-)Shlédnul jsem spoustu videí seminářů ohledně shamball,merkab a všude všichni mají ten problém,že se jim hroutí svět rozvody atd.Další příklad uvedu například ty televizní ezo pořady za velké peníze,pošlu vám Merkabu bude vám špatně budete se čistit, pijte hodně vody...myslím, že důkazy máme jasné :-)Moje teta má reiky a nefunguje jí to,jedná má známá má andělské reiky a neumí to,zkátka jim to jaksi nefunguje :-)

58 Puunky Puunky | E-mail | 19. prosince 2014 v 23:02 | Reagovat

Hmm, je to pro mě zajímavé.

Celý tento článek je pro mě zajímavý a upřímně nevím, co si o něm myslet. Nehodlám posuzovat kvalitu a působnost "zasvěcování" ani tohoto článku, nic o výše zmíněné paní ani Merkabě nevím a tohle je prakticky podruhé, co jsem na podobný pojem narazila... řídím se jen vlastním pocitem, do čeho jít a do čeho ne, je-li přetrvávající. Myslím, že tak je to nejlepší. To, co považuji vhodné pro sebe někdy druhý zcela zavrhne.
Netřeba hanit cestu druhých, ať už udělají sem tam i krok zpátky. To někdy udělá každý a když ho to propleskne, alespoň ví, čemu se vyvarovat.

Šarlatáni jsou ve světě stejně jako lidé schopní. Co pomůže jednomu, druhého zanechá bez odezvy. Každý máme nespočet myšlenek, mnoho nevědomých přesvědčení převzatých od rodičů a věříme-li v minulé životy... tak bych tady s výčtem byla dlouho. Těžko posuzovat, zda něco funguje/nefunguje právě proto, jaké programy, přesvědčení, víry a nevím co ještě máme a dle toho se nám někdy zřejmě i dostává informací...

Nevím jak ostatní, věřím v to, že naše zkušenosti jakéhokoliv rázu nejsou náhodné a určené jsou hlavně tomu, kdo se s nimi sám setká, tedy že ani pan autor se nesetkal s dotyčnou jen tak pro srandu králíkům.

KOMENTÁŘE K ZASVĚCOVÁNÍ - JINÁ ZKUŠENOST
Reaguji zde vlastně jen z jednoho důvodu. Těm, kteří brojí proti zasvěcování bych ráda řekla, že jsou zde i tací, co mají jiné zkušenosti nebo obdobné věci vnímají jinak. Mám zasvěcení do reiki. S vlastní energií jsem prvně pracovala velmi intuitivně a tento popud jednoho dne přišel sám, aniž bych o energiích něco víc věděla. S reiki jsem se následně chtěla naučit pracovat několik let. Nyní ho mám a prozatím používám denně.
Ne, že by to vyřešilo všechny mé problémy - myslet si, že něco vyřeší vaše konání za člověka by ho velmi vzdalovalo od převzetí zodpovědnosti. :P Musela jsem se postavit sama všem emocím i vzorcům myšlení, které jsem v sobě skrývala velmi hluboko a nechtěla je vidět a které vnímám jako klíčové. Ale  to, v čem mi reiki dle mého názoru pomohlo, je to všechno zvládnout a ustát lépe.

A k článku samému (tématu zasvěcování) bych chtěla dodat jen jedno - ať už se člověk čistí po zasvěcení či ne, otázkou je, PROČ se u něj dostaví právě ten proces, jaký přijde. A proč se dostal k šarlatánovi / schopnému člověku.

59 Pavla Pavla | 28. června 2015 v 21:33 | Reagovat

Jo, Merkaba je pěkná blbost a Drunvalo je podvodník světového kalibru - navíc i zpronevěřuje peníze http://www.hipforums.com/forum/topic/456066-drunvalo-melchizedek-is-a-fraud/ . Z těch jeho knih bull-shit jen křičí! Vesmírná loď pod pyramidou, hahaha! A to ještě není ani zdaleka ten největší nesmysl co napsal..Kdo takové věci může vůbec brát vážně.

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama