V e-shopu Alue.cz jsou nové křišťály z Madagaskaru. - Aktuální výběr ZDE
Sledujte Zápisníček, kde vycházejí aktuální zprávičky. Nejnovější příspěvek: 16.12.

1. / tomáš marný o kritické hodnotě uvědomění / DOPORUČUJI

5. ledna 2013 v 2:54 | tomáš marný |  tomáš marný
Vážení čtenáři, znovu se vrátím k tomu, kde jsem skončila ve svém článku ,,Z matrixu ven a zase zpátky".
Následující malá série vysvětlujících článků o Uvědomění, o tom jak moc je důležité, aby lidé věděli a hromadně si něco přáli, o tom jak obrovský vliv to na tento svět má, je od tomáše marného. Tyto texty vyšly v jeho ,,marného okénku" poprvé na Osud.cz už koncem července. - Burcoval tedy po svém dlouho dopředu. Nutno podotknout, že když je ,,marného okénko" aktivní, je nejčtenějším článkem na celém serveru. Obliba u čtenářů je obrovská.
tomáš marný mě po vydání těchto jeho článků několikrát snažně prosil, abych je převzala na Alušku.org. Mám dokonce dojem, že za mnou přišel minimálně čtyřikrát. Problém ale byl nedostatek času. Moje přípravy byly tak náročné, že jsem se k jejich pročtení a převzetí vůbec nedostala.
Sami víte, že vám odpovědi na e-maily stály strašně dlouho, doteď vlastně z poloviny prosince vůbec nemám probranou poštu... (Aktuálně se k ní vracím a pomalu to doháním, buďte trpěliví. Množství dopisů bylo neúnosné.) Byla to škoda, ale nestihla jsem to. Navíc jsem ani netušila, o jaké články jste díky tomu přišli.
Bohužel se k tomu dostávám až teď, ale pořád není pozdě.. Údajně až do března ještě není pozdě.
Zde najdete podrobné vysvětlení, proč je tak moc rozhodující uvědomění lidí a proč, když nás bylo málo, k převibrování zatím nedošlo... Velice vám je doporučuji k přečtení.

_____ 1. díl _____

22.07.2012 18:54 Poslední dobou.....
....se rozmáhá mezi lidmi slogan "nebudu živit energií" "nebudu tomu dávat energii", tak jak to napsal jirka v článku, kde jste našli jenom bílou plochu bez textu. Moje kritika je uvedena v P.S. úplně dole s blahopřáním pro jiříka. Já dodáno: Ano nevědomost je sladká, ale zabíjí.
Podívejme se, kde se asi rčení vzalo, vyrojilo, vzniklo, popřípadě kým asi bylo zavedeno. Něco málo rozboru a zopakování nám neuškodí.Jak vidím, veškeré alternativí tzv. duch-hovní weby začaly používat tyto výroky. Jsou to oblíbené slogany mnoha posílačů srdíček, sluníček a energií. Smutné je, že nepoznají ani pravotočivé nebo levotočivé znaky, význam slov pozitivní a negativní, používají je zásadně naopak a mnoho jiného. Dokonce se snaží lidem radit. A právě k nim přibyl výše uvedený slogan či slogany, uvedené nahoře tučně v uvozovkách do oblíbeného slovníku.

Jak to tedy je. Zajímám-li se jenom o konstruktivní věci, je to v pořádku. Chybí mi ale protiváha pro celkový pohled. Nezapomeňte prosím, žijeme v dualitním světě!!!! Když se nebudu o stranu destrukce zajímat, nemůže dojít k uvědomění, které je v tomto případě velice důležité. ( Letím na dovolenou- je to konstruktivní. Bylo mně ale někým sděleno nebo jsem měl intuici, že letadlo nedoletí, upadne mu křídlo, je to destruktivní. Uvědomění celé situace dává věci na pravou míru a dodává tu pravou esenci).

Vysvětleme si pojem znát cestu a jít cestou. Jestliže se někoho zeptám, jak se dostanu do určitého místa a je mně ukázána správná cesta, ještě to nic neznamená. Když cestou nikdy nepůjdu, moje otázka byla zbytečná, vyčerpal jsem zbytečnou energii a hlavně se nedostanu do kýženého cíle. Teprve použití cesty a tím že dorazím do cíle jsem učinil moji myšlenku hmotnou.

Stejný jev je i v nehmotné úrovni. Na nehmotné úrovni vědět, ještě nic neznamená. Když si člověk vědění uvědomí, šel správnou cestou. Uvědomění si určitých věcí nás lidi separuje na konstruktivní a destruktivní. TEPRVE SEPARACE dává energii, kterou mohou určité bytosti zneužít a čerpat, popřípadě lidi vysávat..... ....i ze čteného písma. Z konstruktivních bytostí není možno energii vysávat. Způsob Vašeho uvědomění a myšlení je tím nejdůležitějším faktorem. Čili nehmotná úroveň. Dávejte prosím pozor na Vaše myšlenky, jsou silnější než atomová bomba.

Jestliže přečtu jakékoliv destruktivní varování, je to pro mne velice důležité. Mohu zaujat postoj popřemýšlet a rozhodnout se. Rozhodování na nevědomé úrovni není možné a končí většinou špatně.

Pravděpodobný autor či autoři výše uvedených sloganů jsou opět loutkovodiči, Illumináti, a jim podobní, kteří nemají zájem aby se lidé z duch-hovní skupiny obyvatelstva zajímaly o vše a raději je nutí do něvědomosti.
Tož tak. Vysvětlení uvedeno k reakci na jiříkův článek.....

UVĚDOMĚNÍ, MYŠLENÍ A PROJEV NAVENEK (REZONANCE SE ZÁKONY VESMÍRU) UKAZUJE LIDI V PRAVÉM SVĚTLE.


_____ 2. díl _____

23.07.2012 23:55 Vážení čtenáři.....
....marného okénka. V případě že jste vstřebali, pochopili a uvědomili si 1. část článku ze dne (22.07.2012 18:54 Poslední dobou.....), můžete pokračovat ve čtení dalšího dílu, který je nyní nutné pro Vás napsat a náležitě vysvětlit. O energiích lidé sice mluví, ale ve skutečnosti jenom mluví a danou matérii neumějí ovládat a vůbec né vysvětlit!!!!! Hlavně ji ale nechápou v souvislostech. Záměrně byly udělány kroky, aby lidstvo přestalo chápat souvislosti a neuměli pomocí kombinací a interferencí dojít ke správnému cíli a hlavně ke správnému řešení. Promiňte, musíme tedy opět začít u opice. Ano píše se doba kamená. Kdo si ještě dnes myslí, že lidé vznikli z opic, a nyní bez pardonu, je to k smíchu. Všemu je úplně jinak. Co když právě opice vznikly mutací z lidí po atomové apokalypse na planetě Zemi. Dejme tomu, že by to nějak tak mohlo býti. Víme, že opice mají IQ značně malé, dejme tomu jak se říká IQ tykve. Právě zde musíme začít, abychom správně pochopili celý systém.

Lidstvo udělalo v nedávné době zajímavý pokus s opicemi. Určitě ho znáte. Experimentátoři dali opicím syrové oškrabané brambory, které nejprve vyváleli v písku a teprve potom je dali opicím ke konzumaci. Několik dní opice jedly brambory s pískem. Krásně jim skřípal mezi zuby. Po několika dnech jedna opice z pokusného stáda omyla bramboru v moři a pak ji snědla. Kupodivu všechny opice na ostrově začaly dělat, kde pokus probíhal, to stejné. Nyní se přeneseme na druhou polokouli. Zde byli ti stejní experimentátoři, kteří dali opicím rovněž vyválenou oškrabanou bramboru v písku. K velkému úžasu všech zúčastněných, opice běžely k moři a brambory si očistily ve vodě, než je začaly konzumovat. Světe div se, dokázali funkčnost MORFOGENETICKÝCH POLÍ - dále jen MP. DATA se jim dostala do mozků pomocí morfogenetických polí.
Opice mají, jak jsem se v úvodu zmínil jednoduché myšlení a IQ tykve, Nízkou inteligenci. Proto pro synergetický efekt a kritickou masu (hmotu) (uvědomění) - ZDŮRAZŇUJI JAKOUKOLIV stačilo ve zmíněném případě 100 opičích jedinců. Z fyziky znáte možnost řetězové reakce. Je taky podmíněna kritickým množstvím štěpné látky, třeba uranu.

Vraťme se od opic a štěpení k člověku. Vzhledem k tomu, že člověk má příliš složité myšlení a velice komplikované, kritická hmota lidí, kteří si vědění uvědomí, čítá milióny a milióny lidí. Dojde-li ke kritické mase čitatelů důležitých či méně důležitých vědění, dochází k automatickému zápisu do MP. V tomto okamžiku dochází i u neuvědomělých lidí k uvědomění a kritická masa stále roste. Vytváří třeba konstruktivní energii, která automaticky začíná působit proti energii destruktivní.
Vysvětlíme si danou matérii v každodením MATRIXU. Jako vztyčný bod si vybereme dění kolem možných událostí na nadcházející olympiádě. Na přednáškách jsem neustále opakoval: KE KONCI VĚKŮ LIDSTVA, MUSEJÍ LIDEM ŘÍCI PRAVDU. Vše co bylo popíráno a údajně neexistovalo, třeba UFO, mimozemšťané a mnoho dalšího, je dnes skoro normální záležitostí a lidé se tomu ani nediví. Někteří přes důkazy tomu ani nechtějí věřit. Zhroutil by se jim starý pohodlný svět.

Proto je velice důležité mít nyní na očích možná důležitá varování "luluminátů" popřemýšlet o tom a uvědomit si důsledky. Každý normální člověk s něčím takovým nemůže souhlasit a děsivá data bere v úvahu. Nyní o tom ví. K uvědomění dochází v okamžiku, kdy se staví na stranu pro nebo proti. Jeho mozek se separoval od určitého druhu dat a postavil se na stranu konstruktivní, či stranu destruktivní - i tací mohou být. V tomto okamžiku se začnou energie ( lidstvo má dobré srdce a chce dělat dobré skutky) dejme tomu konstruktivní kumulovat a růst. Čím více lidí o tom ví, tím větší uvědomění zde bude a dojde k synergickému efektu. Kritická masa je daná a už nemůže nic konstruktivní energii zastavit v působení proti jejich destruktivní energii. Přesně tak tomu bylo v kauze čipování lidí zkrz povinné očkování, které se po celé Evropě diskutovalo a bylo prozrazeno. Nezbylo jim nic jiného, než ustoupit. Došla jim energie a síla, která byla eliminována uvědomělou kritickou masou lidí, kteří neustále na internetu, v časopisech a novinách četli novinky o vývinu situace v Evropě či ve světě. ) Lékaři, kteří se nechtěli očkovat a vše odmítli, sehráli v dannou dobu důležitou úlohu. Pochopili.

Úplně to stejné v růžovém byla kauza atomového úderu, ukázaného v reklamách-Berlín, minulý rok Německu. Zde sehráli důležitou roli zase právníci, kteří dopisy bombardovali německý parlament a madame Merk lov ou ou ou. Byl toho plný internet po celé evropě. Kritická hodnota energie byla splněna.

Co tedy z toho všeho plyne. Je důležité o tom číst, roztroubit to do světa a co nejvíce lidí datovat aby opět došlo k uvědomění. Potom zaručuji, nemají šanci.

Jsem přesvědčen, že nyní jste pochopili, jak to tedy s energiemi ve skutečnosti je.

Prosba na všechny účastníky přednášky k o n s t a n t a p í. Bylo by dobré v tomto směru také něco udělat.
Děkuji všem.

Pokračování příště


Kam dál:
• Líbí se vám tyto stránky? Doporučte přátelům adresu http://aluska.org
• Na Aluška.org najdete také interaktivní chat - Vstoupit do Chatu - ZDE
• Líbí se vám publikované články? Za pár dní vám může pošta doručit i knihu! - Podrobnosti ZDE
• Používáte Facebook? Pomozte propagovat tento článek a použijte prosím tlačítko ,,To se mi líbí" níže pod reklamou, děkuji!
• Chcete mít přehled o videoaktivitách Alue na YouTube? - Můžete se přihlásit k odběru: ZDE

Elektronický obchůdek: www.kramky.cz/alue
 


Komentáře

1 Václav Václav | 5. ledna 2013 v 8:05 | Reagovat

UVĚDOMĚNÍ, MYŠLENÍ A PROJEV NAVENEK ...

Pokud vnímáme např. auto, nebo jiného člověka, tak naše uvědomění, zvyk, naše mysl, nám říká, jsem já-ego, a ten druhý, nebo nám říká, nejsem auto, nebo ten druhý. Uvědomujeme si OBJEKT a SUBJEKT.  Když půjdeme dál, tak si můžeme uvědomit, že jsme schopni vnímat „svoje“ tělo a mysl. Pak si můžeme uvědomit, že je tu opět objekt a subjekt. „Já“, a tělo, mysl. Uvědomění si tohoto, nás nutí se ptát, kdo je ten svědek toho těla a mysli, když si uvědomíme, vnímáme, že je tady objekt a subjekt-já? Kdo je tedy ten svědek? Kdo si uvědomil, že časoprostor je pohyb-energie-hmota, dojde nám, že definovat, ohra-ničit, zadefinovat, ztotožnit něco v pohybu-časoprostoru není možné- a proveditelné. Naše mysl ale nás nutí neustále, a my to děláme, definovat, dělat závěry, poučky. Třeba pocitem to je moje, tvoje, jeho, nebo pocitem, to není moje, tvoje. To je ale legrační, myslet si to ještě dříve, než jsme si uvědomili, ztotožnili kdo je ten subjekt, když objekt je tělo a mysl? Kdo je tedy to „Já“ ten subjekt, svědek, pozorovatel, když cokoli si můžeme uvědomovat, tím nemůžeme být? Odkud pokud, je to naše „Já“, když v relativitě-pohybu není možné toto zastavit a ukázat, odtud a potud jsem Já? Denně si naše ego-mysl-iluze nalhává, že si uvědomujeme, že víme, kým jsme.
Jestliže „Jsme“ Podstatou, Láskou, odrážíme v těle, mysli, životě, časoprostoru Sebe sama, ve svém Vědomí-Životě ? Kdo si to uvědomí(dá na to pozornost) ve „svém“ Vědomí ?

2 Markéta Markéta | E-mail | 5. ledna 2013 v 8:57 | Reagovat

Jako konstruktivní osoba, schopná a ochotná své záměry realizovat, praktikuji rozpouštění těch nehezkých chemtrails.Prostě už se na to nemůžu dívat, jak po noci plné hvězd, jasného rána je do chvíle obloha pod dekou. Je to hnus, proto jsem se rozhodla, že vyzkouším ocet. V tu chvíli rozhodnutí, vylezlo z té černoty Slunko a začalo svítit...zkoušeje, octujte, nebo vizualizujte...tlučte a bude Vám otevřeno, hledejte a naleznete, máme to ve svých rukách. HEZKÝ DEN !!! Markéta

3 mg mg | 5. ledna 2013 v 9:19 | Reagovat

Pozdravujem v 2013.

Pripájam link na poslednú časť materiálu, ktorý plus mínus korešponduje s tým, čo hovorí Alue a TM.

Dlhé, ale oplatí sa prečítať. Zapadá do celkovej mozaiky obrazu, v ktorom práve fyzicky žijeme.

http://www.osud.cz/o-cem-vsechno-je-zaverecny-22-dil-tajemstvi-amenti-i

Prajem príjemný deň.

4 Arriane Arriane | 5. ledna 2013 v 10:43 | Reagovat

Ale nedochází k zápisu do MP u každé myšlenky(pouhého jednice)-akorát v tak nevýznamné míře že ji nikdo nezachytí?

5 Exsultate Exsultate | E-mail | 5. ledna 2013 v 11:10 | Reagovat

Ahoj, chtěla bych se zeptat, v poslední době se setkávám stále více s negativními názory ohledně Iluminátů, ale někteří mi nejsou schopni říci, proč vlastně k nim zaobírají takovýto postoj. Chci se zeptat jaký je váš názor? Děkuji Exsultate

6 Václav Václav | 5. ledna 2013 v 11:55 | Reagovat

[4]: Cesta univerzální síly-moudrosti, z kolektivního vědomí vede přes čakry do mysli, z mysli-mozku, přes nervový systém do příslušných  MORFOGENETICKÝCH POLÍ do DNA- dále jen MP, a z DNA se postupně odrazí ve funkci buněk.Tuto funkci nazývají lékaři autonomní (nervový systém). Pokud jsou čakry-jako duchovní tělo v nepořádku, odrazí se to postupně v mysli-psychickém těle, pak se to odrazí, přes MP do buněk-v tělesném těle.Naše vnitřní čistá duchovní energie, síla, Kundalini, je nám schopna ukázat nerovnováhu duchovního těla-čaker, a tím odhalit příčinu následků nerovnováhy psychiky a těla.V jakém stavu máme čakry, v takovém stavu je náš život.Aby jsme tedy mohli zachytit tyto signály u podstaty-zdroje, je dobré vnímat-oživit svoje čakry.

7 malé srdce malé srdce | E-mail | Web | 5. ledna 2013 v 11:57 | Reagovat

Co se týká morfogenetických polí, je to již delší dobu pozoruhodná a známá věc, která mě nepřestává do dnešního dne fascinovat. Tyto experimenty se dělaly nejen s opicemi, ale také například s krysami nebo ptáky. Velmi dobrý a názorný příklad je uvedený v knížce - Co neSmíte vědět - od pana Michaela Morrisa, kde píše:

"Dlouhá léta byli v Anglii sledováni zpěvní ptáci, kteří se naučili rozklovnout víčko lahve na mléko, když ji postavili před vchodové dveře. Totéž bylo téměř současně pozorováno v různých místech ostrova. Zajímavé je, že o pár let později se balení mléka změnilo a kovové víčko nahradil plast. Ptáci si pak hledali jiný zdroj potravy. Generace, které víčko od lahve s mlékem uměly rozklovnout, postupně všechny vymřely. O několik let a generací ptačích potomků později se opět objevily lahve s kovovými víčky. Trvalo jen krátce a ptáci je znovu s jistotou otevírali a pili z nich mléko. Nové generace ptáků chápaly mnohem rychleji, než se to naučili jejich předkové."

A úplně stejně jako u zvířat, tato morfogenetická pole fungují i u lidí.

8 Nasgol Nasgol | 5. ledna 2013 v 13:25 | Reagovat

Už z přečtení toho nadpisu To máme marný... :DD

9 Peter Peter | E-mail | 5. ledna 2013 v 13:33 | Reagovat

Kolem 14.12., bylo to k ránu, jsem měl takovou zvláštní vizi, či představu, když mi vrtal v hlavdatum 21.12.co by mohlo či nemohlo se stát, že co kdyby se nám všem lidem stalo to, že by se nám najednou náhodně začalo vyměňovat všem vědomí. Prostě bychom se každý, najednou octli v těle úplně jiného člověka, kohokoliv z planety a to náhodně. Měli bychom najednou dotyčného nejenom pocity, ale i všechny radosti a starosti. Chudého, bohatého, lháře i poctivce, čínskou dělnici i (třeba irského) pedofilního biskupa, vašeho horního souseda, ...., ....
Totiž pořád dělíme svět, dělíme svět na "my" a "oni". Třeba teď jsme to "my", co se díváme na pochemtrailsovanou oblohu, a "oni" jsou někdo, kdo dal k tomuto příkaz. TEĎ v tomto našem těle, si říkáme, "nikdy bych to neudělal". Tak, a teď si představte, že jste najednou v těle jednoho z "nich". Vlastníte jeden, nebo třeba i desítky subjektů, obchodní řetězce, automobilky. Farmaceutický koncern Pfizer je váš. Šéf CIA je váš kámoš. Můžete prakticky cokoliv si zamanete. A teď, domníváte se (oprávněně či neoprávněně), že lidí je prostě moc, vadí vám. Máte STRACH, že vás MOHOU ohrozit. (třeba spotřebováním přírodních zdrojů, revolucí, válkou, ..., dosaďte si cokoli). Takže začnete něco podnikat - můžete téměř cokoliv, nic vám v tom nebrání. Hnací silou k tomuto jednání ale nejste vy sám, je to (váš?? čí vlastně je??) strach. Strach z "nich". Jenomže my nejsme "my" a "oni". Právě tím že dělíme takto svět, uvádíme do praxe - a dáváme najevo že respektujeme - pravidlo "rozděl a panuj". Kdo nám to ale doopravdy panuje? Kdybychom po současné společenské pyramidě šplhali výš a výš, pořád budete narážet, na pouhé loutky. Ministr je loutkou lobbystů. Člověk co zaměstnává ty lobbisty je ale také loutkou, ani náhodou nemůže ignorovat své nadřízené třeba v nějakém tajném elitním klubu. Dobrá, takže co tedy nejvyšší boss tohoto klubu? I on je loutkou. To co dělá není JEHO osobní vůle. Je řízen opět. Řízen svým strachem (třeba z toho vyčerpání zdrojů).
Takže, představte si tedy, že si takhle prostě střídáte těla. Vaší první reakcií by pravděpodobně bylo: "tady je mi fajn, a tady je to otřes, fuj!". Dobře tedy, ale co dál? Uděláte s tím něco? Ať už jste (právě teď) opilým počuraným bezdomovcem v lihu s neuvěřitelnou kocovinou, anebo třeba hlavním hygienikem co právě nakoupil za státní miliardy škodlivé vakcíny a teď večeří se svou elegantní ženou nějakou vybranou specialitu v luxusní stylové restauraci vybírá právě jako znalec vín ten nejlepší ročník a vinici? Co přesně by jste dělali, být v jeho kůži? (když teda pochopitelně dojíte).
Můj názor je, že cesta vede pouze, pokud si budeme přát dobro. Zkusme si to teda představit. Zkusme třeba v představě zavolat svému kámoši vlastníkovi Shellu: "Hej, čau Frankie, už tu sloučeninu hliníku do leteckého benzínu odteď nedávej. Je to tak lepší. Je to tak lepší, Frankie, a víš proč? Protože LÁSKA  je silnější než náš strach. PŘEJME SI LÁSKU A NENÍ ČEHO SE BÁT. Je to tak opravdu lepší. Nejenom pro "ně", ale věř mi že i pro nás. Pro NÁS všechny. Víš jak jsem na to přišel? Zrodil jsem se z lásky. Ta mi dala život. Strach tam tehdy když můj život začínal, když jsem se rozhodl že budu živým, vůbec nebyl. Vím to úplně stejně jakože vím že mám dvě nohy. Bylo tam vzrušení, radost a především láska. Každý kdo touží ovládat, je sám ovládán. Každý, kdo touží mít někoho pod kontrolou, je sám pod něčí kontrolou. A já jsem zjistil že jsem svobodný člověk, a vždy jsem byl, jenom jsem na to hloupě zapoměl. Takže není co řešit. Hned to zastav."
Toť můj úhel pohledu. A třeba se něco takového už i děje:-)

10 Markéta Markéta | 5. ledna 2013 v 14:32 | Reagovat

[9]: Velmi hezká vize, Peter

11 Václav Václav | 5. ledna 2013 v 14:46 | Reagovat

[9]: ...co kdyby se nám všem lidem stalo to, že by se nám najednou náhodně začalo vyměňovat všem vědomí. Prostě bychom se každý, najednou octli v těle úplně jiného člověka,...

Nedoporučuje se měnit přírodní-božské zákony, protože je to škodlivé. Utíkat od problému do jiného těla není v souladu s pravidly hry, a bylo by jednoduché toto takto řešit. Spravedlnost je pčeci to, co každého jest, co si zaslouží. Pustit si do těla cizí entitu, ať dábelskou, nebo andělskou, je nerozum, protože to jsou mrtvé duše.Hledejme svoji skutečnou duši, tím čím skutečně jsme.

12 Markéta Markéta | 5. ledna 2013 v 15:51 | Reagovat

Ale to asi nebylo myšleno tak,aby se to  stalo, to se tedy opravdu nestane, protože každá duše má svůj úkol, spíš to chápu obecněji...jako uvědomit si, že všichni dohromady jsme jedno...bez tmy není světlo...pochopit, jak to je...ale ten závěr je mocný...láskyplné rozhodnutí zbavené strachu...M.

13 Thomas Marius Thomas Marius | 5. ledna 2013 v 16:11 | Reagovat

[5]: Můj názor na Ilumináty je po přečtení knihy od Jana Van Helsinga neutrální :-D  
Zeptám se, takto uvědomují si lidé, že Ilumináti na této planetě jsou našimi lektory na stezce života a smrti ?  Ilumináti ať už si to uvědomujeme či nikoliv, paradoxně pracují ve prospěch světla. Stejně jako temné luciferské síly. Uvedu konkrétní příklad opět z knihy od Jana Van Helsinga.

" poslední dobou se hovoří o tom, že zdravotní pojišŤovny nemají na to a na to peníze, říká se, že zdravotnictví časem bude určeno jen pro velmi bohaté lidi, chudí lidé nebudou mít peníze na lékařskou péči a zdravotní pojišťovny budou osekávat náklady.  Z toho jedině vyplývá že se nevyplatí být nemocný. Lidé si musí uvědomit, že stav zdraví a nemoci se vytváří v mysli.  Lidé si neuvědomují, že duch ovlivňuje hmotu, dokud lidé nedojdou k podstatě, že i fyzické tělo je odrazem božství o které je nutné opečovávat tak bude nemocné.  
Lidé se budou muset naučit pracovat se svými emocemi tak, aby nezpůsobovali fyzickému tělu bolesti a problémy.  "

Takto konkrétní příklad ukazuje, že dokud lidé nepřevezmou zodpovědnost za svůj život a budou se spoléhat na doktory tak budou vždy v obětním vědomí a tak paradoxně nás temné síly učí abychom pochopili duchovno a směřovali k němu.  Ale pravdou je, že čas Iluminátů již dozrál ale musí to ještě nějakou dobu trvat než se to projeví v našem časoprostoru.

14 Thomas Marius Thomas Marius | 5. ledna 2013 v 16:21 | Reagovat

Jo, přesně tak, po přečtení knížek od Jana Van Helsinga i u mne došlo ke kritické hodnotě svého uvědomění. Například už vím, že Ďábelské, luciferské či temné síly operující ve stínu paradoxně pracují v rámci STVOŘENÍ a plní tuto úlohu precizně, nutí lidstvo aby se zamyslelo nad sebou a přijalo božství a aspekt lásky. Luciferské síly nás pokoušejí do té doby než se obrátíme k Bohu a ke Kristovi. Dokud s k němu neobrátíme jsme od něj vzdáleni a to je prostor pro tyto temné síly. Nezapomínejme, že my pozemšťané máme polaritní myšlení, ale v nad-zemských sférách nic takového neexistuje. Dobro i Temno pracuje pro JEDNOHO.  

Uvedu konkrétní příklad.  Luciferské síly nás vždy pokoušejí když děláme nějaké radikální rozhodnutí a tvrzení ve stylu " Nikdy nebudu brát úplatky ", Nebo " Nikdy nezabiju člověka ".  A teď nastupuje ona Luciferská sféra vlivu, a začne na nás působit že se pak časem dostaneme do takové extrémní situace že skutečně zabijeme člověka například v sebeobraně.  Nebo, někomu koupíme za to, že nám pomůže malý úplatek ve formě třeba bonboniéry nebo vínka.   A v tu chvíli nás Luciferské síly dostávají.  Proto " Nikdy neříkej nikdy ". Ale vždy nás přimějí tyto síly abychom šli do neutrálního postoje takže bychom měli říkat toto " Jsem člověk, který nezabijí lidi avšak vyžádá-li si to situace za cenu záchrany vlastního života jsem ochoten i přistoupit na to, že mohu zabít člověka ".  Nebo " V jisté situaci jsem schopen někomu dát malý úplatek i ve formě červeného vínka ".

A co tím chci říci ? Že temné luciferské síly chtějí abychom si my lidé uvědomili naši temnou stránku duše a pracovali na ní. Pokud si ji neuvědomíme, tak oni pak nás budou pokoušet a dostávat nás.  Takže cílem je najít ty temné slabiny v nás a přetransmutovat je ve světlo a lásku. Toto je ta kritická hodnota svého uvědomění. Děkuji za knížky pane Helsingu.

15 Václav Václav | 5. ledna 2013 v 17:42 | Reagovat

[5]:proč vlastně k nim zaobírají takovýto postoj....

No asi proto, protože jsou na sebe naštvaní za to, že jim nezakroutili krky hned, teď to bude o něco složitější. Každý rok nám vysílají tu pohádku o tom, jak se musí plevel vytrhávat i s kořínky, jinak vyroste znovu. Hold dějiny se opakují a kdo není schopen se poučit, musí je prožít znovu. Ale vážně, začátek je vždy hledat chyby u sebe.

16 Katerina Katerina | 5. ledna 2013 v 18:38 | Reagovat

[2]: Skvele, skvele a jeste jednou skvele!!!Delam to same, pisu, kde se da, abychom opravdu davali silu Slunicku na Orgonetu je videt, jak nas praskujou vic a vic, ale take je videt, ze vic a vic lidi Slunci veri a chemtrails se zacinaji rozpadat..Diky, si skvela!!!!Prosim vas, pojdme do toho a kazdy den na Slunicko mysleme!!!

17 František František | E-mail | 5. ledna 2013 v 19:48 | Reagovat

[9]:Petře chápu a přesně to tak cítím a vnímám,není jiné cesty,než pochopení a vyjadřování lásky,pokud chceme do 5 dimenze,tak musíme mít kvalitu chápaní duality s pohledem a myšlením 5 dimenze,což je žít přítomnou lásku,pochopit,že s pohledem na Illumináty  a všichni co se vyjadřují s pocitem strachu,že jsou ohroženi,at už je to osobní nebo rodinný či statní strach o někoho nebo o něco,pořád je součastí lásky,tak že i mě,Tebe Petře což vím,že víš a i Tebe Václave,Petr jen chtěl vysvětlit to,že projev posuzování a škatulkování ostatních,že oni jsou ti špatný,co ničí je jen projevem rovnováhy stejného strachu,jelikož láska zná jinou cestu,která je cílem a to je,jsme to my,kdo jsem já..Né,všichni jsme zodpovědni za tuto přítomnost a zodpovědnost není to,že existují oni,ale my.

18 Miro Miro | 5. ledna 2013 v 21:21 | Reagovat

Clanek je hezky a velmi zajimavy, urcite si kazdy vytahne co potrebuje.
Chci ale s politovanim konstatovat, ze je smutne, ze tyto informace pan prodava na svych strankach. Tyto informace by meli byt pro vsechny, bez rozdilu ci uz ma clovek penize nebo nema. Ve vesmiru se za tyto informace neplati, protoze patri vsem.

19 MarekP MarekP | E-mail | 5. ledna 2013 v 23:13 | Reagovat

Moc dobré.
Připojuji jedno video, které doporučuji celé, ale hlavně od 33 minuty
http://www.youtube.com/watch?v=SceMkm-FeGE

20 Farah Farah | 6. ledna 2013 v 0:27 | Reagovat

Super, na co čekat...HRAJEM! tentokrát ale nebude na co. Nutnost... nechť mě třeba polovina přátel na FB vymaže, je mi to fuk- ti, kteří to udělají, s těmi beztak asi nepůjde nic podnikat či si o něčem kloudném povídat. Posílám dále! ;)

21 Peter Peter | 6. ledna 2013 v 5:37 | Reagovat

Zdravím Václave, já to nemyslel jakožto lidský úmylný čin, nýbrž jako přírodní jev. A taky, já ti nevím ale zákony, zákazy, to je, alespoň se domnívám, výhradně lidská záležitost. To co nazýváme "zákon", ať už trestněprávní anebo přírodní/fyzikální, to sice pozorujeme že to platí a že děje se podle něj - téměř pokaždé - dějí, ovšem je to vždy záležitost lokální, nejenom v prostoru ale i v čase. O tom také ostatně čas je. Co kdysi platilo dneska už neplatí. Za co vás někde zavřou, tak za to samé můžete být na jiném konci planety chválen.
Opravdu si nemyslím že by Stvořitel, spolu s Vesmírem, vydal i příslušnou sbírku zákonů resp. nějaký manuál k použití, podle kterého se má Vesmír užívat. Dá se pouze něco vypozorovat, a od toho něco předpokládat (nikoli vědět). Jinak ženy ba i někteří mužové:) si do svých těl pouští cizí entity zcela běžně:D, a hned pár vteřin po aktu se naprosto shodnou s Váma na tom že to byl opravdu čirý nerozum, a přesto to pak udělají znovu (a znovu). Jojo, proč, toť otázka:). Jasně trochu to odlehčuju ale vše je ve své podstatě "styk", ne? A andělská ba ani "ďábelská" chcete-li (tj. anděla padlého, zmýleného, dezorientovaného, ...chjo zase to dělení, ty hranice, prosím Vás, vždyť "zabít ďábla" to je stejný protimluv jako třeba "zakázat zákazy" ne?) duše není mrtvá, vždyť přeci duše je projevem života samotného...a VŠE má duši (neboli život). Normálně samozřejmě pouštění si kohokoliv/čehokoliv do těl, či dokonce klidně třeba i sdílení duší, je dobrovolný akt, projev svobodné vůle obou či třeba i více dotyčných, zda do toho půjdou nebo ne (se všemi následky). Nechraňte je před sebou samými:)
Tady jsem si to přestavil (a po už krátké úvaze by se rozhodně nedalo říct že bych si to také i přál), představil jsem si to prostě jako přírodní jev. Třeba taková sopka, před svým výbuchem, se také nedotazuje ne magistrátě městečka pod ní, jestli smí a jestli náhodou nepřekročí nějaký "zákon". Prostě to udělá. Tečka:)

22 Peter Peter | 6. ledna 2013 v 6:08 | Reagovat

Anebo abych upřesnil jetli bych si tuto svou představu přál/nepřál. Protože jsem se málem kvůli tomu vnitřně pohádal:)
Mé línější já si to nepřeje, páč bych nechtěl být ani bezďákem, ani dělnicí, a ani člověk žijící sice v luxusu, ale zato s ne úplně klidným spánkem.
Je to teda dilema, smrádeček ale teploučko, versus vyvětrat, ale to pak zase bude strašná kosa.
Ale myslím že výšeuvedenou přeedstavou snad nic neskazíme.
Prostě mějme se rádi.

23 Alue Alue | E-mail | Web | 6. ledna 2013 v 11:36 | Reagovat

[18]: :D ..Miro, majitelem serveru OSUD.CZ je JIŘÍ MARIA MAŠEK.
Tomáš marný ho svým okénkem pouze semtam podporuje, je to jen jeden z připěvatelů a opravdu nemá problém dávat svoje články zadarmo, jak vidíš. - Kdyby mu šlo o prodávání textů, tento článek tady vůbec není.
Prosimtě zjisti si první podrobnosti, než někoho takhle očerníš... A s tím dávat všechno všem zadarmo nesouhlasím. - Co mají lidé zdarma, toho si nikdy neváží.

24 Markéta Markéta | 6. ledna 2013 v 12:30 | Reagovat

[16]: Díky, jsem ráda, že nejsem sama. Dnes jsem posílala záběry z dnešního dne na Orgonet, tak snad se to tam večer objeví. Hezký den a Slunci zdar. M.

25 Václav Václav | 6. ledna 2013 v 12:37 | Reagovat

[21]: ...Opravdu si nemyslím že by Stvořitel, spolu s Vesmírem, vydal i příslušnou sbírku zákonů resp. nějaký manuál k použití, podle kterého se má Vesmír užívat...

Univerzum-nahoře, přímo nevydává příručky jak na to, má na to dole svůj nástroj-sebe-dokonalý odraz ve hmotě, a to je člověk. člověk v sobě má dokonalý nástroj, jak rozumět sám sobě.Je jím vibrační vědomí, které je nad myslí.(není jím ale mimosmyslové vnímání)Takže toho řidiče musíme probudit v sobě.
To jsem také tak bral, ale přírodní jev je právě proto přirozený, protože platí.My-člověk, jsme jeho součástí. Jenže někteří lidé to berou vážně a vystupují z těla bud třeba strachem, sebevraždou, nebo astrálním cestováním, nebo dobrovolně rozšíří vnímání do mimosmyslového vnímání. to ale je právě slepá ulička.Vtip je právě v tom kde se ta přítomnost zobrazuje-uvědomuje.

26 Miro Miro | 6. ledna 2013 v 12:50 | Reagovat

Alue,
dekuji za reakci, nicmene jeste jednou si precti co jsem napsal a pozorne s plnym soustredenim, jde pouze o informace a informace patri vsem bez rozdilu. Pak si zkus precist clanky na tomto serveru a uvidis jak daleko se dostanes bez registrace. Nikoho za to neodsuzuji, pouze jsem to s politovanim konstatoval o tomto serveru.
Jsem panu Marovi vdecny za jeho slova. A verim, ze jednou, co je vsech, bude vsech bez penez. Muj pruvodce po me nikdy nic nechtel a tolik mi pomaha. Vy to mate jinak?
Mir a klid vsem

27 Václav Václav | 6. ledna 2013 v 13:01 | Reagovat

[21]: Z duše-čistáho života určitě vzniká všechno, i ten kámen. Vše co je je z duše, to jsou ty elementy. Padlá, nemocná duše je právě nazývaná mrtvou, protože neodráží celou-živou duši, ale tyto duše jsou již v jiném koloběhu přírody, a přivolávat, nebo chodit do jejich světa-je vlastně brzdit je v jejich vlastním rozvoji uvědomění, kým skutečně jsou. dokud toto nepoznáme, nepoznají, jsme stále na cestě.legrace prívě je, že ego, mysl je právě ta snaha ohraničovat a ne sjednocovat. uvědomění je právě to sjednocování, né různých eg, pak by naopak ego sílilo, ale sjednocení čistách duší dává svobodu sjednocení a rozšíření. ega se zapouzdřují a tím sebe sama ničí.

28 AChantall AChantall | 6. ledna 2013 v 23:38 | Reagovat

Súhlas...ved aj na prvopodstata.blog.cz je uverejňované okienko Tomáš Marneho.

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama