Transformace / Září 2015

1. září 2015 v 2:54 | Alue K. Loskotová |  Transformace
Transformační okénko pro Září 2015.

1.9. 2015
Začínám trojicí VELICE důležitých článků k aktuálnímu dění okolo energií Bovis. A dalšími doporučeními na období 23-28září. Čtěte s očima na šťopkách!

Na prvopodstatě nedávno vyšel zajímavý komentář k Bovisům:
,,Jo jo, ke konci časů lidstva bylo mnoho prorokováno. HOPI indiáni tehdy řekli zajímavá proroctví. Jedním z nich:
"Ke konci časů lidstva se lidé vystěhují ze svých neobyvatelných domů a budou bydlet na poli a chodit budou bosi".
Rovněž tak bylo prorokováno různými proroky, že změna nastane, až si budou katastrofy podávat ruce a bude jedna za druhou.
Fotony, které rozkládají umělé hmoty a ty se proměňují pomalu na základní surovinu, ze které byly vyrobeny, jsou právě toho strůjce. Musejí se rozlišovat fotony ze slunce, které zarezonují na lidské kůži či lístečku jakékoliv rostliny či stromu, promění se na energii, která pak zaniká, proměnou na hmotu či jinou energii = je jeden druh fotonů.
Potom se přes planetu Zemi ženou z vesmíru fotony, které procházejí celou planetou Zemí a jdou po prostupu hmotou (rezonují ve hmotě) opět dále do vesmíru. Je to absolutně jiný druh fotonů. Proměňuje uměle vytvořené hmoty člověka (třeba z ropy) na hmoty původní. Z toho pramenilo proroství HOPI indiánů z Austrálie.


Dále velkou úlohu zde hrají bovisy, které zde přicházejí z vesmíru a mění mnoho podstatného na planetě Zemi. Bovisy jsou energií, která je zde vlastní živým a neživým hmotám a bytostem. Z vesmíru se ale v současné době a to asi rok a půl mnohonásobně zvyšuje každým dnem příliv těchto energií.
Opět i energie Bovis přicházející z vesmíru je dvojče vlastních energií jak jsem výše popisoval. Procházejí jako fotony zkrze hmotu a ta se pomalu mění. Mají změnit u člověka také DNA. Bovisy jsou měřeny v Rusku v jednom nejmenovaném městě, kde na měření energie Bovis mají jeden jediný přístroj nacházející se na planetě ZEMI.
Jak se neuvěřitelně energie zvyšuje, a to každým dnem, se můžete podívat na těchto stránkách. Jsou to až nepochopitelná kvanta energií, která mají vliv v mnohém na člověka.
Lidé to pociťují většinou únavou, je jim špatně, zvrací, mnozí nejsou schopni nic dělat a jdou si odpoledne lehnout. Ztrácejí koncentraci a nestihnou za den udělat to, co si naplánovali. Rovněž na tastatuře klavesnice na počítačích přehazují a vynechávají písmenka. Dříve tyhle problémy, dle jejich slov, nezažili. Rovněž vynechávání krátkodobé paměti, někdy i dlouhodobé paměti je jejich vlivem na člověka způsobeno. U zvířat se projevuje vyší agrese. Vosy jsou agresivnější než byly před tím, psi, kočky a jiná zvířata. A mnoho jiného.....
Uvědomte si prosím, že jak fotony, tak bovisy jsou energií duální.
Příklad: tak jak neutronové záření levotočivé, zabije veškeré živé bytosti a zvířata, tak záření neutrónů pravotočivých všechny bytosti uzdraví. Vzniká třeba při studené fúzi!!!!!
Podívejte se na poslední dny, jak lidé jezdí neopatrně, kolik je mrtvých na cestách a kolik bylo havárií skoro každý den vlak versus auto..."

Další šokující článek vyšel teď nedávno 18. srpna 2015 na zonnews.com zde:
Pokud neumíte anglicky, kousek vám z něj zhruba přeložím. To budete koukat:

Pozor, NASA oznamuje, že Země letos v srpnu zažije 4 dny naprosté temnoty!
Je to údajně přírodní fenomén, podle NASA dne 24.srpna obloha potemní a zůstane tak celé 4 dny!
Je to divné, ale není důvod se toho bát. Podle vědců je to jev, který se stává každých 26 000 let a má název ,,galaktické zatmění", nebo ,,nekonečných 96 hodin temnoty".

- Malá poznámka na okraj: Jak asi můžou hloupoučcí lidičkové, co žijí maximálně 100 let, vedět co se pravidelně děje se Zemí v intervalu 26 000 let?

Přestože spousta lidí věří že to může být konec světa ve spojení ještě s jinými ,,smrtelnými kapitolami" jako ebola, existuje pro to souvislé vědecké vysvětlení. Toto vysvětlení je schváleno NASA a odborníci se veřejnosti pokoušejí co nejjednodušeji fenomén vysvětlit, aby zbytečně nevznikal strach.
Vysvětlení je následující: Náš solární systém prochází temnou trhlinou galaxie a tento jev pravděpodobně absorbuje všechny fotony ze slunce, které díky temné trhlině nedosáhnou na Zemi.
Vědecká vysvětlení také naznačují, že to postihne pouze světlo, ale teplo a Zemi dosáhne, takže se nemusíme bát žádné změny klimatu.

- Malá poznámka na okraj: Fotony ze slunce, které dorazí na planetu Zemi, VYTVÁŘENÍ PŘI KONTAKTU S HMOTOU TEPLO! Pokud by tedy bylo toto vysvětlení pravdivé, znamenalo by to, že 3-4 dny (tento údaj se liší i v samotném článku, první tvrdí 4, pak v zakončení jen 3) by nedorazilo na zemi ŽÁDNÉ teplo. Také je potřeba uvědomit si, že žijeme uvnitř duté země a proto vědci z NASA neví absolutně NIC o tom, co se děje se Zemí tam venku. Také připomínám, že Země nikam necestuje, ani se neotáčí, je to jen pozemský, na školách vyučovaný blud.
Vzniká také otázka, JAK se NASA dobrala zrovna k datumu 24.srpna? A můžeme být v klidu, že už to přešlo a nic se nestalo?

Další moc důležitý článek k tématu pochází od Michaela Love a už obíhá internet.
Určitě ani zde by neměl uniknout naší pozornosti:

Zem sa pohybuje do oblasti Galaxie, ktorá vedie k zvýšeniu kozmickej energie a ovplyvňuje naše Slnko a mení ľudskou DNA. Predpokladá sa, že to povedie k mnohým zmenám v ľudskej spoločnosti, vrátane veľkého zverejnenia pokročilých technológií, tajných kozmických programoch a mimozemského života.
Tu sú niektoré prekvapivé predpovede o tejto prichádzajúcej kozmickej energii a ich vplyv: zrýchlenie a zvyšovanie elektromagnetickej energie zo slnka a ďalšie kozmické energie, ktoré sa budú predovšetkým od konca augusta do konca septembra prejavovať, ktoré spôsobí, cca 28. septembera to, čo je popisované ako "frekvenčný posun" vo vedomí.

Evolučné zmeny vznikajúce vo svete, ktorý sa otrásá rôznými odhaleniami v dôsledku prichádzajúcej kozmickej energie a popisuje sa ako "VLNA X": Chystáme sa zažiť "vlnu evolúcie". To, čo sa chystáme zistiť na hlavnej úrovni, neslýchané v histórii v masovom meradle, je pravdivá odpoveď na otázky "Kto sme?", "Odkiaľ sme prišli?" A "Aký je náš cieľ? "Planéta sa chystá vzlietnuť neuveriteľnými spôsobmi. "

Cvičenie špeciálnych jednotiek "The Jade Helm", ktoré sa začalo 15. júla a potrvá do 15. septembra,je naozaj zamerané na získavanie spravodajských informácií o účinkoch prichádzajúcej kozmickej energie s cieľom lepšie riadiť zmeny spustené v ľudstve:
Toto cvičenie je veľmi naviazané k posunu frekvencie, pričom zatial boli zažívané nižšie stavy, kde boli cvičenia vykonané. Vyššiu frekvenciu poľa budú zažívať v Júli a Auguste - účelom je učiť sa z toho a řídit výsledné účinky na obyvateľstve, pred tým než sa ďalej zvyší frekvencia do horných stavov v septembri.

USA spravodajská komunita si je vedomá možných účinkov prichádzajúce kozmickej energie a podniká kroky na jej riadenie. Americká spravodajská komunita, a to je veľmi pravdepodobné, nie je jediná globálna entita vedomá si prichádzajúcej kozmickej energie, ktorá podniká kroky na toto riadenie.

K frekvencii posunu dôjde 23-28. septembra, v časovom horizonte je to veľmi významné. To je tiež čas, kedy papaež František bude mať stretnutie s prezidentom v Bielom dome (sept 23) a rozprávať bude pred americkým kongresom (sept 24), a uskotoční sa pokus o použitie CERN, odkloniť túto obrovskú prichádzajúcu vlnu energie. Na dovŕšenie všetkého, bude František riešiť zhromaždenie svetových politických vodcov Valného zhromaždenia OSN 25. septembra. Je tiež veľmi pravdepodobné, že vlastné spravodajské služby Vatikána sú si vedomé týchto prichádzajúcich kozmických energií. Je to viac než náhoda, že v rovnakej dobe, keď predpovedané prichádzajúce kozmicke energie budů na vrchole, že sa stretnú najmocnejší náboženskí a politickí vodcovia na svete. Ako sa zdá,Vatikán si je vedomý prichádzajúceej kozmickej energie a jejho mocného transformačného vplyvu, aký to bude mať na ľudstvo, a chce se zviesť na tejto kozmickej vlne, aby som tak povedal.

Prichádzajúce kozmické energie majú hlboký vplyv na ľudskú DNA a spustia závažné odhalenia. Určitý Hviezdny Veľvyslanci Galaktickej Federácie umiestnený na Zemi, už boli vymenovaní ako delegáti skupiny mimozemšťanov Aliancie Bytia Sféry. Aliancia Bytia Sféry sa objavila niekedy okolo 2012-2013 s obrovskými neptunovsky dimenzovanými klenbami (sférami) /zrejme sféry o velikosti Neptuna/, ktoré tvorili frekvenčné štíty okolo slnečnej sústavy a slnka. Jednou z hlavných funkcií týchto sfér bolo regulovať množstvo kozmickej energie prichádzajúcej do našej slnečnej sústavy a na Zem, aby ľudstvo mohlo lepšie ich integrovať a pripraviť sa na veľké zmeny:
Aliancia Bytia Sféry je prevažne zameraná na prichádzajúce energetické zmeny, ku ktorým dochádza v našej miestnej hviezdokope v oblasti galaxie. Použili mnoho tisíc maskovaných sfér (klenieb), ktoré sú ekvidistantne (zachovávajú konstatnú vzdialenosť) rozprostrené od nášho slnečného systému a susedných slnečných systémov (elektricky pripojené v "kozmickom webe" a prirozeného portálu systému) za účelom zmíernenia a rozptýlenia prichádzajúcej vlny tsunami vysoko nabitej energie, ktorá mení vibračný stav priestoru / času, energie a hmoty a spôsobí posunutie do vyššieho stavu vo "spekre hustoty".
Medzi zmeny, ktoré budú spustené prichádzajúcými kozmickými energiami je uvoľnenie informácií o vyspelých technológiach, tajných vesmírných programov a mimozemskom živote, čo goode opísal ako "plná udialosť odhalenia". Goode oznámil v sobotu, že tieto neptunsky dimenzované sféry (klenby) sa chystajú opustiť našu slnečnú sústavu, pretože bola dosiahnutá ich primárna funkcia (poslanie)
"Sféry" zdá sa, že sa blížia ku koncu ich účelu, pretože začínajú menej a menej energie pohlcovať, čo umožní viac a viac energiam vstúpiť do vnútorneho slnečného systému a priamo ovplyniť Slnko, planéty aj ľudské bytosti, ktoré tak ľahko týmito energiami vstúpia do režimu spúšťania.V určitom bode "Sféry/Klenby" budú preč a budeme plne považovaný za 4./ 5. hustotu (dimenziu) prechodu civilizácie. Sú samozrejme aj ďalšie udalostí, ktoré sa vyskytnú pred touto poslednou udalosťou, ktorá nás nechá postavených vo vlastnom finále.

V 11:11 28.9.2015, bude VLNA X bombardovať Zem ľahkými fonovými časticami světla gama žiarenia, pohybujúcími sa rýchlosťou svetla a nastanú okamžité zmeny DNA. Tieto bytosti, ktorých vnútorná Schumanova rezonancia je stabilizovaná na 17 Hertz a vyššie, budú poháňaný do 5. dimenzie!
Počet bytostí predpokladaných vzestúpiť okolo 28.9.2015, je niečo málo cez 2,3 miliardy a presný počet závisí na kolektívnom vedomí ľudstva, ako sa zmeny budú odohrávať. Kozmické energie vrcholia, a tie "Sféry" je pohlcujú menej a menej. To všetko naznačuje, že koniec septembra, môže byť aj časom, kedy kozmická energia spôsobí významné zmeny v ľudskej fyziológii, čo zapríčini masový vzostup svetelných bytostí, ktoré zvedli svoje frekvencie na tak vysokú úroveň sebalásky!
Dátum 28.9.2015 je známy ako "horizont udalostí", a je najdôležitejší deň v histórii ľudstva!
To nie je koniec, ale začiatok masového globálneho vzostupu bytostí vibrujúcich v hornej 4D do 5D. Vaša skutočná práca začíná v tomto dni, kedy budete musieť držať ešte viac svetla v tele na pomoc zvyšku ľudstva v ich vzostupu!
Zdar bohu, a všetkym veľkým bytostiam svetla!

Doporučení pro nás všechny: V období 23-28. září si nic důležitého neplánujte a nikam nejezděte. Zůstaňte pokud možno doma a věnujte se sami sobě. Bude dobré i v předstihu nějaká ta očista, především duševní, duchovní, energetická, i tělesná. Používejte - nebo si pořiďte - energetické pomůcky zlepšující vaši energii, které vás dobíjí a harmonizují, nebo ochrání před destrukcí. Jakýkoliv doping konstruktivní energie vám bude velice k užitku.

Jako další bych ráda zmínila něco fantastického, co už přede mnou převzala prvopodstata. Zavání to ohromnou senzací, ale není očividně dobré hned kopírovat a přehazovat vidlema všechno líbivé, na co natrefím.
O čem je řeč? - O údajných sloupcích světla, které se ukazují po celém světě:


Člověku který se zabývá transformací to hned zavoní, protože to vypadá, jako bychom už převibrovávali, jakoby onen ,,Božský otisk prstu" o kterém pořád píše Messteam už byl tady!
Začala jsem pátrat po zdroji tohoto obrázku, protože mě to samozřejmě zaujalo a uvažovala jsem o překladu nějakého zahraničního článku pro vás... A jak to tak vypadá, jedná se o podvrh. Zde najdete v angličtině vysvětlení k těmto jevům s názornými příklady: Solved: Strange Beam of Light over Mayan Temple and Florida [Lightning + Rolling Shutter Artifact]
Jinak k obrázkům neexistují žádné relevantní stránky, že by někdo třeba někam šel, něco zažil, vyfotil to a pak o tom psal. Existují jenom holé obrázky bez bližších údajů. Takže se zbytečně nevzrušujte nad vším co se mihne kolem, i když uznávám, že tohle byl dost dobrý pokus.

_____ AKTUALITY _____

29.8. nárůst energií o 429%, to je 39% z levelu 27
30.8. nárůst energií o 13.333%, to je 60% z levelu 28
31.8. nárůst energií o 150.000%, to je 99% z levelu 30

31.8.2015
Jak jsem popisovala ve svém předešlém transformačním okénku, se mnou to cvičí jako blázen. V noci mezi 28.-29. srpnem jsem nespala, bohužel pořád syndrom neklidných nohou. Pořád piju hořčík. Myslela jsem si že mi to pomáhá, ale stačilo strávit jeden den na koupáku a najednou už to zase nepomáhá. Usnula jsem až někdy o půl sedmé a spala asi dvě hodiny. Bylo to naprosto otřesné.Na další noc jsem si udělala konopný čaj a hned co jsem dopila jsem si šla lehnout a probudila jsem se ve stejné pozici, ve které jsem usnula. Takže absolutně tvrdý spánek.
Skvělou taktiku s konopným čajem jsem zopakovala i včera na večer, ale nešla jsem spát hned po jeho dopití. Výsledek? - Vzhůru minimálně do šesti. Opět syndrom neklidných nohou a po pár hodinách člověk přestane usínat.... Do toho hic, komár, prostě když se to se*e, tak pořádně.
Ve dvě ráno jsem vstala a zkusila si dát ten konopný čaj na lžičku a jenom zapít vodou, že to třeba bude fungovat. Nic... O půl šesté (zabijte mě někdo... 7 HODIN USÍNAT?!?) jsem si uvařila tedy znova konopný čaj a nakonec jsem po něm pomalu usnula. Konopí uvolňuje, takže s sebou člověk přestane i mrskat... Mám i trávu na hulení, ale hulení se mi hnusí, to si ho radši vypiju :-/ - každopádně by to asi zabralo líp a rychleji.
Kdo máte problém se spánkem v tuto dobu, máte rozhozené energie (a nehulíte), opět vřele doporučuji DELIBUTUS KONOPNÝ ČAJ ZENOVÝ KLID. Ale musíte jít spát hned jak ho dopijete. Když počkáte třeba hodinku, už vám nemusí zabrat. Dělejte si ho hodně silný, ideálně do půllitru s medem. Chutná fakt otřesně hořce, ale zabírá.
A pokud máte migrény a zvedá se vám i žaludek, pijte hodně čisté vody. Zjistila jsem že mi dělá dobře (na hlavu a žaludek) i černý Bernard, ale při těchto silných energiích se hůř+pomaleji zpracovává alkohol, takže opatrně.
... Ale jinak se vůbec nic neděje.

1.9. 2015
Prvního září, první školní den... jsem z toho dne tak zblblá, že se mi v noci pořád zdálo, že jsem byla na střední, vůbec jsem nevěděla která tam bije a jak jsem se tam dostala... Ještě že já se probudím a je po problému, ale děti, upřímnou soustrast! ... Nicméně mi opět vyšla taktika s konopným čajem. Uvařit do velkého kakáče, pomalu vypít a hned zalehnout. A dobrý! :) Jsem vyspaná a můžu poslední teplý den strávit venku, ležením na trávě. :)
Dneska jsem na centrumu našla zajímavý článek (Centrum.cz není taková žumpa na jakou odkazuje seznam. Centrum občas dává i alternativní články, jednou jsem tam dokonce našla svůj vlastní článek o svých vzpomínkách na prenatální život. A okomentovali mi ho moc hezky :) že díky)

Krvavý měsíc: V září přijdou zemětřesení a konec světa
Dva američtí duchovní varují před biblickým příchodem Mesiáše a následným koncem světa, který předznamená v září takzvaný krvavý měsíc.
V letošním roce bude k vidění již podruhé krvavý měsíc, a to 28. září. Jedná se o běžné zatmění, kdy měsíc změní barvu do červena vlivem slunečního záření, které se lomí v atmosféře Země.
Podobná podívaná se naskytla už 4. dubna. Druhému zatmění ale někteří duchovní přisuzují biblický rozměr. Informoval o tom server Express.
Mark Blitz a John Hagee jsou dva američtí duchovní s početnou skupinou příznivců, kteří očekávají brzký konec světa. Oba své tvrzení zakládají na takzvané tetrádě, což jsou čtyři zatmění měsíce během dvou let, která mají vyvrcholit nějakou neblahou událostí. Souvislost vidí také v historii, kde podobný jev doprovázela mnohá neštěstí.
"Způsobí, že budou na nebi i na zemi divné úkazy: krev a oheň a sloupy dýmu. Slunce se zastře tmou a měsíc krví, dříve než přijde den Hospodinův, veliký a hrozný," zní biblické proroctví Jóela 3:30, které mnozí přirovnávají právě k současné situaci.
Konec lidstva mají předznamenávat nejen změny na obloze, ale i zářijová návštěva papeže Františka v USA.
Zemětřesení, papež, zhoršení situace na Blízkém východě nebo krize na Ukrajině vyústí podle duchovních v druhý příchod Ježíše Krista, což podle Bible znamená v podstatě armageddon. "Avšak každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, se zachrání," pokračuje ve svém proroctví Jóel. (Hahaha, klasika :D)
Kritici apokalyptické teorie amerických duchovních uklidňují lidi tím, že oba pánové se jen snaží zvýšit prodej svých knih, které na téma krvavého měsíce oba vydali.
Jak píše britský Express, Mark Blitz z Washingtonu zakládá svou teorii na tvrzení, že se tetrády krvavého měsíce shodují s významnými historickými událostmi zásadními pro Izrael a židovský národ, stejně tak s židovskými svátky.


dodatek 19:54hod
Messteam hlásí pokrok energií o 916.666.666.667% oproti včerejšku. Ty šestky vypadají pěkně hnusně, ale koneckonců je to číslo hmoty a hmota transformuje, no dobrá tedy. :) A tak jsme se skokem ocitli na 40% z levelu 32 .... Je na čase dokoupit víc čaje od Delibuta. Budu ho potřebovat... a píchat rovnou do žíly. Muhehe.. he. ... ehem. :P

2. dodatek 21:48hod
... Ještě jsem si vzpomněla, že jsem chtěla k tomu spánku poradit kromě Delibuta následující: Před pár dny mě to tak spontánně napadlo a očividně to funguje. Těsně před tím než se jde spát, namazat si čakry levandulovým olejem. Stačí ho naťupkat jenom zepředu. Čelo, jamka na krku, střed hrudi a pod pupíkem. Ještě si ťupnu i na žaludek a slabiny. A skutečně pak o hodně líp spím. V kombinaci s čajem je to opravdu super, posiluje to jeho účinky. Určitě to zkuste, vím jaké je to zoufalství čumákovat do zdi do rána, speciálně když ještě ve dne potřebujete nějak fungovat.

2. září 2015
Dneska byl STRAŠNÝ problém se spaním. První se mi ucpal nos, tak jsem hrozně funěla, to mě budilo a než jsem ho po dvou hodinách uvolnila a přestala pískat a funět, tak přestal fungovat konopný čajík, levandule vyvanula a já měla takový syndrom neklidných končetin jako snad nikdy. Mrskala jsem s sebou jako kapr. Dokonce jsem ani nemusela usínat, aby to se mnou semtam nešvihlo. Do toho mi bylo strašné horko.
V mezičase jsem stihla usnout asi na pár minut a bylo to dost divné. Trochu jsem zabírala a pak jsem se probrala na místě, kde byla absolutní tma a nicota. A jak jsem v ní tak byla, pomalu jsem se začala budit, ale spíš to bylo, jakoby se na etapy zapínala realita. První jsem začala cítit nervy, pak gravitaci, pak svůj dech a tlukot srdce... pak dlouho nic a potom se mi zapnul i sluch, že jsem začala vnímat venku cvrčky a auta. Bylo to strašně divné, jako když zapnete starý počítač a on dlouho najíždí a trvá mu než načte ikonky. Tak jsem si připadala... Jakoby to nebylo skutečné... a pak už se spát nedalo, protože to se mnou házelo. Teď uvažuju, co to asi bylo za prostor?
Dnes když vidím tabulku, už se tomu ani nedivím. Energie vzrostla o 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000% oproti včerejšku a jsme na 20% z levelu 34.

3. září 2015
Aktuálně jsme na 60% z levelu 36. Přikládám nové grafy:

Růst energie v procentech:

Růst energie po levelech:

Mimochodem moje spaní se spravuje, teď to se mnou tak neházelo. Naopak bych spala opravdu dobře. Jediný důvod proč jsem v noci měla problémy, byl tentokrát rachot a štěkající psi, což se na bovisy svést nemůže. Tak jsem si asi konečně na novou energii zvykla.

Přikládám pár vašich zkušeností k tématu, které mě zaujaly:

(dnes) ,, Zajimave je, davat si pozor na sve myslenky. V pondeli jsem asi 3x za odpoledne videla dopredu co probehne za udalosti, docela hrozny. Na neco jsem myslela a prisla mi do hlavy odpoved a to pak za nejaky casovy usek probehlo. Chute se meni, neni treba tolik jist, ale neshodim ani deko. Jinak kolem mne si na pondeli stezovalo hodne lidi na motani hlavy a pocity tezkych nohou."
Milena

(dnes) ,,Už mám tak 14 dní problém se spaním a i s usínáním, přitom mě to kolikrát úplně skolí odpoledne a spala bych celý den :D Když už se mi podaří usnou, tak mám zase šílené sny, takové živé, ale přitom většinou kraviny, které vůbec nedávají smysl :D"
Eileen

(včera) ,,Co se týče energie a zajímavostí. Jak už někdo psal, taky porozuji, že se všechno HODNĚ rychle plní, takže je celkem něco si pořád hlídat myšlenky. Taky bych řekla, že se urychluje čas.
Fyzické pozoruhodnosti - dřív jsem měla hrozně ráda sladké a dokázala jsem ho snít fakt hodně. (Samozřejmě jsem se přes den hýbala.) Teď? Sním jednu tyčinku a je mi zle jak něco. :D Hodně lidí píše, že je bolí ruce. No tak to mě bolí teda záda, respektivě v kříži."
Tara

(včera) ,,Alue, moje noc na dnešek byla do puntíku stejná jako Tvoje. Čaj jsem tedy nepil ale prožitky úplně stejné. Zajímavé.. Diky."
Mirek

(včera) ,, Poslední dobou mám taky obrovské problémy se spánkem a cítím se jako přejetá parním válcem. Dále pozoruju, že každá blbost, na kterou pomyslím, se stane. A hlavně dneska ráno mě probudily opravdu děsivé zvuky. Podobaly se těm, co se ozývají v různých částech světa a nikdo pro ně nemá vysvětlení akorát že tyhle měly mezi sebou tak minutové rozestupy a měly vyšší tón. Skoro to znělo jako by někdo naříkal, běhal z toho mráz po zádech, slyším je v hlavě ještě teď."
Kristina

(včera) ,,v noci nemohu spát,zvlášt ze včera na dnes,pak roztržitost,bolest hlavy,špatnější rovnováha,ted teprve ustálení..ty energie to je šupa,jak je možné,že to stoupá takovou geometrickou řadou vzhůru?"

... Ale jinak se vůbec nic neděje. :)
Mimochodem děkuji za váš veliký zájem o transformační okénko, o toto zářijové je extra velký zájem, čtenost je dvojnásobná oproti minulosti.

4. září 2015
Dnes je zaznamenán extrémní růst energií. V tabulce už to messteam ani nemohl vyjádřit v číslech. Nechť tedy promluví graf:

5. září 2015
Dneska jsem spala o poznání líp než včera, ale těžko říct jestli je to tím že Bovis zmírnily, nebo prostě extrémním vyčerpáním. :-/
V diskuzi se mihlo zajímavé doporučení, které jistě stojí za pozornost:

,,Došlo mejlom : " Ohledně septembra je to celkový větší nárůst. Někdo již zažívá 24 - 28 dnes, někdo v ten den a někdo až po. Je to různé, ale zřejmě většina lidí to bude zažívat právě v tyto datumy 24 - 28.9.2015. V jemnějších rovinách jsme se domluvili, že to pustíme na zem již bez přihlížení, jelikož začala rozhodovací část, kam se lidstvo nasměruje, proto již nelze stále přihlížet. Buďte silná a hlavně v klidu :-), to je jen doporučení. " Ako stále tvrdím - rozhodnutie za seba samého je posunom dopredu."
BE

Energie stoupla o 536% oproti včerejšku, aktuálně jsme na 30% z levelu 40!!

6. září 2015
Energie povyrostla o 500% oproti včerejšku. Aktuálně jsme na 20% z levelu 42!


7. Září 2015
Energie povyrostla o 923% oproti včerejšku. Aktuálně jsme na 70% z levelu 44!

8. Září 2015
Energie povyrostla o 667% oproti včerejšku. Aktuálně jsme na 30% z levelu 46!

9. Září 2015
Energie povyrostla o 181 250% oproti včerejšku. Aktuálně jsme na 56% z levelu 49!
- btw. ke zrušení prvopodstaty jsem se vyjádřila v dnešním Zápisníčku, který můžete číst ZDE.

10. Září 2015
Energie povyrostla o 734% oproti včerejšku. Aktuálně jsme na 60% z levelu 50!


11. Září 2015
Energie povyrostla o 3709% oproti včerejšku. Aktuálně jsme na 80% z levelu 50!
Messteam k tomu dodává krátký komentář, že energie za poslední týden byla naprosto neuvěřitelná a abychom svému tělu co nejlépe pomáhali, je třeba jíst hlavně čerstvé jídlo, ovoce, zeleninu a pít hodně čisté vody. .. Zkrátka klasické doporučení, které stále platí.

12. Září 2015
Energie povyrostla o 329% oproti včerejšku. Aktuálně jsme na 10% z levelu 51!

13. Září 2015
Energie povyrostla o 242 308% oproti včerejšku. Aktuálně jsme na 30% z levelu 53!
... A já si říkala, proč se mi dneska nic nechce dělat, no teď už tomu rozumím. :)

14. Září 2015
Energie povyrostla o 667% oproti včerejšku. Aktuálně jsme na 90% z levelu 54!

Měla jsem teď dva dny (12-13.9.) problém se zády. Přímo na konci kostrče na pravé straně mě strašně bolel nerv, když jsem šla, nebo chvíli seděla a pak se zvedla, nebo při předklonu. Včera to bolelo opravdu strašně, takže jsem toho moc neudělala. Dneska je bolest pryč, jako když mávnete kouzelným proutkem. V minulosti jsem tento nerv už řešila, ale vždy to bylo slabé pobolívání a posledních pár let bez problému. Tak nevím, co se stalo, ale zánět to nebude, když mě to dnes už vůbec nebolí.... zvláštní. Žeby bovis?
Jak jsem psala o svém syndromu neklidných nohou, už jsem vybrala litr a půl hořčíkového roztoku. Beru ho poctivě ráno i večer a zhruba poslední týden už problémy s nervy nepozoruji. Po prvním litru se to velice zmírnilo, že se nakonec dalo i usnout a teď už to skutečně nemám. Jsem ráda za tuto lekci, protože jsem se přiučila něco nového. Budu brát hořčík i preventivně a asi si nasadím i třetí litr.
Jak se cítíte vy?

(pokračování v dalším článku, byl překročen počet znaků)
 


Komentáře

Zobrazit vše (150)
Zobrazit starší komentáře

101 bobina62 bobina62 | 7. září 2015 v 12:39 | Reagovat

Tak dnes jsem po dlouhé době pohody špatně spala. Neustále cítím takový zvláštní stav a také mám stále rozmazané vidění. Lepší se to, ale zatím to nepřechází. Je to docela nepříjemné. Také mám občas mravenčení na zádech. Jakoby energie už nevěděla, kudy téci. Neustále mě brní levá ruka, jak tudy energie prochází. Někdy mi ta moje ruka až vibruje. Občas to mám i na pravé ruce. S těmi levly - snad se do konce září přiblížíme ke 100. Pokud to teda půjde tímto tempem:)

102 Pavla Pavla | E-mail | 7. září 2015 v 16:40 | Reagovat

Prosim kolik je vubec onech levelu? Dekuji a hezky den...

103 BE BE | 7. září 2015 v 19:32 | Reagovat

[99]: súhlasím , že s tým čo nás baví dosiahneme .... atď
Tak to lidi sakra dělejte :-)
Tým ľahko preplujete levelmi, ktoré budú 50,60 a ktovie aké.

104 Df Df | 7. září 2015 v 20:54 | Reagovat

[101]: S tím spánkem je to docela děs, nikdy jsem neměl spánkové potíže, ale za poslední cca třičtvrtě roku je to mizerie. Vyzkoušel jsem různé recepty (babské, na prášky mě neužije). Jediné co zabralo, bylo větší množství alkoholu, ale vypít skoro denně litr červeného a nebo půllitr kořky před spaním není úplně ta správná meducína. A tak už na to kašlu, prostě když nemohu usnout a nebo se v krátkých intervalech neustále budím, vstanu a jdu do dílny a pracuju až do příštího večera. Kupodivu jsem OK i bez zpánku.

A teď jídlo. Od loňského léta jsem začal jíst poloviční porce, které se ještě trochu zmenšily. Ráno krajíček chleba a oběd dojídám k večeři. Čím dál tím víc mě vadí maso a tak pomalu hledám bezmasé jídelníčky, ale tak aby to nebyly potraviny z kdovíjaké Mezopotámie (radějí různý oříšky, semínka atd. kdoví odkud, na doplnění stravy).

Df

105 Veverka Veverka | E-mail | 7. září 2015 v 21:56 | Reagovat

Zdravím, tak dnes to u nás v práci bolo šialené.  Najprv moje dve kolegyne vytoči jeden psychopat. Ja som to celkom dobre ustála. V poslednej dobe som viac vyrovnana a cítim vnútorný  pokoj. Hneď nato sa kolegyňa potkla o kábel a roztiahla sa cez celú kanceláriu. Keď som si bola zohriať obed vypadol   mi celý na zem. Všetci naokolo mi pripadajú agresívnejší a nervózni ako by neboli vo vlastnej koži. Ja sa akurát cítim viac precitlivela a je

106 Veverka Veverka | E-mail | 7. září 2015 v 21:58 | Reagovat

Zdravím, tak dnes to u nás v práci bolo šialené.  Najprv moje dve kolegyne vytoči jeden psychopat. Ja som to celkom dobre ustála.  Hneď nato sa kolegyňa potkla o kábel a roztiahla sa cez celú kanceláriu. Keď som si b
ola zohriať obed vypadol   mi celý na zem. Všetci naokolo mi pripadajú agresívnejší a nervózni ako by neboli vo vlastnej koži. Ja sa akurát cítim viac precitlivela a je

107 Fatrixx Fatrixx | 7. září 2015 v 23:24 | Reagovat

[102]: vse je v hlave, proto otazka kolik je levelu je zbytecna. Samozrejme je to jen muj nazor.  Jelikoz je to moje hlava 😄

108 mira mira | E-mail | 7. září 2015 v 23:38 | Reagovat

[102]:Levelů je třeba tolik,aby byl plný tlakový hrnec.A pak to bude

109 Iva Iva | E-mail | 8. září 2015 v 9:02 | Reagovat

Ahoj Alue, na spaní zkus kozlíkové tablety od Kneippu, mě obvykle zaberou 2 před spaním. Problémy se spánkem mám od r. 2013. Do té doby jsem byla bezproblémový spáč. Poslední 3 roky hrůza.
Hezký den a díky za tvé stránky:-)

110 Eileen Eileen | Web | 8. září 2015 v 14:12 | Reagovat

Já to mám teď spíš na střídačku, jednu noc spím a druhou ne. Včera to bylo v pohodě, dnes jsem nespala skoro vůbec - tak dvě hodiny trvalo, než jsem usnula a pak jsem se pořád budila. Když jsem se probudila v šest, tak jsem zjistila, že už se mi nechce spát, vstala jsem a udělala si pěkné ráno :) Vůbec necítím únavu ani přes den.

111 katrin katrin | 8. září 2015 v 15:08 | Reagovat

levelů je nekonečně, jelikož pak ta energie půjde kolmo vzhůru "do nekonečna" a pak už bude zbytečné to nějak měřit nebo tak.

112 Maruška Maruška | E-mail | 8. září 2015 v 17:18 | Reagovat

Hodně lidí píše, že nemůže spát. Tak to já už týden KONEČNĚ spím jak zabitá :D :)

113 Alue Alue | E-mail | Web | 8. září 2015 v 18:54 | Reagovat

[102]: Levely nemají nějakou hranici. Je to jenom ZPŮSOB ZNAČENÍ.

114 martin martin | 9. září 2015 v 10:00 | Reagovat

U 593% a naslednych 500% narustu jsem si opocinul ale uternich 923% me v 6 vecer shodilo do nejsilnejsi migreny za celou dobu. Po hodine krecovyho stavu sem se obratem vyspal nejlip za posledni 3 tydny. Doufam ze procenta zmirni jinak me moje zlaticko bude muset uvazat na postel na pevno ten vecer byl silenej.silu vsem.

115 BE BE | 9. září 2015 v 10:18 | Reagovat

Dobré ráno - klepli po prstoch blogu prvopodstata.cz.
Aluško, daj si pozor ,  lovia...

116 Xnon Xnon | 9. září 2015 v 11:10 | Reagovat

Alue podívej jse Web prvopodstata je zrušen zrovna když jsem našel takový skvělý web. Mohla bys mě poradit nějaký podobný? Tyto věci mě zajímají.

117 RICHI RICHI | E-mail | 9. září 2015 v 12:37 | Reagovat

Ahoj ,nevíte někdo co je s prvopodstatou?

118 Alue Alue | E-mail | Web | 9. září 2015 v 13:03 | Reagovat

[115]:

[116]:

[117]:

Blog prvopodstata byl zrušen kvůli údajnému porušování podmínek blogu.cz. Zrušena byla očividně na něčí udání. Od rána pracujeme na nových stránkách prvopodstaty, které by už za pár dnů měly začít fungovat. Jinak co se týče osudu Aluška.org, tak jak už jsem psala, stěhování plánuju a už brzy dojde k realizaci.
Na Aluška.org najdete velké upozornění, až prvopodstata znova začne fungovat. Zatím jsou stránky v přípravě, potřebují doladit a chybí obsah.

119 bobina62 bobina62 | 9. září 2015 v 13:12 | Reagovat

[118]: ještě ráno jsem se dívala na nové články, nestačila jsem je všechny přečíst... Oni teď budou přitvrzovat. Naštěstí se zatím dá přesunout. Držím všem odvážným palce:)

120 BE BE | 9. září 2015 v 13:26 | Reagovat

[114]:  ... po čase tu dávam zase :-) http://www.n3kl.org/sun/noaa.html

...a Martine ono to nezeslábne, naopak. /24-28.9./ Ty to určite zvládneš.

121 VS VS | 9. září 2015 v 15:40 | Reagovat

[118]: Dá se předpokládat, jak se věci budou dále odehrávat. Je nutné si uvědomit, že jsme tady, pro to abychom se neustále snažili zvyšovat naše osobní vibrace, i kdyby nás odřízli je to na nás. Měla by to být ta rozhodující síla, která nás může posunout. Snahy o snižování vybírací za pomocí našeho naředění migranty nevyspělé temné kultury je jasná. Vlna X je pecka a doufám, že s její podporou to zvládneme. Držím palce k znovu spuštění informací od TM :)

122 mariankosnac mariankosnac | 9. září 2015 v 16:21 | Reagovat

[118]: To chcete založit prvopodstatu znova tu na blogu? Blog.cz patří pod Novu, maj to pod palcem pravdolaskari, ti mu to zNova zrušia. Alebo kam to chcete přestahovat?

A k tomuto transformacnimu článků, je už dost dlhy, tak šetri písmenka aby ti to vyšlo do konca mesiaca.

123 Raja Raja | 9. září 2015 v 17:11 | Reagovat

Zdravím všechny) Tak nevím co to dělá s vámi, ale u mně od včerejška odporná nihistická depka( To jsem tedy nečekala... dost mně to vykolejilo, podobné stavy moc neznám.
A ještě postřeh) Nejsem poslední dobou schopná přemýšlet dopředu nad tím co říkám, vyletí mi z pusy, co si myslím hned ani nevím jak. Přijde mi to zarážející, taková absence sebekontroly, jakoby myšlenky byly rovnou ozvučeny) Někdy je to dobré, někdy samozřejmě ne;)))
Hodně sil všem;)

124 Alue Alue | E-mail | Web | 9. září 2015 v 17:38 | Reagovat

[122]: Nejsme blbí, stavíme jinde.

125 mira mira | E-mail | 10. září 2015 v 9:12 | Reagovat

[121]:Souhlasím,je to nanejvýš jasný aby ty migrace zaváděly obavy,strach a hlavně odpoutaly pozornost od důležitějších věcí

126 martin martin | 10. září 2015 v 14:40 | Reagovat

120:dekuji jo jo slunce sleduju i na solar ham . migreny sedi na dny a geo aktivitou. Snadje projev zmeny ale pusobi to na me pekne. Klid a odpocinek je tet nejvetsim utesitelem sem celkem rad ze marodim doma a muzu poradne opocivat ;)

127 zimniku zimniku | E-mail | 12. září 2015 v 14:45 | Reagovat

Všechno je zmanipulované. Když se narodime, tak dle církve již do hříchu. Přitom nás do všeho systematicky vedou, vychovávají. Každá bytost je čistá. Společnost, věda, historie, všechno zmanipulovane.

128 zimniku zimniku | E-mail | 12. září 2015 v 22:18 | Reagovat

Dnes v práci příhoda. Bavím s nadřízeným. Říkám na světě je sedm miliard lidí, šest miliard ubude, kam se poděje materiál z nich? Obráceně. Na světě přibude šest miliard, odkud se vezme materiál na jejich stavbu? Tak mu dávám hned odpověď, materiál je všude kolem nás, tam se vrátí a opět se odsud vezme, je to logické. Kouká na mě nechápavě a hlásí, budu nad tím přemýšlet. Nad čím chce přemýšlet, tak to je a má to před očima a může si na to i sáhnout. Když nám řeknou blbosti, tak jim věříme a jednáme podle nich. To, co máme před očima a v srdci, tak nechápeme a nejednáme dle toho.
Jinak docela dost lidí v mém okolí "umírá" a docela mladých. Ve středu se zabila kolegyně z práce, 25 let. Silnic těsně před domovem, ji to vyneslo v zatáčce přímo pod autobus. Zajímavé je na tom to, že před rokem a půl se zabil přítel od dcery s kterým se chtěli brát. Z kopce ujel na ledě přímo před nákladní vlak, který jej odhodil. Jaká je to "náhoda", nekonečně možných variant střetu a zrovna vyjde ta přímá.
V práci mi kolega vypočítal, že žiji jedenáctý život. Myslet si o tom můžeme cokoli, zajímavé je, že asi tak o pěti vím.

129 Jarka Jarka | E-mail | 13. září 2015 v 1:43 | Reagovat

[127]:Pravda

130 BE BE | 13. září 2015 v 10:02 | Reagovat

[128]:
Vy ste teda zaujímavý človek :-) Vypočítal by Váš kolega i mne, ktorý život žijem ?

[127]:
JJ, tá cirkev, cirkvi...

131 zimniku zimniku | E-mail | 13. září 2015 v 11:23 | Reagovat

[130]: Vypočítává to podle data narození. Takže vím, že nevím. Nemůžu to tvrdit, jen tak pro zajímavost.

132 VS VS | 13. září 2015 v 14:54 | Reagovat

[128]: v tom případě jste mladá duše :) pokud uvážím, že lidé by měli být na zemi dlouho, se vám sem moc nechtělo.
Dnešní nárůst jsem zaznamenal bolestí hlavy, po dlouhé době, tak jsem se kouk na čísla a je to tam :)

133 zimniku zimniku | E-mail | 13. září 2015 v 17:32 | Reagovat

[132]: Kolega zase říkal, že jsem stará duše. Komu to tak počítal, měli méně životů. Takže bych to nehrotil. Jak to je se s jistotou dozvím, jak se vrátím. Něž se vrátím, tak se nudit nebudu, jak to tak pozoruji a nejen já.
Důležité je se nenechat "opít" rohlíkem.

134 VS VS | 13. září 2015 v 18:23 | Reagovat

[133]:Dělám si legraci, ale jen známá historie je dejme tomu dva tisíce let, je to zhruba oněch deset inkarnací, ale co před tím. Zároveň to nevylučuje starou duši, není jen Země.

135 Zina Zina | 13. září 2015 v 19:24 | Reagovat

[133]:

Staré duše mají za sebou tisíce životů. Kdo má ani ne 10 životů, to je hodně mladá duše. Myslím, že metoda, kterou kolega používá, není příliš věrohodná :-). K těmto informacím si stačí poslechnout pár videí od Evy Puklové.

136 BE BE | 13. září 2015 v 20:52 | Reagovat

Tiež sa mi nič nechce robiť, asi ako Alue.
Plavem v akomsi opare, ticho, málo myšlienok... a tak.

137 moai moai | 13. září 2015 v 23:10 | Reagovat

Pořád přemýšlím nad tím jak se cítím. Ne tedy hlavou, ale pocitově si nejsem jistý, jestli to co si pamatuji (svůj život), tak ve skutečnosti probíhal. Shledávám drobné nesrovnalosti v tom co si pamatuji. Vezmu vzpomínku a pak nad ní přemýšlím a zjistím, že to není přesné. A pak se ta vzpomínka jakoby změní. Nedá se to vysvětlit...slovně. Zkrátka mám pocit, že když si budu myslet, že jsem byl někým, změní se mi vzpomínky a já tím někým byl. Celkem dost šílený... Bovisy...nes...te mě :-)

138 mira mira | E-mail | 14. září 2015 v 0:05 | Reagovat

[128]:vědci zjistili,źe každé tělo je ihned po smrti lehčí o 21 gramů.Toť váha duše

139 zimniku zimniku | E-mail | 14. září 2015 v 10:34 | Reagovat

[138]:To by mě zajímalo jak to měřili. Váha, čas, prostor jsou iluze. My jsme v něčem jako hologram. Duše není z této reality, z tohoto hologramu. Vše, co je, je program, vše má svůj program. Jak má vypadat, co má dělat, jak má vonět, jak se má cítit, jak se má vidět, slyšet, jak má být noha, ruka, oko, co mají dělat. Vše je program. Bez programu se ani ne.....em. Proto říkám, je to úžasné a skvělé tu být a mít možnost to zažít. Každý ji nemá. A každý jednotlivě, máme možnost svým myšlením přispět do celku. Úžasné. Dokonalé mistrovské dílo. Vše do puntíku sedí. Těch možností, prostě nádhera.

140 mira mira | E-mail | 14. září 2015 v 13:41 | Reagovat

[139]:Nechci nikomu brát iluze,ale odkud to víte,že to je hologram?Můžete se dívat dýl do slunce,vypálit sítnici a budete barvoslepej,podle Vás si změníte hologram,který je pevně danej.Nebo jak to je?

141 katrin katrin | 14. září 2015 v 16:34 | Reagovat

[137]: taky jsem měla jeden den, kdy se mi změnily vzpomínky (minulost). Ale už to přešlo skoro. Děje se to asi furt, jenom to nevnímáme. Vždyť když na něco vzpomínáme, tak vzpomínka není přesná a dva lidé je můžou mít odlišné na tu samou věc. Čím více času uběhlo, tím rozdílnější vzpomínky lidé mají.. No a teď jsme si to začali uvědomovat a pracovat s tím. Např. co není trvalé, zmizí (i ve vzpomínkách), jako by to nikdy neexistovalo. (a pro mě cokoli pominulo ani nikdy neexistovalo, tak jsem se rozhodla - ale pokud mám na něco vzpomínky, tak je to většinou proto, že se mi to např. líbilo a chtěla bych něco podobného znovu zažívat = stejného nejde, protože kdyby to, co pominulo, bylo jenom dobré, tak to trvá navždy = a proto si to pamatuju, abych si mohla něco podobného stvořit. Naopak špatné vzpomínky jsou tu proto, abych se od toho, co představují, oprostila - odmítla to do budoucna a jakmile mám jistotu, že už se mi to nestane, tak jsem s tou minulostí automaticky vyrovnaná a můžu jít dál, potom ty vzpomínky zapomenu, pokud je tedy k něčemu nepotřebuji, např. rada druhým nebo jiné věci.)

[123]: taky jsem byla jednou v dimenzi, kde lidé hýbali pusou a mluvili to, co si myslí (samozřejmě jenom pro mě, oni to tak asi nevnímali). Když někdo totiž myslí (=mluví pro sebe), tak se mu hýbou hlasivky a na nějaké úrovni reality to jde vidět jak mluví a i slyšet. Většinou to byly ale blbosti. Každý chodil a furt mluvil i já když jsem si něco pomyslela, tak jsem to rovnou říkala nahlas a nešlo to zastavit - naštěstí to nikdo neslyšel (ptž každý se věnoval svým myšlenkám).

142 zabiik zabiik | 14. září 2015 v 17:14 | Reagovat

v pátek jsem o šest dní dříve bez jakéhokoli "ohlášení" dostala měsíčky... a musím se přiznat, že mám ne červenou, ale nafialovělou krev... je to taková zvláštní fialovo-vínovo-šedivá barva... a bolesti nemám absolutně žádné... nikdy jsem nijak výrazně netrpěla, ale cítila jsem tlak v podbřišku a dost mě bolely záda... teď necítím absolutně! nic! na jednu stranu jsem ráda, že se nemusím choulet do klubíčka, na druhou stranu už mi to k tomu tak nějak patří... :)

143 zimniku zimniku | E-mail | 14. září 2015 v 18:08 | Reagovat

[140]: Na to je hezký komentář z Matrixu. Je to program, který má svá pravidla. Tyto pravidla je možné obejít.
Co by to jako bylo, když je všechno forma energie s určitými vlastnostmi. Použijeme mozek a zjistíme, že všechno je energie. Všechno je energetický stav. Vše je k sobě v určitých energetických silách. Magnetismus, gravitace, silná a slabá jaderná interakce. Tyto energetické síly nám tvoří to,  čemu říkáme realita.

144 Fred Fred | 14. září 2015 v 21:41 | Reagovat

Během prázdnin i teď v září pozoruju zvýšený výskyt žen v červených šatech, na ulicích i v dopravních prostředcích. Rekord je 6 žen v červeném za den.
https://www.youtube.com/watch?v=Hw88MWoqenQ
Je to hackování Matrixu? :D

145 mira mira | E-mail | 14. září 2015 v 22:25 | Reagovat

[143]:Matrix znám,kdo by neznal.Je to z dílny Hollywoodu,který maj pod palcem illumináti.Vypustili i Batmann,Hvězdný války a tisíce dalších filmů.Spousta jiných věří třeba zas v Avatar a v kdeco jinýho.Totiž na všechno je stovky důkazů.I na to,jestli je zem kulatá,plochá či dutá.Jak se říká na každém šprochu pravdy trochu

146 BE BE | 14. září 2015 v 22:26 | Reagovat

[144]:... skôr sezónne zľavy :-D, nastupuje sa do nového zamestnania, do škôl, tož nech nás je vidieť .... kdeže matrix.

147 mira mira | E-mail | 14. září 2015 v 22:55 | Reagovat

[144]:Nechci zklamat zavilý nadšence Matrixu s tou červenou barvou,ale víno Marsala je In barva roku 2015 s označením Pantone 18-1438.Tudíž ta červená.Pokud je nějaký Matrix či hologram,tak nás tady z tohodle filmu smažou,že si ani ne.rdnem.A klidně můžeme bejt přemejšlivý červi někde jinde,ktřeří tuhle světovou parádu tvoří

148 Alue Alue | E-mail | Web | 14. září 2015 v 23:00 | Reagovat

... wtf, to je ale diskuze...

149 zimniku zimniku | E-mail | 15. září 2015 v 1:14 | Reagovat

Uznávám, není jednoduché si uvědomit např. Měnící se "materiál" těla, neustále se obměňuje, takže je nový ale přibývají mu "roky", takže musí nějak vypadat (to je program, z "pixelů" těla bude něco nového). V osmdesáti vezmu vlas, když mi bylo dvacet a srovnám ho s vlasem, který mi roste. Který bude vypadat lépe, ten starý před šedesáti léty rostlý, nebo čerstvě narostlý v osmdesáti? Když se řízneme, tak se začne automaticky, aniž bychom mu řekli opravovat. Krásné je, že ty "záplaty" mnohdy ani nerozeznáte od starého "laku". Opravdu to nevidíte? Všechno, to jsou programy! Kdyby nebyly, jak by tělo vědělo, co má dělat? Jak by vědělo jak má vypadat? My tělo používáme, neovlivňujeme jeho procesy. Vše je program. I ten šutr na cestě má program, že tak má být.

150 VS VS | 15. září 2015 v 14:08 | Reagovat

Zhruba před měsícem, jsem řešil podobný problém jako v článku na který jsem narazil. Jelikož mi zuby doslova odcházeli v minulém období , všechny opravy a plomby vypadali, spíš jsem to přikládal k nějaké paradentóze, ale jak jsem se dočetl nebyl jsem jediný. Vím, že jsme na tohle téma už psali, ale ve článku je možné řešení, tak třeba někomu pomůže  http://cestyksobe.cz/imunita/10719

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.