V e-shopu Alue.cz jsou nové křišťály z Madagaskaru. - Aktuální výběr ZDE
Sledujte Zápisníček, kde vycházejí aktuální zprávičky. Nejnovější příspěvek: 01.12.

Jak reptiliáni manipulují s lidmi, aby potlačili spirituální sílu žen / DOPORUČUJI

4. února 2016 v 0:45 | Alue K. Loskotová |  Ženy, Muži, Vztahy
Milí čtenáři, tento článek je už velmi starý, četla jsem ho kdysi před mnoha lety, ale na web nedala, byl pro mě v té době až moc děsivý a nemohla jsem ho překousnout. Ani jsem mu příliš nerozuměla, neměla jsem ještě tu míru uvědomění, aby mi to zacvaklo do mozaiky, byla jsem na to zkrátka ještě malá... Ale dneska to zapadá, dnes se k tomu vracím, TM do něj i přidal pár svých dalších poznámek, tak vítejte u rozšířené verze. Před časem mě čtenáři hromadně žádali o nějaké články o reptiliánech, ale velice špatně se mi to téma zpracovávalo (nemám k tomu blízko), proto raději touto formou:

Tyto informace ležely léta v mém šuplíku, protože jsem s nimi dlouho narážel na nevíru. Až roku 2006 jsem na internetu našel skupiny, které se zdály ochotné tímto tématem zabývat. Děkuji čtenářům internetového fóra CB-Forum.com, kteří svými povzbudivými e-maily projevili zájem a pomohli mi tak tyto články uveřejnit. Některé věci jsem v těchto článcích změnil, k čemuž bych se chtěl vyjádřit v Dovětku. Některý obsah se ještě vztahuje k fóru CB-Forum, přičemž se domnívám, že to těm článkům dává větší živost.
Děkuji také čtenáři fóra CB-Forum, který mi jako autorský honorář předem poslal 100 euro, aby mě povzbudil k tomu, abych napsal knihu. Přesto jsem dodnes žádnou knihu nenapsal. Ale pomocí této internetové stránky moje tvořivost znovu ožívá a vše, co bych byl schopen napsat do knihy, budiž uveřejněno touto cestou.

Invaze už proběhla
Když jsem na internetu narazil na texty autora James Bartley (Dovětek), velmi jsem si oddechl, že jsem konečně našel někoho, kdo velmi přesně našel ty samé šokující pravdy jako já a moje žena. Bartley je jeden z mnoha set Američanů, kteří byli uneseni mimozemšťany. Po svých vlastních zážitcích s mimozemšťany na tomto tématu dál pracoval s malou skupinou. Barbara Bartholic asi odvedla hlavní práci tím, že udělala sedění v hypnóze s více než 700 (nyní pravděpodobně už mnohem více) oběťmi únosů, aby tyto oběti únosů zbavila jejich traumat a aby odhalila pravdu o pozadí těchto únosů. Bartley s ní spolupracoval a výsledky dal na internet.

Únosy obvykle provádějí takzvaní ,,Šedí". Sedění v hypnóze ale ukázala, že šedí jsou pouze příjemci rozkazů a výkonné orgány drakonijců (drakoniánů) a reptoidních (reptiloidních) ještěrů (reptiliánů), kteří údajně přišli z hvězdného systému Alfa Draconis (z hvězdného systému hvězdy Alfa v souhvězdí Draka). Tyto údaje ale nejsou důležité. Důležitý je poznatek, že uneseným byla do mysli vložena zfalšovaná vzpomínka na jejich únos (screen-memory). Tyto vložené vzpomínky obecně říkají, že tito mimozemšťané chtějí lidem pomoci, že astrální a fyzické tělo unesených vylepšují a připravují tato těla pro jakési speciální úkoly, že všechny zásahy slouží našemu nejlepšímu dobru.
Když se pomocí intenzivní práce v hypnóze podařilo tuto screen-memory prolomit, objevili se reptiliáni a drakoniáni a jejich skutečné záměry: unesené zneužívat, traumatizovat je a manipulovat s nimi tak, aby je bylo možné používat k hlavnímu účelu - k zotročení lidstva.Články Jamese Bartleyho přinášejí děsivý obraz rozsahu tohoto reptiliánsko-drakoniánského ovlivňování života a vědomí lidstva. Ale přestože se člověk nejprve bude cítit špatně, je lepší, když bude vědět, jak vypadá past, v níž sedí, než aby ji lehkověrně ignoroval.
Moje žena a já máme velmi zvláštní vztah k textům Jamese Bartleyho. Nemáme sice žádné vzpomínky na únosy, ale vlivem reptiliánů jsme intenzivně trpěli. Tehdy jsme ještě nevěděli, o které bytosti jde. Reptiliáni chtěli zničit náš vztah, kladli všem našim projektům do cesty překážky, bránili jakémukoli úspěchu a nasazovali proti nám jimi manipulované lidi. Díky své citlivosti jsme dokázali pochopit, že to všechno je rozsáhlá akce řízená z astrálního světa. Já jsem byl dokonce díky mně neznámému, pomocnému vlivu ve svém astrálním těle na několik sekund přenesen (teleportován) do jedné podzemní dohlížecí ústředny, což vedlo ke ztrátě posledních mých pochybností o tom, že jde skutečně o dalekosáhlou manipulaci. Nenašli jsme ale nikoho, kdo by si byl býval přál něco o nějakém mimozemském ovlivňování vědět.
tm: Bylo by dobré se podívat na fil jménem "SPRÁVCI OSUDU" na you tube je ke stažení v české řeči. Zde se dozvíte právě jejich praktiky, i když si lidé myslí, že to není možné. Lidský osud, jak jsem už mnohokráte psal je dán. Málokdo se umí vymknout a jít svou vlastní cestou. Je to ale možné. Kolik lidí má v dnešní době myšlenky, které jim nepatří. Někdy se jich doslova zaleknou…..
Tento 47 vteřinový výňatek z filmu"SPRÁVCI OSUDU" by si měl pro svůj budoucí život zapamatovat každý z Vás!!!!!

Správci osudu 2011
https://www.youtube.com/watch?v=7mjsqEcToWE

V letech 1997 až 1999 jsme sbírali materiál o způsobech tohoto mimozemského ovlivňování. Tyto texty ale zůstaly v šuplíku, protože o nich nikdo nechtěl nic slyšet. Nakonec jsme vzdali jakékoli pokusy lidi probudit a zmizeli jsme do zahraničí. Záměrně jsme odešli do země třetího světa, kde se lidem vede tak špatně, že sami od sebe vidí, že něco není v pořádku. Němcům se tehdy ještě dařilo příliš dobře a nebyli připraveni přijmout tak záporné informace. Samozřejmě nechci, aby se všem dařilo tak špatně, že by postřehli, že cosi není v pořádku. Věřím však, že mezitím už někteří z vás budou schopni Bartleyho texty považovat za mimořádně důležité.

Při čtení Bartleyho článků mi bylo nápadné, že píše přesně o tom, co leží v mém šuplíku. Používá zčásti dokonce stejné názvy kapitol. Bartley ale může předložit ještě mnoho zkušeností, které já nemám, speciálně o únosech. Ale já mu ani trochu nezávidím, jsem naopak rád, že tyto informace jsou nyní veřejně přístupné.
Bartleyho texty jsou v angličtině a já bych zde chtěl přeložit aspoň některé z jeho nejdůležitějších výpovědí. Výňatky jsou z textu "On the march" (Na vzestupu).

Zde je malá sbírka známých schopností reptiliánů:
Reptiliáni jsou parafyzické (nadtělesné, mimo oblast tělesného existující) bytosti schopné měnit hustotu svého kmitání tak, aby mohly působit v definicích našeho trojrozměrného světa, a to uvnitř i vně jeho (pro lidi) viditelného spektra.
Reptiliáni mohou měnit "dreamscape" člověka a mohou vkládat všechny druhy kondic a programů, z nichž mnohé jsou erotické nebo zvrhlé. (Dreamscape je přibližně svět snů a představ člověka.) … Neznám nikoho, kromě našeho týmu, kdo by si vůbec byl této základní a vlivné části programování ze strany reptiliánů vědom. (Bartley nás ovšem neznal.)
Definice pojmu "délka života" tak, jak ji chápeme my, pro reptiliány neplatí, ti žijí ve své vlastní hustotě kmitání (frekvenci) dost dlouho na to, aby mohli manipulovat s nesčetnými generacemi obyvatelstva, které má genetiku, respektive matrici duše, která je daná v naší (lidské) dimenzi.

Na jiném místě lze najít, že reptiliáni délku našeho života významně zkrátili.
Reptiliáni jsou mistry genetiky, kteří si stvořili jim sloužící rasy nelidských bytostí (šedé), kteří pracují jako specialisté pověření realizovat části programu tím, že na lidskou rasu působí přímo, včetně, ale ne jen pomocí manipulací v její genetice a pomocí manipulací v matrici její duše …. Program slouží také k tvorbě hostitelů cestou zdánlivě normálního narození lidského dítěte. Repto-hostitelé jsou vedeni k tomu, aby rozsévali zmatek, nelad a falešné informace.

Dr. Richard Boylan (je myslím známý jako badatel UFO) je, vedle dalších, hostitelem repto-bytosti. To je zcela jisté. Ztratil jsem přehled o počtu internetových stránek, které do internetu vložili repto-hostitelé.
Reptiliáni k cestování nepotřebují kosmickou loď. Čiperně si v domě uneseného, na němž chtějí pracovat, vytvoří svůj vstupní "portál". Projdou prostě skulinou v časoprostoru a zjeví se ti v ložnici v plné fyzické hustotě.

Na jiných místech textu objasňuje, jak to, co nazývá únos, vypadá: únosy a manipulace provádějí šedí. Reptiliány většinou není vidět. Proto je spousta literatury o "nebezpečných šedých". Šedé ale lze ignorovat. Část "uneseného" cítí, že leží v posteli, a jiná jeho část (pravděpodobně jeho energetické tělo) se octne v podzemních zařízeních (bilokace, bytí na dvou místech zároveň). Tam se nestydatě injektuje a operuje. Ta část, co leží v posteli, cítí tyto zásahy na svém těle. Pak se vzpomínka na únos a na manipulaci změní nebo vymaže.

Magický dozor reptiliánů nad ženami (také z textu "On the march"):
tm: Jak jsem neustále v minulosti na přednáškách tvrdil a říkám i nyní, ženy jsou ty nejdůležitější bytosti ve vesmíru. Lidem to bylo řečeno přesně naopak. A podívejte se dnes na to, co dělají muslimové. Je jasné, kým jsou řízeni!
Dozor a panství nad ženami je nejpřednější cíl činnosti reptiliánů, protože ženy - díky své tvůrčí, předjímavé a opatrovatelské povaze - jsou přímo napojeny na Božství a jsou proto hrozbou pro reptiliánské overlordy tohoto světa. Podrobení žen a podrobení principu ženství … se stalo základním aspektem většiny náboženství tohoto světa. Ironie spočívá v tom, že používání (nebo lépe řečeno zneužívání) magie tantrického sexu je součástí magie černé. Řečeno jinak - černí mágové vědí, že ženský, tvůrčí princip je nesmírně mocná síla, kterou vykořisťují pro svoje vlastní zlé záměry na úkor lidské rasy obecně a na úkor žen zvláště.
Tolik James Bartley.

My jsme objevili toto: ženská energie je pro reptiliány tak důležitá, že každý jednotlivý vztah mezi mužem a ženou mají pod dohledem, narušují jej a čerpají z něj energii. Problémy v těchto vztazích vytvořili reptiliáni. Každý spor mezi vámi je repto-opera. Každý muž je, aniž by si toho byl vědom, naprogramován tak, aby ženský princip své partnerky utlačoval. Většina žen utlačuje svůj ženský princip už sama od sebe - a mnoho dalšího.
tm: Muži by měli ženy (doslova a dopísmene) nosit na rukou a nesmírně si jich vážit.

Dozor nad myšlením za účelem loupení ženské energie
Následující texty jsme, moje žena Karin a já, sesbírali v posledních deseti letech. Zčásti spočívají na událostech, jež jsme museli prodělat a ještě proděláváme na vlastních tělech, a zčásti na mimosmyslových vjemech.
Reptiliáni a drakoniáni a jejich šedí pomocníci už desetitisíce roků manipulují s naším kolektivním vědomím a také s vědomím každého jednotlivce a nezapomínají na nikoho - ani na tebe ne. Dozor nad myšlením postihuje nejen pár pokusných králíků, kteří byli uneseni nebo zpracováni ve speciálních ústavech, myšlení nás všech je kontrolované. Intenzivní dozor nad myšlením může způsobovat, že určité kapitoly při čtení přečteš, aniž by sis je uvědomil, nebo čteš něco, co tam vůbec není. V oslabené formě se může stát, že tomu, co říkají jiní, prostě rozumíš jinak, než jak oni to myslí. Na tom bohužel nic nezměním.

Manipulace s kolektivním vědomím
Reptiliáni (používám teď už jen tento souhrnný pojem, protože drakoniáni jsou také reptiloidní bytosti) pečlivě, s láskou pro detail, vytvořili jedno každé z našich náboženství a jeden každý náš světový názor a inscenovali je pro nás. VŠECHNA náboženství mají reptiloidní původ a jsou nebezpečná. (Sorry, i budhisté a také ti, co dřepí na kopcích v Tibetu.) Čím víc pravd obsahují, tím jsou nebezpečnější, protože je pak tím obtížnější odhalit jejich skutečný obsah. Reptiliáni naše světonázory stále nějak předělávají; jedním z jejich nejnovějších výtvorů bylo hnutí new age. Bylo velmi chytré šířit myšlenku o našem nadcházejícím vzestupu do pátého rozměru. Kdo tento vzestup očekává, nebude se už přece namáhat bránit tuto trojrozměrnou planetu Zemi. Ale o to právě jde - jde o mohutnou obranu Země, protože oni by nám ji rádi vzali a NÁS by si rádi chovali jako dodavatele energie.
tm: Dobře si pamatujte následující větu: VŠECHNA náboženství mají reptiloidní původ a jsou nebezpečná. (Promiňte, ale i budhisté a také ti, co dřepí na kopcích v Tibetu.)
tm:Mohlo dojít k převibrování díky uvědomění,21.12.2012 což ale nebylo lidstvem splněno…..
Náboženství jsou důležitou zvláštní položkou v manipulacích s vědomím. Ale stále se také předělávají kolektivní vědomí národů a ras (viz: James Bartley, Zpráva o Japoncích ve válce proti Číňanům).
Tohle pro mnohé asi není nic nového, ale já jsem se o tom přesto chtěl zmínit.

Manipulace s tvým vědomím
Teď to začíná být obtížné. Tohle téma nelze pojednat několika větami a já doufám, že vás moje vývody nebudou nudit.
Snad je dobré vstoupit do této věci přes hlavní záměr reptiliánů, totiž vysávat z lidstva ženskou energii. Na to je jejich dozor nad myšlením zaměřen. Teď ještě potřebujete vědět, co si představuju jako ženskou energii. K tomu naše vjemy.

Každý člověk má ženské a mužské energie, má svoji ženskou a svoji mužskou stránku. Ale o to nejde. Ženskou energii, kterou mám na mysli, nazývám mateřská esence, a ta pochází z podbřišku (přesně řečeno z druhé čakry) ženy.
Tato síla působí pasivně, to znamená: žena nemusí dělat nic pro to, aby tato síla působila - pouze nesmí bránit tomu, aby tato síla tryskala.
Může-li mateřská esence volně téci do vnějšího světa, pak se děje cosi zázračného: vnější svět se mění v ráj. Mateřská esence je pramenem blahobytu a nadbytku rodiny. Za vhodných okolností může jedna žena držet ve stavu blaženosti a štěstí i větší okruh osob (viz: Božena Němcová, Babička, nebo: Vladimír Páral, Profesionální žena, poznámka překladatele). Klima, svět zvířat a svět rostlin se radují z toho, že s touto mateřskou esencí rezonují, a vytvářejí pro člověka kladné okolnosti, např. hojnost potravy, vymizení cizopasníků, komárů atd. K účinkům mateřské esence náležejí také krása, pocit pohody a zdraví.
Můžeme předpokládat, že disponujeme jen nepatrným zlomkem mateřské esence. To je příčina toho, že většina lidstva žije v politováníhodných poměrech, a způsobuje to problémy s energií a klimatem atd. Kdyby bylo dost žen s nenarušenou mateřskou esencí, byly by všechny energetické problémy této planety vyřešeny. Určitě by se nám do rukou dostalo používání volné energie. Při nynějším nedostatku mateřské esence si naši géniové mohou lámat hlavy sebevíc - veřejnost volnou energii k dispozici mít nebude.
Tohle všechno musí zůstat pouhým tvrzením, ale snad v tom někteří z vás najdou pravdivé jádro, protože podle našich dosavadních vjemů tak obdivuhodné okolnosti už kdysi dávno, dávno existovaly (Lemurie).

Pokud přijmeme tento popis mateřské esence, pak tobě, muži, musí dojít, že své Ferrari nezískáš hodinami přesčas v kanceláři, nýbrž že začneš tím, že se na svoji ženu začneš dívat novýma očima. Myslím, že to je dobrý příklad, který se trvale vtiskne do myšlení. Abych to řekl ještě příkřeji: ve tvém Ferrari se vozí reptiliáni, zabavují se energiemi tvé ženy, zatímco ty dřeš jako o život.

- Jak to ti reptiliáni dělají?
Tady je jedna z jejich metod kontroly myšlení:
,,Směšné, trapas, typická ženská"

Koluje vtip o ženě na kruhovém objezdu, jež si zoufá, protože se z něj nemůže dostat ven. Nakonec na kruhovém objezdu zaparkuje a telefonem přivolá svého muže. Když tuhle příhodu muž s požitkem vypravuje, většina žen by se raději propadla do země, tak trapný je ten pocit, který tak dobře znají. Zrovna tak trapné může být, když si žena koupí dvě trička, každé za 4.95 eura, a úplně zablokovaná (působením reptiliánů) není schopna spočítat, kolik stojí dohromady. Ale musí tomu přihlížet aspoň jeden muž, aby to opravdu bylo trapné.
tm: Tímto dochází ke kradení energií někomu druhému. Nikdy nikoho neponižovat!!!!! Je důležité vždy ženy podporovat, neubližovat jim.

Reptiliáni ženy blokují, aby vznikaly trapné situace. Časem z toho vzniká trauma, takže žena už ze strachu blokuje sama sebe. Muž se tak nedobrovolně (pomocí dozoru nad svým myšlením) stává pomocníkem reptiliánů. Jeho mínění o nedostatcích jeho ženy, které se navíc shoduje s míněním veřejnosti, dokáže jeho ženu oslabit tak, že reptiliáni si v tu chvíli přisvojí pěkné sousto energie. Tím, že se v těchto sekundách/minutách od své ženy distancuje, odnímá jí svoji ochranu a šup, kus jeho Ferrari je pryč taky. Zdůrazňuju, že on přitom nemusí říct ani slovo, jeho destruktivní myšlenky stačí.
Takových situací je nekonečně mnoho: žena vždy strašně dlouho zdržuje právě, když se má někam jít - nikdy nemá nic, co by si mohla obléct - muži, sedněte si se svou partnerkou a sepište společně seznam věcí patřících do této kategorie. Musíte se naučit nazpaměť, co vaši partnerku zraňuje. Snad postřehnete včas, co se právě na vás chystá: dávejte si pozor na svoje automatické reakce vůči vaší partnerce. Musíte jeden s druhým zacházet velmi bděle a uvědoměle. Situace, v nichž se tvoje srdce vůči ní uzavře, jsou nejen nepříjemné, jsou nebezpečné.

Já například dostávám strach, když mám pocit, že moje žena kupuje příliš mnoho bot a vydává za ně příliš mnoho peněz. Zdá se, že to je moje staré trauma, a při tom se moje srdce uzavře. Navíc je nutné spolu mluvit - o tom strachu, ne o botách. Já vím, že muži o svém strachu neradi mluví (kontrola myšlení mužů), raději nadávají, že se kupují boty. To je nebezpečné vytěsňování toho problému mimo meze uvažování, ženu to oslabuje, reptiliány to posiluje.
Jsou ženy, které se těmto trapasům vyhýbají už předem tím, že přejímají principy mužů. Chovají se téměř jako muži. Protože svoje ženství nenávidějí, jsou většinou také nepříjemné vůči jiným ženám. Jejich mateřská esence v podstatě zmizela; v srdci mají z té ztráty hlubokou ránu.
tm: Zavedli zcela jednoduše emancipaci a tím problém byl vyřešen…..

Výše uvedené cvičení funguje ovšem jen u párů a také jen, když jsou oba na té vlnové délce, na které jsou schopni se těmito problémy zabývat. Pokud jsi sám, můžeš sice uvažovat o tom, jak se uvedené téma projevilo ve tvých minulých vztazích, ale tato témata potřebují praktické zkušenosti s nějakým (novým) partnerem. Každý by se měl snažit mít nějaký partnerský vztah. Kdo dobrovolně chce být dlouho sám, ten něco vytěsňuje mimo meze svého myšlení.
(Rád bych vás upozornil, že Karin a já jsme tento repto-problém ještě ani v nejmenším nevyřešili. Po tryskání ženské energie není u nás ani stopy. Jsme stále deptáni a stále se musíme bránit. Čeho jsme zatím dosáhli, je spolehlivý, dobrý partnerský vztah, bez vzájemného zraňování. Bohužel nemáme recepty na nějaké konečné řešení.)

Matrice
Mnozí říkají, že bojujeme ve válce o svoje duše. To není špatně vyjádřeno, ale řečeno přesně, ta válka už kdysi dávno proběhla jako astrální invaze a my jsme nyní váleční zajatci. Co ještě chybí, je náš sebeosvobozující úder. Naše cesta na svobodu snad už začala, ale střehnu se toho, abych se radoval předčasně.
Na svoje zajetí jsme si zvykli. To, jak nyní žijeme, považujeme za normální. Ale skutečně žijeme v určité matrici, jak je zobrazena ve stejnojmenném filmu Matrix, (Pozor! Jakékoli srovnání kulhá). Účelem této matrice je umožňovat oněm cizím bytostem jejich cizopasnou existenci, aniž my bychom to postřehli. Celosvětový dozírací a manipulační systém reptiliánů sestává z astrální energetické sítě, která má i složky nacházející se v naší viditelné realitě. Patří k nim podzemní dohlížecí stanice, které mají i lidský personál (a možná stanice na Měsíci, jak mi sdělila jedna s námi spřátelená jasnovidkyně, což jsem ale zatím nemohl ověřit).
Během mého krátkého astrálního přeskoku do jedné takové dohlížecí stanice jsem tam viděl obrazovky, které patrně zobrazovaly úroveň energie v určité oblasti Země. Jestliže se v té oblasti nějaký člověk nebo nějaká skupina lidí dokázali osvobodit natolik, že se jejich konstruktivní energie zvýšila, na obrazovce se to jevilo jako vrchol hory. Na základě toho se dělají protiopatření. Astrální energie této matrice působí stále na náš každodenní život, drží hladinu naší energie na nízké úrovni, brání nám nacházet cesty ke svobodě, stále znovu nás traumatizují, vytvářejí nám novou karmu! Tento klam fungoval mnoho tisíciletí a já považuji za dobré znamení, že činnost reptiliánů a jejich společníků vychází stále víc najevo.

Jaký by mohl být náš život bez těchto cizáků?
Božský, vpravdě božský. Jsem pevně přesvědčen o tom, že Bůh/Bohyně je v nás. Máme v sobě neomezený potenciál Božství: jasnozřivost a moudrost, schopnost dělat zázraky, měnit hmotu a klima. Cítili bychom se spojeni se vším, cítili bychom intenzivní kontakt s jinými lidmi. Láska, pocit štěstí, pocit tělesného blaha, milování tělesné, nekonečná radost ze života by byly standardní. Řečeno obráceně: strach, pocit viny, bolesti, nedostatku, bezmoci by byly nedostatkovým zbožím. Popisy lemurijců (obyvatel někdejšího, nyní už neexistujícího světadílu Lemurie, pozn. překl.), jak je lze nalézt v internetu, se tomu hodně přibližují.
Ale to je přece příliš krásné, a proto to nemůže být pravda. Takže proč by mi to měl někdo věřit? - Jsou lidé, kteří tento stav mohou částečně a časově omezeně zažívat. Existuje další skupina lidí, kteří si na tento stav vzpomínají, ti prostě vědí, že to tak je. Jsou lidé, kteří při návratech do svých dávno minulých životů mohli podobné stavy zažít. Víc důkazního materiálu není.
Když si člověk dopřeje čas a vcítí se do tohoto způsobu bytí, začne tu matrici, která je naším vězením, tušit. A lze konstatovat, že v této pasti je každý člověk, bez výjimky. Abychom Karin a já byli schopni tu matrici vytušit, odešli jsme do jiné země, na místo, kde ta matrice vypadá jinak, kde je jiná na omak.

Pokud ještě někdo nezná příběh "o rybce ve vodě" - tady se mi hodí:
takže, řeknu rybce: "Ahoj, rybko, jak se ti v té vodě daří?" Rybka odpoví: "Ve vodě? V jaké vodě?" Já rybku chytnu a držím ji metr nad vodou. Rybka na to: "Jú, hele! To je voda?!"

Tenhle příběh jsem potřeboval připomenout, protože vás chci ještě chvilku podržet nad vodou, abyste měli víc času podívat se na tu matrici shora. Rád bych k tomu vyprávěl dva svoje zážitky:

Je to asi 15 let, co jsem udělal opovážlivý krok a jako dobře placený inženýr elektronik jsem dal výpověď a vydal jsem se úplně nejistou cestou léčitele duší. Moje firma mi dala jako práci domů ještě pár technických překladů, které mi posloužily jako příjem na další tři měsíce. Konečně jsem tedy opustil atmosféru kanceláře, seděl jsem ve velkém bytě u lesa a tehdy jsem se zúčastnil jednoho dobrého semináře, kde se člověk setkal se spoustou konstruktivních lidí. Snad to způsobily tyto faktory, že mi to najednou nějak "docvaklo". Něco se stalo s mým srdcem. Něco se otevřelo dosud nebývalým způsobem.
Pocítil jsem to úplně až další den ráno. Tři účastníci semináře u mne přenocovali. Když jsem ráno prvního z nich, který se objevil, potkal, vytryskly mi radostí slzy. A ani mi to nebylo trapné. Byl jsem tak neskonale šťastný. Bylo to asi poprvé v tomto životě, kdy jsem byl schopen nějakého člověka a jeho duši vnímat tak dokonale. Ten kontakt byl tak intenzivní, že mě to skutečně přemohlo. Když jsem se vzpamatoval, vysvětlil jsem svému protějšku, co se děje. Ale měl jsem jen pět minut na vzpamatování, pak přišel další záchvat pocitu štěstí s mnoha slzami. Když vstávali ti další, odehrávalo se znovu totéž. Naši malou skupinu jsem pak vezl na seminář a dobře si vzpomínám, jak mnou během té jízdy určitě desetkrát otřásly přívaly slz.
Moje srdce si v následujících dnech na ten stav zvyklo. Byl jsem pak schopen setkávat se s lidmi, aniž bych se přitom rozplakal. Ale v sobě jsem měl stálý pocit štěstí, jež se rozjásalo, když jsem potkal člověka. Měl jsem ještě další pocit - to byla spokojenost. Nepopsatelná spokojenost. Necítil jsem už vůbec zájem jet večer do Schwabingu a bezúspěšně hledat nějaký vztah. Večer jsem si sedl a stavěl jsem si s nikdy nevídaným klidem a spokojeností malé rádio. Další večer se stalo něco krásného. Zavolala mi jedna moje známá. Byla to ta osoba, která by mě bývala nejvíc zajímala pro nějaký vztah. Ale byla pevně vázaná a já jsem o ní už dva roky neslyšel, a proto jsem o ní také nikdy neuvažoval. Teď mi zavolala, řekla, že už delší dobu žije sama a výslovně se zeptala: "Jsi vlastně ještě k mání?". Po tom telefonátu jsem své srdce musel chytat, protože divoce skákalo sem a tam po bytě.
Dalších pár týdnů bylo jedinečných. Nedělo se nic zvláštního - já měl svoje překlady, pro svoji novou přítelkyni jsem s vervou tvořil dvě velké reprobedny a ona mě občas přišla navštívit. Měla většinou hodně práce a někdy nepřišla, přestože to bylo domluvené. Ale já jsem nebyl zklamán. Moje spokojenost a pocit štěstí byly stálé.
Tento stav trval překvapivě dlouho. Asi šest týdnů. Pak asi protivník zapracoval tvrdě proti. Pomocí několika lidí, které reptiliáni opilé použili jako prostředek, mě stáhli zpět na normální úroveň.

Druhý příběh, který bych rád vyprávěl, se týká epizody z jednoho mého dřívějšího života v Atlantidě. Stalo se to někdy v letech 1997/1998, když jsem s mnoha pacienty řešil jejich traumata z minulých životů. To pak někdy člověk sám sklouzne do svých minulých životů. Ten zážitek byl krátký, ale intenzivní: pobíhal jsem v nějaké krásné budově, zřejmě to byly laboratoře. Můj stav byl jako v tom předchozím příběhu, byl jsem plný vděčnosti a lásky a připadalo mi to jako normální stav všech lidí. Pak ke mně přistoupil nějaký mladší Atlanťan, nepodíval se na mě a v ruce měl nějaký přístroj, který sestavil a který mi hned chtěl objasnit. Postup, který by dnes byl zcela normální. Ale já byl rozhořčen. Ten mladý muž se mnou neměl vůbec žádný kontakt. Byl úplně ponořen do svého bádání a asi do své hlavy.
V té laboratoři jsem většinu lidí našel v tomto stavu. Pracovali s přístroji, aby zesilovali a řídili energie. Jako kdyby něco takového bylo třeba! Vše se přece dalo řídit srdcem. Cítil jsem, že ztratili kontakt navzájem a se sebou samým. Byl jsem rozhořčen, že tito mladí lidé byli takoví, jací jsme dnes vlastně všichni. Konec příběhu.

Když si tak na to všechno vzpomínám, napadá mě, že to, co považujeme za normální vědomí člověka, je něco úplně choromyslného. Vlastně bychom se všichni naléhavě měli co nejrychleji odebrat na jednotku intenzivní péče nějaké psychiatrické kliniky. Snad se mnou budete souhlasit. Život na této planetě takto nemůže trvale fungovat dál. To je výsledek působení matrice pro dozor nad myšlením.
Ta matrice má tisíce podrobností a je pro každého jiná. Mně se ale zdá, že když chybí intenzivní kontakt se sebou samým a s jinými lidmi, jak jsem to popsal, je to jedna z podmínek nezbytných k tomu, aby matrice mohla fungovat. Intenzivní kontakt je možný jen pomocí citu a v tom například Němcům překáží jejich hlava. Vím, že tahle věta si zaslouží vysvětlit. Rád bych to udělal zevrubně později. 


Komentáře

1 ML ML | 4. února 2016 v 4:08 | Reagovat

Neporozumela som tomu prečo by sa mal každý snažiť byť v partnerskom vzťahu. Prečo je zlé keď je niekto dlhodobo  (roky) sám a rieši si svoje veci. (Spoločnosť sa na to díva ako zlyhanie. Ale prečo?)

2 Depe Depe | 4. února 2016 v 7:34 | Reagovat

Vnimam od malicka, ze je neco jinak. Vnimam v sobe taky nejaky zadrhel v otevreni srdce a vnimani, se kterym mi nikdo nebyl schopen pomoci ani vysvetlit. Kdyz uz to vypada na dobre ceste, tak rana pres prsty a hybaj zpet dolu. Vsechny dobre vypadajici vztahy dostaly ranu.
Kdyz je ted priliv pozitivnich energii (jednoduse receno) na nasi planetu, nemelo by to s reptikama neco udelat?

3 sycho sycho | E-mail | 4. února 2016 v 8:00 | Reagovat

Ahoj Alue,
da se neco vyvodit z toho, ze mam rad draky? Proste uz od detstvi me k nim neco tahne. Predstavuju si draka jako symbol sily a moudrosti, ne jako neco destruktivniho...

4 Hukvald Hukvald | 4. února 2016 v 8:02 | Reagovat

Jak se sem do dutozemě dostali?

5 LUBOMIR LUBOMIR | E-mail | 4. února 2016 v 9:29 | Reagovat

NAJPODSTATNEJSIE NA TOM SU POSLEDNE 3 CI 4 RIADKY... Mně se ale zdá, že když chybí intenzivní kontakt se sebou samým a s jinými lidmi, jak jsem to popsal, je to jedna z podmínek nezbytných k tomu, aby matrice mohla fungovat. Intenzivní kontakt je možný jen pomocí citu a v tom například Němcům překáží jejich hlava. OD NABOZENSTIEV CI SIEKT SOM SA VZDY DRZAL BOKOM, AJ KED BOLI SNAHY Z VIACERYCH STRAN NIEKDE MA "UCHYTIT"... TREBA SI UVEDOMIT, CIM, ALEBO KYM VLASTNE SME, TAKZE CO Z TOHO S NAMI POJDE DALEJ, KED BUDEME AKOZE "ODCHADZAT" Z TEJTO HMM... HRUBOHMOTNEJ ROVINY... POJDE S NAMI TO, CO SME SI VYTVORILI CITOM, PRECITOVANIM, VRUCNOSTOU, ALEBO ICH OPAKOM, BEZCITNOSTOU, NECITLIVOSTOU,ZAKERNOSTOU, MALICHERNOSTOU A HLAVNE SEBECTVOM, ALE TO VSETKO VLASTNE VYPLYVA Z NEHO...EGA... TAKZE AK V TOMTO ZIVOTE NIEKOHO RIADI V PRVOM RADE HLAVA, CIZE ROZUM, PUHE MYSLENIE A CIT, VYCITOVANIE, EMPATIA... OSTAVA BOKOM, TAK SI SO SEBOU ZOBERIEME TIE NEGATIVNE CITOVE PODMAZY, KTORYMI SME "OKORENILI" ZIVOT SEBE, INYM, PRIRODE, V PODSTATE CELEMU VESMIRU... TAKZE VSETCI, TAKMER VSETCI, MAJU PROBLEM S MATERIALIZMOM, KTORY VYPLYVA Z ROZUMKARENIA, TO NIE SU LEN NEMCI, AJ KED JE PRAVDA, ZE CITLIVEJSIA SLOVANSKA DUSA JE V TOMTO ASPON TROCHU NIEKDE INDE... ALE TIE SNAHY " PREROZUMOVAT" AJ TU SLOVANSKU DUSU TU SU... A EVIDENTNE... VID KAZDODENNY ZIVOT, TELEVIZIA, ROZHLAS, TLAC... DALO BY SA K TOMU NAPISAT VIAC, ALE ZATIAL NETREBA... JE TO VSETKO UPLNE JEDNODUCHE... TREBA MENEJ MYSLIET A VIAC CITIT...

6 Gabby Gabby | E-mail | 4. února 2016 v 9:29 | Reagovat

Me se eroticke sny zdaji hodne a ani na to nemyslim a dnes se mi zdalo neco hnusneho az demonickeho tak jsem ted vzhuru, jinak bych jeste spala, a ctu.
Sen byl hnusny, vykopali jsme nejakou kostru mimozemstana a ten ozil a zabijel nas dost hnusnym zpusobem a byl takovy divny ja se probudila a byla chvili vzhuru, aby sen nepokracoval a pak usnula a byla jsem tam znova, tentokrat obalena svetlem, ale i tak trochu bezbranna brr.. Uz radsi nespim, bojim se, super clanek.

7 Sis Sis | 4. února 2016 v 9:48 | Reagovat

Fúúúúú, to je článok, v kútiku duše som cítila, že sa s nami niekto škaredo hrá. Ďakujem Alue za uverejnenie.

8 Alue Alue | 4. února 2016 v 9:49 | Reagovat

[1]:  Podle mě to není selhání, ale když si to vezmu oběcně, člověk je taky skupinkový rodinný tvor a mít partnera je pro něj přirozené. Pokud si roky a roky nechce nebo nemůže nikoho sehnat  a žije sám, tak je u něj něco prostě jinak a většinou to je nějaký psyhický blok, povahová vada, strachy, nedůvěra k lidem a podobné... otázka taky ale je, co to je ,,už je moc dlouho sám." - je to 5 let? 7let? kde je hranice která už ukazuje na psychický problém?

9 Alue Alue | 4. února 2016 v 9:50 | Reagovat

[4]:  Otevřeli si portály. Pamatuješ tu velkou spirálu nad norskem? - vypadá to stejně. Udělá se na nebi a přes ni sem vstupují.

10 BE BE | 4. února 2016 v 10:21 | Reagovat

Písalo sa dosť - šediví dostali zaracha. Únosy sa nedejú. Ovplyvňovanie ešte myslím si, áno - ale práve energie vlny X sú čistiace od týchto väzieb.
Mám kamarátku,ktorá už dávno videla niektorých ľudí s s podobou drakov.
Keďže sami postavíme hrádzu proti takým myšlienkám, urobíme najviac. Je to totiž v našich silkách. Ale ak je niekto zvedavý , spánombohom... potom túto kapitolku bude posilovať a povezie sa. - Sme pánmi svojej vôle.

11 armag armag | 4. února 2016 v 10:56 | Reagovat

[1]:Je to o tom, že "vládci" potřebují udržet tento systém v chodu.
Když je někdo sám a nechce mít děti, tak narušuje jejich celý systém, protože jim odmítá dát k dispozici nové otroky.

Většina lidí je pod společenskou hypnózou systému, takže přijímají jen to, co jim systém nařídil - školu, práci, peníze, rodinu a smrt.

Když někdo nechce v této linii pokračovat, tak je označen za divného.

A výroba malých otroků je pro ně to nejdůležitější, proto stát už od počátku  přímo od nrození dohlíží na to, aby se z dítěte správný otrok stal - naočkuje ho, ve škole mu propláchne mozek, v práci ho zhuntují, a když má jít do důchodu, tak ho nechají živořit.

Nemít děti je pro ně ničivá okolnost, protože tím by je lidi mohli odpojit od přísunu jak energie, tak dalších věcí.

12 armag armag | 4. února 2016 v 11:00 | Reagovat

[10]:Už toho bylo napsáno. Samozřejmě,že pokračují v únosech stále dále a nejen to.
Provokují většinu válek a řídí politiky, takže stále dělají ze života peklo na zemi.
Stačí se podívat do Arábie. USA totiž dělají to,co jim tihle emzáci nařídí a Rusko s Evropou v tom jedou též.

13 Aneta Aneta | 4. února 2016 v 11:02 | Reagovat

[8]: a co kdyz je mi proste dobre kdyz jsem sama se sebou ? obcas se sejit s kamaradkami to jo, ale jinak neni potreba nekoho shanet, mozna az pozdeji nekdo bude chtit deti...

14 Ilíriel Ilíriel | E-mail | 4. února 2016 v 12:30 | Reagovat

Člověk není stvořen k tomu, aby byl sám... Když je dlouho sám, osamělý, tak "generuje utrpení" - sám trpí, třeba skrytě, a tímto svým stavem ovlivňuje ostatní lidi.

Pak je tu ještě aspekt spolupráce a vzájemného učení, který o samotě lze jen těžko realizovat.

15 LUBOMIR LUBOMIR | E-mail | 4. února 2016 v 12:31 | Reagovat

TAKZE POKRACUJEM...ONO JE TO ESTE TAK, ZE CLOVEK SA NA VYSSIU UROVEN MOZE DOSTAT LEN CEZ ZENSKY PRINCIP... JE TO JEDNO, CI JE TO CHLAP, ALEBO ZENA... PROSTE CEZ ZENSKY PRINCIP V SEBE... ZENY BY "AKOZE" V TOMTO PRIPADE MALI BYT TYM CITOVYM, DUCHOVNYM, PROSTE JEMNEJSIM PREDVOJOM A "AKOZE" TYMTO " POTIAHNUT" ZA SEBOU AJ MUZOV... ALE KED SA DOSLOVA "UDRIE" NA ZENSTVO AKO TAKE, KED SA ZENY ZACNU SPRAVAT CIM DALEJ VIAC AKO DRSNI CHLAPI, TAK ZENSKY PRINCIP JE V HAJI UZ V ZARODKU A TYM JE CESTA ZAHATANA... TAKZE ZENY BY MALI V TOM NAJLEPSOM SLOVA ZMYSLE OSTAT VO VSETKOM TYMI JEMNEJSIMI, CITOVEJSIMI, DUCHOVNEJSIMI POLOVICKAMI A CEZ TOTO BY MALI " VYSSIE" POTIAHNUT AJ SVOJICH MUZOV, BRATOV, OTCOV, ZNAMYCH, PROSTE CELE MUZSKE POKOLENIE... ALE TOTO NEJDE CEZ ZIADNE KNIHY, TOTO MUSI KAZDA, KAZDY V SEBE HLADAT A BUDOVAT SAM... CI SKOR OSOBNE... AJ KED ZA POMOCI TYCH, KTORI UZ NA TOM PRINCIPE "FRCIA"... A TU JE UPLNE JEDNO, KTO A S AKYM UMYSLOM SA SNAZI TEN "ZENSKY PRINCIP" MENIT , CI LIKVIDOVAT... JE JEDNO CI TO BUDE KTOKOLVEK Z TEJTO PLANETY, ALEBO ODINAKIAL... CO ZO SEBA DAVAS, VYZARUJES, TO NA SEBA AJ PRITAHUJES... ALE NIELEN V RAMCI VIDITELNEHO A ZEMSKEHO, ALE PRAVEZE TOHO, CO BEZNYMI ZMYSLAMI NEVIDNO A DOSLOVA TO "LIETA" VSADE... A TA ODOZVA JE OKAMZITA... HNED A V CELOM VESMIRE... AKO SOM UZ NAPISAL NIEKDE INDE...NULOVY PING... HRUBSIE NASTAVENY CLOVEK TO NEMUSI HNED ZBADAT, ANI POCITIT, ALE CO SU UZ TROSKA VYSSIE S VLASTNYMI VIBRACIAMI A "ZOSVETLENIM", TAK TO UZ VNIMAJU VELMI INTENZIVNE... PROSTE "SERIE" SA TO VO VSETKYCH ROVINACH, ALE PRECO, TO BY SI MAL KAZDY ZODPOVEDAT SAM ZA SEBA... A TU JE POTREBNA TA VSADESPOMINANA BDELOST...AJ PORIADNY KUS SEBAREFLEXIE A OTVORENOSTI... AK SI KAZDY CLOVEK SAM ZA SEBA NEDOKAZE NALIAT TO "CISTE VINO", TAK TAZKO TO MOZE OCAKAVAT OD DRUHYCH... TAKZE ESTE RAZ...POZOR NA TO, CO KTO Z NAS VYPUSTA ZO SEBA V PODOBE SLOV, MYSLIENOK, CINOV, PRETOZE VSETKO SA TO DEJE S NEJAKYM EMOCIONALNYM "PODMAZOM" A TEN IDE NEKONTROLOVANE DALEJ, "NALIEPA" NA SEBA PODOBNE A S PODOBNYM SA AJ VRACIA... V PRVOM RADE K TOMU, CO TO OD SEBA VYSLAL... A CI TO BOLO S PRISPENIM RAPTORIANOV, ALEBO VLASTNEHO SEBECTVA, TO JE VLASTNE JEDNO... TREBA SI VEDOME DAVAT POZOR, CO "STRIELAM" OKOLO SEBA... TO NEZNAMENA 24 HODIN DENNE BYT V STREHU A 5 KRAT KONTROLOVAT KAZDE SLOVO CO POVIEM, KAZDU MYSLIENKU ALEBO SKUTOK... TA BDELA POZORNOST JE O NIECOM INOM... ALE TOTO TU NEMUSIM ROZVIJAT, O TOM, JE NAPISANE DOST KNIH ATD. ...PROSTE ZI A SPRAVAJ SA TAK, AKO CHCES, ABY SA INI SPRAVALI K TEBE...

16 Alue Alue | 4. února 2016 v 12:37 | Reagovat

[15]:  Nauč se prosimtě vypínat caps lock, je na klávesnici po levé straně a je tam nadpis CAPS LOCK. dík.

17 Tauri Tauri | 4. února 2016 v 12:56 | Reagovat

[16]:
Píše Capsem proto, že jeho sdělení je nejdůležitější ze všech a nikdo na jeho sdělení nemá :D
Zkrátka nám to vnutí, jak to jen jde :)

18 Morwen Morwen | 4. února 2016 v 13:42 | Reagovat

Alue, ráda bych se zeptala, jestli s článkem tak, jak je tu publikovaný, sama zcela souhlasíš a nebo tam jsou části, ke kterým máš více či méně výhrady. Pokud ano, bylo by možné nějak shrnout které?

19 Alue Alue | 4. února 2016 v 14:45 | Reagovat

[18]:  Nejdůležitější je zvýrazněno, dál bych to asi nekomentovala, aby to nevypadalo že straším. Udělejte si názor sami.

20 :) :) | 4. února 2016 v 15:07 | Reagovat

Napsala bych to jinak, ale uplne presny...citim to uz jakou dobu a ano neni nic a nikdo kdo by mi pomohl. Take sem zazivala stavy stesti, byly delsi nez jen mesice a pak bum a najednou bylo vse v cudu...

21 Morwen Morwen | 4. února 2016 v 15:26 | Reagovat

[19]: To je škoda, že to dál nechceš komentovat. Svůj názor si udělám sama, ale zajímal mě ten tvůj.
Např. mě osobně celkem vytočil ten odstavec, nabízející instantní vysvětlení pro partnerské problémy - "můžou za to reptiliáni!"

22 Alue Alue | 4. února 2016 v 15:51 | Reagovat

[21]:  Tak jistě, taky si myslím že je všechno primárně o lidech. Když jsou slabí a jejich vztah vratký, reptilové toho akorát skvěle využijí.

23 LUBOMIR LUBOMIR | E-mail | 4. února 2016 v 15:59 | Reagovat

[16]:ALUE PISEM TAK UZ ROKY, VYSE 25 ROKOV SOM ROBIL PROGRAMATORA, JEDNO OKO NEFUNKCNE, DRUHE AKO TAK TAHA CEZ OKULIARE, TAKZE LEPSIE VIDIM TIE VELKE PISMENA, ALE DOBRE...skusim to...

24 Al One Al One | 4. února 2016 v 16:05 | Reagovat

Neděsí mě to ani v nejmenším, těmito věcmi se zabývali úžasní lidé před tisíci lety, ke kterým mám silný vztah, protože jejich záměr a vědomí byly (a dodnes jsou!) ohromující a inspirativní. Zatímco dnešní lidé řeší stupidity, oni se zabývali rozvojem vědomí a dotáhli to sakra daleko...Je to tak, jsme otroci, muži i ženy- všichni. Dostali jsme dar myšlení, ale platíme za to dost děsnou cenu, kterou jsou bezprecedentní strachy, falešné obavy, nesmyslné tužby, přízemnost, nejistota, strach, které jsou zcela falešné, do nás vložené a beroucí nám energii, která pak slouží ...jim. Platíme doslova svým štěstím a životním elánem. A protože tomu nelze uniknout, naši mysl nelze vyměnit za zdravou, přišli dávní zřeci na jedinou možnost, jak se tím vypořádat a to je disciplína. Ta nespočívá v nějakém souboru pravidel nebo drilu, ale čistě v tom, že člověk svým zaostrěním pozornosti stopuje tyhle škodlivosti přímo na sobě a nedává jim prostor(nekrmí ty svině). Je to boj, doslova boj o vědomí, ale dá se vyhrát. Dávejte si bacha, čemu věnujete svoji pozornost!!! To je klíčové. Jinak není důležité jestli člověk žije sám nebo v partnerství. Všichni můžeme být svým vlastním světlem, všichni jsme hvězdy a čím víc bude každý sám bojovat za své vědomí, tím víc budeme zářit a tím míň bude temnoty.✨✨

25 Alue Alue | 4. února 2016 v 16:16 | Reagovat

[23]:  Když jsi programátor, tak určitě znáš tu funkci která ti zvětší stránku v prohlížeči. Můžeš vidět písmenka o velikosti 10 cm není problém :) -na Apple cmd +, na win to je myslim zobrazení - zvětšit nebo tak nějak.

26 Kris Kris | 4. února 2016 v 16:37 | Reagovat

Alue, můžu se zeptat? Dnes se mi zdál hnusný sen, bylo to údajně ve městě, které chci někdy navštívit. Ale vůbec to tam tak nevypadalo. Byla jsem někde na střeše hotelu a tam stalo obrovské, ne normálně, ale giganticky nenormální kolo jako kolotoč, jezdilo strašně pomalu, ale zároveň rychle. Nikdo na něm ale nejezdil, prý to je jen nějaká ochrana před něčím. Ale najednou se tam objevilo pár lidí, gumový, zelený ufon a sem tam lidi spadli. Najednou byl západ slunce, ale strašidelný, měl tvary jakoby draka. Nevíš, co by to mohlo znamenat? Jestli to není nějaké podivné vnímání, že se něco děje? Děkuju :-)

27 sladkymesic sladkymesic | 4. února 2016 v 17:57 | Reagovat

Už jsem to psala včera, dnes opět- poslední dobou funguje dokonalá synchronicita, tvůj článek má přesné načasování. Jak jsem ho četla, bylo několik momentů, které jsem musela doslova rozdýchávat. Silný a odvážný článek. Ale vždycky mi přišlo, že to, co se tady děje, nemůže být jen tak samo sebou. Ženy a náboženství sedí dokonale a emanipace je taky hrozná manipulace, udělaná tak, aby ženám nakecali, že přesně to ženy chtějí, aby tomu uvěřily ony samy i muži k tomu. Že budou rovnoprávné jen díky tomu, když si ostříhají vlasy, budou pracovat v tempu i v náročnosti jako muži a obléknou si kalhoty.

28 Denisa Denisa | 4. února 2016 v 18:23 | Reagovat

[21]: Míra manipulace je tak velká, že si to asi nedovedeme představit...čím je člověk duchovnější a tedy i nebezpečnější, tím víc se mu snaží dělat problémy a vše mu hatit...

29 Veronika Veronika | 4. února 2016 v 18:28 | Reagovat

Mňa by len zaujímalo, ako to, že keď majú pod palcom celé ľudské myslenie, môžu dopustiť, aby sa šírili po internete takéto reči alebo aby sa písali knihy; robili kurzy/prednášky o pozitívnom myslení, duchovne, keď nás chcú zotročiť -.-

30 Alue Alue | 4. února 2016 v 19:15 | Reagovat

[29]:  vzhledem k tomu že se o tom mluví asi vidíš, že nás pod palcem nemají (určitě ne všechny), jen se o to pokouší

31 Morwen Morwen | 4. února 2016 v 20:31 | Reagovat

[27]:Proč pro Vás emancipace nutně znamená ostříhané vlasy a chovat se jako muž? O emancipaci se mluví tehdy, pokud mají ve společnosti ženy stejné možnosti jako muži, tj. je mohou a nemusí využívat a pokud, tak libovolnou měrou. Nic z toho neznamená, že budu vypadat jako chlap a chovat se jako chlap. To vaše pojetí není emancipace, ale transgender.

32 Ilíriel Ilíriel | E-mail | 4. února 2016 v 20:45 | Reagovat

[23]: Na Windows + Firefox je to Ctrl + a Ctrl - (taky jsem programátorka - webová :-D)

33 mariankosnac mariankosnac | 4. února 2016 v 22:16 | Reagovat

[29]: A kde máš istotu že všetky tie reči, knihy, kurzy/prednášky o pozitívnom myslení a duchovne sú čisté a založenené na pravde a že ťa to naozaj oslobodí a neni to len další druh falošného náboženstva? Ako keby tu neboli duc-hovní podvodníci, veď kolko žien zmanipuloval i ten guru Jára čo "odháčkoval" ženy sexom.

[30]: To že sa o tom hovorí nič neznamená. Im je to jedno. Čo sa zmení keď si ludia prečítajú tento článok? Aj tak väčšina  takýmto veciam neverí. Pod palcom nás (ako ludstvo) už dávno majú, keby nemali, vyzeral by tento svet inak, udržujú to tu v negatívnom stave. Ale zatim nemajú pod palcom všetkých, niekoho viac, niekoho menej.

Tajná smlouva reptiliánské elity
http://orgo-net.blogspot.sk/2013/02/tajna-smlouva-reptilianske-elity.html?m=1

34 renata renata | 4. února 2016 v 22:23 | Reagovat

Kdesi so citala,ze po pade Atlantidy bola nasa Zem uvalena do karanteny , 3D realite,vdaka tomu,ze v Atlantide doslo k zneuzitiu vyspekej technologie zlymi ludmi a ohrozili tym ine galakxie. Preco teda neuvalili karantenu vyspele mudrejsie bytosti na tychto netvorov,co prisli led nicit a dobyvat a stale nas tu okupuju a prilietavaju,ako aj rozne astralne parazity o ktorych sa tu pisalo? Je tolko veci,ktorym by som chcela porozumiet, clovek premysla,aka je ta pravda vlastne..Vraj Zem a vlastne ludia na nej je experiment a cakaju,ako sa s tym vysporiadame..

35 Alue Alue | 4. února 2016 v 22:54 | Reagovat

[33]: ,,Čo sa zmení keď si ludia prečítajú tento článok? Aj tak väčšina  takýmto veciam neverí. "
Nic proti tobě, ale kdybych já takto uvažovala, tak se půjdu rovnou zastřelit, protože tím pádem nic na světě už nemá smysl. Tak na co se nějak snažit, na co ráno vstávat...

36 sladkymesic sladkymesic | 4. února 2016 v 23:53 | Reagovat

[31]: myslela jsem to spíš obrazně, nic proti kalhotám a krátkým vlasům. Samozřejmě jsem pro rovnost pohlaví, ale nelíbí se mi způsob provedení emancipace. Ženy byly podle mé zatlačeny víc do mužského světa, než původně chtěly. Celý problém pramenil z toho, že tehdy, protože muž byl to "dobré" pohlaví, ženy neměly možnost se rychle emancipovat, aniž by přijaly do svého vzhledu a chování mužské aspekty. Začaly se chovat víc jako muži, aby jim dokázaly, ze jsou taky "dobré", kdyz dokáží totéž co muži. Jejich uznání záviselo na tom, jak moc dobře se dokáží připodobnit mužům, až zapomněly opečovávat ženskou moudrost, místo toho, aby toto ženství bylo pěstované rovnoprávně vedle vyzdvihovaného mužství. Tak se z ženských otázek stalo neco špinavého, zbytečného a hloupého. A to je podle mě špatně.

37 Bača Bača | 5. února 2016 v 0:13 | Reagovat

Zda se že dneska je to taková slovenská diskuse, tak zkusím psát slovensky abych přidal na vážnosti a zapadl :D Problém ale je že keď tvorím po slovenksy tak si pripadám ako bych tvoril po madarsky ale k tématov. Problém tých repltylianov a podobnej škodnej je teň že takmer najsilnajšjích jedincou této dutéj gule ktorými sme i my, ciže vyrastáme ve kresťansko laďenej společnosti kde se iba na ty nejhazčij okamžiky pri ktorých se nejsnažšje robí vtady a raz ako je trkanie, no oni nám to delegujů ako byto bolo opcovanie s ďáblom a robí z nás hlupé ovečky ktorý sa nemožú postavit elitárov, repltiliánov a ím podobných pretože majú strach že takmer za vše pojdů do pekel. No oni majú vymitý mozog a dávno nevedí čo je správné, čo je čůdné a čo špatné a tak im nadvláda tých zelených, šedivích a podobných im a pripadá vskutku normalná. Čo s tým spraviť? Lebo dá se vobec nečo dělat?

38 Jaroslav Jaroslav | E-mail | 5. února 2016 v 2:13 | Reagovat

Je jednoduché svádět rozpory mezi muži a ženami na Reptiliány.Důležitější je chápat roli ženy a muže tak,jak bylo určeno našimi Tvůrci.Mí rodiče a prarodiče a jejich předkové byli Slované.Ti,co znali a znají svůj pramen.Uctívali svůj Rod,žili v souladu s přírodou a Vesmírem.Vztahy byly vyrovnané,tvůrčí a vědělo se,co je to energie Lásky.Na zamilovaný pár se hledělo jako na Bohy,protože pracovali s božskou,tvůrčí energií Lásky.Sex bez lásky neexistoval.Existuje pouze v neduchovní,materielní společnosti,kde se vše převrací naruby a zatajuje pravda.Pro člověka,ženu i muže existují pouze dvě možnosti.Být duchovní typ,nebo materiální,třetí možnost neexistuje.Otec(Bůh) tvoří Prostor.Matka(Bohyně)v tomto prostoru tvoří vše živé,počínaje hvězdami a konče člověkem.O energii lásky se dělí společně,propojuje,budí Touhu po společném tvoření.Jsem hrdý na své předky,kteří znali pravdu a v posvátné  trojici Otec-Matka-syn.(Nikoliv záměrně zmatené-otec,syn a duch svatý)Jsem hrdý na naše moravské Sibyly od Věstonic-Pálavy,na naše Rody,tolikkrát pohaněné a zesměšněné Římem.Pálili naše staré knihovny,pálili Veduny i Védy na hranicích,ale přesto jsme stále tady.Lžou nám i o Evě a Adamovi.Kdyby byl jako první stvořen muž,byli bychom všichni pouhými klony.A vesmír přece takto netvoří!Dodnes překrucují pravdu o Imhotepu-staviteli,pravdu o ISIS i Marii Magdaléně,která dodnes nese skutečnou oběť(proto jsou kostely na slovanských ůzemích tak často zasvěcovány právě ochránkyni Marii)Lžou nám shodnou taktikou už bezmála 5.000 let.A často:,,příchod cizinců,obchodníků a logistů,lovců-nimrodů-kteří hledají ukřivděné ap.,své budoucí pomocníky,které oslepují falešnou řečí o bohatství a slávě,namlouvají,falešně povyšují,infiltrují a narušují daný systém.Ti Cizinci..

39 Luz Luz | 5. února 2016 v 7:23 | Reagovat

[31]:  Dobre receno.
Krome toho co by vlastne melo znamanat chovat se jako chlap? Kazdy clovek je jiny.
A zvyky ohledne obleceni nebo uprav vzhledu jsou proste pouze kulturni zvyklosti s casem a mistem promenlive, ne neco, co by nejak ze sve podstaty neoddelitelne patrilo k pohlavi.

40 esterka esterka | 5. února 2016 v 9:36 | Reagovat

[34]: Keď človek číta tieto veci je to dosť depresívne, sme len experiment, zvieratká, atď. To chcú aby sme si mysleli, ale nie je to pravda. Každému odporúčam si prečítať knihy o Anastasii. Dlho, dlho som cítila dokonca odpor, keď niekto tieto knihy čo i len spomenul, no jasné, ďalšie oblbovačky. Ale predsa som si ich prečítala a sú to asi tie najdôležitejšie knihy na svete, ony naozaj menia ľudský život a vnímanie. Vracajú ľuďom ich uvedomenie kým vlastne sú, radosť zo života a dokonca aj silu sa brániť takýmto útokom mimozemských bytostí. Človek je najmocnejšia bytosť vo vesmíre, má schopnosti ovládať celý vesmír a hlavne tvoriť. Tvorenie, tvorivosť, to je to najdôležitejšie na svete, to nedokáže žiadny reptiloid, neodkáže stvoriť myšlienkami celý svet, musí podvádzať z diaľky, ukrytý v inej hustote, pretože stačí, aby ho človek odhalil a je bezmocný! Čítajte a vráťte si svoju silu!

41 Katka Katka | 5. února 2016 v 11:08 | Reagovat

Tak pokusy v posteli a otevřený portál mě připomněl moje noční návštěvy "někoho". Tak ve druhé,třetí třídě jsme měli se dvěma bratry a rodiči společnou ložnici. Jednou v noci se uprostřed místnosti objevili tři tvorové, nikdy se mě nepodařilo vybavit jejich vzhled, a zamířili si to rovnou ke mě. Ostatní spali. Už jejich příchodem jsem byla paralyzovaná a když přeze mě přehodili něco neviditelného, neviděla jsem to, ale vnímala, mohla jsem hýbat jen očima, mrkat už ale ne. Vybavuje se mě ten šílený strach a tlukot srdce, dlouhé nástroje,jehly či co, jak se mě vrtají v hlavě, v hrudi, a já nic necítila. Ale na ten pocit nikdy nezapomenu. Ostatní spali a mě se dělo tohle. Ale jednou návštěvou to nekončilo. Opakovalo se to několikrát, pak už nikdy nepřišli. Když jsem se snažila v dospělosti zjistit, co se tenkrát dělo, oslovila jsem dvě jasnovidce, oba dva nezávisle na sobě mě řekli, že jim není dovoleno mě k tomu cokoliv říct, že prý nejsem na to připravená, že informace k tomu mají zablokované. Akorát mě jeden z nich řekl, že jsem očipovaná. Od té doby jsem více nepátrala. Ale na takovýhle zážitek člověk nikdy nezapomene a nikomu to ani nepřeji. Krásný den všem.

42 Mára Mára | E-mail | 5. února 2016 v 12:08 | Reagovat

Hezkej článek, jenom mi příjde divný že Reptoši údajně vytváří skoro všechny problémy ve vztahích. To bych moji lehce nepřátelskou skoro tchýni mohl taky hodit na reptoše :D ale třeba v tom fakt mají prsty, kdo ví :)

43 Gabby Gabby | E-mail | Web | 5. února 2016 v 14:21 | Reagovat

Když na mě někdo křičí, tak od teď nadávám :D "vy reptiliánský ku... běžte někam  pak se směju ono to funguje! :D

44 Mára Mára | E-mail | 5. února 2016 v 16:40 | Reagovat

[43]: Já zase občas někomu hubuju do ještěrek :D

45 Gabby Gabby | E-mail | 5. února 2016 v 16:49 | Reagovat

Alusko, proc mam v mailu, reakce na vas komentar a pri tom jsem tu nic nenasla?? Bylo to snad smazano?

46 Alue Alue | 5. února 2016 v 17:35 | Reagovat

[45]: Tady nic smazané není. Asi chyba.

47 Gabby Gabby | E-mail | 5. února 2016 v 17:52 | Reagovat

[44]: :D taky dobry no :D tak to byl tvuj komentar, teda snad, co se mi nechtel zobrazit a ja si furt rikam hrabe tomu mailu? :D

[46]: Zahada vyresena :D viz komentar cislo 44, to je desivy :D

48 mariankosnac mariankosnac | 5. února 2016 v 18:05 | Reagovat

[35]: Napísal som to všeobecne, nielen z pohladu uvažovania ludí, či svojho, ale i z pohladu uvažovania reptiliánov, teda v zmysle "nám reptiliánom je fuk že sa medzi ludmi na internete šíria takéto články, veď čo sa zmení keď si ludia prečítajú tento článok? Aj tak väčšina  takýmto veciam neverí. "

49 Ykka Ykka | E-mail | 5. února 2016 v 19:34 | Reagovat

V dětství jsem měl velice silný sen, že jsem byl v nějakém umělém prostředí a operovali mě uprostřed hrudníku, měl jsem pocit že mi tam něco vložili. Když jsem se probudil, tak mě to místo bolelo, ale jizvu jsem nenašel. Zároveň je pravda, že moje chování ve společnosti není normální, cítím v sobě nějaký blok, nedokážu navazovat vztahy, ale pracovní záležitosti to nijak neovlivňuje. Nevím jestli to může nějak souviset všechno, nebo jsou to jen divné náhody.

50 Karel Karel | 5. února 2016 v 22:06 | Reagovat

[16]: A já si do teď myslel, že při psaní celou dobu držel Shift :D

51 Mára Mára | E-mail | 6. února 2016 v 6:09 | Reagovat

[47]: Upozornění na novej koment dostaneš ihned po vložení, ale vidět je až ho Alue schválí.

52 Janicka Janicka | 6. února 2016 v 8:21 | Reagovat

Ahoj Alue,
co by sme my dievcata mali robit, ked nas partner nevedome ponizuje posmeskami, blbymi "vtipmi" atd.
Ako nestratit nasu silu a ochranit sa?
Dakujem :)

53 Alue Alue | 6. února 2016 v 9:57 | Reagovat

[52]:  Já takové ,,chlapy" po nějaké té kratší době rovnou opouštím, protože pochopím, že dotyčný muž není dostatečně duševně zralý ani uvědomělý a je mě pro něho škoda, zasloužím si lepšího.
Měla jsem jich hned několik, co mi dost brutálně zkoušeli srážet sebevědomí a já nechápala proč mi to dělají.
Přece když někoho miluju, tak ho miluju a nebudu mu dělat zle... Já svoje protějšky taky vždycky milovala i se špekem i s uhrem, i křivým zubem a nikdy jsem se neposmívala, to pak přece není žádná láska a hlavní je jaký ten člověk je a jakou má energii. Jak vypadá je podružné.
No tehdy jsem si řekla že nejsou zralí, dneska třeba i vím, že tomu reptiliáni napomáhají. Když si najdu idiota tak ho ještě pošťuchují, aby byl idiot větší.

54 Gabby Gabby | E-mail | 6. února 2016 v 10:11 | Reagovat

[51]: Aha, dekuji za objasneni :)

55 Ami Ami | 6. února 2016 v 19:47 | Reagovat

Tento clánok napísal nemecký liecitel Franz Erdl a velmi ma tesí, ze sa dostal sem. Jeho poznatky sú obrovské a z casti prelozené aj do cestiny, kto by chcel viac, velmi odporúcam: psitalent.de

56 Přemek Přemek | 7. února 2016 v 1:46 | Reagovat

[13]: Buď v klidu a žij tak, jak Ti to vyhovuje. Já jsem také vlk samotář a už šest let po posledním vztahu. Žiji ve větším klidu, zmírnila se mi alergie a astma a celkově můj zdravotní i duševní stav nabral mnohem lepší formy. :-)

57 Honzajs Honzajs | 7. února 2016 v 12:42 | Reagovat

Ja mam jeden poznatek ohledne prirozeneho vztahu bez vysavani energie nebo odevzdavani energie jinam.

Pokud dva lide neciti souzneni a musi podstupovat takoveto techniky, aby se z jejich vztahu nestalo krmeni pro "zle duchy" meli by se okamzite odloucit/rozejit. cca 95 procent vztahu jsou nekompatibilni a jsou umele udrzovani jen slabosti obou, navykem, sexem, nebo dokonce zavislosti na vysavani energie z druheho.

Ja mam holky rad, jsou super, ale uz dlouho me nepritahuji, protoze nevoni, nemaji emoce, maji na obliceji naplacane barvy, jsou tluste, neumi uvarit, neumi diskutovat. Jsou proste otraveny jedem a stala se z nich vec, kterou si muzete koupit za 50 euro.

Rada do partnerskych vztahu - pri prvnim naznaku nekompatibility ve vztahu okamzite ukoncit a hledat dale!

58 Bogy Bogy | E-mail | 7. února 2016 v 14:40 | Reagovat

[48]: Nemusíš mít strach, myslím, že většina pochopila hned od začátku jak jsi to myslel :)
Spíš se bojím, že TM dost lidí vystrašil a teď si řeknou. Proč si nechat dělat výklad z palmových listů, když je podle něj psali reptiliani a když ne, tak to zmeněj ty co to opisujou a když ne, tak budu slyšet něco jiného než mi čtou. Proč si budu kupovat od Alušky knížku, když budu číst něco jiného než je tam napsáno. Proč si budu kupovat krystal, když ten co do něj něco vkládat je podle TM ovlivňován ještěrkou a pak budu pod jejich vlivem i já.
Teď se mi to bude někdo snažit vyvrátit, ale to z něj už mluví ještěrka! Ááá radši už sem nebudu chodit!
:)) Samozřejmě to tak není! Proto ten článek neberte tak doslova :)

59 Alue Alue | 7. února 2016 v 15:33 | Reagovat

[58]:  TENTO ČLÁNEK ALE NENAPSAL TM, TM HO POUZE VYLOVIL Z ARCHIVU A ZNOVA ZPUBLIKOVAL! Píšu to i v předmluvě, že je to starý text a kdyby jsi četl text pořádně, pochopíš že to je překlad zahraničního autora!

60 Bogy Bogy | 7. února 2016 v 16:01 | Reagovat

[59]: A jéje. Nechtěl jsem tě naštvat, omlouvám se. Tomáš tam psal, že se s tím plně ztotožňuje, doplňuje a překládá, tak jsem to bral jako jím napsaný článek. Já to četl. Možná jsem to tam měl dopsat pod příspěvek,ale nenapadlo mě, že to bude vadit, když to je psaný v článku.
To jsem asi něco pokazil, tak se omlouvám!!!

61 :) :) | 8. února 2016 v 14:46 | Reagovat

[57]:fakt si myslis ze najdes svuj klon aby sis s nim 100 procent ve vsem rozumel?

Me se ted jinak stavalo nejakou dobu ze mi prislo ze ke me domu v noci nekdo chodi, ale normal dverma, odemkne, zavre vejde, neco jako by tu vzal nebo hledal, a pak zase odejde, vzdy to bylo kdyz pritel byl na nocni a ja sama v byte a pak co jsem se zacla zamykat,  tak to prestalo, ale ja si myslela, ze si jen proste pritel neco zapomel kdyz rano vstaval do prace a tak se vratil, ale on prej ne, ze nikdy, tak jsem byla uplne v soku, no a pak uz jsem na to byla zvykla, ale neopovazila se jit do obyvaku za tim zvukem, kazdopadne me to vzdy v noci vzbudilo a doted nevim co co melo byt, protoze jinak tady nic neschazi, ze by nekod neco ukradl:D

62 Irčulie Irčulie | 9. února 2016 v 21:25 | Reagovat

Alue, takže vlastně nemáme svobodnou mysl, tak jak si můžeme vědomě měnit osud a vzít život do vlastních rukou? Já už to nechápu..:-( A má cenu vůbec hledat partnera, když ho ovládají?

63 Alue Alue | 9. února 2016 v 22:08 | Reagovat

[62]: všechny neovládají, nesmíš se nechat :)

64 Mára Mára | E-mail | 20. února 2016 v 16:40 | Reagovat

Dobře, a je tedy nějaká obrana proti tomu? Jak udělat aby reptoši nemohli například na moji přítelkyni nebo mámu? Nebo spíš mě zajímá jak zabránit tomu když jsme s přítelkyní a je nám fajn, způsobíme tím tedy vychýlení energií ve směru k lepšímu - oni podniknou za den či dva protiopatření... Jak se proti tomu bránit?

65 Lili Lili | E-mail | 24. července 2016 v 16:20 | Reagovat

Rozešli jsme se po dvou letech.
Mého přitele dokonale ovládají.
Jeho posledni perla, která z něho vypadla byla: "NEMŮŽU BÝT SE ŽENOU, KTERÁ MĚ PREVYŠUJE. JE TO I PROTI PŘÍRODĚ, ABY SAMICE BYLA NAD SAMCEM."
Celou dobu vztahu ti černi dělali vše, abychom se rozešli. A ON tu jejich roli prijal. Vždy když jsem si myslela, že jsne to zvládli, přišla taková facka a já letěla dolů.
Partner nepochopil vůbec nic. Jeho ego, materiálno a jájství sehrálo taky velkou roli. Antisociálni chování, žárlivé scény a teď ještě žárlivost na moje duchovno, úspěch a velikost bylo to poslední.

Chápu tento text.

Je však stale hodně lidí mezi námi, kteří ovládají teorii a praxe a ta realita jim uniká...
Milovala jsem ho a stále to bolí. Odpustila jsem mu a midlím se za něho. Věřila jsem, že k sobě patřime. Tolik nás toho spojovalo. A vidite, tak málo (však podstatného) nás rozdelilo.
Nelituji. Jsem jako kočka. Olížu si rány a jdu dál.....

66 Terezak Terezak | E-mail | 2. září 2016 v 7:54 | Reagovat

Nadhera, dekuji ;)

67 Adel Adel | E-mail | 5. března 2017 v 20:32 | Reagovat

Je možné reptiliány nějak zničit?

68 st st | 10. září 2017 v 17:15 | Reagovat

[13]: někdy je lépe TOT
oravda

69 aston aston | E-mail | 20. dubna 2018 v 20:30 | Reagovat

Je zajímavé, jak se pojem reptiliáni i androidi dostal mezi "běžné" lidi. https://youtu.be/DK2Eb0WroPI?t=102

70 Mon Mon | E-mail | 25. května 2018 v 14:02 | Reagovat

Vše to ce se tu píše mohu potvrdit že je pravda, vim že jsem v 11-13stl.byla unesena ve svych 20letech rasou dragos,zila jsem v te době ve střední vrstvě lidi,slouzila jsem jim jako sexuální otrokyne a vyšší zpruvodci odkryli jen malinkou část toho co semnou dělali,řekli že nemohou odhalit více jak to bylo brutální a zvrhlé,nehledě na to když jsem se narodila sem do toho dnesniho světa,jsem pry už podle moji maminky onanovala v choditku a to mi bylo pouhych osm měsíců,vše se to zhorsovalo tim jak jsem rostla ve veku školky už jsem ovladala natolik svou onanii,že mně nemohly nikde nechávat samoutnou,pry jsem i na lidi ukazovala sve pohlavi,no sileny věci. Pry tim že mě takto zneuzivaly jsem na druhou stranu ziskala ctyri dary dva z nich jsou slyšení veci mimo nasi realitu a vidění věcí o kterych má paru jen malo lidi,každopádně vim že me ovladaji i tady,i přes zavislosti jako jsou drogy,u mně marihuana a vzdy jsem mela svuj ritual ze jsem ve sklepě sveho baraku kourila marihuano a u toho onanovala a tu energii kterou jsem produkovala oni zraly primo hltaly. Ted je mi čtyřicet a zacala jsem se probouzet,mam manžela s kterym jsem se malem rozvedla teda spis on,protože jak jsem zacala probouzet,prestala jsem spoustu věcí delat i tyhle mije ritualy a jim se to moc nelibi a tak nas zacali proti sobě stvat,ja rikala manzelovi věcí které bych nikdy nevypustila z pusy atd. Nakonec jsme zjistily ze muj manzel ma vysoke vibrace andelske,ze mi ho vyšší poslali aby to byl muj stit v životě,jinak vsichni ostatni partneri pred nim me fyzicky a psychycky tyrali prosla jsem si fakt peklo az on je prvni ktery to nedela naopak,umim uzdravovat veškeré stromy,kvetiny,rostlinstvo,zvirata. Je to zvláštní jak oni nechtějí aby jsme so doprobudily,protože vědí ze az se to stane a mi dva s manzelem zacneme opravdu lecit vse okolo nas atd. bude to obrovská sila a oni strati kintrolu. Lidi nebojte se, kozknete se do sebe,poznejte sve nitro protože tam začíná ta pravá cesta k lásce a LÁSKA je tou největší zbraní tady na nasi planetě,nikdo tam venku vas soudit nebude za to co jste tady žili,protože peklo zijeme tady a ted

71 JankaK. JankaK. | E-mail | 23. června 2018 v 19:35 | Reagovat

Presne tak, láska je tá najväčšia sila, ktorá všetko prekoná, vyžarovanie a šírenie úprimnej lásky zo ♥ aj hory prenesie... Tá je na všetko negatívne, na všetky strachy, hrozby, útoky - stačí poslať lásku v zmysle: "pošli lásku ďalej" :-) ♥♥♥

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama