Kniha Anděl strážný: Je v prodeji na Alue.cz ZDE!
Sledujte Zápisníček, kde vycházejí aktuální zprávičky. Nejnovější příspěvek: 17.6.

Co když vše, co jste se naučili, je lež? / Doporučuji

21. dubna 2017 v 0:54 | Alue K. Loskotová |  Ze světa
Právě zde probíhá válka, ve které nehrají roli zbraně, nebo vojenské průmyslové komplexy. Je to válka o vědomí a většina lidí o ní nemá ani tušení. V konečném důsledku by vzdělávací systém měl být obviněn za to, že nás krmí propagandou a nutí nás ji papouškovat, aby vše "zapadalo" ve zbytku společnosti. Naše veřejné školské systémy jsou nastaveny tak, aby studenty uvedly do otroctví ekonomiky, aniž by jim povolovaly možnost myslet kreativně či svobodně.
Pokud byste šťourali v tom, kdo tiskne učebnice našim dětem, za všemi byste našli sionistickou agendu.
Například, dědeček George Bushe, Prescott Bush, byl zatčen za poskytování finanční podpory oboum stranám druhé světové války, o tom se ve školách neučí. - Proč? Protože kdybychom se o tom učili, ŽÁDNÝ Bush by prezidentem zvolen nebyl.

What If Everything You Were Taught Was A Lie?


Učíme se o Darwinově teorii a jak se člověk vyvinul z opice, ale jestli je to pravda, tak proč tu pořád máme opice?

A zajisté, Christopher Columbus Ameriku "neobjevil".


Dejme tomu, že některé věci, které jsme se ve škole naučili, jsou pravdivé. Například matematika, muzika a některé další vědy, ale PRAVDIVÁ historie je nám z určitých důvodů, jako je kontrola, podřízenost a konformita, držena v tajnosti.
Ve všech formách vzdělávání, jsou věčně zmiňována "fosilní paliva" a to i na vysokoškolské úrovni. No není to směšné? Ropa je abiotická, což znamená, že má schopnost se sama doplňovat, ale přesto kvůli ní neustále drancujeme planetu. Přirozeně v tom nemohou být žádné jiné zájmy, než ekonomické.
Například, v pozdních 80. letech, Stanley Mayer vynalezl auto, které bylo schopno přejet Ameriku od pobřeží k pobřeží na 21 litrech vody. Automobilový průmysl mu za jeho vynález nabídl 1 miliardu dolarů, ale ten odmítl, protože ho chtěl rozšířit mezi lidi. Krátce nato byl otráven a jeho vynález byl od té doby světu tajemstvím, přesto se naše děti o takových vynálezcích, jako byl Mayer, ve školách neučí, ani nejsou k rozvoji alternativních zdrojů paliva vedeny.

Stan Meyers - Auto na vodu
https://www.youtube.com/watch?v=GFIlXaABU54

Našim dětem je kladena nevyhnutelná otázka: "Čím chceš být, až vyrosteš?" Jejich odpovědi bývají různé podmíněné formy ekonomické podřízenosti, místo toho, co skutečně chtějí dělat.
Jakmile pochopí koncept peněz, lepší otázka by pro ně byla: "Kdyby neexistovaly peníze, co by jsi chtěl dělat se svým životem?"

Agenda "falešných" zpráv
V poslední době bylo mnoho webů napadnuto stránkou PropOrNot, že obsahují "falešné" zprávy a ruskou propagandu. Do těch spadá i In5D.com. JAKÁKOLIV webová stránka, která odhaluje tyranskou a utlačovatelskou agendu USA je s největší pravděpodobností považován za podporovatele ruské propagandy, protože jsou to weby, které KLADOU PŘÍLIŠ MNOHO OTÁZEK!
Kvůli agendě "falešných" zpráv jsou mainstreamová média kontrolována pro své SKUTEČNĚ falešné zprávy, které poskytují.
TOP 10 falešných zpráv 2016
https://www.youtube.com/watch?v=REPFH2V_EYo

Už je zcela očividné, že mainstreamová média a vojenský průmyslový komplex jsou ti skuteční propagandističtí konspirátoři.
Následující řádky jsou důkaz, jak je propaganda používána proti lidem v USA:
Pozměňovací návrh 114 NDAA byl schválen sněmovnou v květnu 2012.

Sek. 501. (a) Tajemník a vysílací rada (Broadcasting Board of Governors) jsou oprávněni používat prostředky vyčleněné, nebo jinak zpřístupněné, v souvislosti s informačními programy veřejné diplomacie k zajištění přípravy, šíření a využívání informací o Spojených státech, jeho lidu a politicích, určených pro zahraniční publikum, a to prostřednictvím tisku, publikací, rádia, filmů, internetu a jiných informačních médií, včetně sociálních médií a informačních center, instruktorů a dalších přímých či nepřímých prostředků komunikace.
(b)(1) S výjimkou případů uvedených v odstavci (2), tajemník a vysílací rada může na žádost a náhradu přiměřených nákladů vzniklých při plnění takové žádosti zpřístupnit ve Spojených státech, filmy, obrázky, video, audio a další materiály připravené pro šíření v zahraničí nebo byly šířeny v zahraničí.
Podle Michaela Hastingse: "Tento nový zákon dal ministerstvu zahraničí a Pentagonu rozsáhlé pravomoci k tomu, aby televize, rádio, noviny a sociální média vyvíjely tlak na americkou veřejnost."
"Odstraňuje to ochranu Američanů," říká úředník z Pentagonu, který byl zákonem znepokojen. "Odstraňuje to dohled nad lidmi, kteří informace tvoří. Neexistují žádné kontroly ani mantinely. Nikdo neví, zda je daná informace přesná, zcela přesná nebo zcela smyšlená."
Pamatujete si tyto falešné "záběry" z války v zálivu?

https://www.youtube.com/watch?v=qdUiZWibpnE

Propaganda falešných zpráv. To je důvod, proč sledovanost televizních a novinových zdrojů značně poklesla a také proč se lidé obrací k alternativním zpravodajským webům pro SKUTEČNÉ zprávy, v jejichž poskytování mainstream selhává.
What If Everything You Were Taught Was A Lie?

Nepohodlné artefakty
Existují doslova tisíce "nepohodlných artefaktů", které nám ukazují, že jsme tu ve skutečnosti o MNOHO déle, než nám předkládá oficiální evoluční teorie i Bible, přesto se žádná střední škola k tomuto tématu ani nepřiblíží, protože by spadl hřebínek všem náboženstvím.
Například v Illinois byla nalezena dobře zachovaná 200 tisíc let stará mince v hloubce 114 stop hned vedle Chillicothe, Illinois. Podle státních geologických výzkumů v této oblasti je vrstva půdy, ve které byla mince nalezena, stará 200 - 400 tisíc let.
Kdyby byla pravda o naší historii odhalena, způsobilo by to přepis historie ve všech vzdělávacích útvarech a z učitelů "historie" by to udělalo idioty, tedy je mnohem snazší pravdu potlačit než uznat, že nám lžou a tím mimochodem zničit náboženství.

Na začátku… bylo náboženství a vláda
Falešné zprávy nám jsou předkládány po tisíciletí. Je naprosto zřejmé, že náboženství nás učilo již od začátku pololžím, anebo lžím úplným.
Podle křesťanské Bible Bůh stvořil Adama a Evu a řekl jim, aby byli plodní a množili se.
Na základě tohoto předpokladu bychom všichni měli být produkty incestu.
Existují čtyři odlišné krevní skupiny (A, B, AB a 0) spolu s 2 různými Rh faktory (pozitivním a negativním). Je doslova NEMOŽNÉ, abychom měli 4 jiné krevní skupiny a 2 různé Rh faktory, které by vzešly z Adama a Evy, přesto to lidé i nadále vesele přijímají jako pravdu, aniž by svůj původ zpochybňovali.

Bible se datuje do doby před zhruba 6000 lety. Za předpokladu, že v této době Bůh vše stvořil, neměly by existovat žádné zkameněliny starší 6000 let. (pozn. Alue: Už se ví a je to i písemně podloženo v příslušných veřejnosti nepřístupných archivech, že aktuální verze Bible byla sepsána v 16. století v Americe, ve slavné budově, která aktuálně slouží jako univerzita. Nesmí se to dostat na veřejnost podložené, ale opravdoví znalci tématiky to moc dobře vědí a důkazy mají. Bohužel už jich moc není.)
V Genesis 1:26 se uvádí: "UČIŇME člověka k obrazu NAŠEMU…" Kdo jsou ONI? Někteří náboženští fanatici budou prohlašovat, že je to otec, syn a duch svatý, ale tohle bylo DLOUHO předtím, než byl "syn" konceptualizován, nemluvme o Adamovi a Evě.
Dalším příkladem by byl Noah a jeho údajné shromažďování párů od každého živočišného druhu na planetě. Jak mohl ze Středního východu shromáždit zvířata, jako je lední medvěd, nebo tučňák?
Pro většinu lidí je těžké pochopit, že náboženství i elity vám budou lhát za účelem naplnění jejich agendy.
V náboženství nenajdete více než pár členů římsko-katolické církve, kteří potvrdili, že fiktivní peklo neexistuje.

Kněz říká, že peklo neexistuje
https://www.youtube.com/watch?v=wHfSpIIRhFw

Čím blíže se podíváte, tím spíše zjistíte, že náboženství a vlády jdou ruku v ruce, protože obě mají stejné cíle: kontrola mas a jejich ovládání a odebrání jejich svobody, zatímco potlačují svobodu myšlení a tendence ke kladení nepohodlných otázek ohledně oficiálních tvrzení.

Doslova televizní "programování"
Zdá se, že většina lidí zaujímá takový postoj, že když něco mluvící hlava na oficiální zpravodajské stanici, jako je CNN, řekne, tak to jistě musí být pravda. Informátor CIA již potvrdil, že scénář zpráv je psán na desetiletí dopředu s cílem ovlivnit veřejné mínění. (pozn. Alue: Mohu potvrdit. Znám člověka od České televize, a to co mi řekl, jsem mu nechtěla ani uvěřit. Jsem ráda, že televizi nemám.)

CIA uznává, že používá zprávy k manipulaci s občany USA (1975)
https://www.youtube.com/watch?v=5ED63A_hcd0

Článek nadepsaný "Proč Obamova administrativa dostává vládní monitory do redakcí" ukazuje, že v USA nikdy nebude existovat něco jako "spravedlivé" a "objektivní" zpravodajství.

Televizní program, který lidé sledují, je tak primitivní a intelekt odsávající, že je lepší se na televizi nedívat vůbec. Kromě toho, že reklamy jsou buď humbuk plný materialistických blbostí, které nepotřebujeme, zpracovaných potravin s GMO, alkohol(ism)u nebo zázračných pilulek velkých farmaceutických firem, které váš problém dočasně záplatují, ale nikdy vás doopravdy z ničeho nevyléčí. Herci, kteří jsou využíváni k prodeji těchto produktů nám nakonec řeknou, že nejsme dostatečně krásní a že naše životy by s daným produktem byly o mnoho šťastnější.

Proč byla vynalezena televize
https://www.youtube.com/watch?v=wxzFqqeTr1w

To je DOSLOVA programování, co přijímáme z televizních obrazovek, přesto to miliony lidí bude i nadále ochotně sledovat, než aby udělali něco pro sebe a našli si hobby nebo vytvářeli něco prospěšného pro lidstvo.
Ti mocní vás chtějí co nejvíce rozptýlit, abyste neměli dostatek času na kritické či snad svobodné přemýšlení o čemkoliv jiném, než kdo zrovna vyhrál poslední sportovní utkání nebo nejnovější reality show.

Kde je pravda a komu bych měl veřit?
Pro ty, kteří přespříliš sledují televizi: Každý den, který ztrácíte nicneděláním je vždy o jeden den méně, kdy máte možnost zdokonalit sám sebe, své tělo, mysl i ducha.
Místo sledování televize můžete strávit čas čtením a učením se od mistrů. Místo získávání zpráv od mainstreamových médií bežte raději na alternativní zpravodajské weby jako je In5D Alternative News, abyste získali data, která se k vám jinak nedostanou.
Je smutné, že většina lidí bude bojovat za ten stejný systém, který z nás dělá otroky, než si představit svět, ve kterém nejsou peníze, vláda ani náboženství.
Einstein je často citován: "Šílenství je dělat pořád tu samou věc znovu a znovu, ale očekávat pokaždé jiné výsledky." Tohle je připomínka toho, jak končí každé volby. Vždy se redukují na to menší ze dvou zel…ale pokaždé skončíme se zlem.

Když se dostatečně dobře díváte, vždy máte možnost najít pravdu, ale většina lidí nemá vůli trávit čas hledáním a myšlením. Jsou to ti stejní lidé, kteří jsou spokojeni se svými 3-5 hodinami denně u televize.
Nakonec vždy používejte svůj rozum, ať už hledáte cokoliv, včetně čehokoliv na těchto stránkách. Pokud vám něco říká, že je něco špatně, pak skutečně nemusí být s tím, co čtete, všechno v pořádku.
Jste neustále vedeni k nacházení odpovědí, ať už je získáte díky svým osobním zkušenostem, nebo zkušenostem jiných. Při hledání mějte mysl otevřenou všemu, co čtete a na co se díváte.
Válka o uvědomění zajde tak daleko, jak jí to dovolíte.
VŠECHNO ZPOCHYBŇUJTE!

původní zdroj článku (v angličtině): http://in5d.com/what-if-everything-you-were-taught-was-a-lie/
lehce upravená verze

 


Komentáře

1 Ryan Ryan | 21. dubna 2017 v 9:29 | Reagovat

Jestli se pletu, opravte mě, ale není to tak, že jsme se vyvinuli z dnešních opic, máme jen hodně dávného společného předka - a od toho se vyvíjely opice zvlášť a lidé zvlášť. Jinak moc dobrý článek, jen mi příjde, že kdybychom měli zpochybňovat úplně všechno, co nám kdy bylo řečeno, musíme se z toho zbláznit, protože tím pádem nic, čemu jsme celý život věřili, není reálné. Samozřejmě mám hrozně často myšlenky tohoto typu, třeba mi stále vrtá hlavou teorie duté Země. Je to nesmírně zajímavá představa, i když taky trochu depresivní. Nemůžu si pořád říkat, že všichni lžou a všechno je tu špatně, to bych pak nemohla být ani na chvilku šťastná. Kéž bychom jednou dospěli do bodu, kdy se všechno dozvíme - tak, jak to doopravdy je... Svět bez peněz a otroctví by byl fajn.

2 Alue Alue | 21. dubna 2017 v 9:42 | Reagovat

[1]:  Prakticky říkáš to samé, co Winston Churchill:

,,Až se jednou lidstvo dozví svoji skutečnou minulost, nebude na světě jediný člověk, který by se z toho nezbláznil."

Všechno je jinak.

3 Dan Dan | 21. dubna 2017 v 10:28 | Reagovat

Dávejte pozor - když vám někdo řekne, že vše, čemu věříte, je lež, většinou chce, abyste začali věřit všemu, co vám řekne on.

4 Václav Václav | 21. dubna 2017 v 11:19 | Reagovat

vše je v relativitě (pohybu)lež. co se hýbe není možné ohraničit a nadefinovat. to se ve fyzice učí už i na základce. to není žádná novinka. všichni se stále snaží o definice. proto lidé hledají trvalost(absolutno).

5 Alue Alue | 21. dubna 2017 v 11:42 | Reagovat

[4]:  Ve Vesmíru existuje o všem pouze jedna jediná pravda. Když ji člověk najde, najde sám sebe. Když ji nehledá, zabloudí a rozbije si čumák.

6 Xoxo Xoxo | 21. dubna 2017 v 12:18 | Reagovat

[3]:  Taky pravda.

7 Mike Mike | E-mail | 21. dubna 2017 v 12:43 | Reagovat

V USA našli v hloubce 200m telegrafní dráty. Z toho usoudili že byl v USA před  tisíci lety telegraf. V Rusku nenašli v hloubce 200m nic. Z toho usoudili že před tisíci lety měli již bezdrátové přenosy ;-)

8 Mike Mike | 21. dubna 2017 v 12:44 | Reagovat

Aneb kde je pravda a jak může člověk jednoduše říct: Tohle je pravda, následujte mě! To zavání lehce diktaturou

9 zdeněk zdeněk | E-mail | 21. dubna 2017 v 12:59 | Reagovat

[5]: Jen škoda, že ne každý má dostatečně silnou intuici aby tu jednu jedinou pravdu rozpoznal.

10 Alue Alue | 21. dubna 2017 v 13:16 | Reagovat

[9]:  Nemyslím, že to je jenom o intuici, ale dost dělají životní zkušenosti, kontakty s lidmi a také zájem o samostudium. Opravdu jestli někdo znáte odborníka na historii, poslechněte si ho a nechte ho mluvit. To co vám řekne, je naprosto šílené.
Vzpomíám na tu přednášku o skutečné historii islámu co je na YT, nemůžu ji najít, ale kdo jste ji viděl, tak to je výborně ilustrující příklad toho, jak moc jsme s našimi učebnicemi mimo mísu. A pán má přitom všechny poznatky fakticky podložené.

11 Václav Václav | 21. dubna 2017 v 13:54 | Reagovat

[5]:pravda má nekonečně mnoho svých podob. jinak by tvoření nemělo smysl. kdo, nebo co (ne)odráží v sobě pravdu, (ne)žije v (ne)jednotě. jednota v mnohosti, mnohost v jednotě.

12 Václav Václav | 21. dubna 2017 v 14:12 | Reagovat

[5]: i pád na hubu je pohyb dopředu

14 Verča Verča | 21. dubna 2017 v 16:11 | Reagovat

[12]: :-D  :-D  :-D  :-D  :-D

15 mariankosnac mariankosnac | 21. dubna 2017 v 17:23 | Reagovat

Je pravda že mnoho z toho čo sa učí a čo nám je oficiálne predkladané sú lži, okrem toho že je to vládami zmanipulované z politických dôvodov, je mnoho vecí o ktorých pravdu proste nepoznáme, takže mnohé veci sú len dohady.

Ale napríklad to že človek sa vyvinul z opice by mohla byť pravda. Existujú znaky že človek sa vyvinul postupným vývojom (evolúciou) z nižších organizmov. Ľudské embryo sa až priveľmi nápadne podobá na embryá zvierat. Prečo máme na ruke sval zvaný palmaris longus ktorý je typický pre opice, v podstate pre dnešného človeka zbytočný, väčšina ľudí ho stále má a u niekoho zanikol. Genetická sekvencia človeka a šimpanza je z 98 percent totožná. Síce je záhada ako presne človek z opice vznikol ale dalo by sa to vysvetliť tím že opice boli upravené cudzou inteligenciou. Už aj v TV sa objavujú dokumenty kde tvrdia že ľudí mohli stvoriť mimozemšťania. Neviem, netvrdím že to musí byť pravda, len mi proste táto teória evolúcie pripadá pravdepodobná.

16 Denis Denis | E-mail | 21. dubna 2017 v 17:51 | Reagovat

Ahoj, možno to zverejníš a možno nie, no tak či tak sem napišem komentar o tomto članku :) Je to len moj uhol pohladu na celu tuto vec ohladom školstva.
V škole nam povedali, prečo tu opice stale su, že Kolumbus Ameriku neobjavil a že auto može mat pohon na H a O. Teraz si len stači predstavit,čo sa stane, ak pride do stretu tychto dvoch elementov npr. pri  autonehode... A to, že je všetko opačne? No tak prosím, skúsme žit bez doktorov, právnikov, vlády a policajtov, vtedy sa uvidí ako velmi ich potrebujeme :) Ludí pozývam k tomu, aby študovali prírodu pomocou vedy, dôkazov a racionalneho myslenia. Možno ak prestanete za všetkym vidiet neaky hlboky, zly plan jašteričiek, tak budete žit plnohodnotnejši život.

Co sa tyka TV a náboženstva, tie ani mne nedavavaju zmysel :)

17 Cr. Cr. | 21. dubna 2017 v 18:38 | Reagovat

Veď ani Darwinova teória nie je Darwinova :-)  :-(

18 fluttershine fluttershine | 21. dubna 2017 v 19:23 | Reagovat

Vždyť Kolumbus Ameriku neobjevil, to už udělalo mnoho lidí před ním, mimo jiné Vikingové :D
No, to je jedno, každopádně zajímavá témata k zamyšlení a průzkumu.

19 Ayeri Ayeri | 21. dubna 2017 v 21:02 | Reagovat

Po dlouhé době hodně dobrý článek od tadesco.cz :) Souhlasím. Nevěřím moc na evoluci (v podání naší učitelky to zní jako nedotažená kravina), ani dějepisu. Když jsme se učili o starověku, tak je těch dat tak málo a jsou tak různá, že když jsem v písemce potřebovala prodloužit odpověď, tak jsem si prostě věrohodně vymýšlela a učitel to dlouhou dobu nepoznal :D Bral to jako aktivitu a hledání navíc a ještě mě chválil :D A o tom, že Kolumbus objevil Ameriku už se neučí ani ve škole. A co se týká toho ostatního - o peníze jde vždycky až v první řadě :(

20 all-is-magic all-is-magic | E-mail | Web | 22. dubna 2017 v 14:34 | Reagovat

[10]: jo, tu sérii si pamatuji, dlouho jsem to nemohla rozdýchat... ale už si taky nepamatuji název :D

21 fluttershine fluttershine | 24. dubna 2017 v 9:26 | Reagovat
22 Alue Alue | 24. dubna 2017 v 11:59 | Reagovat

[21]:  ano to je přesně to co jsem myslela, díky za doplnění

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama