V e-shopu Alue.cz jsou nové křišťály z Madagaskaru. - Aktuální výběr ZDE
Sledujte Zápisníček, kde vycházejí aktuální zprávičky. Nejnovější příspěvek: 13.12.

Celá pravda o čárkovém kódu….. / napsal: tomáš marný / DOPORUČUJI!

9. října 2011 v 5:40 | Alue K. Loskotová, alias Aluška |  tomáš marný
Vážení čtenáři,
Jak bývá zvykem, články tomáše marného se po čase objevují na základě naší domluvy i zde, na Alušce.org, aby se data mohla lépe šířit mezi lidi. Bohužel zrovna tento maximálně důležitý článek mi poněkud unikl, ale přesto jste se ho dočkali nakonec i zde. Velice vám doporučuji si ho celý pozorně pročíst, dozvíte se něco příšerného, alarmujícího. Ale pozor, známe způsoby, jak se tomu bránit.
Původní verze textu, která visí na Osudu, je trošku odlišná, co se zvýrazněných vět a řádkování týče, rovněž jsem vám připsala pod článek svůj dodatek, který je velmi důležitý. Vím to na základě dotazů, vím, na co se lidé nejvíce ptají ohledně tématiky čárových kodů a jejich zneškodnění.

Celá pravda o čárkovém kódu…..

Před mnoha lety, kdy ještě nebyl čárkový kód zaveden oficiálně, jsme dělali ve Švýcarsku testy s čárkovým kódem. Málokdo ví o téhle dokonalé anténě zakódované pomocí trojčíslí 666. Opět se mohou posměváčci zúčastnit kampaně proti mému článku. Budou ukazovat opět svoji naivitu, hloupost a mdlost jejich duše nad psaným slovem, tak jak to již dělali mnozí v minulosti.

Znovu a opět opakuji: Bylo by dobré, kdyby pod článkem bylo diskutováno o skutečnostech a možnostech a nikoliv o osobách jako takových. Moc času nám zde již nezbývá. Tobogán se řítí nezadržitelně do svých prvních zatáček a začíná akcelerovat….. Jsem zvědav, jestli to tentokráte zvládnete…..

Tak tedy, o co se jedná a jaké skutečnosti byly dokladovány.
Obecně je známo:
EAN je nejznámější čárový kód užívaný pro zboží prodávané v obchodní síti. Tento čárový kód může užívat každý stát zapojený do systému EAN UCC. Čárový kód EAN dokáže kódovat číslice 0 až 9, přičemž každá číslice je kódována dvěma čárami a dvěma mezerami. Může obsahovat buďto 8 číslic (EAN-8, pro označování rozměrově malých výrobků) nebo 13 číslic (EAN-13). První dvě nebo tři číslice vždy určují stát původu (např. ČR má číslo 859), dalších několik číslic (většinou čtyři až šest) určují výrobce a zbývající číslice kromě poslední určují konkrétní zboží. Poslední číslice je kontrolní - ověřuje správnost dekódování. Číslice jsou pro dualitu uvedeny ve dvou polích, která jsou jak zleva tak zprava ohraničena dvěma čarami s číslicí 6. Na začátku, uprostřed a na konci EAN kódu. Číslice ve dvou polích jsou ohraničeny tedy 666 - Jsou to ty prodloužené čáry, směrem dolů. Hned se zeptám, proč tam neuvedli číslo 555 vždyť to je jednoduché a samozřejmě možné. Dochází vám nyní důsledky celého kódovacího systému?

Definice čárkového kódu je jednoduchá. Je to symbol, ALE v prvé řadě ANTÉNA, která má určité vlastnosti a funkce. Jednoduše řečeno, tak jak jste viděli před mnoha lety na střeše les antén, které měly za úkol přijímat terestrický signál. Signál, šířící se kulovitě od jeho vysílače - dle skladby vysílací antény. Při správném nastavení antény jste byli odměněni signálem pro rádio či televizi s kvalitním zvukem a obrazem. Rovněž tak podprahovými daty, které lidé nevědomě přijímají.

Stejný úkol v duálním světě má každý čárkový kód. Úkol konstruktivní a destruktivní. Ten vysvětlený pro lidstvo - konstruktivní - je v pomyslném urychlení odečtení produktů ze skladu a zároveň naúčtování správné ceny do pokladny za vybrané zboží. Potud oficiální vysvětlení pro ovčany a jednoduše tečka za vším. Tu neodhalenou pravdu se Vám, vážení, budu snažit nyní vysvětlit.

Již v bibli je zmínka o čárovém kódu. Jak je možné, že před 2000 lety věděli, že ke konci časů matrixu budou muset být všichni označeni (čipem či čárovým kódem). Jinak nebudou mít možnost nakupovat či prodávat. Kdo hledá, najde. Můžete v diskuzích uvést přesnou citaci v bibli popsaného.

Anténa - každý čárový kód - je přečtena laserem zhruba 760nm, která několikanásobným přeběhnutím zprava doleva a zpět, přečte hodnoty dané antény. Tímto odečte cenu do pokladny a výrobek ze skladu.

Jakmile se ale laser dotkne čárového kódu, vypálí do potraviny či výrobku číslici 666 a energeticky ho velice znehodnotí. Ano jinými slovy řečeno: koupili jste produkt se symboly satana a energeticky velice nízké vibrace, které vkládáte do těla.

V bibli je popisováno jinými slovy následující: každého stolování lidských bytostí se zúčastní i satan. Takto to bylo myšleno. A je až nepochopitelné pro obyčejné lidi, že se skoro vše naplňuje. Rovněž tak bylo řečeno, že Vás bude doprovázet na každém kroku. Oskenování veškerého šatstva bot atd. při koupi v obchodním domě se děje to stejné jako u jídla. Jsou zde vypalovány ty samé kódy, jak je výše popsáno.

A tomu ale není konec. Vrátíme se do času 30 let zpět.
Lidé byli na sebe milejší, vlídnější a měli si co říci. Na ulici se lidé usmívali a měli dostatek energie - pokud nešli zrovna z kostela.
Dnes to díky vykutálené technice čárkových kódů již neplatí. Lidé jsou zamračení, podráždění a chybí jim mnoho konstruktivní energie. Konstruktivní energie ve vesmíru je právě kódována znamením "MÍNUS". Kdo byl na přednáškách v Praze či jinde, zná celou problematiku otočeného znamení, s kterou pracuje celý vesmír…..

Stejné podmínky destruktivního ovlivnění lidí jsou také při jakékoliv koupi novin, knížek a jiného čtiva. Jak jsem již v úvodu poukázal, byly dělány testy s dětmi ve Švýcarsku kolem roku 1987.
Popíši je ve zkratce:
Skupina dětí od 8-13 let byla požádána o přečtení pohádky. Nikdo z nich nevěděl, jestli čtou knihu oskenovanou, nebo neoskenovanou. Rovněž tak psychologové a dva psychiatři nevěděli, které dítě četlo jakou knihu. Děti byly označeny číslicemi. Po přečtení pohádky bylo dětem položeno několik otázek a zároveň měly možnost celou pohádku vyprávět svými slovy.
Tenhle test byl dělán s každým dítětem 8krát dokola, rozložen na několik dní, kdy každé dítě mělo několikráte oskenovanou a neoskenovanou pohádku.
Výsledky byly přímo šokující.
Zkráceně řečeno, všechny děti, které četly oskenovanou knihu, měly sklon si zapamatovat a vyprávět o destruktivitě. Naopak děti s neoskenovanými knihami vykládaly o konstruktivních energiích a o lásce.

Prosím, snažte se nad výše uvedenými řádky zamyslet. Co všechno znamená takový čárkový kód pro lidstvo. Samozřejmě ve všech směrech. Nedivte se tedy, že mezi lidmi je tolik násilí, zla, nenávisti a destrukce. Vše je podporováno podprahovými energiemi nejen čárkového kódu, ale televizním vysíláním, rozhlasem a rovněž tak zneužíváno v obchodních domech, kde podprahová data jsou kódována do hudby.

Nyní se mě zeptáte, jak je tomuto úkazu možné čelit.
Podívejte se na níže uvedený čárkový kód. Skládá se z čísel a vždy, jak jsem již psal tří šestek , která ohraničují dvě pole.

Jestliže něco kupujeme v obchodě, je nutné před oskenováním u pokladny udělat nahoře a dole - viz nákres - tlustou čáru a anténu zkratovat.
Tím znemožníte vypálení energií do daného produktu. Nejlépe je před pokladnou, třeba u bot nebo u oblečení, visačky utrhnout a dát je mimo oblečení. I přes tenké nylonové závlačky se energie vypálí do produktu. Jestli je ale deaktivovaná dvěma čarami, máte již produkt ochráněn.

Deaktivace čárového kódu je zobrazena červenou barvou na výše uvedeném obrázku.

Opakuji: Je nejlepší ji udělat ihned, jak zboží vkládáte do košíku. Na pokladně určitě tento deaktivovaný kód funguje. Když musím COKOLIV koupit v obchodě, upravuji kód, jak je výše uvedeno. Dělám to již od doby vzniku EAN.

V případě, že jdete do lékárny kupovat vitamíny, je nutné říci prodavačce, aby vám vitamíny neskenovala. L-ascorbová kyselina se oskenovaním z největší části přetočí na D-ascorbovou kyselinu, která je tělu dokonce škodlivá..... Má-li někdo měřák polarity, je to možné přezkoušet.

Nejvíce se energie vstřebává do cukru a produktů s velkým obsahem vody.

Nakupujte prosím raději přímo u zemědělců a snažte se je podpořit, dokud je to ještě možné. Až nám je všechny dle EU odstraní, což je jejich snahou, nevím, kde budeme potraviny v budoucnu nakupovat. Velice moc si vážím všech zemědělců a malovýrobců potravin. Klobouk přede všemi zemědělci dolů, patří vám ta nejhlubší úklona.

O čárkovém kódu je celá studie. Jestli budete míti zájem, někdy v budoucnu, bude-li to možné, tak napíši další pojednání. Bylo by ale dost odborné a nevím, jestli by vás zajímalo.

…..s Láskou a úsměvem tomáš marný….

Dodatek od Alue k článku, aneb rady z praxe:

1. Jedna velice důležitá věc, která nebyla v tomto článku napsaná, je odpověď na otázku, která vás zákonitě napadne: Co mé okolí při likvidaci čárkového kódu? Jaké jsou reakce?
Já čárkuji kody zhruba od roku 2008 a za tu dobu vám mohu říct, že pokud nějaká reakce nastane, jsou všechny stejné, nebo se pohybují v určitém rámci možností, který je ale velmi omezený.
Vaše okolí, tedy lidé, kteří stojí okolo vás v obchodě, si z 90% vůbec nevšimnou, že na obal něco malujete. Pokud si všimnou, projdou kolem vás se zvědavým pohledem, ale dál nic. Velmi málo se stává, že vás osloví. Mně se to nestalo zatím nikdy z velmi prostého důvodu. Když čárkuji, nevnímám své okolí a nedívám se okolo sebe, takže nenavazuji kontakt, díky kterému by to bylo možné. Známe ale své lidi, kteří si velmi rádi přímo u pultu, nebo mezi regály, o kodech popovídají s ostatními zvědavými lidmi.
Když si popovídat nechcete, zkrátka se okolo sebe nedívejte, nikdo se o vás zajímat nebude.
Někdy si všimne pokladní, zakaboní se, nebo se zeptá. Když řeknete, že jste to udělali vy a ať to v klidu pípne, že to jde, žádný problém nenastane. Když se bude dál ptát, máte na výběr: Vysvětlit, nebo to nechat být. V tom prvním případě si uvědomte že zdržujete na pokladně, takže bývá lepší to nechat být, případně doporučit stručně nějaké čtivo, třeba Aluška.org ( haha! :D) Ne, myslím to vážně. Lepší je to stručně.
Žádný trapas ani problém nenastane, pokud budete jednat v klidu, přirozeně a nenuceně. Ničeho se nebojte, úplně nejhorší možnost, která vás může potkat je, že budete nervózní, nezvládnete v klidu nějakou otázku a slečna na pokladně vám vynadá. Můžu vám ale zaručit, že opakovaným a pravidelným nákupem v jednom podniku mnohému předejdete. Párkrát nastanou ptací situace, vy to někomu vysvětlíte, prodavačky si to mezi sebou řeknou a potom s vámi začnou kamarádit, nebo se už nebudou ptát, protože vědí, že ,,vy jste ti co tam malují ty kody". Někteří lidé vám dokonce odkývou, že o tom už něco slyšeli, nebo že to vědí. Mně už se to stalo v lékárně.

2. Na škrtání je ideální psací pomůcka černé barvy, která dělá silnou čáru. Na to je ideální černý centropen. Pokud nakupujete více zboží, čárkování chce jen trochu cviku a netrvá dlouho, je dobré mít někoho druhého k ruce, který vám všechno u košíku přeškrtá, mezitím co vy budete běham okolo regálů. Nebuďte líní, neoskenované potraviny mnohem lépe chutnají a vy budete mít znatelně klidnější a konstruktivnější povahu. Mluvím pouze ze své vlastní zkušenosti.

3. Je pravda, že všechny výrobky, které vyjdou ze skladu na pult, jsou už několikrát oskenované, ale čárkování má stále smysl, protože EAN kód obsahují pouze obaly s výrobky, které jdou rovnou ke spotřebitelům a ty skenované nejsou. To, co se skenuje ve skladech, jsou jiné kody, které jsou neškodné. Každý výrobek na pultě je ,,čistý", dokud nepípne na pokladně.
Dá se tedy použít i metoda ,,výměny", která je dobrá třeba při nečekaném nákupu na benzince, pokud se nebojíte. Krátce vysvětlíte, necháte výrobek pípnout, vrátíte ho do regálu a vyměníte za jiný, mezitím co na vás prodavač zvědavě kouká. Když vysvětlíte o co jde, nenastane žádný problém.

4. Skenování a následné vpalování 666 do výrobku funguje na základě REZONANCE. Nepředstavujte si proto nic hmotného, co by procházelo odněkud někam, ale rezonanci/vnění/energii, která projde přes skener a kód do výrobku a pokud v tu chvíli někdo drží výrobek v ruce, prochází rezonance rukou do člověka.
Proto bývají pokladní tak strhané, unavené, nerudné, podrážděné a na konci směny polomrtvé. To, co musí denně jejich organismus snášet, je naprosto příšerné. Nemějte jim proto jejich občasné reakce za zlé, nemohou za to a nevědí, co se u pípání na pokladně s nimi ve skutečnosti děje.

5. Výhodné je také vyhlédnout si malé krámky, kde vám to naťuká paní ručně a nic neskenuje. Těchto podniků už moc není, ale stále existují a na ty je dobré se zaměřit.

Dále bych ráda dodala (Po nepříjemných zkušenostech se čtenáři Osudu, kteří jsou už značně otrlí a přesto mnozí vystoupili velmi ostře.), že diskuze pod tímto článkem je moderovaná a bude přístupná pouze těm, kteří chtějí slušně a bez emocí (nebo útoků) vyjádřit svůj názor, případně dotaz.
Pamatujte, že tento článek nikoho k ničemu nenutí a na nikoho neútočí. Pouze ukazuje pravdu. Já vím po pár letech praxe, že to skutečně má smysl, mám s tím zkušenosti a proto se to nebojím doporučit dál. Jestli se i vy rozhodnete s tím něco dělat, nebo se na to vykašlete, záleží pouze na vás. Máte svůj život, své zkušenosti, své názory a nesete za sebe odpovědnost vy, ne ostatní lidé. Proto v klidu zvažte možná pro a proti, emoce v této diskuzi nejsou nutné. Pouze jste dostali možnost se dozvědět, jak něco dělat jinak a lépe.


____________________

Dodatek 22.2.2017 - Alue K. L.
Celé roky byl tento článek v pořádku, ale ve chvíli kdy ho začali lidé ve velkém sdílet na FB a získal popularitu ve větším měřítku, mi z něj zmizely 2 klíčové obrázky. Na upozornění čtenářů jsem obrázky znova dokreslila a vložila, protože zmizely i z mé galerie. Nepochybuji o tom, že šlo o zásah zvenčí, jelikož nejsem idiot, abych si likvidovala svůj hodnotný archiv. Je to pro mne další potvrzení, že je článek pravdivý, jinak by nebyl důvod k jeho cenzuře. Žádám ty, kteří tajně lezou do cizích soukromých webových stránek, aby šli oxidovat někam jinam, protože to co mám v hlavě mi nevymažou a stejně si to nakreslím, nebo napíšu znova. Lidé mají právo znát pravdu.
A zde ještě jednou můžete vidět deaktivované čárové kódy na mých nových knihách. Metodou se stále řídím, celé roky. Touto doporučenou technikou se již inspiroval také český alternativní časopis Médium, který stejně tak jako já, nechává vše tisknout s již ochráněným čárovým kódem.


Koupit knihu Anděl strážný - ZDE

 


Komentáře

1 all-is-magic all-is-magic | Web | 9. října 2011 v 8:18

Já o tomhle satanském čísle na čárkovaném kódu vím, četla jsem si to v Enigmě. Už jsem to jednou zkoušela a ta pokladní : "ta dnešní mládež, si už může kreslit kdekoliv" :) ale ten fix je lepší si koupit tam kde to oscenovat nemůžou ? Když bude ten fix oscanovaný bude to mít vliv na deaktivaci ?

2 Wierush Wierush | 9. října 2011 v 9:26

super clanok... nevedela som o tom..
a pri deaktivacii pri tej spodnej ciare je treba prepisat aj te vytrcajuce II?

3 lisa lisa | 9. října 2011 v 9:29

Pred pár rokmi som prečiarkovala kódy cez stred, nevedela som vtedy, že sa majú "obkresliť" na hornej i dolnej strane. Dodnes tak ako píšem hore prečiarkujú kódy na svojej obálke časopisy Phoenix a Medium, chvála im za to, že to vôbec robia. Len sa asi nedozvedeli, že to treba inak...
Keď som prečiarkovala kódy, bolo okolo toho veľa posmechu, snáď jeden z dôvodov, že takých "iných" treba prepustiť ako prvých z práce, vraj aj v kostole to na mňa bolo žalované:)))
Radšej nakupujem v obchode, kde nepípajú, ale naťukávajú do pokladne a na trhovisku, kde mám zeleninu nielenže chemicky nepranú, ale i umele neožiarenú a neopípanú...
A ešte otázka: Keď mám opípaný produkt a idem ho spotrebovať, môžem ho nejakým spôsobom očistiť alebo už nič nepomôže a produkt je trvalo deštruktívny?

4 Wierush Wierush | 9. října 2011 v 9:29
5 mg mg | 9. října 2011 v 9:45

pozdravujem

este mi napadlo
ale to je skor otazka na TM

ci by nestacilo deaktivovat tu antenu
silou vedomia

akoze prejst to ocami
namiesto prepisovacky

...

inac dakujem

a prajem peknu nedelu

6 Alue Alue | E-mail | Web | 9. října 2011 v 10:08

[1]: Vliv to mít nebude, ale dotekem s fixou jsi zase v kontaktu s energií z čárkového kodu. Dá se to udělat jednoduše. Když ho jdeš koupit, vytáhni ho z obalu, začárkuj si kod a pak ho zase zastrč zpátky do obalu.

[2]: Doporučuje se to, ale není to bezpodmínečně nutné. Nejdůležitější je ta horní a spodní čára, já zamalovávám všechno.

[3]: Dá se položit třeba na kartu od TM, ale očistit se nedá, leda tu destrukci trochu zmírnit.

[4]: Tohle není EAN spotřebitelský kod :)

[5]: Takto lidé přemýšlí, ale neuvědomují si, že v dnešní době je naše vědomí tak oslabené, že vůbec nemá smysl takto působit. Ne, nebude to fungovat ani částečně. Je potřeba to škrtnout.
To máš jako se zvířetem. Běží na tebe lev. Nějak jsi ho vyprovokoval  a on tě jde sežrat.
Ty stojíš před ním a působíš na něj ,,silou vůle", aby uhnul a dal ti pokoj. Myslíš, že to bude fungovat? - Nebude. Máme moc slabé vědomí, už tohle neumíme.

7 Farah Farah | 9. října 2011 v 11:02

Kdyz si ten carovy kod spojim s Koranem, tak mi z toho vyjde, ze Iblis (Satan) se odmitl poklonit a jeho chovani melo miru prekracujici. V carovym kode je tez sestka miru prekracujici- carky u ni jsou jako jedine delsi nez pro ostatni cislice.
A opravdu je to tak, Satan je porad vsude na kazdem kroku a porad je nutne byt ve strehu.

Jo male obchudky jsou dobre, nekdy drazsi ale chodim tam rada a i proto, jaky je tam klid. Uprednostnuju koupi vyrobku, kde je rucne napsana cena. To ze budu mit bolehlav po praci s vlnenim 666nm a neco malo kolem toho (odpovida ostre cervenemu, tycianove barve svetla), je zrejme tez.
Do googlu staci zadat "vlnova delka 666nm" a uvidime co vypadne- DVD, nejake prace...Napovim jinak, je to cervena, ktera presne bije do oci a vidite ji v buse, tramvaji na hodinach, v metru na napisech a i odpovida tomu vlneni cteciho zarizeni tech EANu.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Barva

jinak jeste je fyzika takova, ze to sedi, cervena z viditelneho spektra ma nejnizsi frekvenci.

8 Clarté Clarté | Web | 9. října 2011 v 11:44

Já to znám zase trochu jinak. Po zakoupení přeškrtnout zleva do prava. Dělá to tak můj strejda a babička, ale účinnost neznám. Článek o tom zde: http://www.oknavesmiru.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=66&Itemid=59

9 Baru Baru | 9. října 2011 v 11:48

Není potřeba začárovat to spíš nesmývatelným fixem? Nebo klasický centropen chytne i na plastové obaly? Jinak nesmírně děkuji za předávání tak důležitých vědomostí!

10 Majk Majk | 9. října 2011 v 13:04

Zdravím všechny. Někde už jsem o tom též slyšel. Žel i když budu kódy poctivě zkratovat a zároveň šířit osvětu po svém okolí, vždycky se najde spousta lidí, co nad tím jen mávne rukou. Těžko přemlouvám třeba babču, aby si do obchodu brala brýle, ať aspoň rozezná máslo od směsného tuku, natož aby čárkovala EAN. To bych opravdu nesměl pozřít cokoliv, co jsem sám nekoupil, za což by mě příbuzní příliš v oblibě neměli. Vidím v tom trochu dilema. Když to zaženu do extrému, vlastně bych raději měl zahodit i ty trenýrky, co mám teď na sobě, protože jsem je dostal darem a s největší pravděpodobností byly taky ocejchovány :) ..Držte se

11 Daniela Daniela | 9. října 2011 v 14:14

[9]:Centropen jsou i nesmývatelné fixy. My jim říkáme centrofixy.

12 mg mg | 9. října 2011 v 14:54

tak ono zasa
ani NEO nepreskocil poprvykrat

kazdopadne suhlasim
ze pri tomto stave nasho vedomia
radsej zatial neriskovat

este raz dakujem a pekny den prajem

13 zuzka zuzka | E-mail | 9. října 2011 v 15:07

kazdy ma svoj nazor, ja som zas citala na nejakych inych duchovnych strankach ze to nema ziadne vplyv, ze je to blbost, a podla mna je to pre kazdeho  ine, ked si niekto to mysli a mysli si ze mu to pomoze skrtat, tak nech skrta, a ked nechce skrtat lebo neveri tym veciam nech neskrta, ale nepaci sa mi jednoznacne, ze podla pana Tomasa Marneho vsetci ktori nezdielaju jeho nazor su hlupi, naivni, a maju mdlu dusu. citujem z jeho clanku : Budou ukazovat opět svoji naivitu, hloupost a mdlost jejich duše nad psaným slovem, tak jak to již dělali mnozí v minulosti.

14 Katie Katie | E-mail | 9. října 2011 v 15:26

Mě by zajímalo, jak se přišlo na to, že ty 3 delší čáry jsou zrovna číslo 6. Už jsem o tom slyšela a věřím tomu, jen tohle mě zajímá, pro úplnost :)

15 Alue Alue | E-mail | Web | 9. října 2011 v 16:34

[7]: Já tedy červenou vnímám jako skvělou barvu. Dodává energii a zahřívá, ale tys asi měla na mysli něco trochu jiného. :)

[9]: Plast to chytne, ale můj oblíbený Gliss Kur má obal, na kterém to slézá dolů. To je podle výrobku různé.

[10]: Ano, tak to je nepříjemné... leda to čárkovat, když jdeš někam sám.

[13]: To jsi pochopila špatně, to je totiž v kontextu agresivního a naprosto stádovitě-tupého chování, kterého jsou občas někteří čtenáři schopni. Na Osudu to občas je pořádná strž, já tedy za sebe můžu říct, že lidi co chodí ke mě, jsou milejší a takhle hnusně se většinou nechovají, ale nechtěla jsem měnit obsah článku, nemám na to právo.

[14]: Všechno má přece svá pravidla, jinak by čárky v kodech nemohly fungovat. Je to dané.

16 Veronika Veronika | 9. října 2011 v 19:54

Tohle je pro mě dnes úplná bomba šok a pomalu se z toho od rána vzpamatovávám. Dost mi i trvalo, než jsem to všechno pochopila a přebrala si to... Nicméně, jsou to velmi cenné poznatky, které je nutno šířit dál a já za ně moc děkuju. Ale co mi nejde do hlavy... To těm pokladním opravdu nevadí, že je ťukají přeškratané kódy? Opravdu nebudu mít nepříjemnosti? Asi to raději nejdřív zkusím jen třeba s jedním výrobkem :)

17 Hans Hans | 9. října 2011 v 20:34

Asi na to něco je. Rozhodně se zcela ztotožňuji s bodem 4 v Aluinu dodatku.
Ještě než jsem k němu dočetl, uvědomil jsem si, jaká energie panuje kolem pokladen, jaké s prominutím karikatury za nimi sedí a jak nepříjemně mi je při každém oskenování výrobku.

Dotaz: S výjimkou čerstvé zeleniny (a podobně) si většinu potravin objednávám z e-shopů. Jsem tím vůči vlivu kódů lépe chráněný? Děkuji.

18 Hanka Hanka | E-mail | 9. října 2011 v 20:36

Ahoj Alue,
dělala jsem brigádu v jednom supermarketu a neskenuje se jen zbozi ve skladu pod jinymi kody, ale take primo vyrobky pri inventurach na plose prodejny.

19 Farah Farah | 9. října 2011 v 20:46

[15]: Ano Alusko, cervenych je vic nez jen ta jedna s danou vlnovou delkou, jen ze jsem chtela upozornit na dalsi souvislosti. Jo a na Osudu jsem byvala, ale presne kvuli tem strzim, ne na moc dlouho, spis jen nahlednout a pak zas resit jine veci. Tve  stranky me bavi vic a musim pochvalit prezentace, ktere jsi poslala sem, byla jsem jimi dojata i zirajici i ..proste maji co do sebe :)

20 Barbora Sejrková Barbora Sejrková | 9. října 2011 v 21:10

"Zkráceně řečeno, všechny děti, které četly oskenovanou knihu, měly sklon si zapamatovat a vyprávět o destruktivitě. Naopak děti s neoskenovanými knihami vykládaly o konstruktivních energiích a o lásce."

tomáš marný má pravdu... Projevuje se to i v tomto článku.

Existují lidé, kteří jsou třeba v práci pořád pod podprahovými zprávami, nic na čárovém kódu neškrtají a jsou láskyplní a úžasní... Je to jen o čárových kódech?

21 relentless relentless | 10. října 2011 v 2:17

teorie je to zajimava.. ale unika ji maly fakt ze laser u pokladny neni rozhodne prvni co snima kod na vyrobku .. aby se takovy kod dostal do systemu skladu atd je zapotrebi dalsi takovy laser.. a nejsou to jen obchody... posta pracuje na stejnem principu.. takovy balicek projde minimalne 3 takovymi lasery :).. takze otazka je jestli ma vyznam "pro dobry pocit" si neco skrtnout a nebo jestli ten "osudny" laser je jen ten ktery je posledni .. pro vas tedy pokladna protoze ty pred nimy nemate sanci nijak ovlivnit :))

22 onni onni | Web | 10. října 2011 v 8:29

Achjo... lidi, to je prace s vama..
chodim na tenhle server, pac me tyhle veci zajimaji a jak casto rikam, na kazde veci tady napsane neco je.. ale obcas (nebo casto?) vidim velky problem v tom, jak nemate vubec zadny pojem o logice, systemu znaku, binarnich kodech atd... jasne, jasne, asi mi budete tvrdit, ze logika je fujky, ale schopnost logickehio uvazovani nijak nesouvisi s tim, zda cloveku jde matika ci fyzika (ta mi treba nikdy nesla :D) - proste jenom premyslim...
Cisla v kodu EAN jsou znazornena podle sirky car a mezer pomoci ruznych cisel.
0 = 3-2-1-1
1 = 2-2-2-1
2 = 2-1-2-2
3 = 1-4-1-1
4 = 1-1-3-2
5 = 1-2-3-1
6 = 1-1-1-4
7 = 1-3-1-2
8 = 1-2-1-3
9 = 3-1-1-2
Tak prosim, udelejte to pro me - podivejte se jeste jednou na ty carky - krajni a prostredni zobrazeni carek - jsou pouze dve a odpovidajici ciselna kombinace je 1-1-1. A sestka - odpovidajici ciselna kombinace je 1-1-1-4 - dve carky a VELKA MEZERA.
A ze se o tom pise v Bibli.. jezisikriste, cetl tady nekdo z vas Bibli? A celou? A poradne? A pokud mozno v originale? Nejen, ze je Bible skoro cela psana metaforicky, ale po tech x prekladech, po castech ktere byly ztracene nebo tam nebyly vlozeny umyslne, je treba brat Bibli opravdu s velkym nadhledem. Navic me fascinuje, jak si nekteri lidi berou z Bible jen to co jim sedi ;)
Ja tady nechci spochybnovat kdejakou konspiracni teorii, ale proc vlastne hledat problemy tam, kde mozna ani nejsou? Nemyslite si, ze by byl zivot a svet bez toho mnohem krasnejsi?

23 Alue Alue | E-mail | Web | 10. října 2011 v 9:11

[16]: To je podle toho, jaká ta paní sedí u pokladny, ale když budeš jednat v klidu  a ona se zeptá, fakt problém nebude. Lepší je to ve velkých marketech, kde chodí hodně lidí. Tam totiž jedou frnk frnk a nikdo si ničeho moc nevšímá. V malém skenovacím obchůdku bývá trapas :)

[17]: To ti bohužel neřeknu, to že má někdo e-shop neznamená, že jsou všechny jeho postupy stejné jako u jiných lidí. To by ses asi musel zeptat přímo jich, jak to dělají.

[18]: [21]: [22]:
To co jste napsali zpochybnit nelze a já to ani nemám v plánu. Jen bych chtěla dodat, že kdyby tomu tak bylo, potom by to nefungovalo.
Já tomu nevěřila, ale po roce jsem zjistila, že jsem jiná. Že se chovám jinak, že cítím jinak. Pak jsem teprve pochopila, jak moc je to důležité a jak moc mi to pomohlo se posunout dál, stát se lepším člověkem s jasnější myslí. Hodně to na sobě vidím, jsem i celkově mnohem zdravější, už nejsem nedomrlá a neduživá. Takže Onni, ty se pořád něčemu vysmíváš, máš pocit, že ti u nohou leží svět a že všechno víš nejlíp, řešíš věci logicky, ale znovu pro tebe opakuji, že ti tu nikdo nic nenutí. Já nerozumím těm čárkám, neumím je dekodovat tak jako ty, nikdy jsem nemluvila řečí strojů a matematiky, ale prošla jsem si tou praxí a prožitkem jsem zjistila, že to funguje a že je to hodně významné. Přeber si to jak chceš. Pro mě je nejdůležitější moje zkušenost.

[19]: Díky :) Já je postupně sbírám, jak mi je lidé posílají a bývá to takové pěkné zpestření.

[20]: Není, ovlivňuje tě spousta věcí.

24 Lady Rovena Lady Rovena | E-mail | Web | 10. října 2011 v 11:14

V souvislosti s čárovým kódem mě napadla jedna otázka ... Alue a co si myslíš o ISBN kódu? Nemyslím o čárovém, ale tom číselném (psaném)? Díky za odpověď

25 vera vera | E-mail | 10. října 2011 v 11:25

[1]:Ahoj Alue,
asi bych napsala -to máš marný. Všechno zboží když jde do skladu se skenuje, když jde do skladu také, potom na prodejně, u pokladny je to už po několikáté. Všechno co jde přes poštu a IPL je několikrát oskenované. Je to hrozné ale nevidím obranu.

26 li li | 10. října 2011 v 12:35

Úžasný článek plný zajímavých informací, snad pomůže mnoha lidem.
Vzpomněla jsem si, že když přemalovávám lihovkou kódy s cenou např., tak ten kód jde pořád na světle moc dobře vidět.
To něčemu vadí, nebo ne? asi jde jen o to ty čárky propojit? :)

27 Lenka Lenka | 10. října 2011 v 15:07

Ahoj, asi budu vypadat jako trouba, ale stejně nechápu, když jsou tři dvoučáry, tak jak zjistím, že ta jedna dvoučára dává číslo 6 :-). Dívala jsem se na ty obrázky a nedává mi to souvislost. A Aluško :-), to, že zde máš na obrázku dva neodblokované čárové kódy, viz první 2 obrázky, neznehodnotí to nějak Tvé stránky? Hezký den všem

28 Lanavel Lanavel | 10. října 2011 v 16:59

Tak hned jak jsem si tohle přečetla byla jsem v šoku!nikdy jsem o tomto nepřemýšlela nemělo to pro mě vůbec smysl.Koupila jsem si to co potřebuji a neřešila ty čárové kódy..No ale tak jsem si to za chvíli přebrala v hlavě a říkala si,že něco na tom bude a věřím tomu i když brát si fix a čmárat tam by bylo divné a možná i trochu hloupé :D prostě já nevím..sice to možná na mě trochu působí i když nic na sobě necítím a ani jsem necítila,ale i kdyby jo tak každý den si můžu dát očišnou koupel či sprchu nebo jít do přírody a hned je člověku fajn :)
Jo ještě se chci zeptat dnes jsem narazila na takové ty články o tom jídle a je to zřejmě u některých věcech pravda např. u koly jsou tam špatné látky a ničí to zuby jsou kazy a tak..a zas já nevím tak třeba to sladilo tak zas co s čím jiným bych sladila?jsem diabetička a s cukrem nemohu sladit a sladidlo je sladké a dobré do čaje a kávy a s tím kuřetem a s tím ostatním tak to bych za chvíli nemohla už fakt vůbec nic jest :(

29 Lanavel Lanavel | 10. října 2011 v 17:18

tak jen co s etýče toho jídla páni tak to mé sladidlo Irbis to má taky no to maj asik všechny sladila!a doktorka mi ani neřekne jak je to nebezpečné jen že je to lepší než cukr!to radši si vezmu ten cukr než toto sladilo!Vím a věděla jsem,že to po něm někdy mívám vysoké podle toho jak si to započítám do jednotelka  s tou rostlinkou no skoušela jsem ji,ale jsem zvyklá když mám pití sladké,ale budu se to snaži změnit§tak snad se mi to podaří :).neuvěřitelné čím vším nás živí!až hrůza jsem z toho i v šoku a vytočená!Tohle je naše nádherná společnost tak to je něco! :(.budu se snažit změnit už nebudu jest to zatracené sladidlo!jen mi škodí :(

30 Zayra Zayra | 10. října 2011 v 17:25

A nevíte jestli jsou knihy v knihovnách oskenované?;)

31 101% Cocotte 101% Cocotte | Web | 10. října 2011 v 18:43

Páni, krásný článek. Věřím tomu, že to tak doopravdy je. Bohužel ještě pár let budu žít v péči mé mámy, která o většině těchto věcí nechce ani slyšet. A obchůdků s prodavačkami, které cenu jen tak "naťukají", tu pár máme, ale jsou příšerně předražené :(

Jinak lidé, kteří začali EAN kód rozšiřovat a nebo ho "vymysleli", o tomto účinku vědí? Dali to tam úmyslně?

32 Berenika Berenika | E-mail | Web | 10. října 2011 v 18:46

Toto ma veľmi zaujalo. Perfektný článok, a iste si z neho vezmem trochu dosť ponaučenia.
Je možné, že vlastne takto znehodnotené potraviny nám spôsobujú rôzne podivné nálady, človek vníma svet ako zatemnenú guľu, ale i rôzne zdravotné problémy to zrejme môže spôsobiť...
Perfektné, a iste si niekedy vyskúšam deaktivovať ten kód pomocou centrofixky.
Len malý dotaz: Tou ČIERNOU centrofixkou mám na čiarový kód nakresliť hore hrubú čiaru, a dole ďalšiu s tými "troma malými výbežkami smerom dolu"?

33 Gabriel Gabriel | E-mail | 10. října 2011 v 18:53

[3]:
Ahoj. Ptala ses jestli jde potravinu zpětně nějak očistit, jelikož je tento proces záležitost rezonance tak by to podle mně mělo jít v myšlenkách opět očistit. Sice to nebude stoprocentní, ale když budeš jídlo připravovat s vědomím lásky a hlavně s procítěním lásky a čistoty, pak by neměl být problém. Tímto způsobem připravují jídlo stoupenci Hare Krišna a ten rozdíl v chuti a pocitu při konzumaci zpozoruje naprosto každý člověk.
[3]:

34 adam kelnar adam kelnar | E-mail | 10. října 2011 v 19:39

Ahoj,tyhle stranky procitam prvni den a jako treti clanek jsem si precetl tohle tema o carovem kodu.mam kolem sebe lidi,kteri vnimaji energie,pracuji s andelem a jsou ve vedomem propojeni a komunikaci s bohem.rad s nimi tenhle problem proberu a jsem zvedavi,co k tomu reknou andele a buh,ale pisi z jineho duvodu.nekolik let jsem pracoval ve velkych skladech jako skladnik a vedouci prijmu zbozi,takze vim,jak se s carovymi kody pracuje.nez se zbozi dostane na pokladnu,tak je mnohokrate naskenovane zamestnanci ruznych oddeleni.a to nemluvim o ruznych prekladistich,vyrobcich a dodavatelich.skenuji se i cele palety,na kterych se zbozi prevazi.cili se nesnazte vubec skenovani predejit,nema to cenu.

Muj rozum a srdce mi rika tohle.horsi,nez neg.energie vtisknuta do potravin je strach z toho,ze to tak muze byt,nebo je.myslete srdcem,ne mozkem.a pokud mate obavy z techto kodu,tak pozadejte boha o ochranu vasich potravin.

35 Zayra Zayra | 10. října 2011 v 20:32

Omlouvám se za další příspěvek :), ale ještě bych se chtěla zeptat, když je na produktu další přilepený čárový kód, který tam dala prodejna a jde přes pokladnu ten, (neobsahuje ty svislé,ukončující čáry po stranách...) je to taky špatně?

36 Daniela Daniela | 10. října 2011 v 22:59

[27]:Ahoj, stačí si najít nějakou jinou šestku. Hned na druhém obrázku, jsou tam čtyři. Schválně je to pod tím napsané, aby ses mohla podívat, jak šestka vypadá.

37 Petr Petr | 11. října 2011 v 17:17

[22]: Souhlasím, lidé si dělají peklo na zemi většinou sami a nepotřebují k tomu žádné konspirace.

38 Juráš Juráš | E-mail | 11. října 2011 v 18:22

Můj názor... čárový kód poškozuje člověka a to na několika úrovních, z nichž fyzické umístění čárového kódu na daném obalu je samo o sobě tou nejmenší hrozbou:

1) Čárový kód sám o sobě mnoho škody nenapáchá, dokud není ozářen laserem. Jak to funguje například na másle? Máslo je hmota, která má vlastnosti másla. Aby si tyto vlastnosti máslo uchovalo, musí přijímat daný druh energií, tj. energií odpovídajících požadavkům na hmotu másla. Jinak máslo změní své vlastnosti a logicky i účinky na člověka, tj. na tzv. psychické - já říkám duchovní - a na tělesné úrovni. Když na máslo respektive jeho obal umístíme čárový kód, jedná se o jinou hmotu než je máslo, s jinými požadavky na energie. Čárový kód začne k máslu přitahovat jiné energie a hmoty a jimi vytváří na másle jakýsi malý filtr, který omezuje množství energií, které potřebuje máslo pro zachování svých vlastností. Máslo se proto změní, hmota másla získá nové vlastnosti. V daném případě pro lidské tělo více nepřirozené, tj. takové, které ho více zatěžují a poškozují. Ale jen nepatrně, zatím... To je první část škodlivého účinku čárového kódu, ta nejméně nebezpečná...

2) Laserový paprsek je nepřirozeným zářením. Jedná se o soubor energií a hmot zatěžujících a poškozujících člověka, jak už jsem zmínil na tzv. psychické alias duchovní a na tělesné úrovni. Jde jen o to, jak hodně. To závisí jednak na intenzitě laserového záření a jednak na schopnosti daného člověka jeho účinky eliminovat. Proto například v medicíně doprovázejí užívání laseru taková přísná bezpečnostní opatření a v některých případech je jeho použití zcela nevhodné, protože k odstranění některých nemocí by musel být použit takový laserový výkon, který by nemocného mohl ještě více poškodit nebo usmrtit. Vrátíme-li se nyní k čárovému kódu, znamená to, že po jeho ozáření laserovým paprskem se jeho hmota stane ještě více nepřirozenou. Shora zmiňovaný filtr, který v daném místě na másle čárový kód vytváří, ještě zesílí a začne k sobě přitahovat více nepřirozených energií a hmot. Hmota másla se začne měnit ještě více a její nepřirozené účinky na člověka se podstatně zvýší. A to tím více, čím častěji je čárový kód na másle ozářen laserem... To je druhá část škodlivého účinku čárového kódu, ta více nebezpečná...

3) Samozřejmě, že laserový paprsek ozařující čárový kód proniká také do samotného másla a zhoršuje jeho požadovanou kvalitu, tj. jeho výživnou hodnotu, stravitelnost a vylučitelnost z těla. V této ozařovací akci je největším "zlem" čárového kódu, že nutí k ozařování. Je příčinou toho, že někdo zvedne laserové zařízení a stiskne "knoflík". Kdyby na másle čárový kód nebyl, nikdo by ho neozařoval... To je třetí část škodlivého účinku čárového kódu, ta ještě nebezpečnější...

4) Vše shora uvedené platí pro cokoliv: ostatní potraviny, nápoje, oblečení, knihy atd. Přítomnost čárového kódu a manipulace s ním prostřednictvím laserového zářiče zvyšuje nepřirozené účinky těchto látek na člověka, ať skrze potraviny, nápoje, oblečení, knihy atd. Když se pak v daném skladě/obchodě, v dané zemi, na daném kontinentě atd. nacházejí obrovská množství hmoty označené čárovým kódem, když se vedle této hmoty tamtéž nacházejí obrovská množství laserových zařízení, která musí být vyráběna z nepřirozených hmot (jinak by se při působení nepřirozeného laserového záření sama rozpadla), a když jsou obrovská množství čárových kódů včetně svých nosičů nesčetněkrát ozařována laserovými paprsky, je logické, že všude kolem nás se neustále vytvářejí v nepatrných dávkách obrovská množství nepřirozených energií a hmot. To jest látek, jejichž účinky poškozují nejen člověka, ale i vše živé. Jako celek synergicky kumulují své nepřirozené působení a představují pro naši civilizaci obrovský problém a současně obrovskou vývojovou brzdu, protože největším projevem neznalosti je vědomé sebepoškozování. A to je čtvrtá část škodlivého účinku čárového kódu, ta nejnebezpečnější...

5) První tři nepřirozené účinky čárového kódu (viz bod 1 až 3 výše) není možné z másla ani z ničeho jiného úplně ani zásadně odstranit přeškrtáváním čárového kódu. Fyzické přeškrtávání má v tomto smyslu jenom částečný a ne tak významný vliv, jaký je mu podle nás přisuzován, ať ho provedeme jakkoliv. Samozřejmě, každý krok vedoucí ke snížení nepřirozenosti čárového kódu je vítán. Děláme to také...

6) Ve smyslu bodu 4 má podle nás podstatně větší účinek náš vnitřní odpor vůči čárovému kódu. Obrovský význam mají kampaně, které upozorňují na nebezpečné účinky čárového kódu a nabádají rovněž k takovým projevům nesouhlasu jako je jeho přeškrtávání. Každý, kdo se pro tento čin rozhodne a uplatňuje ho v praxi, otevřeně a jasně protestuje a sděluje, že odmítá sebepoškozování. Tak si otvírá cestu k dalšímu duchovnímu-bytostnímu rozvoji směrem k větší svobodě, soběstačnosti, lepšímu zdraví a radostnějšímu bytí jak v aktuálním lidském životě, tak v životech následujících. To je zásadní účinek tohoto protestu na individuální úrovni... Takový člověk se zároveň vědomě či nevědomě spojuje s ostatními lidmi, kteří myslí, prožívají (na emoční úrovni) a chovají se stejným způsobem. A protože myšlení a emoce jsou taktéž energetickou záležitostí, taková skupina pak vytváří v rodině, v obci, ve státě atd. přirozenější energetické a tedy i existenční prostředí, tzv. přirozené kolektivní vědomí. To je zásadní účinek tohoto protestu na společenské úrovni...

7) Samozřejmě, že mezi námi jsou lidé, kteří umí natolik pracovat s energiemi, že dovedou nepřirozený účinek čárového kódu na individuální úrovni - tj. na sebe - významně omezit či zcela vyloučit. Ať tzv. on-line nebo různými tzv. meditačními technikami. Totéž mohou provést se samotným "máslem". Takových lidí je však velmi málo a rovněž oni "přeškrtávají" čárový kód, aby srozumitelně podpořili ostatní. Sami však jeho působení na společenské úrovni neomezují svými pro nás neobvyklými dovednostmi v práci s energiemi. Mají jiné životní úkoly. Třeba nebránit méně znalým či dovedným v jejich rozvoji a neomezovat možnosti, které pro ně byly tady a teď vytvořeny, aby také oni mohli vyjádřit svůj postoj a svou vůli nepoškozovat se pomocí nástrojů, které mají tady a teď k dispozici. To je zase jejich úkol. Pamatujme, že obojí může být stejně těžké...

39 jasna jasna | E-mail | 12. října 2011 v 0:23

Zaujímalo by ma čo s oblečením zo sekáča. Predavačky to tam ťukajú do pokladne,lebo to oblečko kódy nemá,  ale raz to už skenerom prešlo, keď si to dotyčný majiteľ kúpil v obchode. Čo s tým?

40 Naira Naira | 12. října 2011 v 12:12

Tak teď nechápu jednu věc. Jak to, že když začmáráte fixem vrch čárkového kodu tak ho deaktivujete? Přeci, když to zapípá na pokladně, tak funguje, kdyby byl deaktivovaný, tak nepípne ani prd. S tímhle fakt nesouhlasím.

41 Šárka Šárka | 13. října 2011 v 11:48

Tak nevím pokud to tady už někdo psal ...
Pomáhají orgonity v ledničce , když jsem neblokla čárový kod ?
A jak to funguje třeba v restauracích ?
Tam je to dobré , pokud vím tak skenování nic neprodávají .
Ještě jsem si nekoupila centropen , protože tam měli jen růžovej , zelenej a žlutej , a ještě k tomu tak blbě zabalený že by jsi myslely že kradu , když bych to rozbalovala . Půjdu do jednoho obchůdku a tam rovnou prodavčce řeknu at mi dá ten neskenovanej centropen . Nevím jestli zůstanu u blokace čárkových kodů , ale určitě to zkusím . Přece jenom ted vidím jen samou 666 na potravinách a zvedá se mi z toho žaludek . A kdo ví , možná , že se mračím právě z těchto potravin ..

42 Igi Igi | 15. října 2011 v 13:28

Pročetl jsem tak půl diskuze tady, tak možná to bylo už vysvětleno, ale kdyby ne tak Aluško ta červená o vlnové délce 666nm je úplně přesně určitá barva a světlo o vlnové délce až nějak do 700nm je pořád červená barva, jen jinej odstín. JInak někde jsem četl, že už ta samotná vibrace čárvého kódu je špatná a musí se zrušit a daná věc vyčistit. Nemohl by p. Marný nebo ty udělat aspoň jen náznak toho co se říkalo na přednášce o čísle PÍ, nemohl jsem tam jet a dost by mě to zajímalo.

43 Igi Igi | 15. října 2011 v 13:33

40: Nejspíš tam jde o to, že se zmenší velikost té antény(toho proužku) a tím se zvýší rezonanční frekvence, takže už ten laser nerozkmitá na té "špatné" frekvenci tak velký výkon(ale myslím, že tam i tak nějaký malý výkon bude. bráno čistě z technického pohledu). Otázkou je na jakém principu se snímá ten kód, jestli taky na principu rezonance antén daných rozměry jednotlivých proužků, tak by to zařízení nepřečetlo buď vůbec nebo by to mohlo přečíst jako jiné zboží.

44 Léňa Léňa | 17. října 2011 v 23:51

Zaujal mě nápad v dodatku 3, kde se navrhuje napípnuté zboží vrátit do regálu  a vyměnit za nenapípnuté.

Přijde mi to bezohledné k člověku, který přijde k regálu po mě a náhodou si vybere již laserem odpípnuté zboží. Beru mu tak šanci.

Z tohoto důvodu nepovažuji tenhle postup za čistý a touto cestou bych osobně nešla.

45 Suny Suny | 18. října 2011 v 19:08

[44]: A když to tak budou dělat všichni, tak někteří budou odsouzeni si vzít už napípané zboží, aniž by třeba o tom věděli a nebo si toho nevšimli.

46 Radek Maláč Radek Maláč | 22. října 2011 v 14:54

Ahoj mám dotaz spíše na Alue ale zajímá mě i názor ostatních.
Pracuji ve firmě ve které budeme přecházet na nový informační systém jehož součástí budou i čárové kódy.
PO zkušenostech se škrtáním čárového kódu a chutí jídla před a po z toho zavedení čárového kódu moc nadšený nejsem. Mám ale možnost ovlivnit finální podobu toho čárového kódu který u nás ve firmě zavedeme.
Chci se vás tedy zeptat co kdybychom místo kombinace 6 zvolili kombinaci 555. Technicky to proveditelné je. Jde mi jen o to jestli to má vůbec smysl a také jaký vliv by to mohlo mít na naše produkty které vyrábíme a především na lidi kteří budou snímat? ( v podstatě všichni ve výrobě a ve skladě. )
Prosím o odpověď. Jsme menší česká firma se spíše kamarádským uspořádáním. Vedení jsou navíc opravdu moc hodní lidé a přeji jim úspěch z celého srdce.

S pozdravem Radek Maláč.

47 Alue Alue | E-mail | Web | 22. října 2011 v 15:08

[46]: Jestli se dá podoba kodu upravit, tak je rovnou namalujte přeškrtnuté, to by nešlo?
Také dát tam 555 je zajímavý nápad, můžete to zkusit, teoreticky by to mělo mít efekt.

48 Radek Maláč Radek Maláč | 22. října 2011 v 17:43

Špatné je že přeškrtnuté ty kódy neprojdou.
Symboliku vedení zná jen do té míry že ví že tři 6 jsou špatné číslo a proto je průchozí že budeme využívat variantu 555.
Přeškrtnout by všechno šlo ale je to problém jak to vysvětlit a neudělat ze sebe ve firmě úplného blbce:)

Každopádně dám vedět jak to zavedeme jak 555 funguje v praxi.
Také zkusím zjistit jestli se nedá zajistit čtečka se zeleným laserem a nikoliv červeným. To by také mohlo pomoci.

S pozdravem Radek Maláč.

Komentáře jsou uzavřeny.


Aktuální články

Reklama