V e-shopu Alue.cz jsou nové Brazilské křišťály. - Aktuální výběr ZDE
Sledujte Zápisníček, kde vycházejí aktuální zprávičky. Nejnovější příspěvek: 14.11.

Jak by vypadal svět, kdyby všichni lidé mysleli jako já? (2. díl)

12. září 2013 v 2:54 | Alue K. Loskotová |  Zamyšlení
2. díl

Skončí i cigarety. - Kdo by si chtěl dobrovolně ničit své zdraví? A hlavně už by nikdo nikomu cigarety ani neprodal, natož aby je vyráběl. Nikdo by to zkrátka nechtěl dělat, nikdo by se už nechtěl podílet na zabíjení lidí.

Skončí drogy. Protože nikdo nebude mít srdce na to je prodávat a nikdo už nebude dost hloupý ani zoufalý na to, aby je užíval. Život začne být krásný, takže nebude důvod utíkat do drogové reality od svých problémů. Šťastní lidé nebudou potřebovat drogy.

Alkohol v podstatě přežije v podobě vína, či medoviny, případně jiných nápojů, které vznikají přirozenými tradičními postupy. Ale lidé nebudou mít zájem se ožírat, protože v tom nebudou vidět žádný smysl.

Obnoví se příroda. Lidé už po přechodu na breathariánství a materializaci jídla, nebudou potřebovat pole na pěstování, ani silnice na dopravu, ani velké obchodní domy na nákupy, ani továrny, ani rafinérie.
A tak se všechna tato nepotřebná místa a střediska zruší. Místo toho se pole opět zalesní a na vhodných místech se vybudují překrásné zahrady a parky.
Do správy se darují tomu, kdo bude milovat zahradničení a bude se chtít o ně starat. Takových lidí se najde vždy dost a budou se i skupinkovat, protože láska k přírodě a kráse bude jedna ze základních vlastností všech lidí. Každý si bude přát, aby mohl mít kousek země, kterou může zkrášlovat. Ne využívat, ne pěstovat, ne vlastnit... Jen zkrášlovat.
Země ani jiná hmota nikomu nepatří, to je jen klam.

Skončila by myslivost. Zvířata by se nechala napokoji. Když se jeden druh v přírodě přemnoží, nebude mít co žrát a přirozeně se mu sníží stavy. Příroda a země má své vlastní dokonalé mechanismy na udržování rovnováhy. Pokud se my lidé přestaneme do přírody neustále montovat, nebude potřeba nikdo, kdo by tu rovnováhu měl udržovat. (Navíc dnešní myslivost není o ochraně přírody, jsou to spíš lesní biochovy.)Zbudují se nádherné velké přírodní amfiteátry. Do kruhu, s podiem a kamenným posezením. Tato místa budou v každé osadě alespoň jednou, stanou se centrem kulturního dění.
Zde bude mít každý možnost kdykoliv přijít, sejít se s lidmi a sdílet něco ze sebe. Budou se zde pořádat koncerty, besedy, divadla, nebo jiné hry. Podle toho, na co budou zrovna mít lidé náladu a na čem se vzájemně domluví.
Každý milovník hudby a každý hudebník bude mít možnost hrát zde kdykoliv to co má rád a co ho baví, i pro další lidi. Nemusí se ohlížet na peníze, ani na pořadatele. Posluchači se vždy najdou, nikdo nebude omezen časem, ani penězi, ani autoritami. Kdo přijde, může si tu dělat co bude chtít a nikdo to nebude muset kontrolovat, ani hlídat.
Kdo by tam co demoloval nebo kradl, když bude vše z kamene, všichni to tam budou chtít mít hezké a všichni budou mít všeho dostatek?

Nebude existovat zákon, ani věznice, ani nápravná zařízení. Nikdo nebude mít zájem v nich pracovat a nebude nikdo, kdo by tam odešel. Vrahové, zloději, kriminálníci, nikdo z takových lidí nebude existovat a nikoho kriminalita ani nenapadne. Od určitého stupně uvědomění už lidé mají jiné záměry a myšlenky.
Kdo by v době pádu starého systému měl pořád ještě psychické poruchy a problémy, dostane odčervováky, vydetoxikuje se a bude umístěn na klidné jemné místo v přírodě, kde se dá dohromady zcela přirozeně. Všechny psychické poruchy způsobuje nemoc, nebo trauma. Život v otrockém systému je trauma pro každého z nás. Když systém padne, zmizí i psychické poruchy.

Neexistovalo by už otrávené jídlo, žádné blokátory imunity, elektrosmog, mobily, očkování. Díky tomu skončí nemoci. Každá nemoc je výsledek psychického problému v kombinaci s toxickým, otráveným prostředím a zablokovanou imunitou, která nestíhá pracovat.
Když nebudeme mít jedovaté prostředí, nebudeme mít problémy ani povinnosti a nebudeme mít blokovanou imunitu, nebudou nemoci. Nebudou lékaři, ani nemocnice, protože už je nikdo nebude potřebovat.
V případě že by někdo onemocněl, měl by své neomezené schopnosti lidské bytosti. K nim kromě schopnosti materializovat a dematerializovat, patří i schopnost absolutně ovládat své tělo. Tedy obyčejnou myšlenkou a vizualizací se nemoc okamžitě napraví, bez toho aby bylo nutné cizí pomoci, nebo zásahu zvenčí.

Za pár let by celá tato planeta vypadala úplně jinak a úplně všechny globální problémy, které lidstvo řeší, by byly vyřešené. Planeta by se postupně ozdravila, očistila a lidé by byli šťastní.

Problémy s přelidněním a porodností by také nebyly. Když žena nebude chtít otěhotnět, neotěhotní (opět spadá pod nezablokované schopnosti lidské bytosti). Navíc všichni lidé budou natolik uvědomělí, že budou chápat, že není smyslem množit se donekonečna jako nějací potkani a proto budou mít 1-2 děti a víc ne. Tento počet stačí.
Planeta země nás všechny v pořádku uživí, protože nás po čase nebude vůbec muset živit. Většinu námi uzurpované země vrátíme zpět zvířatům, která budeme chovat v úctě, stejně tak jako přírodu samotnou.
Nebude proto nutné řešit kdo kde je, kolik lidí kde je, jestli je nutno snížit populaci, nebo co s nepohodlnými občany. Všechny tyto problémy zmizí samy.

Zlikvidujeme radary, družice, HAARP systém a přestaneme se přírodě montovat do počasí. Amerika přestane v Africe blokovat deště a přestane tam způsobovat bídu.
Jakmile se planeta dostatečně vrátí do rovnováhy, obrovské pouště, které se díky nám lidem neustále rozšiřují, se opět začnou zmenšovat. Začne tam pršet, krajina zaroste florou, přijdou tam zvířata. Tím se objeví spousta nového místa pro život. V Africe skončí hlad, neštěstí, i chudoba.
Dnes nevlídné a zdánlivě téměř mrtvé pouště, budou plné života.

Postupně se zruší hranice mezi státy a sjednotí se jazyky, protože lidé už nebudou mít zájem se dělit, nebo škatulkovat. Nebudou mít zájem mezi sebou soutěžit, ani se srovnávat. Nebudou je proto už zajímat státní hranice.
Protože budou mít své neomezené možnosti, nebude problém domluvit se na jednom univerzálně používaném jazyku (Navrhuji dát ruštinu, protože je to nejstarší jazyk lidstva. Navíc ruština rezonuje velmi zajímavě s člověkem, jeho mozkem a DNA. Velice ho obohacuje a povznáší. Lepší jazyk, co se týče rezonance, pro lidstvo není.), ani nebude problém, když jeden bude mluvit německy, druhý na něj francouzsky a přesto si porozumí. Otevřený lidský mozek rozumí každé řeči. Tak každý z nás bude doma a domluví se všude, kam zrovna přijde. Všude budou dobří lidé, se kterými si bude mít co říct.

Nebudou existovat nechtěné, odložené, nemilované, ani týrané děti. Nebudou žádné sirotčince. Když žena nebude chtít mít dítě, neotěhotní. Proto nebudou matky, které nebudou chtít své děti. Případně když dítě náhodou nebude spokojené s lidmi se kterými je, může odejít kam chce, za kým chce. Nebudou existovat zlí lidé, proto nebude hrozit nebezpečí, že dítěti někdo ubliží. Naopak kam přijde, tam dostane pomoc a ochranu. Proto nebude důvod ho kontrolovat, ani omezovat.
Děti budou svobodné a nikdo je nebude buzerovat jenom proto, že jsou malé. Všechny kodexy o tom, že ,,dítě je malé a blbé, že nic neví a proto se musí jeho mysl zdeformovat a přizpůsobovat", aby zapadlo do starého shnilého systému, samy padnou a přestanou existovat.
Každý kdo se na planetu zemi narodí, bude od té chvíle plnohodnotným milovaným člověkem, který si zaslouží úctu od okolí a který bude mít absolutní právo svobodného rozhodnutí. Od narození až do smrti, bez omezení a bez buzerace.

Zajímavá budou zvířata a jejich další vývoj. Už i Jaroslav Dušek na to přišel při své meditaci, že prvotní impuls ,,jíst a jíst druhé tvory" začal člověk, který předtím byl breathariánem a jídlo nepotřeboval. Stejně tak žila i zvířata. Když se tedy lidé vrátí zpět k tomu původnímu, vrátí se k tomu i zvířata. To znamená, že skončí zabíjení i v přírodě. Zvířata nebudou potřebovat vzájemné vraždění, ale bude to chtít čas.

Když vegetariáni ,,bojují" za to, aby lidstvo přestalo jíst maso, často se jim oponuje, že to tak v přírodě nefunguje, že se přece žerou a vzájemně vraždí i zvířata, takže na tom není nic zlého. - Omyl!
Zvířata se vraždí a vzájemně požírají jenom proto, že jsme je k tomu přivedli my lidé, díky postupné změně našeho vibračního pole a přechodu na pevnou stravu. Zvířata jsou lidem rezonančně podřízená, co se globálního pohledu na věc týče. Tedy ne zvířata, ale člověk určuje podobu tohoto světa a i povahu zvířat.
Je vždy nutná určitá masa lidstva, dostatečně uvědomělá, která by žila určitým způsobem, aby se postupně změnila vibrace planety země, která vrátí i zvířata k původnímu chování. Zvířata jsou podle druhů napojená na své kolektivní vědomí, které se řídí podle kolektivního vědomí lidstva. Nějakou dobu tato náprava zvířat sice potrvá, ale postupně se tak stane. Tím v přírodě navždy skončí násilí i mezi zvířaty.

Z betonových měst lidé odejdou, protože už nebudou chtít být odděleni od své země. Beton blokuje přirozené zemské energie a odděluje nás od ní, snižuje naši uvědomělost a kazí naše zdraví.
Lidé odejdou žít do dřevěných srubů. Na jejich stavbu a výrobu nebude nutné ničit stromy. Sruby se zmaterializují. (Jak jinak si myslíte, že lidstvo postavilo pyramidy? Neskládalo jeden šutr na druhý, to opravdu ne.)

Staré domy a betonová města se zruší, zrovnají se zemí (zdematerializují), opět zalesní a vrátí do původního stavu. Země se celá zazelená.
Vše, co člověk na této planetě zničil, vyvraždil a vyraboval, to se opět napraví a vrátí. Nebudou protesty, budou si to přát všichni lidé a všichni budou chtít přiložit ruce k dílu.

Všichni lidé budou chápat, že jsou buňkou v obrovském organismu a mechanismu, který potřebuje laskavou spolupráci všech, aby mohl fungovat zdravě. Proto nikdo nebude mít potřebu získávat moc, ubližovat druhým, utlačovat je, ovládat je, hromadit peníze, majetek, půdu, zabíjet zvířata. Nikomu už to nebude dávat smysl, protože všichni budou vědět, že jim to nepřinese štěstí. Přesně naopak.

Jednotlivé lidské rasy se vrátí zpět na své domovské a původní kontinenty. Planeta země má svoji vlastní inteligenci a na různých místech potřebuje různé lidi, aby se zachovala rezonanční a energetická rovnováha. Každý člověk, bez ohledu na barvu pleti, má na zemi své speciální místo. Každý z nás proto zatouží žít tam, kam skutečně patří.
Indiáni dostanou zpět svoji zemi, domnoží se a bílí lidé se odtud vrátí zpět do Evropy. Nebude problém s jejich umístěním, protože když nebudou pole a silnice, bude najednou hromada místa pro lidi, kteří se vrátí z Ameriky domů. Navíc na severu je i nyní místa dost. V té době nebude problém tato místa vhodně osídlit.
Vietnamci se vrátí do Vietnamu, číňané do Číny, lidé s tmavou pletí půjdou na jih, kde je jim stejně nejlépe a vždy bylo.
Jen cikáni budou dál kočovat, mají to v genech. V tomto světě to nebude problém a nikdo nikomu nebude překážet, proč by to dělal? Každý bude chtít pro sebe a pro všechny lidi klid a jen to nejlepší... Tento svět by byl pro cikány naprostý ráj. Mohli by žít svobodně, bez buzerace, tak jak si vždycky přáli. Jako národ hudebníků a tanečníků, by byli najednou všude vítaní, protože kam přijedou cikáni, tam bude veselo, hudba a zpěv. Potřeba krást lidem věci je sama pustí, protože budou mít svých věcí dost, takže je ty cizí nebudou zajímat. Když budou něco potřebovat, sami si to zmaterializují. Nebudou vznikat konflikty...

Když tedy víte, jak by vypadal svět, kdyby všichni lidé mysleli jako já, už chápete odpověď na otázku, proč se na mě plive, proč se mě neustále snaží někdo pomlouvat, likvidovat, proč se na mě nasazují lidé.
Tento systém, který nás všechny drží v šachu pomocí strachu a peněz, nepotřebuje lidi jako jsem já, jako jsou lidé kteří mne čtou, nebo kupují mé knihy. Protože pokud se tento způsob myšlení rozšíří mezi potřebnou masu, systém zahyne a přestane existovat během několika let nejpozději.
Jediné, co stačí, je uvědomění lidstva. Překročit určitou kritickou hodnotu lidí, aby se kolektivní vědomí přepsalo. Pak to docvakne i těm ostatním a všechno půjde samo. Lidé ani nebudou muset mezi sebou domlouvat jednotlivé kroky, všichni budou automaticky vědět, co chtějí a mají udělat, aby se planeta opět uzdravila a aby lidé opět mohli být šťastní a žít v dostatku a bezpečí.

Bojovat za něco nemá smysl. Lidstvo musí samo chtít změnu a ještě předtím si tohle vše musí uvědomit. Dokud si své možnosti neuvědomí, potom ta hrstka lidí jako já, bude neustále v očích veřejnosti špiněna, ponižována, obviňována z bláznovství, sektářství, bude se na ně nasazovat kopa falešných svědků s předpřipravenými výpověďmi, budou se likvidovat a zavírat, jenom aby tito lidé nemohli šířit uvědomění a své názory mezi ostatní.
Systém se svého pádu bojí. Pokud by jeho pád nehrozil, nebude používat tyto agresivní nástroje na potírání protichůdného způsobu myšlení. V tomto vidím, že máme pořád šanci, i když netuším, jestli se té kýžené změny dožiju. Jestli to lidem dojde v příštích sto letech? - Pokud se mezitím nevybombardují těmi svými úžasnými atomovkami, co na sebe pořád velké země míří a kterými si vzájemně vyhrožují.

Všechny problémy, co lidstvo celého světa neustále řeší, jsou uměle vykonstruované a uměle udržované. Všechny, do jednoho. A existují, protože na ně věříme. A protože pořád existuje dostatek zmetků, kteří budou dělat práce proti lidem a pro systém, jenom protože za to dostanou dobře zaplaceno. Hrabivost lidstvo přivedla tam, kde teď je. Na pokraj své vlastní skázy.
Jak dlouho si myslíte, že ještě naše planeta vydrží to, co se na ní děje? - Na to nemusím mít doktorát a nemusím být stará babka, abych viděla, že nám moc času nezbývá.

Upřímně řečeno, kdybych já byla naší planetou zemí, otřepu se tak mocně, až všechny ty otravné lidi ze sebe setřepu. A bude pokoj... Nechápu, že se na nás naše vlastní země ještě takhle nenaštvala a že to doteď neudělala. Má s námi neuvěřitelnou trpělivost.
A co vlastně lidé dávají zemi? - Pořád se mezi sebou vraždí, hádají, nenávidí, vraždí zvířata, ničí zeleň, ničí přírodu a kradou podzemní nerostná bohatství, která jsou životně důležitá pro energetickou rovnováhu celé planety... Proč by jim to měla tolerovat?
Kolik lidí řeklo ,,Díky ti země, že mě živíš a že tu můžu žít?" - Ne. Všichni si pořád jenom stěžují, nic jim není po vůli a dokonalou nádhernou přírodu chtějí pořád ,,vylepšovat", až vymyslí takové nesmysl jako je GMO, nebo psi, co jsou tak nehorázně přešlechtění, že sotva stojí na nohou.
Moře se vyvražďují, velryby likvidují, z oceánu je skládka plná bordelu, co se hromadí do obrovského útvaru, který se točí ve vodě pořád dokola. Země pořádně neví co má s tím naším bordelem v moři dělat, protože prostě není odpadkový koš...

Jenomže planeta očividně věří a doufá v to malé procento uvědomělých lidí.
Věří tomu, že dostaneme rozum a začneme se už konečně chovat rozumně. Kdyby tomu nevěřila, už se pod námi dávno otřese a ukončí tohle drama. Zatím jenom sem tam vyhrožuje, ale většinu kalamit stejně vyvolávají lidé a jejich HAARPy. Tedy je těžké poznat, kdy se ozývá země a kdy zase nějaký Američan pomačkal pár knoflíků a zkouší, kde to koho smete.

A tak by bylo dobré přestat mlčet a uvědomovat. Nebýt kam vítr tam plášť, jako ostatní. Lidstvo se samo od sebe neprobudí a planeta Země na to nebude čekat donekonečna. Všechno má své limity.

Takže než mi tu někdo napíše, že moje představa takového světa je naivní, podobá se komunismu a že tomu vůbec nerozumím, ať se první podívá na ten chaos, ve kterém žijeme. Vám to snad vyhovuje? - Mně tedy rozhodně ne, umím si představit něco milionkrát lepšího.

Kam dál:
• Líbí se vám tyto stránky? Doporučte přátelům adresu http://aluska.org/
• Na Aluška.org najdete také interaktivní chat - Vstoupit do Chatu - ZDE
• Líbí se vám publikované články? Za pár dní vám může pošta doručit i knihu! - Podrobnosti ZDE
• Používáte Facebook? Pomozte propagovat tento článek a použijte prosím tlačítko ,,To se mi líbí" níže pod reklamou, děkuji!
• Chcete mít přehled o videoaktivitách Alue na YouTube? - Můžete se přihlásit k odběru: ZDE
Elektronický obchůdek: www.kramky.cz/alue
 


Komentáře

1 stenly911 stenly911 | 12. září 2013 v 7:48 | Reagovat

Hezká představa, taky bych si přál, podobný svět. Jne bych se chtěl zeptat, proč by jsi chtěla zrušit všechny zbarně ? tosi opravdu myslíš, že nexistují žádní mimozemšťané se zlotřilými úmysly, kteří by neváhali na nás zaútočit ? Nebo by jsi spoléhala na to, že nám vždy někdo včas pomůže ?

2 Ev Ev | 12. září 2013 v 7:59 | Reagovat

A zase otom vegetariánstve, ako o ňom môžeš písať keď sama mäso ješ  a hovvoríš že niektorým organizmom `vadí` že nemajú dostatočný príjem mäsa. A zaradila si medzi nich aj seba.

3 Johana Johana | 12. září 2013 v 8:07 | Reagovat

jsou 2 možnosti. Bu´d se vyhladíme nebo se pohladíme:-) a uděláme to :-)Jiné cesty už asi ani nejsou

4 nann nann | 12. září 2013 v 8:27 | Reagovat

Milá Alue, děkuji ti,že jsi se s námi podělila o tvou vizi světa. Není to lehké jít s kůží na trh a jak sama píšeš na konci, lidé tě můžou považovat bláznivou naivku. Tak, jak jsi popisovala svou vizi ideálního světa - uvedené příklady fungování lidské společnosti mi přišly tak přirozené a věřím, že to není jen můj pocit a přání. Je mi o trochu více let než tobě a i přesto si ráda v duši budu stejnou vizi uchovávat a jsem ráda, že jsi ji aspoň trochu materializovala do formy tohoto příspěvku, děkuji(:)

5 mg mg | 12. září 2013 v 9:00 | Reagovat

Opäť súhlasím a podpisujem.

Ďakujem.

6 Luz Luz | 12. září 2013 v 9:02 | Reagovat

Jo, hodně těch představ je moc dobrých. Až na to stěhování do krajiny původu. Lidi, kteří žijí někde jinde než ve své původní zemi, jsou tam proto, že jsou tam spokojení a považují to za svůj domov, mají tam rodinu, přátele, mnozí tam žijí už i po více generací. A je mnoho mezinárodních párů, které se usadily v zemi, která je původní jen pro jednoho z nich anebo je cizí pro oba, ale prostě je tam život zavedl a jsou tam... Tedy v takových případech nemá význam řešit, kam by se měli vracet. Doufám, že bys je nechtěla rozdělovat?? To už by tedy bylo fakt absurdní. A vůbec mě překvapuje číst u tebe takový názor, zrovna ty, která víš, že důležitá je lidská duše a ne tělo, duše přeci žádné rozdělování podle ras nezná.

7 aves passeria aves passeria | E-mail | Web | 12. září 2013 v 9:19 | Reagovat

Alue, ta tvá představa je krásná představa ráje. Představu ráje líčilo již spousta lidí a líčí ji už tisíciletí. Možná jsme k ní blíže, než kdy předtím, ale já tomu moc nevěřím. Nikdo z nás totiž nedokáže cítit mír v srdci, je v neustálém konfliktu se svým okolím... a i sám se sebou. Odkud pak má tryskat mír na světě? Je strašně těžké cítit mír, když narážíš na lidi a situace, které nejsou zrovna tak, jak by sis je přála. A každý si něco přeje. A podle toho se i chová. Někoho to vede ke krásným představám a ke snaze pomáhat lidem, aby si uvědomili, jak moc se nechávají manipulovat a jak moc jim to ubližuje. A někoho to zase vede k touze mít moc a peníze, protože se nechtějí nechat manipulovat. Ale každý bez výjimky, pokud to není osvícený člověk, si něco přeje a není spokojený s tím, co je. O to víc není spokojený, když touží po něčem tak nadpozemském jako ty. Nevzdávala bych se toho snu, je krásný a je to mnohem lepší než to vzdát a přizpůsobit se. Dokážu si i představit, že se jednou naplní. Ale měla bych na paměti, že každá touha s sebou nese i nebezpečí konfliktu s těmi, kteří se té tvojí touze staví do cesty. Ať jde o tvoji touhu po ráji, nebo o jejich touhu po moci. Dokud bojujete za své pravdy, existuje boj. To je logické, ne?

8 Zara Zara | 12. září 2013 v 10:22 | Reagovat

Aluško děkuji a přeju hezký den a vše dobré

9 Alue Alue | Web | 12. září 2013 v 10:22 | Reagovat

[1]: Pochop, že jakmile země přestane destruktivně rezonovat, přestanou nás nebezpečné rasy ve vesmíru vidět. Chodíš přece na přednášky TM, tak si vzpomeň, co tě učil. Navíc s plnou funkcí mozku zbraně nepotřebuješ.

[2]: Přečti si první díl článku, tam vysvětluji, proč by se to stalo, naprosto jasně.

10 Evča77 Evča77 | 12. září 2013 v 10:38 | Reagovat

Milá Alue, to je přesně to, jak by to mělo na světě fungovat a přesně takhle jsem si představovala, že to dřív doopravdy na Zemi vypadalo :) Děkuji že jsi potvrdila slova Jaroslava Duška o těch zvířatech - když jsem to od něho slyšela, jako by mi najednou všechno došlo :)

11 Morwen Morwen | 12. září 2013 v 10:57 | Reagovat

To by opravdu musel být svět plný Alušek - pak by to ale nebyl svět, nýbrž Aluesvět - velice doporučuju epizodu Rimmerosvět ze seriálu RedDwarf, protože by to fungovalo úplně stejně. V Aluesvětě by dost dobře nemohl žít nikdo jiný s jinou osobností, protože každý si představuje svůj ráj jinak. Takže v tomto světě bys Aluško mohla být jen sama se sebou, s nikým jiným ne. Tvůj svět mě fascinuje, byť nesouhlasím. V této představě si posunula lidstvo na roveň bohům tak jak si je lidé vždy představovali. Se závěrem ohledně nevděčnosti lidstva vůči zemi souhlasím bez výhrad.

12 Blue Blue | 12. září 2013 v 11:31 | Reagovat

Taaaakže. Kdysi jsme vlastně spolu "mluvili" o ideální podobě světa a Tys to teď chytře vyřešila variantou - kdyby všichni lidé mysleli jako já ;-) Je pravda, že mě tohle napadlo taky už mockrát a jen jsem špatně zvolil, že to budou moje kopie a teď uznávám, že "myslet jako já" je lepší ;-) Čímž mi všechno do sebe zapadlo. Jinak mi při čtení nevycházelo to vnější nebezpečí - ať už na materiální či duchovní úrovni, ale tos vysvětlila dnes v diskuzi. Ještě jednou díky za článek a věřím, že na nějakém Alušpacíru na to přijde ještě řeč ;-) Mějte všichni krásný den.

13 Jana Jana | 12. září 2013 v 11:41 | Reagovat

Materializace a breathariánství není budoucností lidstva. Lidé jsou spjati tím, co jí s Přírodou. Musí přijímat vhodné energie díky rostlin...proč si něco materializovat??Naopak je potřeba eticky čistě přistupovat k Přírodě, tím co děláme každý den, jak jíme..Člověk není schopen přijímat vesmírné energie přímého vlákna, to dokážou jen rostliny a ty zase přijímáme my, lidé..ani breatheriáni to nedokážou, berou energii jinde, neoprávně.......

14 lenka f lenka f | E-mail | 12. září 2013 v 12:12 | Reagovat

To co tady Aluška napsala nejsou jen takové její romantické představy o tom, jak by to chtěla, ale jsem přesvědčena o tom, že takhle to skutečně ve vysokých jemnohmotných světech vypadá. Každý není připravený tohle přijmout.

15 Petra Petra | 12. září 2013 v 13:10 | Reagovat

Milá Alue, máš mnohem víc vědomostí a moudrosti než kdejaký starý člověk, jen tak dál a držím pěsti.

16 mariankosnac mariankosnac | 12. září 2013 v 13:18 | Reagovat

Krásna utópia

17 aralklovkyne aralklovkyne | Web | 12. září 2013 v 14:09 | Reagovat

Promiň alue, ale nesouhlasím s tebou. Zlo, vyrovnává naši planetu - dělá tím rovnováhu. a  co dělat bez nemocnic, když ti medvěd ukousne ruku? Představuješ si to hrozně idealizovaně. To není narážka na tebe, ale vyjádření názoru, tak to tak ber. Samo, že bych chtěla takovej svět, ale je to naprostě nereálná věc.

18 Petra Petra | E-mail | 12. září 2013 v 14:10 | Reagovat

Milá Aluško,přečetla jsem si  oba díly   a musím jen souhlasit.Ale....to ...ale....víš,kdysi jeden moudrý pán před 30 lety řekl:Vše má svůj čas a vše se děje,tak jak se dít má.Řekneš si: utopie....nebo dogma......ale na každém šprochu je pravdy trochu.Doufám,a pevně věřím,že v budoucnu se takové planety dočkáme a že nás bude stále více a více,uvědomujících si Pravdu,žití a Bytí a Jednotu.Děkuji Ti za Tvou moudrost ☼♥.

19 Rea.A Rea.A | Web | 12. září 2013 v 15:31 | Reagovat

Nesouhlasím s myšlenkou ohledně jazyků. Vzhledem k tomu, kolik jazyků na Zemi existuje nevěřím, že by bylo možné sjednotit je pod jeden. Každý jsme jiný a je potřeba brát na vědomí, že diverzitu v jazycích nenařídili ani lidi, ani vláda.

Budoucnost je jenom reakcí na to, co se děje teď. Přítomnost je důležitá. Z přítomnosti se rodí skrz příčinu a následek budoucí věci. Navíc neexistují jiní lidé. Všichni jsme stejní, je jen jedna mysl. Proto stačí, abychom si obě udržovaly mysl v lásce a nepouštěly smog a síru. Věřit, že jsem jiná než ostatní je past ega:-).

20 Vika Vika | E-mail | 12. září 2013 v 15:44 | Reagovat

No bude to tu krásné :)já jsem optimista a vidím kolem sebe hodně zlepšení všeho, tak
proč by to nemohlo být.Z diskuze na mě dýchlo to, že lidé tomu nevěří, takže vlastně tvoří horší pro sebe realitu. Jde o to dovolit si to, že to tak může být.(to mám také od Duška :))Ale myslím, že každé chtění je špatná cesta, to je zase chtění ega. Takže se snažím žít v přítomnosti a hlavně být už teď a tady SPOKOJENÁ.To je jediná cesta, jak právě dosáhnout toho míru v srdci. Vyrovnat vztahy ve svém nejbližším okolí, rozmazlovat sebe, pak už je ten život jen lepší a lepší a vše přijde nějak automaticky.Věřím tomu, že pokud žije člověk už ve vyšších vibracích, tak je prakticky nedotknutelný, protože záporáci s takovým člověkem nerezonují.Vyššíma vibracema myslím, když je člověk vyrovnaný, spokojený, láskyplný a šíří ten klid dál.Samozřejmě přichází pořád zkoušky, ale proto tu na planetě jsme ne, abychom je s čistým štítem vyřešili.Když se to nepodaří, tak
holt zase v další zkoušce, dokud se to prostě nenaučíme.
Pěkný den.

21 all-is-magic all-is-magic | E-mail | Web | 12. září 2013 v 15:48 | Reagovat

Tvoje představa mi trochu připomíná představy Anastasie z knih Vladimíra Megreho...
Ach, kéžby. Představa je to hezká, ale je daleko

22 František František | E-mail | 12. září 2013 v 16:06 | Reagovat

Ač souhlasím nebo ne tvá slova jsou pro mnohé balzámem pro jejich mysl,představují si ten život a svět a už žijí ve lži jelikož nežijí vnitřní vyjádření sebe sama,je to jen hra ega myslet si a představovat si jak krásný svět si představuji,jak máš právo si něco představovat,tak měj,ale jako návod pro někoho je to určitě posun,ale kam jen v hlavě jelikož pokud nepřijmeme dnešní přítomnost událostí,která je součástí nás všech,jelikož oddělenost neexistuje,pak dáváš najevo to,že dokonalost nepříjímáš tady a ted.Nejde o to změnit vnější představivost budoucích událostí,to je jen hra ega,ale vnímat přítomnost a její plynutí ze životem ted.Proto se ti dějí ty věci,že tě osočují,vymýšlí si na tebe nesmysly a lžou a co si to vůbec dovolujou,je to jen tvůj pohled na ostatní a odděluješ se od celku a to je hra ega,máš velmi vysokou vnímavost života,ale slova a reakce tě prozrazují,že si to bereš osobně,neurčuji že je to špatně,ale že se to děje,můžeš psát a slovy probouzet v lidech svojí vlastní cestu,ale to je taky hra ega.Možná není problém v egu,ale že jako ego bereme za problém.Bez něho bychom nepoznaly kdo nejsme,tak jen jediné,pokud budete mluvit o těch bezmozcích,oni za to můžou nebo já mám takovou představu,která je lepší  než dosavadní,tak se nic nezmění jelikož to co bude naší představou by bylo jen na chvíli a projevila by se skrytá hra ega,pokud nebudeme žít přítomností,pak budeme vytvářet polarity,Považuješ se za dobrou,pak podporuješ i zlo,jelikož to je hra ega.Není to ani špatné ani dobré je to takové jaké to je.Přeji ti vděčnost ve všem kdo jsi.

23 Albiii Albiii | 12. září 2013 v 16:11 | Reagovat

teď si po přečtení toho všeho připadám jako zavřenej ve vězení tady, když vidím co by se mohlo změnit :) už aby tohle všecko nastalo :)

24 Martin Martin | E-mail | Web | 12. září 2013 v 17:20 | Reagovat

Mám jednu důležitou otázku: Kdyby žil nějaký člověk, řekněme na nějakém civilizací zapomenutém ostrově, kde by nabyly knížky, nástěnné malby, prostě absolutně nic a nikdo; a ten člověk by měl touhu poznání- a to úplně jakéhokoliv druhu- jak by se mu toho poznání dostalo? Je možné se i za takovýchto podmínek stát člověkem vědoucím a uvědomělým?

25 Ventrue Ventrue | 12. září 2013 v 17:46 | Reagovat

Děkuji ti, Aluško, za překrásný článek. Takhle přesně si představuji ráj. Ale když přihlédnu byť k některým komentářům v diskuzi, myslím, že jsem všichni v ha*zlu a skončíme jako otroci v rukou mocných. Jako by nestačilo, kde jsme teď.
Člověk by řekl, že lidé, navštěvující tvé stránky pojmou alespoň kapku tvé moudrosti...

26 Alue Alue | Web | 12. září 2013 v 17:51 | Reagovat

[25]: Ahoj, děkuji ti, ale zase až tak hrozná mi ta diskuze nepřijde (je to pořád jenom zamyšlení, tak bych to nekategorizovala jako někteří zdejší diskutéři) a navíc ti nejmoudřejší čtenáři mi do diskuzí zásadně nepíší, protože nemají potřebu se prezentovat. - Na jednu stranu je to trochu škoda.

[24]: Samozřejmě. Všechno máš v sobě, jenom si to uvědomit a nebýt trubka, nehledat to venku.

27 malé srdce malé srdce | Web | 12. září 2013 v 18:09 | Reagovat

Zajímavá zamyšlení Aluško. Výborně jsem si početl. Díky!

PS: Mimochodem, právě jsem na Tebe narazil v říjnovém vydání Enigmy na straně 49, kde jsi označená jako česká propagátorka sungazingu:-) Teda, kde Ty se ještě neobjevíš? A máš tam i pěknou malou kulatou fotečku:-D

28 Raja Luthriela Raja Luthriela | Web | 12. září 2013 v 18:27 | Reagovat

Ale jo, kdyby se udála alespoň čtvrtina změn, které tu uvádíš, bylo by to dobré. Jo, mobily bych zrušila taky. Já ho stejně používám jen jako budík. A ani ten bych nepotřebovala, kdybych mohla chodit spát a vstávat, kdyby se mi zachtělo.
Nebo to, že rodiče nebudou posílat své děti do těch hrozných škol, kde člověka zničí. To by byla nádhera.
Kdybych chodila do školy třeba jen obden, abych stačila vstřebat všechny užitečné informace. Vždyť já se ani nemusím nic učit. To, co považuju za důležité si prostě zapamatuju. Zbytek jsou plevy. A těch je dnes většina.
Drogy a cigarety zlikvidovat. To bez debat. Alkohol opravdu jen občas. Pivo, víno... Já si třeba nechávám zkvasit domácí povidla a pak je jím. Nicméně, proč se opíjet nekvalitním konzumním lihem, který se kolikrát ještě z poloviny pančovaný?

No jo. Ale jak přesně změnit své myšlení a myšlení celého světa? Potřebuju nějaký návod.

29 Alue Alue | Web | 12. září 2013 v 18:44 | Reagovat

[27]: Téda, ty seš rychlejší než já. Mě to před pár hodinama volali kámoši, že to teda nakonec vyšlo, ale v ruce to ještě nemám. Udělám jim nějaký krátký ,,videodík", hned jak to půjde... prý je to napsané hezky, tak uvidím.

30 Hugo Hugo | 12. září 2013 v 19:11 | Reagovat

No, musím povedať, že si to napísala lepsie ako som očakával... Keby bol svet aspon taký, ako ho opisujes... :( Skoda ze je o 100% iný...

A čo sa týka môjho sveta, bol by podobný tvojmu, ale boly by tam velké zmeny...
Ja by som tak isto dal jeden jazyk, ale KAZDY by musel povinne prestupiť minimálne na vegetariánstvo. Samozrejme postupne by sme presli na pránu, ale najskôr vegetariánstvo. Rožky, chlieb by sa mohli jesť, ale mäso, mlieko, vajcia a podobné živočísne veci by boli zakázané, bez ohladu na to či potom človeka z toho bolí brucho alebo čo...
Zoberte si, čo je dôležitejsie - aby človeka 5 minut nebolelo brucho, alebo aby bol zdravý, a hlavne aby sa nemuseli matky dívať ako ich deti zabíjaju pre jedno najedenie.... Jednoducho by sa ten fasizmus presmeroval.. Zvieratá by neboli niečo menej jak ludia, niečo menej by boli "podludia" ktorý by tento hanebný titul získali tým, že by jedli mäso aj napriek zákazu.... a podobné veci. Samozrejme by som cigarety a drogy zrusil. Ale väzenie by som nechal, sprísnil by som ho. Musím povedať, že môj svet by bol oproti tvojmu o dosť krutsí.. ale zase by boli ludia sťastný. Museli by pracovať, vsak život nie je len o tom sedieť na riti, život je o práci, pozrite sa na mravce jak pracuju, bez prestávky, bez oddychu, su schopné sa obetovať aby ostatný prežili, a to bez váhania!!! Mravce by boli nasim vzorom...
Chcel by som na tomto svete jemných, citlivých ľudí, ale na druhej strane aj drsných, bojaschopných, nebojásnych vojakov... V mojom svete by jednoznačne boli ludia sťastný, ale ked je niaky človek idiot, tak hádam nebude kaziť život ostatným ludom...
Niektorý ludia su jednoducho zlý. Bez ohladu na podmienky. Výchova má na človeka obrovský vplyv, ale niektorý ludia su jednoducho zlý, potrebuju vidieť katastrofy a podobne. Keby vsetko fungovalo tak ako má, tak oni by to pokazili. Vraždili by, a my by sme boli bezmocný. Ale v mojom svete by kvôli takýmto prípadom existovalo väzenie, ktoré by bolo ovela viac kruté ako je dnes...

A este k tomu mäsu - človek je bylinožravec, nech si každý hovorí čo chce kolko chce.. Mäso sa žere odkedy sem prisla doba ladová, a potom si nan už zvikli. Ale dobu ladovu nám sem dali negatívny mimozemsťania práve kvôli tomuto zámeru.. Aj dnes keby sme začali kravám doslova vnucovať mäso, keby sme im nasilu otvorili hubu a vrili ho tam, a tak by to bolo 400 rokov tak by z nej bol vsezravec.. Clovek bol len "prevychovaní" na mäsožravca, ale nie je možné aby sa najvyspelejsí tvor na Zemi živil takýmto primitívnim, zverským spôsobom... Tí, ktorý vraj mäso potrebuju inak im je zle, by to proste museli vydržať a o 2-3 roky by sa im o mäse už ani nesnívalo... Hádam je život tvora dôležitejsí jak pažravosť ludí...

:)

31 adeláč adeláč | 12. září 2013 v 20:18 | Reagovat

Zajímavé :-) Krásné, krásné, nádherná představa, ale...jak přesvědčit lidi, aby s tím začali a kde začít? U čeho?

32 Jazza Freyie Jazza Freyie | E-mail | Web | 12. září 2013 v 20:43 | Reagovat

Už aby takový svět přišel, nezbývá mnoho času, ale lidé se probouzejí a to je dobře :)

33 Ameline Ameline | 12. září 2013 v 20:43 | Reagovat

Myslím, že jsme všichni stejným dílem osobně zodpovědní za svět kolem sebe... ne že by bylo pár "dobrých" lidí, kterým to kazí zbytek. Nicméně také zastávám názor, že pomalu, ale jistě se svět stává stále lepším, to že se nám to jeví naopak je díky vzrůstajícímu uvědomění. Rodiče také byli dokonalí, když nám bylo 5 :) Jediná věc je, zda nás planeta unese dost dlouho, než se jako druh na ní naučíme žít.

34 Hugo Hugo | 12. září 2013 v 21:27 | Reagovat

[28]: návod je jednoduchý - existencia ľudstva.... To stačí k tomu aby bol svet taký jak ho opisujes, ale keďže tu máme Illukinatov, tak tu drogy a škola budú... Ty si myslíš, ze drogy a cigarety sa vyrábajú preto, aby sa ľudia uvoľnili? Neee, oni su preto aby ľudia trpeli, naschvál sa vymysleli mobily aby nás sledovali a aby v Afrike pracovali za 1 dolár mesačne... Vy, co vidíte svet pozitívne zabúdate na tie zlé veci, zabúdate ze Illuminati vôbec existujú, ale oni tu aj tak su..

35 aves passeri aves passeri | E-mail | Web | 12. září 2013 v 21:57 | Reagovat

[20]: Absolutní souhlas. Je to hodně o vnitřním přístupu... jsou lidé, kteří žijí daleko od přírody, mezi feťáky, alkoholiky, narážejí na zkostnatělé učitele, nerozumí si ani s lidmi kolem sebe, natož pak s cizinci, zažívají na sobě i kolem sebe spoustu násilí, nesnášejí svou práci a potkávají jen ty, kteří ji také nesnášejí, a ujíždějí na televizních seriálech. A jsou lidé, kteří žijí v naprosto opačném světě. A pořád je to jeden a ten samý svět. Je možné se osvobodit už v přítomnosti... a až se osvobodí všichni, nebo aspoň velká část lidí, bude tu podobný ráj, jak Alue popisuje. Já jen nevěřím, že to bude moc brzy. Jedině že by se z toho chaosu všichni konečně chytli za nos. Ale nebyl tady vždycky chaos? A zatím to lidstvu moc nepomohlo... jen k malým krůčkům vpřed. Čekala bych, že to spíš bude dál takhle, krůček po krůčku.

36 Martin Martin | E-mail | 12. září 2013 v 22:26 | Reagovat

Drobnost :): J. Dušek použil meditaci a díky ní přišel na to, že zabíjení začal člověk. Co je tedy myšleno tímto člákem http://karolinaloskotova.blog.cz/1301/jak-na-meditaci ?

37 Luz Luz | 13. září 2013 v 11:03 | Reagovat

[30]: Jestli to je možné a lidi se naučí materializovat, jak tady o tom píše Alue, tak už nikdo nebude muset pracovat. Smysl života není v práci, současný systém je nastavený tak, že lidi musí dřít, aby přežili, ale nemusí to tak být. Práce je pouze prostředek k živobytí, ne smysl života. Když je člověk starý, lituje snad toho, že netrávil víc času prací? To asi ne, spíš kdyby mohli vrátit čas, užívali by si např. víc času se svými blízkými lidmi, rodinou.

[20]: To je moc hezky napsané! A asi jediná fungující záchrana pro individuálního jednotlivce, aby se s tím vyrovnal, i když okolní svět není zdaleka takový, jak bychom si přáli.

38 vlaja vlaja | E-mail | 13. září 2013 v 11:04 | Reagovat

je to uplne jednoduche.Normalny ludia sa dohodnu.stači aby sme boli normalny zdravy.

39 Eva Eva | 13. září 2013 v 12:24 | Reagovat

Ahoj. Mám jen takovou otázku k dematerializaci všeho, co na Zem nepatří a škodí jí to - mohla bych si nechat knížky? Nebo ty by byly v takovém světě zastaralé a nepotřebné?

40 Amálka Amálka | 13. září 2013 v 14:39 | Reagovat

[6]: k tvrzení " lidi, kteří žijí někde jinde než ve své původní zemi, jsou tam proto, že jsou tam spokojení a považují to za svůj domov".  Zajímalo by mě, na jakém základě tohle tvrdíš.
Nemůžu prostě nereagovat - strávila jsem poměrně dlouhou dobu cestováním a prací všude možně po světě a můžu Tě ubezpečit, že až na výjimky, lidé zpravidla vycestují ze své milované vlasti kvůli penězům a dost se jim stýská. Znala jsem spoustu lidí z Peru, Filipín, Thajska, Indonézie... a někteří z nich nevidí svoji rodinu celý rok, pak přivezou peníze, stráví s ní měsíc a hurá zpět. Poznala jsem i takové, kteří se obětují a tráví tak celý život, aby uživili svoji i širší rodinu. Prostě nemůžou jinak. Jsou to zejména zaměstnanci velkých zámořských společností (výletní lodě, velké fabriky ap.). A děje se to i v Evropě, i když tady to většinou není otázkou přežití - někteří moji kamarádi z Polska jsou v Anglii nebo Irsku jen proto, že doma neseženou dobrou práci, pracovala jsem chvíli s párem z Rumunska, kteří dřeli 10 let v Irsku na to, aby si mohli koupit vlastní dům. U nás také lidi jezdí vydělávat do zahraničí, ale věř mi, že v některých státech zkratka musí, nemají svobodnou volbu - a to je prostě špatně:-(
Jinak Alue, je to krásné zamyšlení, hodně se podobá i mé představě, díky

41 Hugo Hugo | 13. září 2013 v 16:28 | Reagovat

[37]: nemusí to tak byť, ale môže.... A podľa mňa by ľudia mali byť pracovitý, nemyslím tým to ze sedia 8 hodín za PC, ale aj fyzicke práce... Keď poznáš co je to práca, zistis, ze je nádherná a skrasluje život...

42 Luz Luz | 13. září 2013 v 17:21 | Reagovat

[40]:  Taky jsem právě zmiňovala takové případy, kdy člověk v cizí zemi má rodinu, v takovém případě už se pak ta země stane jeho domovem. Můj muž je cizinec a pravděpodobně chceme zůstat v ČR; byli jsme také rok v jeho zemi, teď už druhý rok v ČR, v takovýchto případech prostě nevyhnutelně alespoň jeden je v té zemi cizí, ale je to výsledek jejich největšího přání - prostě žít spolu. Takže jsem myslela spíš na tohle než na ty případy, o kterých píšeš ty.

43 mariankosnac6 mariankosnac6 | 13. září 2013 v 17:43 | Reagovat

ale matrializácia jedla, tá je v našom svete nemožná.

44 Domča Domča | E-mail | 13. září 2013 v 18:23 | Reagovat

Tyjo to je pomalu na knížku:D Krásné a hlavně pravdivé! taky jsem říkala už dávno, že nechápu jak s námi může mít naše země takovou trpělivost, že být mnou tak bych to nedávala...
[26]: a přesně to je jejich jediný problém, že nemají potřebu se vyjadřovat, mívala jsem takovou kamarádku a ta kdyby chtěla, tak mohla neskutečně moc přispět k dobru a kreativitě lidstva..Myslím, že naše Země takové lidi potřebuje jako sůl a, tak by se neměli někde skromě schovávat s tím, že nám dle sebe nemají zas tak nic vyjímečného nabídnout a přitom by toho bylo tolik...;-)

45 Domča Domča | E-mail | 13. září 2013 v 18:38 | Reagovat

A já si říkala, proč, že je mi tak sympatická ta ruština:Da nepříjde mi ani zas nějak moc složitá...Npříklad s angličtiny nemám vůbec dobrý pocit, připadá mi jako jazyk dnešního systému, proto jsou ve školách a všude všichni nuceni ho umět...aby zapadali.Já bych brala telepatii!:D

46 vlaja vlaja | E-mail | 13. září 2013 v 23:52 | Reagovat

[44]: možno nam nechcu podavat barle chcu aby sme to prešli prirodzene

47 ja ja | 14. září 2013 v 9:41 | Reagovat

Myslím,že tento krásny svet nás čaká v jemnohmotnom prostredí, kde sa raz každý z nás vráti a niekde v sebe si naň nesie spomienku.Náš svet je svetom duality, kde existuje zlo i dobro /tma-svetlo,hluk-ticho.../ potrebný na náš vývoj, ale samozrejme by sme sa mali snažiť približovať k tomuto ideálu čo najviac.

48 Domča Domča | E-mail | 14. září 2013 v 11:08 | Reagovat

[46]: A co třebas Alue? myslím, že ta si taky přeje abychom to přešli zcela přirozeně,to je samo sebou, ale přece jen se toho zhostila, dle mého názoru přímo perfetkně a já jí za to moc děkuji...fakt by to chtělo víc takových lidí;-)

49 Martin Martin | E-mail | 14. září 2013 v 11:25 | Reagovat

Zajímalo by mě jak je to s žánry hudeb... Když se mají rasy lidí vrátit tam, odkuď přišli, jak je to s hudbou? Může se kdekoliv poslouchat cokoliv, nebo my budem mít polku, anglie valčík, v Japonsku Japanese folk, atp.?

50 Luz Luz | 14. září 2013 v 11:51 | Reagovat

[49]: A proč nenechat prostě každého člověka žít, kde chce a poslouchat a tvořit takovou hudbu, kterou má rád... ach jo. Nehledě na to, že je nesmysl už to samotné stěhování podle rasových skupin, ale to už jsem rozváděla předtím...

51 Jenny Jenny | 14. září 2013 v 13:13 | Reagovat

Opravdu nádherná představa. Už od mala jsem si něco takového představovala. Snad se to někdy změní a Země bude takto nádherná ;)

52 Lori Lori | 14. září 2013 v 14:31 | Reagovat

Tieto dva články sú úžasné. Pretože svojím spôsobom priniesli riešenie. Veľa ľudí vie alebo aspon tuší, že systém nie je dobrý ale nevie na čo by sa mala sústrediť. Takto aspon sa môžu myšlienky obrátť na niečo naozaj....ľudské :)

A nie je to nereálne. Veľa ľudí ešte stále musí cítiť kdesi v hĺbke srdca, že nejako takto by naša planéta mala vyzerať. A keď stá opica si to uvedomí, všetky opice sa zmenia ;)

53 Raja Luthriela Raja Luthriela | Web | 15. září 2013 v 12:09 | Reagovat

[34]: Když  by všichni mysleli jako Alue, snad by ani Ilumináti neexistovali.

Ale teď vážně, já na Ilumináty nezapomínám. Vím že tu jsou. A právě proto se mi zdá mnohem těžší zlepšovat svět kolem sebe.

54 mariankosnac6 mariankosnac6 | 15. září 2013 v 15:50 | Reagovat

[53]: a to je asi ten problém, že ľudia sa furt niečoho boja. Na nejakých iluminátov je treba zabudnúť, netreba sa ich báť.

Asi najväčší problém je že každý má inú predstavu, preto ani neni možné vytvoriť ideálny svet. V mojom svete by som zrušil alkohol, (je to tiež droga a ľudia sú poňom agresívny), ale povolil by som fajčenie trávy, všetci by mohli byť zhúlený a nemuseli by nič robiť, v mojom svete by nebola práca povinná (pretože neni možné nájsť prácu pre tak veľa ludí, viď nezamestnanosť), každý by robil iba keď by sám chcel a inak by za nás pracovali stroje. Ale svet nikdy nebude dobrý, navždy bude duálny, nedá sa nič robiť len sa s tým zmieriť, i keď je to veľmi ťažké...

55 stenly911 stenly911 | 15. září 2013 v 17:49 | Reagovat

[9]:No to vím , ale nějak jsem z tvého článku pochopil, že než by došlo k navýšení vibrací planety a tím i k zneviditelnění pro destruktivní bytosti, tak by to nějakou dobu trvalo, zatímco ty by jsi zbraně a armádu zrušila hnedka.
Ale to je jen drobnost, máš pravdu že, pokud budu využívat plnou kapacitu mozku, nebudu to potřebovat, lidský mozek může být i tou nejúčinější zbraní ve vesmíru

56 Alue Alue | Web | 15. září 2013 v 20:23 | Reagovat

[55]: ... Docela mě baví představa, že nám současné zbraně jsou něco platné, kdybysme bojovali s nějakými mozemšťany... :D To je jako jít na vystřelenou atomovku s klackama. :D

57 aves passeri aves passeri | E-mail | Web | 15. září 2013 v 22:46 | Reagovat

[30]: Můžu se tě zeptat, co si tedy myslíš o snahách muslimů rozšířit svoji víru i u nás? Oni mají taky dojem, že někteří lidé jsou prostě zlí, protože se nejsou ochotní podrobit jejich Bohu, vnutí vám zákaz vepřového, zákaz alkoholu. A hotovo... No, je to přece pro dobro společnosti...

58 Martin Martin | E-mail | 20. září 2013 v 19:55 | Reagovat

[57]: Milý aves passeri, pokud jsem přečetl dostatečné množství Aluščiných článků a orientuji se aspoň trochu v jejích názorech, myslím že by ti odpověděla toto:

Muslimové, stejně jako křesťané či jakékoliv jiné víry, jsou náboženství a ty jsou všechny bez rozdílu manipulativní. Dokonce Aluška upustila od podtitulu stránek "Esoterika nové generace", protože esoterika je také z 90 procent náboženství a nahradila jej novým- "Věděním ke svobodě". Čili Aluška je spíš něco jako "alternativní vědkyně", než "esoterička". Pak když pomineme náboženství myslím, že by rozhodně nesouhlasila se zákazem alkoholu. Když se někdo vyloženě nezchlastává každodenně a prostě si sem tam dá půlku s vínem, proč zakazovat alkohol? V malém množství neškodí. Jediné,  co by šlo v potaz je to vepřové- prý kdysi moc moc dávno lidi nezabíjeli zvířata pro jídlo, ale bohužel dnešní doba a některé krevní skupiny maso vyžadují. Zatím. (Aluška totiž říká, že se to může změnit.)

Pokud byl komentář schválen, znamená to, že Alue víceméně souhlasí s touto odpovědí. Vem si, kdyby takhle musela odpovídat na každý komentář! Má jenom jedny nervy :)

59 Michal Michal | 22. září 2013 v 11:15 | Reagovat

Nádherné zamyšlení :-). Takový svět dokonale rezonuje s mými představami. Děkuji Alue

60 Domča Domča | E-mail | 2. října 2013 v 19:31 | Reagovat

Ještě mě teď napadlo: je spoustu lidí, kteří odsud odcházejí právě proto, že v skrytu duše cítí, že sem prostě nepatří. Co když musí například odcestovat aby si vyřešili něco ze své minulosti, karmu či potkali člověka, kterého mají potkat...

[7]: Krásně napsané;-)souhlasím:)

61 aves passeri aves passeri | E-mail | Web | 3. října 2013 v 11:13 | Reagovat

[58]: Díky za odpověď. Také si myslím, že tak nějak by Alue odpověděla. Ale ta otázka nebyla mířena na Alue, ale na Huga, a reagovala na jeho představu,že k "dobru" je dobré lidi přinutit. A napadlo mě, že právě muslimové u nás dělají totéž... a málokomu se to líbí. Nemluvě o tom, že z vlastní zkušenosti musím říct, že je to ze strany muslimů někdy jen navenek (aby sousedi neřekli), ale jak se ocitnou na Západě, najdou se tací, kteří na své "zásady" rychle zapomenou. Potlačené stíny se pak neprojevují právě mírumilovně... si myslím :-)

62 Mára Mára | E-mail | 20. července 2014 v 18:32 | Reagovat

Alue není náhodou tahle Tvoje vize světa vhledem do páté dimenze kam nejspíš i díky Bovisu směřujem? Já si tento svět dovedu docela živě představit a považuji ho za reálný, nikoliv utopický. Díky

63 Vojta Vojta | 21. října 2014 v 2:55 | Reagovat

Představa je to krásná, ale než myšlenky samotné jsem si víc uvědomoval, kolik věcí je tu špatně a v čem to žijeme. Desítky věcí jsou totální veleřečené prasárny jako farm. průmysl a umělé nemoci, a pak je tu spousta menších věcí jako školy. Proč se sakra mám učit něco, k čemu mám odpor, a tedy se tím nikdy zabývat nebudu? Tohle by došlo desetiletému dítěti, ale světu, ovládanému dospělými to je nějak jedno, a radši zabíjí hodiny našeho času.

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama