V e-shopu Alue.cz jsou nové křišťály z Madagaskaru. - Aktuální výběr ZDE
Sledujte Zápisníček, kde vycházejí aktuální zprávičky. Nejnovější příspěvek: 13.12.

2. / Vesmírné Zákony a Principy / II. Zákon Duality

1. května 2010 v 4:54 | Alue |  Zákony Vesmíru - seriál

_____________ 2.DÍL _______________

alue.cz
Jako druhý si uvedeme Zákon Duality. V tomto případě se budeme více točit okolo lidské bytosti. V původním stručném článku o Zákonech Vesmíru je napsané:
2. ZÁKON POLARITY NEBO TAKÉ DUALITY

PLUS - MÍNUS, ŽENA - MUŽ, TEPLO - CHLADNO, HODNÝ - ZLÝ
NEGATIVNÍ - POZITIVNÍ, ATD…..

JAK DÍTĚ MŮŽE POPSAT TEPLO, KDYŽ NIKDY NEPOZNALO CHLAD.
JAK MŮŽE ČLOVĚK POPSAT LÁSKU, KDYŽ NIKDY NEPOZNAL NENÁVIST.

LÁSKA A ROZHODNOST PŘINÁŠÍ ŠTĚSTÍ A MÍR V DUŠI…..
ZARPUTILOST A ZLOBA PŘINÁŠÍ STRACH A NEJISTOTU KTERÁ ZPŮSOBÍ ČLOVĚKU UTRPENÍ.

Takový popis je ale příliš stručný. Je bezpodmínečně nutné ho rozvést do hloubky, protože mnoho lidí, kteří se zvou ,,duchovně založený", tento zákon nechápe a myslí si, že cílem našeho vědomí, je překonání pocitu duality. - To je ale obrovský nesmysl.

Výklad principu duality je velice důležitá část, proto je většina textu tučná, nebo červená. - Jsou to poklady a základy. - Proto tomuto výkladu věnujte maximální pozornost.

Následující tučný text si přečtěte třikrát a popřemýšlejte, než budete pokračovat, je to velice důležité:
Pamatujte si: Zákon Duality je ZÁKON, není to dílo satanovo, ale princip, na kterém je postavené veškeré stvoření na planetě Zemi, uvnitř ní a celý Vesmír okolo nás.
Princip Duality je základní kámen našeho bytí, není možné tuto dualitu či polaritu míchat v jeden celek a vymýšlet si, že duchovně vyspělý člověk nevidí nikde nic, co by se navzájem rušilo, likvidovalo, či vylučovalo.
Pamatujte, že duchovně vyspělý člověk si je vědom duality, zná její místo ve stvoření a je schopný tuto dualitu respektovat a ctít ku prospěchu svému i ostatních bytostí.
Nevidí nikde svár, to ano, ale tento výrok je nutné správně pochopit. - Ten, kdo zná zákonitosti našeho stvoření, vidí automaticky ve všem smysl a jasný cíl i řád. Díky tomuto poznání nikdy nevidí nic nedokonalé. Vidí vše v souladu se stvořením a díky tomu je schopný všechny situace správně vyložit, umí si dobře volit cestu, kterou půjde.

A nyní vyložení samotného principu:
Zákon duality říká, že vše ve vesmíru má svůj rub i líc. - Je to kvůli vyváženosti.
Vyvažování energií ve Vesmíru zaručuje první zákon, tedy zákon Kauzality. - Neustále vrací to, co do Vesmíru vyšleme, aby byla zachována rovnováha.
Není ve Vesmíru nic, co by nebylo stvořeno v dualitě.
Pamatujte si: Co jde proti Zákonům Vesmíru, to zaniká, nebo to nefunguje.

Vyložím vám dualitu na příkladu lidské bytosti, která ve Vesmíru představuje nejdokonalejší a nejsložitější organismus.
Lidské tělo je stvořené podle principu Zlatého řezu.
(Zlatý řez je další Vesmírný princip. Pro mě osobně je těžké ho vysvětlovat, proto pokud princip zlatého řezu neznáte, přečtěte si o něm na Wikipedii, kde je krásně vysvětlený. Co by Vás mělo zajímat je princip zlatého řezu v přírodě, to je to nejdůležitější pro nás. Podívejte se, přečtěte si odstavec o přírodě a můžeme pokačovat neochuzeni dále. - O principu Zlatého Řezu se dozvíte ZDE - )

Da Vinchi
Krom principu zlatého řezu, který dodržuje veškeré naše přírodní stvoření, dodržují naše těla také neuvěřitelně dokonalým způsobem dualitu.
Naše těla jsou zrcadlově stejná, krásná a vyvážená.

Máme DVĚ ruce, DVĚ nohy, DVĚ oči, DVĚ uši, DVĚ ledviny, DVĚ komory v srdci, DVĚ nosní dírky.

To samé pohlavní orgány. - DVA vaječníky, DVĚ varlata.
Dělohu a penis máme vždy po jednom, ale i to je v dualitě.
- Pamatujte, lidské tělo není zrcadlové pouze svisle, ale také rovnoběžně!
- Když rozdělíte lidské tělo v pase, máte opět duální části, které se krásně kryjí, v tomto případě jsou končetiny jasné. ( Noha - Ruka) Přitom hlava se podle zákonu Duality kryje s pohlavními orgány.
Tedy ani hlava jako celek není ,,sama", také má své duální vyvážení ato jsou pohlavní orgány.

Náš mozek je také geniální příklad duality, ve které je lidská bytost stvořena. Máme dvě půlky mozku, přitom každá má jiný účel, každá z nich plní určitou funkci.

Než vám jejich funkce vysvětlím, je opět nutné si uvědomit:
(Čtěte minimálně pětkrát.)
Lidská bytost funguje na principu náboje. - Záporné ionty jsou pro nás velice dobré. Jsou léčivé a nabíjejí nás energií.
Oproti tomu kladné ionty jsou pro lidskou bytost smrtonosné.
- Naše buňky jsou zdravé, jen pokud mají záporný náboj. S přibývajícím kladným nábojem ztrácí funkčnost, onemocní, při plusovém náboji odumírají, nebo vzniká nemoc. - Rakovinové buňky mají čím dál tím více plusový náboj, jsou tedy pro člověka smrtonosné.
(říkám ,,čím dál tím více", protože kdyby lidská buňka měla čistě kladný náboj, tak je MRTVÁ!)

Od toho se odvíjí: Co je ZÁPORNÉ/NEGATIVNÍ, to je pro lidskou bytost SPRÁVNÉ, ZDRAVÉ
A LÉČIVÉ.

Co je KLADNÉ/POZITIVNÍ, to lidskou bytost ZABÍJÍ!

Toto je heslovitě vysvětleno i ve Slovníčku, proto se naučte říkat KONSTRUKTIVNÍ / DESTRUKTIVNÍ, protože pokud říkáte někomu ,,mysli pozitivně", přejete mu, aby umřel!!!!!

To jsme zabruslili k nauce o lidské bytosti.
Tady vidíte, že i v nábojích panuje dualita. - Proč jsem vám to vysvětlila?
Abyste si uvědomili, že CO JE PRO ČLOVĚKA DOBRÉ, JE VŽDY JASNĚ DÁNO A NELZE TO MĚNIT, PŘEKRUCOVAT, NELZE O TOM DISKUTOVAT!
Lidská bytost funguje tedy na jednom druhu náboje, který je pro ni zdravý.

(Výjimkou jsou naše střeva, která udržují plusový náboj. - Lidská bytost je původně dělaná na zásaditou potravu s mínusovým nábojem /ovoce, zelenina,vše syrové/, proto máme střeva plusová, aby lépe potravu vstřebávala.)

Dále si pamatujte, že lidská bytost je nastavena jako bytost světla, lásky a dobré (záporné, mínusové, konstruktivní) energie. - Tato dobrá světlá energie je obsažena ve všem, co je pro člověka správné.
- Lidská bytost je přirozeně bytost INTUITIVNÍ, DUCHOVNÍ, LASKAVÁ, MILUJÍCÍ, HODNÁ.

A nyní se konečně dostávám k jádru:
Tyto duchovní a intuitivní vlastnosti v našem mozku zastupuje PRAVÁ HEMISFÉRA.
- Lidská bytost má tedy správně nejvíce využívat vlastnosti pravé poloviny mozku, protože tato polovina je pro něj to, pro co je stvořený, co je jeho přirozeností.

Ale protože náš mozek je duální, stejně tak jako my, jako naše myšlení, jednání, jako celý svět okolo nás, máme i druhou polovinu mozku.

Tato druhá polovina mozku je duální vyvážení, které ve vesmíru vždy bylo, je a bude. Lidská bytost má svůj základ a svou přirozenost v intuici, v duchovnosti, v mimosmyslovém vnímání, v přírodě.
Stejně tak jako může být lidská bytost dobrá a přirozená, může se rozhodnout pro temnou stranu. - Máme možnost svobodné volby a to nás dělá tak úžasnými, výjimečnými, Božskými, ale také nebezpečnými.
Používáním levé poloviny mozku se lidská bytost rozhoduje pro to, co je pro ni destruktivní. - To je logičnost. Toto používání logické poloviny mozku zastupuje hlavně matematika a stroje.
(viz. film Matrix 1. a 2. díl, kde stroje zotročily lidstvo.)
Kdo rozumí matematice a strojům, bývá ateista a materialista. - Tedy to, pro co lidská bytost není původně stvořená. Pamatujte si, že dominance levé poloviny mozku oblbuje a degeneruje lidskou bytost, ale nikdo nemá právo lidské bytosti přikazovat, co musí používat a co ne, protože ona je svým pánem, ona se rozhoduje a ona tvoří podle obrazu svého.

Pamatujte si proto:
Lidský mozek má dvě hemisféry.
- Pravá polovina mozku je pro člověka konstruktivní, levá polovina mozku je pro člověka destruktivní.
Člověk používá tyto dvě poloviny mozku na základě vlastních přesvědčení a rozhodnutí.
- Je to bytost světelná, dobrá, konstruktivní a božská, ale podle zákonu duality má možnost být i destruktivní.

Však to dnes vidíte. - Intuitivně lidská bytost tíhne k přírodě. - Co je přírodní, to je dobré, zdravé, léčivé.
- Příroda vyzařuje záporné/minusové/negativní ionty, které člověka léčí.

Naopak stroje jsou výsledkem používání levé poloviny mozku.
Počítač, mobil, vysílač, rentgen je stroj a jeho záření je pro člověka škodlivé, nezdravé a smrtonosné.

Lidská bytost může být dobrá i zlá. - Dualita.
Lidská bytost má základ v dobrém, světlém, což u ní zastupuje pravá polovina mozku. - Pamatujte si, že Vesmír není nerozhodný. Ačkoliv je vše ve Stvoření propojené a neoddělitelné, v základu má vše své místo a své zařazení.
Proto má vždy vše určenou rezonanci, účel, má to svůj náboj, má to svůj základ buď ve světlém, či temném.
U lidské bytosti je jen otázka, pro kterou část se rozhodne, bez ohledu na její přirozenost.
Neexistuje světlo bez tmy, neexistuje dobro bez zla, neexistuje chlad bez tepla. - Aby mohlo existovat jedno, musí existovat i druhé.

A buď je to pro člověka destruktivní, nebo konstruktivní. - Z důrazem na to ,,PRO ČLOVĚKA". Protože co je pro lidskou bytost dobré (láska), to může jiné nelidské bytosti škodit (Démona odeženete energií lásky.)
Když člověk přejde na stranu temnou, je to pro temnou stranu správně. Pro dobrou stranu je to špatně a pro dotyčného člověka je odtržení od přirozeného základu taky špatně, ačkoliv pokud člověk rezonuje na destrukci, bude se snažit destrukcí obklopovat.

- Destruktivního člověka přitahuje destrukce, která ho ale zároveň ničí, proto destruktivní člověk nikdy není zdravý, ani šťastný, ani schopný, ani moudrý a umírá brzy.

VŠE JE DUÁLNÍ, VŠE MÁ SVÉ NEMĚNNNÉ MÍSTO, VŠE MÁ SVÉ ZÁKONITOSTI A PRINCIPY.
Lidská bytost je bytost duální, se základem ve světle, duchovnosti, nelogičnosti, s možností absolutní Svobodné Volby.

Příroda je nelogická. V přírodě platí: 1+1 jsou 3 A VÍCE!
Samec + samice = různý počet mláďat. U nosorožce je to jedno mládě, u rybích jiker to jsou stovky, či tisíce.
V logické matematice platí 1+1=2, což jde úplně mimo přírodu, proto matematika není přírodní věda.
Snahou člověka NENÍ dualitu překonat, ale dualitu POCHOPIT a umět se podle ní zařídit.

zázrak :)
 


Komentáře

1 Rr Rr | 1. května 2010 v 12:33 | Reagovat

Akakolvek DUSA akehokolvek stvorenia, ktora sa dostane do plodu a narodi sa, je povazovana za ludsku bytost?

2 Alue Alue | E-mail | 1. května 2010 v 14:14 | Reagovat

[1]: No, 99,99% duší skutečně je lidských, ten nepatrný zbytek bývají výjimky, které se sem dostávají většinou se specifickým úkolem, protože jsou odjinud.

3 Smejko Smejko | Web | 1. května 2010 v 14:38 | Reagovat

hodnota Tvojho vyjadrenia Vesmirnych Zakonov je nadcasova a nevyslovna... patri Ti moje najuprimnejsie DAKUJEM

4 Luz Luz | 1. května 2010 v 14:40 | Reagovat

Docela fascinující a výborně vysvětleno. Je to fakt, že člověk příliš zaměřený na logiku mívá často omezené chápání nebo i jen ochotu chápat duchovní věci. Podle toho, co tak zjišťuju o sobě a ze svých zkušeností, to vypadá, že mám to používání hemisfér přibližně vyrovnané - měla jsem vždycky vztah k duchovnu i k umění, ale nějak výjimečně umělecky talentovaná asi nejsem; a zároveň s logickými a "přírodovědnými" předměty jsem většinou neměla velké problémy (s matikou byly největší boje, to ostatní z těchto věd většinou šlo bez problémů, i když zdaleka ne všemu jsem věřila), ale ani se nedá říct, že bych v nich vynikala (ale každopádně jsem ráda, že už se je nemusím učit).

5 Alue Alue | E-mail | 1. května 2010 v 15:02 | Reagovat

[3]: Mám tě ráda :)

[4]: Já mám hemisféry zase nevyrovnané. Brutálně u mě převládá ta pravá, zatímco levá mi hodně stávkuje. Naopak to mám vyrovnané tím, že mám obě půlky mozku hodně dobře propojené. To se pozná tak, že umíš různé triky, rukama, nohama, nebo svaly v obličeji. - Často tyhle triky děám, abych někoho pobavila a funguje to :D
A jak ty jsi vlastně zjistila, že máš vyrovnané hemisféry? - Vím, že jsou na to i různé pokusy a na školách se někdy dělají různé testy. - Pro mě byly výsledky vždycky hrozně zajímavé :)

6 Luz Luz | 1. května 2010 v 15:15 | Reagovat

[5]: No spíš tak usuzuju z toho, jak vnímám a myslím, a jaké předměty mi šly/nešly. Taky mi to tak kdysi vyšlo z nějakých testů na internetu, že používám obě vyrovnaně, nevím, jak moc je to spolehlivé. Ale jelikož jsem pravák (asi ne moc vyhraněný, levou mám taky šikovnou, ale psát s ní teda neumím), tak zřejmě ta levá hemisféra bude trochu převažovat. Nevím, jestli je vůbec možné, aby někdo měl zároveň dominantní pravou část mozku i těla, když jsou ovládané křížem - to by mě docela zajímalo. Ty jsi levák? Ale ono je to složité, třeba na gymplu jsem znala holku a kluka, co byli oba leváci a zároveň byli hodně zaměření na matematiku, ten kluk v ní byl nejlepší ze třídy, a nějaké duchovní věci jim podle všeho nic neříkaly.

7 Luz Luz | 1. května 2010 v 16:05 | Reagovat

Tak mi právě dochází, že ono i to moje duchovno bylo většinou spíš "levohemisférové"... V dětství jsem se totiž nechala dobrovolně lapit evangelickou církví a od té doby jsem dlouho spala na vavřínech v iluzi, že jsem za vodou (nebyla jsem jenom jedním z formálních členů, kteří tam chodí ze zvyku a je jim to vlastně jedno, naopak to pro mě vždycky hodně znamenalo, jenže jsem byla přesvědčená, že nic víc než tato víra už není potřeba). Jenže v církvích se většinou intuici a mimosmyslovému vnímání moc nefandí, ale vychází se z chápání toho, co už je jednou dáno a hotovo. I modlitby plno lidí redukuje jenom na slovní vyjádření, tedy opět filtrace přes rozum, ale to samo o sobě nestačí. A další zákeřná past je v tom, že církev a vlastně i bible vám tvrdí, že nikdy za žádných okolností nesmíte věřit žádným jiným zdrojům, které se neshodují s biblí nebo s jejím výkladem, který křesťanství tradičně prezentuje. Řekla bych, že křesťanství i jiná náboženství člověku určitě můžou hodně dát, ale nesmí se s tím spokojit jako s úplnou absolutní pravdou, protože tu žádný náboženský směr nevlastní. No mám ještě co dohánět.

8 septik septik | 1. května 2010 v 18:21 | Reagovat

Dávám tu odkaz na blog od Rees, kde je jednoduchý test hemisfér ve formě pohyblivého obrázku, doporučuju to zkusit (nevím zda to opravdu funguje, ale je to sranda:-D )

http://ree-s.blog.cz/1003/test-ktera-hemisfera-je-u-vas-rozhodujici

9 Márty Márty | Web | 1. května 2010 v 18:25 | Reagovat

""Od toho se odvíjí: Co je ZÁPORNÉ/NEGATIVNÍ, to je pro lidskou bytost SPRÁVNÉ, ZDRAVÉ
A LÉČIVÉ.

Co je KLADNÉ/POZITIVNÍ, to lidskou bytost ZABÍJÍ!

Toto je heslovitě vysvětleno i ve Slovníčku, proto se naučte říkat KONSTRUKTIVNÍ / DESTRUKTIVNÍ, protože pokud říkáte někomu ,,mysli pozitivně", přejete mu, aby umřel!!!!!""

FAKT ??? POZITIVNĚ MYSLÍM NA TO ABYCH ŽIL :-))) ...

Jinak dle mého skromného pohledu+názoru každý z nás má ty tzv.

"VESMÍRNÉ ZÁKONY" v sobě ... jen si je uvědomit ...

bych řekl , že základ jest

LÁSKA+SVOBODA ... jak píši zde

http://www.cestydusi.cz/2009020010-basne-a-texty-pisni--smrt-zivot-

++ ALUE hodně Štěstí a Lásky přeji Ti ...

Srdečně zdraví MK. + Pozdraven bud´ i ŇUF.

10 Luz Luz | 1. května 2010 v 18:42 | Reagovat

[8]: Jóó tohle znám! Ale dá se s tím naučit manipulovat. Na tom blogu to vlastně taky píše: Po malém tréninku lze  "donutit" tanečnici změnit směr.
Vždycky když se na to podívám, tak se mi nejdřív točí po směru ručiček. Ale když zírám delší dobu a soustředím se hlavně na dolní část nohou, tak se po nějaký době začne točit opačně... Koukám, že tam o tom píšou i v těch komentářích.

11 NickNamed NickNamed | 1. května 2010 v 22:16 | Reagovat

Ta tanecnica nema nic spolocne s hemisferami, ide o takzvanu dvojstavovu opticku iluziu.
Vynimocna je len tym, ze sa hybe.

Je to uplne to iste ako toto:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/b/b5/Rubin2.jpg
alebo
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Necker_cube_and_impossible_cube.svg

12 ham ham | 2. května 2010 v 7:08 | Reagovat

[9]: ..ak sa niečo učí - treba vnímať, "čo tým chcel autor povedať" takže nejaké spochybňovanie len na základe použitých termínov nie je na mieste ;-) veď aj v článku bolo vysvetlené, ako je to s termínom "pozitívne myslieť" stačí lepšie čítať (alebo myslieť) :-) aj keď tuším, že šlo len o také malé rýpnutie do Alue, či vie o čom hovorí - ale ona VIE (má to veľa spoločné s "elektrinou") ;-)
[10]: krásne je, že mne sa točí kam chcem :-)

13 Ree.s Ree.s | Web | 2. května 2010 v 11:17 | Reagovat

He he, díky za reklamu, sepťo :-D :-)

[10]: Jj, to je pravda. Ale podle mě platí 1. pohled.

14 Ree.s Ree.s | Web | 2. května 2010 v 11:18 | Reagovat

Jinak moc hezký článek, Aluško :-)

15 Luz Luz | 3. května 2010 v 10:45 | Reagovat

Tady jsem právě našla něco zajímavýho podrobněji k těm nábojům! zdravi-az.cz/Symbionty.php

16 Petr Petr | E-mail | 3. května 2010 v 16:26 | Reagovat

[9]:Taky si myslím, že je důležitější co člověk myslí než jak to nazývá.
Bůh Stvořitel může být už z principu věci pouze jeden. Popř. jedna duální bytost, ale těžko mohou být dva různí.
Přesto má každý národ pro Boha svůj výraz - Bůh slyší na všechna oslovení.

Mám prakticky ověřeno v cca 40 případech, že pokud v česky pronášené prosbě o pomoc oslovuji Boha ,,Alláhu", Bůh mě slyší a pomoc přijde.  

Pokud se týká pojmů pozitivní a negativní vzhledem k významu  pro člověka, platí to také.
Pokud by to bylo běžně zaužíváno opačně, ani bych se tomu nedivil, v poslední knize NZ, ve Zjevení sv. Jana je na obrácení pojmů výslovné upozornění (plus na falešné proroky a spoustu dalších zajímavých věcí).

Už Albert Einstein odepsal Járovi Cimrmanovi na otázku, co si myslí o jeho filosofii externismu: ,,Tím, že nazvete věc jako prázdno a prázdný prostor označíte jako věc, se na podstatě nic nemění. Je to pouhá hra se slovy." V originále: ,,the ping-pong of the words".

17 Alue Alue | E-mail | Web | 3. května 2010 v 17:17 | Reagovat

[16]: K používání slov nemáš pravdu, protože očividně neznáš zákon Rezonance.
Hodnota slova je daná a neměnná, tím co myslíš když to vysluješ tuto hodnotu nezměníš. - O tom se právě dočteš v páté kapitole tohoto výkladu, speciálně tobě ji tedy doporučuji, je to tam dopodrobna rozebrané.

18 Katy Katy | E-mail | 14. května 2010 v 9:31 | Reagovat

Ahoj moc hezký a moudrý článek.Je vidět, že jsi na správné cestě!
Mě nikdy matematika nešla..nenáviděla jsem jí, tento předmět/a fyzika/byl velmi stresující faktor v mém životě.
Navíc jsem levák a v mládí mě přeučovali.Dnes jsem konečně sama sebou a hlavně si to uvědomuji...jak je to důležité.Přírodu miluji a takové lidi jako jsi ty...Katy

19 ja a nikto iny :) ja a nikto iny :) | 15. května 2010 v 21:40 | Reagovat

takže podla tochto, niekto kto vie matiku a rozumie jej nemoze zaroven aj duchovne rozvijat?... dufam ze nie, si budem musiet vybrat :) bud sa prestanem snazit pochopit matiku alebo duchovne rozvijat :)

20 Frank Frank | 6. června 2010 v 14:03 | Reagovat

Aby sa predišlo dezinformáciam.

V logické matematice platí 1+1=2, což jde úplně mimo přírodu, proto matematika není přírodní věda.

Tu si dovolím oponovať.
1+1=2 platí iba v desiatkovej sústave.
1+1=10 - platí iba v dvojkovej sústave
Matemetika ako veda sa snaží popísať procesy a deje plynúce okolo nás dynamicky. Príklad - fotografia zachytí okamih, nehovorí čo sa dialo predtým a čo potom. Video - zachytáva určitý dej, proces. Popísať všetky procesy slovami je niekedy nemožné. Tak ako všetko na svete je ľuďmi zneužiteľná aj na zlé. Ale zavrhujeme oheň ? A ľudí upaľovali. Zavrhujeme nôž, sekeru povraz ? Záleží, ako chápeme pojem matematika. Toto, čo sa učí v škole sú počty, kde sa učí IBA POČÍTAŤ !!! S matematikou to má spoločné asi toľko ako farbičky v šuplíku s rozkvitnutou lúkou.

21 Alue Alue | E-mail | Web | 7. června 2010 v 9:43 | Reagovat

[20]: No ano, počty. Matematika počítá, ale ať se nenazývá přírodní vědou.

22 Léňa Léňa | 22. ledna 2011 v 16:09 | Reagovat

Pokud teda matematika je na nic, tak jak potom chápat skutečnost, že zrovna konkrétně duchovně vyspělé osobnosti nakonec i tu matematiku vyloženě cítí samy od sebe a vlastně už "znají výsledek ještě dříve než vůbec bylo dovysloveno zadání" ? Jinými slovy skrze přírodu a přirozenost nakonec stejně k té matematice nejde nedojít.

23 Mart Mart | 7. srpna 2011 v 21:48 | Reagovat

A zlaty rez nieje matematika? ;)

24 VeronikaK VeronikaK | 5. října 2012 v 6:49 | Reagovat

Po přečtení tohohle mám hned lepší pocit z dnešní prověrky matematiky, která mě čeká :D U mě převládá určitě pravá hemisféra, jelikož matiku nezvládám úplně, chemii a fyziku nechápu jakbysmet. Dokonce mi nejde ani ta biologie, přestože miluju přírodu a všechno živé. Ty popsané procesy, rozmnožování kytek a tak prostě nechápu :D Tady jen tak pro zajímavost: http://www.kolumber.com/brain_test.php

25 Tesinga Tesinga | E-mail | 6. října 2012 v 15:12 | Reagovat

:) Už dlhšiu dobu sa chystám okomentovať tento článok. Takže raz to muselo prísť. Chcela som počkať, aby som mohla svoje tvrdenie dokázať. Povedať ti, že hľa, ja som to dokázala. Presvedčiť ťa, že je to možné. Ale dúfam, že ti zatiaľ postačí len takýto môj pohľad bez dôkazov. Bude to trochu dlhšie, tak nie trošku ale dosť, no prosím prečítaj si to do konca, veľmi mi na tom záleží. Ďakujem :)

   „Pravá polovina mozku je pro člověka konstruktivní, levá polovina mozku je pro člověka destruktivní. Používáním levé poloviny mozku se lidská bytost rozhoduje pro to, co je pro ni destruktivní. - To je logičnost. Toto používání logické poloviny mozku zastupuje hlavně matematika.“ Alue, prepáč, ale s týmto naozaj nesúhlasím. Áno, o hemisférach sa dá povedať, že pravá sú emócie a intuícia, ľavá rácio a logika. Och, ale ako môžeš povedať, že jedna je dobrá a druhá zlá, jedna konštruktívna, druhá deštruktívna. Prečo by nám Boh dal schopnosť myslieť, používať rozum, rácio, logiku, keby sme to nepotrebovali. (Ktorá časť vo mne je tá zlá? Dualita, takže polka mojej bytosti už je zlá, a ak sa nebudem riadiť intuíciou, tak narastie?)

   Trošku by som to pozmenila a prirovnala by som to skôr k dualite muž - žena. Muž predstavuje vibrácie a tvorenie, žena hmotu a vnímanie. O tejto dualite sa nedá povedať, že je jedno konštruktívne a druhé deštruktívne. Obe sú potrebné, obe nám boli dané, aby sme sa s nimi naučili pracovať a používať ich. Chápem, na čo si asi chcela apelovať. Dnešný svet a naša spoločnosť si zakladá na materiálne a logike. Súhlasím. Duchovno a intuícia sa považuje za nežiaducu, nevyužiteľnú a pre niektorých je to len k smiechu. Súhlasím, že takto by to rozhodne nemalo byť, malo by sa to zmeniť. Chápem aj to, že najmä preto máš voči logike predsudky a cítiš v nej niečo negatívne a škodlivé. No, logika nám tiež môže dobre slúžiť, rovnako ako intuícia. Stačí sa to naučiť vhodne používať. Z toho vyplýva, že by sme mali rozvíjať obe naše schopnosti. Obe nám k niečomu sú, a preto nesúhlasím s tým rozdelením dobrý a zlý.

   Ďalej by som tiež chcela niečo povedať o tom sčítaní. Podľa mňa matematika sa snaží opísať svet okolo nás pomocou čísel. Pytagoras dokonca tvrdil, že podstatou všetkého je číslo. Že vesmír je tvorený matrixom čísel. Áno, v škole nás učia počítať v statickej, mŕtvej rovine – kde priestor a čas je nemenný, teda aj čísla a výsledky sú nemenné. Napríklad na množine prirodzených čísel N platí 1+1=2, na množine celých čísel Z2 platí 1+1=0. Takže ja ťa chápem, najradšej by si zaviedla živú rovinu – kde sa priestor a čas mení a v ktorej 1+1=3. A ja myslím, že práve toto je matematika budúcnosti.

   Matematika sa dá skutočne chápať  ako prírodná veda. Prečo tomu tak je? Ja si to predstavujem tak, že skúma skutočnosť okolo nás ale akoby vo vákuu, staticky. No ako každá prírodná veda, chémia, fyzika, biológia, či geografia, aj matematika sa postupne vyvíja a má tiež svoju evolúciu a zdokonaľuje sa. A tiež k niečomu smeruje, smeruje k poznaniu. :) Je to teda veda hľadania, hľadania odpovedí na otázky, ktoré si kladú ľudia od narodenia. Napr. Prečo tomu tak je? Ako to v skutočnosti funguje?  Sú to čisto filozofické otázky, nezdá sa ti to tak? Platón, Aristoteles, Archimedes, Descartes, Newton, Leibniz. Hovoria ti niečo tieto mená? Je to totiž zopár najvýznamnejších filozofov všetkých čias. A rozhodne nie je náhoda, že sa zároveň označujú za „bohov matematiky“. Neviem totiž, kde by súčasná matematika  bola bez nich, pretože celá je postavená na ich objavoch. Takže medzi matematikou a filozofiou je veľmi úzka hranica. Medzi filozofiou a hľadaním pravdy tiež. Matematika je krásna vo svojej abstrakcii. Väčšina vecí v nej je abstraktných, preto majú ľudia niekedy problém jej pochopiť. No, je to akoby lietanie v oblakoch, vždy je najprv predstava až potom dôkaz a následne axióma. Takže to nemá veľa spoločného s pozemskými a materiálnymi vecami, hoci jej objavy bývajú praktické. Staviteľstvo, architektúra, ekonómia, management, grafika, medicína, astronómia. No, je krásne si niekedy takto zaletieť a predstavovať si napríklad ako vyzerá nekonečno. (Ja viem, že sa to dá aj inak, ale toto je tiež jedna z ciest pochopenia a poznania .)
   Týmto nechcem povedať, že všetci filozofovia sú matematici alebo všetci matematici sú dobrí filozofovia, (aj keď matematik bez toho, aby bol schopný vnímať veci abstraktne, nemôže byť matematikom). Nechcem nikoho takto škatuľkovať. Sú aj iní ako Táles, Euklides, Fibonacci, Pascal, Fermat, Euler, bez ktorých by tiež dnešná matematika neexistovala. Lenže si dovolím tvrdiť, že tí najlepší vedci sú aj najlepší filozofovia, bez „filozofovania“ by totiž na nič z toho prísť nemohli – zober si takého Einsteina. :)

26 Tesinga Tesinga | E-mail | 6. října 2012 v 15:12 | Reagovat

Je mi smutno z toho, že niektorí „vedci“ si vidia len na špičku nosa, pretože majú tak zúžený pohľad na realitu. Ja verím, že ten skutočne pravý má vždy otvorenú myseľ pre akúkoľvek myšlienku, jeho spôsob myslenia je bez hraníc, bez limít :D, iba tak dokáže dospieť k novým objavom. Prosím ťa teda, skús trošku prehodnotiť pohľad na pravú a ľavú hemisféru, na matematiku, na matematikov, prosím, nehádž všetkých do jedného vreca. Chápem, že tí, s ktorými si sa stretla ti ublížili, lenže za to nemohla matematika či fyzika, tie sú totiž bez hraníc, mohlo za to len ich ego, to im bránilo vo výhľade. Škatuľkovanie matematikov skutočne k ničomu nevedie.
   Ja viem,  dá sa povedať, že výnimky potvrdzujú pravidlo, lenže toto tvrdenie som nikdy dobre nepochopila. Výnimka by predsa mala pravidlo vyvracať, nie? Podľa mňa si tento výrok ľudská myseľ vytvorila len z čistej lenivosti, aby nemusela čo i len o málinko pozmeniť už zaužívaný vzorec myslenia. Meniť staré vzorce myslenia býva pre niekoho veľká fuška :D. Avšak verím, že pre teba to je malina. Prosím ťa teda, nájdi vo svojej predstave aj miesto pre mňa a ľudí ako som ja. :)

   Tento článok, som si prečítala tesne predtým ako som šla robiť prijímačky. Bola som z neho celý deň smutná, dokonca som kvôli nemu plakala, veľmi ma to totiž zabolelo. Ja som si dlho vyberala školu, netušila som čo presne chcem ďalej robiť. A keď už som si vybrala a už sa to nedalo zmeniť, dozviem sa, že  idem rozvíjať to deštruktívne vo mne. A že postupne zdegenerujem.  Že som na zlej ceste. Ja viem, tiež sa dá povedať, že pravda niekedy bolí. Ale ja som sa pýtala samej seba, či som na zlej ceste, či spejem k niečomu zlému. Samozrejme, že to tak necítim, vraví mi to srdce, vraví mi, že cesta, ktorú som si vybrala je skutočne tá správna a vedie k tomu po čom túžim najviac. K svetlu a láske, tam chcem dôjsť. Prosila som Boha, všetky svetelné bytosti, Univerzum o pomoc pri prijímacích skúškach, prosila som stromy a chodila som do lesa, aby mi pomohli s týmto trápením, aby mi pomohli zbaviť sa všetkých pochybností o tom, že tá škola je pre mňa vhodná. A ak to je v súlade s Božou vôľou, aby mi bolo umožnené študovať na tejto škole. Ak to nie je v súlade s Božím plánom a ak sa touto cestou nemôžem dostať k láske a pravde, som pripravená tam neštudovať a celý ďalší rok niekde pracovať.
   Teraz som hrdou prváčkou na matfyze, odbor matematika. To som sa ale prezradila, čo :D. No schválne, prosím skús sa spýtať samej seba, skús si úprimne odpovedať, či si podľa mojich predchádzajúcich komentárov, podľa tohto komentáru, zo mňa mala pocit, že v sebe rozvíjam to deštruktívne.

   Takže by som to zhrnula. Podľa mňa máme používať obe hemisféry a rozvíjať ich. Podľa mojej skúsenosti to rozhodne nefunguje nepriamoúmerne. Čím viac budeme rozvíjať intuíciu, tým nám pôjde logika horšie (a naopak) - Je to čistá hlúposť. Obe hemisféry sú nezávislé. Dokonca ako vravíte, prepojené, každý deň používame obe. Neviem si predstaviť človeka, ktorému by odoperovali jednu hemisféru, to snáď nejde. Už by prestalo jeho telo fungovať.
   Viem, čo asi chceš povedať týmto: „Neexistuje světlo bez tmy, neexistuje dobro bez zla, neexistuje chlad bez tepla. - Aby mohlo existovat jedno, musí existovat i druhé. A buď je to pro člověka destruktivní, nebo konstruktivní. Když člověk přejde na stranu temnou, je to pro temnou stranu správně.“
Súhlasím, že človek má možnosť slobodnej voľby a môže si vybrať buď to dobré, konštruktívne alebo to zlé, deštruktívne. „Telá všetkých ľudí obývajú dve bytosti, jedna je motivovaná a riadi sa impulzmi strachu, druhá impulzmi viery.“ - Napoleon Hill,  Jak přelstít ďábla. Hill ďalej píše: „Diablovi nevadí ak ľudia premýšľajú na základe strachu, zastrašovania, beznádeje a ničivosti. Akonáhle však začnú premýšľať v rámci viery, odvahy a jasnosti svojho poslania, okamžite sa stanú spojencami Boha.“ Podľa mňa toto je tá dobrá a zlá dualita v nás, správnosť (ak nás vedie k rozhodnutiu viera a odvaha) a nesprávnosť (ak nás vedie k rozhodnutiu strach a pochybnosť) našej voľby. Prosím, ale nepleť to s logikou a intuíciou, hoci sa na prvý pohľad zdá, že ide o to isté.
   Hill píše napríklad aj toto: „Ľudia, ktorí používajú svoju myseľ málo a vôbec, sú unášaní Diablom. Pretože človek, ktorý je duševne lenivý používať svoju vlastnú myseľ, dovolí aby bol ovplyvňovaný a riadený okolnosťami mimo ňu. Teda radšej nechá Diabla, aby zabral jeho myseľ a myslel za neho.“ Aj preto Hill tvrdí, že jedným z najväčších pomocníkov Diabla v unášaní ľudí je práve školstvo. Pretože školstvo mu pomáha v deťoch zničiť schopnosť samostatného myslenia.
   No napriek tomu Diabol Hillovi ďalej hovorí, že existuje skupina ľudí na ktorú už nemá dosah, sú to vedci (matematici, atď.), hoci sa na prvý pohľad zdá, že práve táto skupinka ľudí je vyprodukovaná školstvom, a teda by mala byť jeho spojencom a prostredníkom. Opak je pravdou, Diabol na túto skupinu nemá žiadny dosah, pretože práve vedci majú odvahu a silu nezávislého myslenia.
Takto približne je to tam napísané.

   Týmto nechcem povedať, že len matematici dokážu uniknúť deštruktívnej voľbe, chcem len povedať, že aj toto je cesta ako sa jej vyhnúť.  
   Vidíš, súhlasím s tebou a s tvojím postojom na školstvo. Súhlasím, že väčšina učiva nemá hlavu ani pätu. A aká by som bola rada, keby existovali hodiny precvičovania intuície a komunikácie so srdcom. No nie na úkor matematiky. Tá mi totiž jediná dávala zmysel.
   Rozhodne som sa však nikdy nevyvyšovala nad tými čo z nej mali štvorky, len som ich s radosťou doučovala, keď ma poprosili. Každý sme iný, každý sme dobrý v niečom inom. Áno, a tiež súhlasím, že ovládať matematiku nie je životne dôležité, rovnako ako nie je životne dôležité ovládať svetový jazyk. Aj bez toho totiž môžeme viesť plnohodnotný život, v istom zmysle je to teda nepodstatná vec. Nezaručí to úspech v živote.(:

27 Tesinga Tesinga | E-mail | 6. října 2012 v 15:13 | Reagovat

„Kdo rozumí matematice a strojům, bývá ateista a materialista.“ alebo „Je to fakt, že člověk příliš zaměřený na logiku mívá často omezené chápání nebo i jen ochotu chápat duchovní věci.“  PrepánaJána, odkiaľ ste toto zobrali?
   Prosím, NEŠKATUĽKOVAŤ. Ja som bola veľmi milo prekvapená, keď som zistila, že moji súčasní spolužiaci prečítali všetky moje obľúbené fantasy knihy, dokonca omnoho viac, a to priam každý koho som sa pýtala. Neviem o človeku v mojom okolí, ktorý by čítal Zaklínača. A práve na matfyze som sa strela s ľuďmi, ktorí zbožňujú fantasy a scifi. Témou paranormálnych vecí sú nadšení, inak by nemohli zbožňovať všetky tie súčasné fantasy a scifi seriály. Aspoň takto k tým veciam majú blízko, hoci tomu nemusia úplne rozumieť a veriť v to.
   Minule na obede sa moja spolužiačka pýtala, že či tu je niekto veriaci, pretože mnoho ľudí sa hlási k ateizmu. Jeden môj spolužiak, povedal, že on je (myslím, že je katolík) a ja som tiež povedala, že som, lenže trochu v inom zmysle ako to slovo vníma väčšina. Ja sa označujem pre ostatných za deistu alebo panteistu, aby mi rozumeli. Následne som sa ja spýtala, že či je tu niekto ateista a neviem, buď sa nepriznali alebo ním skutočne neboli. Ľuďom sa naozaj pletú pojmy: viera, náboženstvo a cirkev.
Ja to beriem tak, že niektorí, ktorým sa nepáčilo vnímanie Boha z akéhokoľvek náboženstva, si povedali: „Miesto toho aby existoval taký Boh, ktorý trestá a nemiluje všetkých bezpodmienečne, radšej nech teda Boh nie je.“ Potom prehlásia, že sú nihilisti alebo ateisti. Ja si myslím, že ani toto nie je úplne zlá cesta. Bez toho, aby sa niekto nad Bohom nezamýšľal, nemohol by povedať, že neexistuje.
   Následne tá spolužiačka povedala, že verí v mágiu. Povedala, „nie takú ako v H. Potterovi“ (možno aby sme sa jej nevysmiali, neviem prečo by to inak dodala :D), „ale ozajstnú“. No nie je to krása? Krása, že zatiaľ najlepšia matička v našej triede verí v energie? Prosím Vás teda, neškatuľkujte matematikov.

   Opäť poviem, škatuľkovanie skutočne k ničomu nevedie. Materialistami sú aj ľudia, ktorí s matematikou nemajú naozaj nič spoločné, dokonca ju tiež v škole neznášali. No teraz je v ich živote podstatné len dobré auto, dom, dovolenka a peniaze. Takže, Alue, neškatuľkuj to len na matematikov, to s tým nemá veľa spoločného. Materializmus a ateizmus záleží iba od človeka a od toho, ako si odpovie na určité životné otázky.
   Rovnako to platí o reiki, zasväteniach a aktivácii. Prosím, neglobalizuj to tak úplne, pretože aj tam sa môžu nájsť ľudia, ktorí pracujú v súlade s Božími zákonmi a so Zákonmi Univerza, a aj ich cesta je tá správna. Triedenie ľudí do skupín nemá žiadny vzorec.
V matematike sa triediť veci do grúp dá, dajú sa na to použiť vzorce, tam sú veci konštantné, práve v matematike môžeš použiť spôsob relácie (vzťahu či podobnosti ) a zatriediť prvky do určitých skupín. Prvky sa dajú triediť – väčší, menší – skupina párnych čísel, skupina nepárnych.
   V podstate ty si použila týmto spôsobom matematiku, dala si si skupinu reiki (samozrejme na základe svojich skúseností), že spôsobuje problémy a zlo, a preto ľudia, ktorí sa reiki zaoberajú, buď  si ublížia alebo sú ďalej nástrojom deštrukcie. Rovnako ako si si vytvorila grupu matikov, ktorí sú „kratkozrakí“, a do nej ti teraz majú spadať všetci. Ako vidíš, použila si matematiku, ako vravíš - statickú matematiku, mŕtvu matematiku na roztriedenie ľudí, živých bytostí, živých-menných-nekonštantných „prvkov“. To nejde. Ja by som si za svet nedovolila porovnávať dve duše. Podľa čoho? Ako? Podľa vibrácií? Každý sme iný, každý sme na inom stupni vývoja. Ale v konečnom dôsledku, všetci sme si rovní, nik nemá právo vyvyšovať sa nad druhého, aj keby ovládal viac vecí, aj keby bol múdrejší. Nik nemá to právo ani Boh si to nedovolí.

   Na záver by som len ešte raz povedala. Chápem, že pravda niekedy môže bolieť, že keď vám niekto povie do očí pravdu môžete sa rozplakať a stáva sa to často. Lenže to vám pomôže uvedomiť si, seba, svoje správanie, pravda vždy posúva ďalej a nie naopak. No, Alue, skutočne chceš, aby sa po prečítaní tvojho článku niekto rozplakal? Teraz ťa neobviňujem za to, že som plakala, prosím takto to nevnímaj. Za to si môžem ja, ty s tým nemáš nič spoločné. To ja môžem za to, že som taká citlivka a beriem si slová príliš k srdcu. Týmto ti len chcem povedať, že ja som neplakala kvôli tomu, že by som si uvedomila svoje chyby, ale kvôli bezvýchodiskovosti z mojej situácie. Rozhodne ma to nikam neposunulo, práve naopak, na chvíľu som sa dostala do slepej uličky, tým ma to zabrzdilo. A opäť hovorím, ja ťa neviním za to, že som stratila dôveru v moju cestu, za to si môžem sama.
Ja chcem len povedať, že ak sa mi toto stalo, to čo si napísala zákonite nemôže byť 100% pravda, prepáč, ale je to tak. Opäť ale netvrdím, že tvoje slová nie sú pravdivé, netvrdím, že v nich je 0% pravdy. Toto ja nevravím, môže to byť pravda na 80%, na 90% alebo na 99%. A ja ťa len prosím, myslím, že stačí skutočne malá zmena aby to bola tá stovka.

   Ak si si to prečítala, až sem, som ti nesmierne vďačná a z celého srdca ti ďakujem.
   Terka :)

28 Michal Luc Michal Luc | E-mail | 24. prosince 2013 v 23:56 | Reagovat

Matematika je dáma a jediná demokracia. Bez nej by sme neboli tu kde sme ;)

29 Jaroslav Jaroslav | 15. února 2014 v 21:28 | Reagovat

Veľmi zaujímavé čítanie, ďakujem

30 Jiří Jiří | E-mail | 19. října 2014 v 12:51 | Reagovat

Tyto zákony jsou pravda na naší lidské úrovni,každá úroveň má však svoji vlastní "pravdu"(neboli zákon),čím vyšší je úroveň tím blíže je její pravda(její dharma,její zákon či fa) podstatě vesmíru.Je třeba si uvědomit že jako lidská bytost ve třech říších nemohu vidět pravdu nad třemi říšemi.Od toho existuje pojem zvaný osvícení.Neber toto prosím jako negativní příspěvek,pouze sdílím svoje pochopení :)Řekl bych že zde není mnoho prostoru pro bližší vysvětlování proto doufám že se pokusíš zamyslet nad tím co píši více do hloubky.

31 elda-trnimir elda-trnimir | E-mail | Web | 8. února 2015 v 16:51 | Reagovat

[25]: Logika je špatná (Slováci to mají přesnější - "zlá" :D) z důvodu, že už ze své definice -"USUZOVÁNÍ ČISTĚ ROZUMEM"- postrádá sebemenší emotivní pohled na záležitost. To rozum je v porovnání s city ten špatný. A všimněte si, že slovo ROZ-UM je právě schopnost neustále ROZebírat něco za účelem UMět, ale pouze pro uspokojení našeho levohemisférového EGA.

32 Robo Robo | E-mail | 14. února 2015 v 12:26 | Reagovat

Tesinga, úplne Ti rozumiem.
Doporučujem ku štúdiu Thovt - Projekt lidstvo a Thovt -Brány Atlantidy.
Človek má zostať vo svojom strede - používať ľavú i pravú hemisferu v každom okamžiku vyvážene.
A áno, človek má používať srdce namiesto rozumu.
Alue si zrejme rozum splietla s ľavou hemisferou a matematikou. "Jej" zlatý rez je predsa číra matematika. Rovnako tak konštrukcia pyramíd napríklad.

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama