Transformace / Březen 2015 / CO JE TO BOVIS? - DOPORUČUJI

1. března 2015 v 2:54 | Alue K. Loskotová |  Transformace
Otevírám nové okénko pro jaro 2015, abychom mohli sdílet své zážitky, poznatky a otázky ohledně vzestupných energií, které přicházejí na naši planetu.

V době, kdy jsme se sledováním začali, slíbil nám tomáš marný článek, kde vysvětlí pořádně tyto energie. Článek však až do této doby nepřišel, i když jsme hromadně urgovali. Důvody nechme stranou.
Rozhodla jsem se proto, že moje stránky dál čekat nebudou a dala jsem vysvětlení dohromady sama, protože to není nic složitého, ani těžkého.
Pokud jste na internetu pořádně hledali, jistě jste sami našli dostačující vysvětlení, která popisují energii Bovis, i aktuální situaci. Mým úkolem tedy je, pouze tyto poznatky stručněji a srozumitelněji shrnout. Berte tedy nový Bovis přehled na Březen a Duben zároveň jako rekapitulaci a dodatečné opožděné sesumírované vysvětlení pro všechny ty, kteří zatím nemají úplně jasno ohledně tématu... Podobná rekapitulace a vysvětlení už byly nutné dlouho:

Jste zde noví? Potřebujete se v tématu zorientovat? - Následuje malý přehled:
Úvodní článek od tomáše marného o energiích Bovis, které se v létě 2014 začaly zesilovat a zaujaly pozornost mnoha lidí, najdete tady: ,,Je to tu: Dorazila energie z Vesmíru"

Přehledný německý zdroj, kde jsou několikrát denně aktualizovány hodnoty těchto energií, naleznete zde: http://www.praxis-umeria.de/kosmischer-wetterbericht-der-liebe.html (Aluška.org přebírá z těchto stránek průběžné grafy, které shrnují vývoj energií za určité časové období, avšak na této německé stránce najdete podrobnosti každý den, pokud je chcete sledovat.)

Co to je Bovis?

První přikládám mírně upravený článek, který jsem převzala ze stránky collagenclub.eu, konkrétně zde: http://www.collagenclub.eu/news/vite-co-je-radiovitalite-/ Článek je zaměřen na výživu s ohledem na hodnoty Bovis. Tato část mi připadá velice zajímavá a pro aktuální dobu i praktická, takže ji přidávám také.

,,Víte, co to je Radiovitalita? (pozn. Alue: Radiovitalita? Synonymum pro tento pojem je - BOVIS!)
Tento termín zavedl Francouz André Simoneton (nar. 1949), který vychází z takzvané Bovisovy stupnice vibračních hodnot (podle André Bovise,1871-1947). Tato teorie nebyla nikdy uznána oficiální vědou, protože měření radiovitality nelze provést žádnou známou vědeckou metodou (dnes už to však není pravda). Měření se provádí za pomoci kyvadla, desky a měřítka, je to tedy veskrze nevědecká a subjektivní metoda. Tuto metodu používají lidé, kteří měří geopatogenní zóny a podobně. Přesto je to teorie zajímavá a stojí za pozornost.

Podle teorie radiovitality každá živá buňka produkuje záření o určité vlnové délce, které jsou měřeny v jednotkách bovis, pro zjednodušení (ale pohříchu i zmatení pojmů) je někdy tato jednotka ztotožňována s nanometrem. Záření vysílají nejen buňky, ale i Slunce, horniny a léky.

Orgány zdravého člověka a vyšších živočichů vysílají do svého okolí záření o vlnové délce okolo 6 500 jednotek. Slunce vysílá zhruba také tolik, 4 000 - 7 000 jednotek. Záření o vlnové délce 1 000 - 3 000 jednotek je pro živé organismy smrtící, například radonové a uranové záření. 11 000 jednotek vykazují energeticky nabitá, magická a prokazatelně léčivě působící místa na Zemi. Nemocný nebo vyčerpaný člověk vyzařuje pouhých 4 500 - 5 000 jednotek.
Při konzumaci mrtvých produktů a masa radiovitální radiace člověka prudce klesá. Pokud chceme v těle zničit baktérie, které mají radiaci 3 000 - 6 000 jednotek, musíme sami dosáhnout radiace vyšší.
Aby byl člověk trvale zdráv, je třeba si svou vysokou radiovitalitu udržet. Současné lidstvo je na tom ale údajně tak špatně, že běžná úroveň radiovitality je jen 3 000 - 5 000.

A teď k jídlu. Simoneton tvrdí, že výživa musí spolupůsobit radioaktivně se zářením přiměřeným pro daný organismus. Zdravé jsou pouze ty potraviny, které buňkám předávají radiaci o vyšší vlnové délce. Nejvyšší radiaci (6 500 - 10 000) má čerstvá čistá pramenitá voda, dužnina čerstvého ovoce, čerstvě vylisované ovocné šťávy, čerstvě rozlousknuté ořechy, čerstvá zelenina, zejména listová, naklíčená semena, celá obilná zrna a čerstvě namletá celozrnná mouka, čerstvý neupravený med do tří týdnů stáří, čerstvě nadojené mléko, čerstvě snesené vejce, čerstvě připravené bylinkové čaje, zastudena lisovaný olivový a slunečnicový olej. Vysokou a trvalou radiovitalitu si uchovávají obiloviny, obilí nalezené v egyptské pyramidě si uchovalo radiaci o vlnové délce 3 900 jednotek!

Mezi potraviny s radiací 3 000 - 6 500 jednotek patří kořenová zelenina, vyloupané a déle skladované ořechy, přezrálé ovoce, mléko 12 hodin po nadojení a kyselé mléko, med po třech týdnech, vejce stará 2 - 3 dny, máslo, ostatní oleje, luštěniny a maso do 6 hodin po zabití zvířete (i člověka) :)
Potraviny s radiací 1 000 - 3 000 jednotek : 10 - 15 dní stará vejce, běžné pasterizované mléko, káva, čaj, čokoláda, zavařeniny, fermentované sýry, dlouho skladovaná zelenina, nedozrálé ovoce, ohřívané a skladované potraviny.
Potraviny mrtvé, s radiací 0 - 1 000 jednotek: konzervy, maso, alkohol, rafinovaný bílý cukr, bílá mouka, rafinované potraviny, tuhé pokrmové tuky a další potraviny.
Radiaci zeleniny ničí tepelná úprava, výjimku tvoří brambory, celá obilná zrna a luštěniny, musí se ale konzumovat ihned po uvaření. Přijatelnou formou konzervace je sušení, mražení nebo mléčné kvašení. Je zajímavé, že u sušených potravin a bylin radiace klesne, po namočení ve vodě většinou získávají svou původní hodnotu, napařené sušené byliny mají radiaci 7 000 - 9 000 jednotek.

Lidskou radiaci snižuje pobyt v geopatogenních zónách, hluk, stres a dlouhodobý pobyt mezi nemocnými. Děti by neměly spát v jedné místnosti se starými lidmi a nemocný člověk by měl spát sám v místnosti. Během akutní nemoci bychom měli pouze pít a nic nejíst.
André Simoneton měřil i radiaci některých léků. Například Penicilin má vlnovou délku 8 500 jednotek, Streptomycin 8 000 jednotek, homeopatické léky 4 000 - 8 000 jednotek. Alopatické (chemické) léky mají zpravidla nulovou radiaci.
(Zdroj: MUDr. Vilma Partyková a internet)" - konec převzatého článku


Proč Bovisy sledujeme?
Sledujeme radiovitalitu Země, která v loňském roce začala prudce narůstat a to z mnoha důvodů. Domníváme se, že to má co dělat s dlouho očekáváným a dlouho předpovídaným vzestupem lidstva, přechodem do 5D, nebo převibrováním. Dosaďte si libovolný pojem. Konec mayského kalendáře po 5125 letech trvajícím cyklu očividně konec světa neznamenal (i když byl možný). Lidstvo místo konce vykročilo do nové éry, kterou během tisíců let mnozí předpověděli. Každý počátek nese množství změn. Jednou z mnoha je právě skokový nárůst energie Bovis. Do konce roku 2012 se pohybovala naše životní energie průměrně v rozmezí 6000 až 14000 bovisů. V dubnu 2014 přišla další silná vlna, která hodnoty navýšila na 12000 až 22000 bovisů. Od té doby energie neustále stoupá. Zároveň s navýšením hodnot vibrací živých organismů, dochází k energetickému navyšování celé planety. V souvislosti s vysokými energiemi, které k nám proudí, se také mluví o tzv. fotonovém pásu, ve kterém se právě nacházíme a který má pomoci díky vysokým vibracím vstupu Země do páté dimenze.

Co víme:
- Energie Bovis souvisí s novou érou, do které lidstvo po roce 2012 vstoupilo.
- Tato energie je velice konstruktivní a měla by nám pomoci.
- Energie zvyšuje rezonanci celé planety a všech živých organismů
- Toto navyšování energie mění povahu našich těl. Má vliv na naše chování, návyky i potřeby
- Dochází k čištění starých vnitřních ran a bloků. Lidé hodní jsou ještě hodnější, lidé zlí jsou ještě zlejší. Nebo dochází k úplnému převratu osobnosti.
- Pozorujeme něco jako detoxikační stavy, když berete herbální nebo homeopatickou medicínu. Lidé v určitém časovém období cítí hromadně určitý zdravotní problém, nebo se jim děje něco podivného. Za pár dnů však vlna poleví a nikdo neví, proč. Vysvětlení? - BOVIS.
- Identifikovali jsme zatím následující nejčastějí projevy (díky společné diskuzi a sdílení našich pocitů/problémů/názorů): Změna povahy, radikální změny názorů, otevírání tzv. nadpřirozených schopností, vidění světel, pociťování vibrací, zvýšený výskyt chyb v systému, jako jsou posuny v čase, vidění do jiné dimenze, vlnění objektů atd., pociťování tlaku na třetí oko (uprostřed čela), v době extrémního skoku energií hromadná nespavost, nebo naopak hromadná únava.

Co nevíme:
- Nikdo z nás neví dopředu zcela jistě, co se stane, až energie Bovis (radiovitalita Země) nebude mít vzestupnou hodnotu, ale přímka na grafu půjde kolmo nahoru. Domníváme se, že by mohlo dojít k onomu pověstnému převibrování, nebo vstupu do 5D. O čem se dohadujeme je, jestli se to fakt stane a pokud ano, jakou to bude mít podobu? Kdo vzestoupí? Jenom někdo? Všichni? Půjde celá planeta? Mají proroctví pravdu?
- Nevíme, kdy tato energie dostoupí vrcholu a místo čísla bude vyjádřena ležatou osmičkou. Nejenom že nevíme co se v té situaci stane, ale nevíme, jestli to bude za rok, nebo za sto let? - Každý má trochu jiný názor. Navíc energie roste vlastním tempem. Jednou víc, někdy trochu míň. Nikdo neví, co naměříme zítra, natož pak za týden!

Co se domníváme:
- Myslíme si, že lze usnadnit naší mysli a našemu tělu vzestup. Vždy když energie naskočí, naše tělo se této energii musí rychle přizpůsobit. Snažíme se s tímto vzestupem držet krok a přizpůsobovat své chování, myšlení a svůj život tak, aby byl v souladu s touto vysoce konstruktivní energií. Je možné, že ten kdo se pomalu vibračně přizpůsobuje, má větší zdravotní problémy v tomto období a může je zmírnit správným přístupem. O tom, jestli jsme konstruktivní bytost, si rozhodujeme my sami.

_____ _____ _____ _____ _____

Průběžné aktualizace k tématu:

Pátek 6. března 2015
Jak se cítíte v posledních dnech? Já už asi pátý den sleduji něco podivného. Jeden večer mě začalo jakoby brnět nahoře na hlavě, ale není to přímo šišinka, nebo korunní čakra. Brní mě na levé půlce hlavy jen určité místo. Pořád si to tam masíruju, prohrabávám, škrabkám se, ale nepomáhá to. Nebrní mě to v jednom kuse, ale asi tak 10x denně pořád jedno a to samé místo. - Pokožka je přitom čistá, bez jakýchkoliv barevných změn. Vlasy se také chovají normálně. - Máte někdo podobný projev?

Přikládám graf, který ukazuje jak se energie vyvíjela dál. V předešlém okénku pro Leden a Únor jsem dávala obrázek, kde byla energie namalovaná do 27. února. Řekli jsme si, že zvyšování naskočilo a teď energie roste mnohem rychleji, než - troufám si říct - za posledních pár měsíců.

Další vývoj energie byl následující - od 28.února dodnes: (červená linka vyjadřuje procenta nárůstu za určitý časový interval. Modrá linka ukazuje stav energie.)


Tak si říkám, jestli mě náhodou nebrní hlava z tohoto. Nechápu ale, proč je to jen určité místo na levé straně..?


Pondělí 9. března 2015
Když vidíte aktuální tabulku na zdrojové stránce http://www.praxis-umeria.de/kosmischer-wetterbericht-der-liebe.html, všimnete si obrovského výkyvu modré linky, která až doposud postupovala směrem nahoru. Vůbec se mi tomu nechtělo věřit, ale červený komentář v němčině to znova potvrzuje.

,,Die entwicklung kann jeder selbst erkennen, in noch nicht mal 4 tagen wird der counter wieder auf null gestartet. die geschwindigkeit steigt enorm"

Opravdu se tam píše, před ,,ani ne čtyřmi dny začíná počítadlo od nuly" a zpětný nárůst je doslova ,,enormní". Všimla jsem si, že někteří čtenáři trošku panikaří, protože se bojí, že energie spadne, že tady jsou nějaké vnější vlivy, které ji ruší. Podívala jsem se znova pořádně na nákresy a všimla jsem si tabulky, která shrnuje vývoj za delší časový interval. Co vás všechny na první pohled praští mezi oči, je opět vývoj modré křivky:


Ano, přesně tak. Tento neuvěřitelný skok se aktuálně stal už PODRUHÉ. Jeden propad byl 27. února. Druhý propad sledujeme teď, 5. března. Toto mi uteklo, protože v minulém okénku jsem dávala tabulku právě DO 27. února, ale jen o pár hodin později se energie zlomila. A když jsem se k tomu pak znova dostala, viděla jsem tabulky za kratší časový interval. Všimla jsem si podivně kolmé čáry, ale v tu chvíli mě nenapadlo, že se energie 27. nečekaně prudce zlomila a teď vidím její kolmý nárůst zpět nahoru!!
Divila jsem se tomu vývoji, jak energie prudce narostla oproti minulosti vzhůru (vývoj DO 27.) a říkala jsem si: ,,Co teď? Půjde kolmo nahoru? Ležatá osmička? Převibrujem stadeto? Zmutujem? Narostou nám žábra, nebo co?!" - Ale ono ne.

OPRAVA: Omlouvám se za mystifikaci, podle grafů i podle německých komentářů to skutečně vypadalo jako dvě vlny, ale ti kteří se - na rozdíl ode mě - vyznají lépe v číslech a umí lépe německy se opakovaně shodují na tom, že k žádnému poklesu a k žádným vlnám nedošlo, je to pouze změna ve značení. Takže jsem se radovala předčasně. Cituji:

,,Žádná energie samozřejmě dolů nepadá ani nepadala. Jen němci změnili exponent.Bylo to krát 1E+600 Googol-PlexBE a teď je to 1E+900 Googol-PlexBE. Když to zakreslí do stejného grafu vypadá to jako pokles, ale není. Naopak je to brutální nárůst"

,,Energia neklesla ani raz, stále ide hore, aj na tom grafe sa píše, že zakaždým, keď sa hlavná krivka začína znovu nižšie je to reset pre 3 Googolplexy - 3x100 núl. Toto vynulovanie je kvôli tomu aby sa to vôbec dalo zobraziť v jednom grafe. Dnes bol ďalší nárast o 3 Googolplexy, to sú šialené čísla."

Omlouvám se za chybu a budu moc ráda za vaši další pomoc s výkladem nezvyklých jevů při podobných situacích.
V životě by mě nenapadlo, že to celé dají do jedné tabulky, já osobně bych prostě začala úplně novou, aby v tom nebyl zmatek.

..... Mimochodem si všímám, že tento článek začíná být poměrně dost obsáhlý, přestože je teprve 9. Sešlo se nám shrnutí Bovis a nečekané zvraty. Takže ruším okénko ,,Březen + Duben", přepisuji ho pouze na ,,Březen" a v dubnu bych ráda založila nové okénko. Jsem limitovaná počtem znaků, tak doufám že tento prostor bude ještě stačit do konce března.


Pátek 13. března 2015
Vývoj, který by jistě neměl uniknout vaší pozornosti! :) - Energie prudce stoupá. Jak už jsme rozluštili společnými silami minule, německý měřící tým zakresluje přímku odspoda, pokaždé když jim to vylítne mimo tabulku. Tentokrát nemuseli vynulovat počítadlo po týdnu, ale mnohem rychleji.

Už 9. března, když jsme sledovali prudký vývoj energie, museli vynulovat počítadlo a zakreslovat znova stoupající energii. Za dva dny to zase nestačilo a opět začínali odspoda už za dva dny, tj. 11.3.
Zde vidíte nejnovější a nejaktuálnější tabulku. Každé počítání odspoda komentuje měřící tým jako ,,megavlnu", ale ono to vypadá, že megavlna je tady už od 24.března, kdy energie začala narůstat mnohem rychleji, než do té doby.


Vypadá to, že megavlna neklesá, ale pořád trvá a roste stále rychleji, protože němci nestíhají už pomalu ani nulovat počítadlo. Jestli jste z toho vzrušení jak blecha na reprobedně, jste v právu.


Sobota 14. března 2015
Na prvopodstatě dnes vyšel překlad ze zahraničních zdrojů, který varuje před údajným výpadkem elektrické energie. Údajně ,,je možný a může to začít v 9.30 ráno, v pátek příští týden": (20.března)

,,Dle německých datových webů a novin, byste se měli připravit na totální výpadek elektrického proudu a to asi po celé Evropě. V Německu a Rakousku se zásobují benzinové pumpy nejenom benzínem, ale vláda nechala rozvážet ke všem velkým benzínovým pumpám elektrické vojenské agregáty, které budou v případě kolapsu sítí okamžitě dodávat elektrickou energii pro možnost natankování. Je to povinnost vlády. Jízdy soukromých osobních aut budou omezeny. Pro leteckou dopravu údajně nehrozí žádné nebezpečí.
Německý státní institut pro ochranu obyvatelstva a ochranu před katastrofami, varuje před dnem 20.03.2015 a to od 9:30, kdy může nastat po celé Evropě celá scenérie výpadku čehokoliv. Viníkem jsou tentokráte údajně (dle jejich slov) solární elektrárny, které při nedostatku sluneční energie způsobí kolabs celé rozvodné sítě.
Zároveň nabádá tento institut, aby si každá rodina udělala velké zásoby potravin. Dále tvrdí, že by bylo dobré se připravit na skutečnost, že nebude v tomto případě existovat žádná pomoc ze strany státu.
V Německu a Rakousku se rozdávají brožůrky, jak se lidé mají zásobit a zachovat pro případ skutečného výpadků elektrické energie na více dní.

Oba zdroje jsem zkontrolovala, a skutečně se to tam píše. Německý institut pro ochranu obyvatel doslova říká, že 20.března bude částečné zatmění slunce, které může způsobit nedostatek elektrické energie ze solárních elektráren. A existuje možnost, že od cca 9:00 ráno může být výpadek proudu, který může trvat od několika hodin, do několika dnů. Pak jsou tam pokyny pro domácnosti, a že si máte koupit příruční baterku etc.
..... Jen tak na okraj bych si rýpla: Mně pořád všichni říkají, i jsem to četla, že elektriky je všude plno, díky atomovým elektrárnám. Prostě že naše společnost NELEŽÍ na slunci a v Německu to podle mě nebude jinak. Takže pokud má být výpadek, skutečně by byl ze zatmění slunce? Nebo by to naopak mohla být obří sluneční erupce? Nebo vlny Bovis? - Píšete v diskuzi, že slunce je velice aktivní v těchto dnech... Je to náhoda, nebo ne?
Každopádně kdyby od pátku něco nefungovalo, tak všichni víme, o co jde. - Užijte si zatmění slunce :)

Mimochodem německý měřící tým už musel vynulovávat ob 30hodin. Energie letí tak nahoru, že se dostává mimo ráfek už za takto krátkou dobu! Aktuální vliv těchto energií na mě osobně, jsem vypsala v dnešním Zápisníčku TADY.


Toto je nejnovější tabulka... jsem opravdu zvědavá, jak budou vypadat nákresy za týden... Pokud se tedy vůbec dostanu na net. Em. Pokud nebude fakt ten výpadek. Ehm... Ale jinak se přece vůbec nic neděje. :D


16.3. 2015 !!!!! POZOR, ENERGIE ZAČÍNÁ JÍT SKORO KOLMO VZHŮRU!!!!!


Horní tabulka píše - ,,Co se děje teď a tady, je JEDINEČNÉ. S uctivým respektem k Universu, Namaste"

Jaký to na nás bude mít dopad? A jak dlouho ještě musí energie stoupat, než se FAKT stane nějaká pořádná pecka? ..... Aneb jak by pravil klasik: ,,To čekání mě zabije!"


17.března 2015
S Bovisy se dějí věci... Německý měřící tým v jedné z posledních tabulek vzkazuje, že jim chodí zprávy, že mnoho čtenářů nerozumí, co jejich čísla a nákresy vlastně znamenají, že se v tom nevyznají... Tak jsem ráda, že nejsem jediná kdo občas šlápl vedle a byl vedle jak ta jedle. Píšou, ať dáváme zpětnou vazbu a rádi nám vše vysvětlí, ale v téhle fázi už pomalu ani není co vysvětlovat. Je to jedním slovem fičák.

Zde je vyobrazení k 16.-17.3:
Německý tým se velmi poctivě snaží vše zakreslovat, ale je to tedy boj. Sami píší, že už musí resetovat jen po několika hodinách, aby zakreslili přímku nahoru a pak to celé jede odznova.
Pokusila jsem se vám přeložit kousek z nového komentáře, který měřící tým dnes zavěsil na svůj web, abychom byli trošku v obraze. Nemám to úplně slovo od slova, poznámky mám v závorkách:

,,Náš nedokonalý lidský měřící systém kolabuje ze všech těch enormních a razantních stoupání. Bohužel už jsme po vynulování ,,300ern" (nevim co je) na konci. Už se to nedá vizuálně zabalit do grafu.
Mezitím je aktuální číslo 1E+13900 Googol-plexBE

Ale neprodukujte tady žádný ,,strach", protože s pomocí Ježíše (ajé :D), mými specialisty přes počítače a s mým kámošem Eugenem B. stihneme v příštích hodinách vyřešit tyhle malé ,,problémky" týkající se zobrazení.

Do té doby se pokusíme zakreslovat hodnoty ještě postaru."

A pak tam cituje jednoho ze svých ,,milovaných" komentátorů, který byl vykulený z těch neustálých resetů...

Lidé říkají, že je jim blbě. Mnozí jsou unavení a duševně vyčerpaní. Já tuto vyčerpanost necítím, zato řeším velice podivné projevy na své kůži a vůbec nevím, co si mám myslet a od čeho to je. Začínám už podezřívat Bovisy, protože se mi to děje, co začaly tak letět nahoru. Je možné, že to má vliv na moji imunitu...?? - nevím. asi.

Mimochodem dneska se ke mně ZASE dostaly zprávy, že prý v pátek něco fakt bude a lidé začínají oprašovat proroctví, která tady byla v roce 2012. - Ano, až tak moc do tuhého to někteří berou vážně! Někteří tvrdí, že se to může uskutečnit se zpožděním, po třech letech.
Nevím nevím... Ohledně tohoto jsem až podezřele klidná, ale radši ještě nějaká opatření provedu. Aktuálně ale vsázím na to, že bude klid, anebo se stane naopak něco příjemného. Já teď vsázím na konstruktivní letící Bovisy.

..... To rolování dolů už je šílené. Zítra asi založím druhý článek pro tento měsíc a budu tam pokračovat, stejně už asi brzy vypotřebuju povolený počet znaků.

POKRAČOVÁNÍ PŘEHLEDU ZDE


Kam dál:
• Kontakt: redakce@aluska.org
• Líbí se vám tyto stránky? Doporučte přátelům adresu http://aluska.org/
• Líbí se vám publikované články? Za pár dní vám může pošta doručit i knihy! - Podrobnosti ZDE
• Používáte Facebook? Pomozte propagovat tento článek a použijte prosím tlačítko ,,To se mi líbí" níže pod reklamou, děkuji!
• Chcete mít přehled o videoaktivitách Alue na YouTube? - Můžete se přihlásit k odběru: ZDE
 


Komentáře

Zobrazit vše (144)
Zobrazit starší komentáře

101 Alue Alue | E-mail | Web | 15. března 2015 v 18:46 | Reagovat

[100]: Zvláštní... Každopádně já jsem v klidu, pár případných dnů bez elektriky mě nezabije a doufám že nikoho dalšího taky ne. :)

102 mariankosnac mariankosnac | 15. března 2015 v 18:55 | Reagovat

Nemci a švajčiari to s tým black-outom moc dramatizujú, majú prísne zákony a i keď je len malá pravdepodobnosť že nastane black-out, musia ľudí dostatočne varovať, lebo keby sa to stalo a ľudia by neboli na to pripravený, bol by to prúser. Problém je v tom že dráty vysokého napätia sú v celej Európe prepojené, takže "energetická vlna" z Nemecka sa preleje i cez nás a hrozí výpadok prúdu na niekoľko hodín až dní. Pravdepodobne sa nič nestane ale pre každý prípad si spravím zásobu vody a instantných polievok.

103 BE BE | 15. března 2015 v 20:01 | Reagovat

[102]:  Marián, to budeš jesť studené ?
:-) Ja som teraz objednala plynový varič. /už dávno som taký chcela/. Snáď to stihnú... :-) V dome nemáme plyn, a na sviečke neuvaríš. - Kedysi pred Vianocami tiež bolo haló, tak som si vyrobila "sviečkový ohrievač". No a kto býva a má pec na tuhé palivo, je na tom dobre.

104 BP BP | 15. března 2015 v 20:10 | Reagovat

Bydlim v Rakousku (Vorarlberg) a nic o preruseni energie kolem 20.3 nevime, zadne brozury jsme neobdrzeli ... na benz. pumpach nic noveho neni... par mistnim jsem poslala nem. web, kde se o tom pise a taky o nicem doted nevi. Takze s tou informovanosti, ze by melo k necemu dojit v blizke dobe to moc horke neni.Svycarsko a Lichtenstejnsko mame kousek a taky je tam o tom ticho, takze pokud nekdo neco vi, tak je to jen maly pocet lidi.

105 mira mira | E-mail | 15. března 2015 v 21:19 | Reagovat

[100]:Nevedi,protoze v nekterych statech,hlavne u nas,je za sireni poplasne zpravy trestni stihani,tudiz se nikdo nic nedovi,stado slepych ovci cinitelum vyhovuje.Je to pomalu jako za minuleho rezimu.Drzet hubu a krok.Cunici chteji byt v klidu

106 mira mira | E-mail | 15. března 2015 v 21:26 | Reagovat

[102]:Pozor na ty vietnamsky polivky.Obsahujou neco hnusnyho.V roce 2012 mimo jine jsem mel pres 30 baleni,uz to nemuzu ani videt,asi nejaka alergie.Asi pofrcej konzervy,taky humus

107 Jára Jára | 15. března 2015 v 22:15 | Reagovat

Alue, když jsem teď koukl na graf, tak se přiznám, spadla mi čelist. Čára na grafu je téměř kolmá. Poslední dobou mi neustále něco říká, že jdeme do finále a neustále něco ukazuje na 20. březen. Jsem zvědav!

108 Spiiiidy Spiiiidy | E-mail | Web | 16. března 2015 v 7:00 | Reagovat

Překrytí Slunce Měsícem (byť i jenom částečné) může v některých lidech probudit  nízké zvířecí pudy - agresivitu, zlost, hněv, sexuální aktivitu apod. Je potřeba kompenzovat přebytek měsíční energie.
Je pěkná "náhodička", že zrovna na tenhle den připadá satanistickej Sabat... to si mocipáni asi pěkně zařáděj, no, pro některý to bude znamenat konec kariéry.
Jinak není třeba se ničeho bát, od Slunce jinak nic nehrozí, a už vůbec ne výpadky proudu. Pokud by nějaké nastaly, tak budou uměle vyvolané s cílem trošku přiživit paniku.

109 Elda Trnimir Elda Trnimir | E-mail | Web | 16. března 2015 v 8:48 | Reagovat

Na youtube se na mě tohle video spustilo jako REKLAMA https://www.youtube.com/watch?v=JvfFiCrsbx0

110 Mára Mára | E-mail | 16. března 2015 v 15:54 | Reagovat

Panikáá!!! :D Výpadku elektřiny se vůbec nebojím, tm "trošku" zveličuje :)

111 fluttershine fluttershine | 16. března 2015 v 16:18 | Reagovat

[109]: Jé, hele, Saša Hemala :D
Jinak na sobě nic zvláštního nepozoruju, jen to, že už 3 týdny nemám doma klid, jelikož je pořád někdo nemocný, což mi leze na nervy :D
A jsem zvědavá na pátek O.o

112 Anchor Anchor | E-mail | Web | 16. března 2015 v 16:36 | Reagovat

No jen ať to sem pumpujou! :) Kort když včera ve zprávách říkali něco o stěhování tanků... Jen ať ta energie pěkně roste! :)

113 mira mira | E-mail | 16. března 2015 v 18:25 | Reagovat

Pardon,jenom takovou poznamku.Energie stoupala vzdy kolmo nahoru.Dela to ten graf a ubihajici cas k tomu.Pokud by energie sla uplne kolmo na grafu,tak stojime v case.Vzdy tam bude byt jen nepatrny sklon.Energie stoupa vzdy kolmo,lec neustale rychleji.

114 Jan Jan | 16. března 2015 v 19:17 | Reagovat

Nevím co přijde. Jedno je jisté citím lásku v sobě a ve všem jak nikdy ! :)

115 Vojta Vojta | E-mail | 16. března 2015 v 20:09 | Reagovat

Už se nemůžu dočkat na ten převrat :) ale musíme tomu všichni pomoct naší pozitivitou,uvědoměním a naladěním na lásku :)

116 mariankosnac mariankosnac | 16. března 2015 v 20:42 | Reagovat

[106]: Kupujem vietnamské a české polievky. Tie vietnamské polievky majú výhodu v tom, že sú to nudle, dá sa z toho najesť viac než z vodovej polievky. Ale je pravda že je tam niake svinstvo. Keď to jem raz za čas tak sa to dá, ale zjesť toho viac v krátkej dobe, tiež by som to nemohol ani vidieť. Preto to striedam, vietnamské s českými polievkami.

Napadlo ma či by sa nedali nájsť nejaké stránky kde by boli rady ako sa pripraviť na apokalypsu a aké konzervy nakúpiť.

[103]: Máme plynový sporák. A keby vypli plyn tak máme turistický liehový varič. Akurát nedávno pri upratovaní starých vecí som našiel krabičku pevného liehu ešte z čias socializmu. Nebol som si istý či to po takej dobe ešte bude horieť. Skúsil som to zapáliť a krásne sa to rozhorelo.

117 Mára Mára | E-mail | 16. března 2015 v 21:13 | Reagovat

[109]: No reklama je t zajímavá, ale myslím že to bude reklama na nějakou věc, nebo produkt, není to nic od iloušů :D

118 Kač Kač | 16. března 2015 v 21:29 | Reagovat

Já jsem včera v noci nemohla VŮBEC spát a usnula jsem až kolem půl druhé. Ráno se následně probudila v šest zázračně plná energie, která se mě držela celý den a až po večerním cvičení, které trvalo necelých čtyřicet minut, se cítím unavenější :D Na to, že obvykle do školy vstávám v sedm a i tento čas mi způsobuje problémy, zvlášť, když půlku noci probdím. Nevím, zda je to přesně zapříčiněno bovisy, protože právě čtu Harryho Pottera, ačkoli vím, že je plný podprahovek a když jsem ležela a pokoušela se usnout, neustále mi v hlavě blikaly věci, které s Harrym souvisí. NEŠLO se toho zbavit a já nevím, zda ho vůbec dnes mám číst před spaním. Na druhou stranu vím, že v knize tolik podprahovek zase být nemůže, když se většina ztratila v českém překladu :) Každopádně to, jak jsem byla ráno zázrakem svěží a v pohodě, je přinejmenším zvláštní :D

119 Alue Alue | E-mail | Web | 16. března 2015 v 22:28 | Reagovat

[117]: Je to reklama na to zatmění slunce, ne?
http://www.temna-energie.cz/
Je tam i odpočet na 3 dny a pár hodin k tomu... je to strašně divné.

Já tady dneska celý den poslouchám ze všech stran, že v pátek bude ten pověstný temný den a že bude to co mělo být v roce 2012 a že je to v Bibli napsané... Teď do toho tady ta divná podrbaná reklama.

Přesto si myslím, že nic nebude a že v pátek v pohodě vstanu, dám si čajík, zapnu kompla a přečtu si diskuze... Nachystaná ale jsem i tak, co kdyby náhodou.

120 Alue Alue | E-mail | Web | 16. března 2015 v 22:33 | Reagovat

[118]: Já včera večer šla v 11 spát a vůbec se mi nechtělo. Několik hodin jsem jenom ležela, převalovala se a potila se jako pr..e, až bylo všechno mokré a já byla akorát tak naštvaná. Myslela jsem, že to je od měsíčků, to vždycky špatně spím a je mi horko, ale nikdy neležím několik hodin a nečumím do stropu. Vůbec mi nevypínal mozek, pořád držel bdělou hladinku. Bylo to šílené, radši ani nechci vědět kolik bylo, když jsem usnula.

Lidé vvmém okolí hlásí, že si připadají unavení, vadní a jak použitý hadr... Někdo něco podobného?

121 Mára Mára | E-mail | 16. března 2015 v 22:51 | Reagovat

[119]: To nedává smysl, proč by kdo dělal reklamu na zatmění slunce. Myslím že to bude reklama třeba na nějakou energetickou společnost, kapesní svítilny nebo tak něco. Ideální marketing. Nebo někomu už mrdlo a fakt dělá reklamu na "konec světa" alá spas se kdo můžeš. Pamatuji si případ frajera v USA co dal všechny své úspory do bilboardové reklamy že tehdy a tehdy bude konec světa a nic.

122 Mára Mára | E-mail | 16. března 2015 v 23:02 | Reagovat

Apropó když je noc tak elektřina taky stále jede :D

123 mira mira | E-mail | 16. března 2015 v 23:55 | Reagovat

[119]:Ale asi neco bude.Cern pripravil na 23.3 big bang(bezi o urychlovac).Takze ty bovisy a nebo zatmeni treba maji v planu tomu zamezit,pokud vypadne elektrina,tak se muzou jit klouzat

124 Janča Janča | E-mail | Web | 17. března 2015 v 6:30 | Reagovat

Ahoj Aluško. Dneska se mi stalo něco zvláštního, asi to bude tím Bovisem.
Probudila jsem se v půl šesté ráno a šla jsem na záchod. Potom jsem si lehla zase zpátky do postele. Mívám problémy, že když se vzbudím v této době, obvykle už neusnu, maximálně mívám takové ty krátké sny v polospánku. No a já jsem dneska jeden takový sen měla. Nejdříve jsem byla na kopci za barákem, s nějakýma děckama. Nevím jak to pokračovalo, probudila jsem se, ale chvilinku poté jsem zase usnula. No a to jsem zase byla někde ve škole. Bylo to normální, dokud jsem si neuvědomila, že je to sen. V té chvíli jsem totiž začala slyšet hrozné hučení v uších a takové, jak to popsat... Zvukové vlny v mozku. Cítila jsem takové vlnění po celém těle. Bylo to astrální cestování? Protože to mi k tomu nejvíce sedí, ale taky to možná mmohlo být těmi energiemi... Fakt nevím :)

125 Milena Milena | E-mail | 17. března 2015 v 7:11 | Reagovat

Je to zajimave, ale i ja mam stejne pocity. Nemohla jsem spat, nato pak desive sny z kterych neslo vystoupit, porad dokola opakovane asi trikrat. Stejne pocity maji i lide kolem mne. Unava, pak prebytek energie, poceni. Neco se deje, ale v intervalech uz delsi cas. Jsem velmi citliva a vnimam i narusty Bovisu, overuji si to na grafu.
Tu reklamu jsem nemohla dokoukat, neco tam vadi.

126 Spiiiidy Spiiiidy | E-mail | Web | 17. března 2015 v 9:26 | Reagovat

Tak jsem si říkal, že v ten pátek 20.3. budu moct praktikovat sungazing i moongazing najednou! :D
Chtělo by to najít nějakou skupinku lidí, kteří budou koukat přes ty jejich tmavý sklíčka, postavit se tam a předvést jim, jak se to dělá xD

127 BE BE | 17. března 2015 v 9:59 | Reagovat

http://www.n3kl.org/sun/noaa.html
vrchol na tomto grafe súhlasí s tým, čo zmerali dnes o 6 ráno na Praxisumeria.
Ešte sa nestalo aby "výskok" prešiel zo zelenej ihneď na červenú-storm. Nuž dúfam, že nám tento zdroj neklame.

My máme vymetené nebo, a tento deň bude krásny !  Budme jeho tvorcovia.

128 saabina saabina | E-mail | 17. března 2015 v 11:46 | Reagovat

Mě přijde, že v té reklamě něco divného podprahového je. nebylo mi z ní vůbec dobře, nemohla jsem ji dokoukat a když je někde něco "temného", tak mi naskakuje husina, a to jsem cítila...prostě fuj :-/

A s tím spaním a tak, taky spím dost špatně, i když jsem moc unavená, ale u mě to můžou být těhotenské příznaky, takže teď nevim, co jsou bovis a co těhotenství :-D Každopádně včera se mi příšerně motala hlava, jako na vodě,  mezi 16-17hod a pak jsem u Němců zjistila, že zrovna byl meganárůst, takže to bylo určitě z toho... A teď jsem ve skoro 3.měsíci a říkám si, že když se o tyhle všechny věci zajímám, a něco dle některých lidí by mělo dopadnou blbě, tak by mi přeci Vesmír nedal jen tak, ten dar, mít mimčo...Co? :-) Takže já věřím veskrze v pozitivní změny a pohodu a štěstí a klid a prostě že se jakoby mávnutím proutku snad i něco změní....

129 CZK CZK | 17. března 2015 v 12:06 | Reagovat

Je úterý a od pondělka je Slunce zase na 3 stupni ze 4. Tedy erupce třídy mega. A dnes je i geomagnetická bouře. Proto možná ty divné fyzické pocita. Stále nevím, co a kde dělal Putin. Žádná tiskovka se nekonala. Zajímavé je, že jednání s tím (kirgiským ?) prezidentem bylo až na severu v Petrohradu a ne v Moskvě. Jistě by to měl blíž :-) Po zdravotní stránce je prý na tom dobře, dokonce ho povozil v autě :-)  Tady se musím pozastavit. To nemají po delší době absence Putina na starosti nic jiného, než vozit návštěvu po paláci autem?! Nebo mu potřeboval sdělit něco jenom mezi 4-ma očima a auto je jevilo jako nejvhodnější prostor bez odposlechu? Co to může být za informaci, že nechce riskovat odposlech někde v budově?

130 saabina saabina | E-mail | 17. března 2015 v 12:50 | Reagovat

a už jste viděli dnes aktivitu slonce a kolem slunce?? :-o http://www.n3kl.org/sun/noaa.html

131 Alue Alue | E-mail | Web | 17. března 2015 v 13:53 | Reagovat

[122]: No právě... takže pokud by něco bylo, tak to asi těžko bude ,,jenom" zatměním.

132 saabina saabina | E-mail | 17. března 2015 v 14:27 | Reagovat

[127]: To my na západě Čech máme nebe plné chemtrails :-(

133 BE BE | 17. března 2015 v 17:00 | Reagovat

http://www.n3kl.org/sun/noaa.html

pozrite, teraz ! ešte nikdy nebol taký storm v el.magn.poli

134 BE BE | 17. března 2015 v 17:01 | Reagovat

Celý deň je modré nebo.

135 Spiiiidy Spiiiidy | E-mail | Web | 17. března 2015 v 18:24 | Reagovat

[130]: No, geomagnetický pole hodně šílí, takhle extrémní výkyvy už dlouho nebyly. Asi to bude zajímavý :-) Na mobilu nemám signál už celej den :D A Bovisy zdá se jdou do finiše.
Elity plánujou určitě nějakej fajnovej rituál, zatmění společně s jarní rovnodenností si nenechaj ujít. Přechod Slunce z Ryb do Berana je pro dobrý i špatný rituály jedno z nejlepších období. Blbý je, že zatmění nahrává spíš těm špatnejm riituálům, díky převaze měsíčního působení nad slunečním. Jen doufám, že tím rituálem nebude atomovka na Rusko.
Každopádně, každej, kdo bude v pohodě a použije sílu na posilování dobra a světla na Zemi, a na eliminování zla a destrukce, se teď počítá víc než kdy jindy.

136 Aria Keboke Aria Keboke | 17. března 2015 v 18:52 | Reagovat

[120]: Aluško, hlásím, že se cítím jako hadr, se kterým někdo každý den vytírá barák. Furt bych jenom spala a nikdy nemám dost. Hrůza, děs. Jinak na dnešek si pamatuju, že jsem měla divné sny, ale ty já mám poslední dobou pořád. Jsem zvědavá, co bude.

137 Raja Luthriela Raja Luthriela | Web | 17. března 2015 v 20:25 | Reagovat

Nebudete mi to možná věřit, ale já taky viděla reklamu, ve ktterém bylo zmíněno zatmění slunce. Byla to reklama na nějaký slevy 20.3. "Zatmění slunce přináší slevy..." Ale nepamatuju si, kde ty slevy jsou. :-)

Ale stejně si myslím, že jestli nějaký rozsáhlý výpadek bude, tak mi to vadit nebude. Patrně to bude uměme vyvolané, ale víc než pár dní to trvat nebude. Avíc po pátku se přece víkend a venku je už docela teplo. Takže člověk i bez zatápění vydrží. Nějaké jídlo se taky najde a uvaříme to na plynovém sporáku. Jen s pitnou vodou by mohl být problém. To aby si člověk nakoupil nějaké pití, protože by netekla moje oblíbená voda z vodovodu.

138 Alue Alue | E-mail | Web | 17. března 2015 v 21:07 | Reagovat

[137]: Natankuju taky do kanystrů a uložím do sklepa se šungitem.. a bude vymalováno. Raději pak budu za idiota, že skladuju vodu ve sklepě a nic se nestalo, než pak nemít co pít.

139 mira mira | E-mail | 17. března 2015 v 22:05 | Reagovat

[138]:Ja si popripade dam vodu z potucku,kdyz tece aspon 100m kaminkama,tak je dobra,a pro jistotu do ni par kapek mms

140 Jarda S Jarda S | 17. března 2015 v 23:55 | Reagovat

Neblbněte, v pátek nic nebude. Kromě celkem dost se opakujícího zatmění

141 bobina62 bobina62 | 18. března 2015 v 7:25 | Reagovat
142 Ajka2 Ajka2 | 18. března 2015 v 16:44 | Reagovat

[138]: Aluško, to je skvělé, že máš Šungit, doporučuji všem pořídit si alespoň jeden kamen Šungitu ( cena je kolem 100 Kč i méně ) a vyrobí Vám pitnou vodu i z vody z rybníku. Není potřeba potom vodu skladovat. A do kanistrů je potřeba spíše natankovat benzin. Také nikomu neublíží vybrat z bankomatu hotovost na týden.
Nechci šířit paniku, ale sledujeme Bovisy, abychom byli připraveni, tak proč se nepřipravit...

143 sebastianna sebastianna | Web | 1. května 2015 v 20:29 | Reagovat

Mno... Stále ne to složitější než matika, ale fajn:D už tomu aspoň vzdáleně rozumím. Jo a ještě(promiň, že Tě otravuju, ale na mail jsem Ti psala s jiným dotazem a nechci, abys ho měla celej plnej mejch blbejch otazek) je normalni, ze kdyz se na neco podivam, na nejakou ved, tak se pohne...? Ehm, bojim se, ze se budu divat na vytah a on spadne:D ne, to asi ne, ale nevim, co to je. Promin, he to pisu sem, aleje zazrak, zeme ten smejd(tablet)necha vubec kliknout do ramecku na komentare.:(

144 BE BE | 26. května 2015 v 21:53 | Reagovat

[143]: Dávala som upútavku známej na Fb, vysvetlenie čo sú Bovisy a doplietla som sa sem. To čo píšeš sa mi už asi tiež stalo.
Lenže ja nosím brejle, som staršia, tak som si myslela, že nejaké to vykolejenie je v normále.
Hm, zaujímavé, že?

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.