Čas není lineární, je to bod (nekonečná sféra), aneb o vědomí a procesu stárnutí

29. července 2017 v 0:54 | Alue K. Loskotová |  Zákony Vesmíru - seriál
Je nejvyšší čas podívat se na náš svět z jiného úhlu. Zapomeňte na to, co vám říkali rodiče, učitelé ve škole, profesoři na vysoké, atd. Musíme se na svět podívat úplně jinak.

1. Objektivní svět, nezávislý na pozorovateli, neexistuje
Náš svět má své příznačné rysy, které nesmí být v žádném případě zkoumané samostatně a bez svých pozorovatelů. Jako jednoduchý příklad můžeme uvést židli - z našeho hlediska nezabírá mnoho prostoru, z hlediska mravence je to ovšem úplně jinak.
Další věcí je, že židli vnímáme jako pevný a tvrdý předmět, neutrina jí ale "proskočí" vysokou rychlostí, protože pro ně budou atomy židle od sebe navzájem vzdálené na "kilometry". Žádná z objektivních skutečností, na kterých je postavena naše realita, není ve své podstatě hodnověrná. Záleží na tom, jak si je vyložíte.
O spoustě věcí a procesů, které probíhají v našem organismu, ani nevíme a vědomě je neřídíme - dýchání, trávení, zvýšení a snížení krevního tlaku nebo čištění, a přitom si je kontrolovat můžeme. Stačí se soustředit na to, co se v našem těle děje a můžeme zasáhnout do jejich procesů a tím pádem i do procesu našeho stárnutí.
Všechny tzv. samovolné procesy, od stahů srdce, dýchání, trávení až po udržování hormonální rovnováhy je možné kontrolovat.2. Naše těla jsou složena z energie a dat
Myslíme si, že naše těla jsou zformovaná z pevné hmoty, fyzici ale tvrdí, že každý atom je na 99,9999 % tvořen prázdným prostorem a subatomární částice, které se tímto prostorem prohání rychlostí světla, jsou ve skutečnosti svazky vibrační energie. Veškerý Vesmír, včetně našeho těla, je nehmotný a přitom je myslící.
V každém atomu pulzuje v prázdném prostoru neviditelná inteligence. Genetici tuto inteligenci umísťují do DNA. Život vzniká v okamžiku, když DNA převede svoji zakódovanou inteligenci do svého aktivního dvojčete, RNA, která se pak začlení do buňky a předá bity rozumu tisícům enzymů a ty je použijí na výrobu proteinů. V každém bodě tohoto řetězce musí probíhat vzájemná výměna energie a informace, jinak by život přestal existovat.
Když stárneme, tok této inteligence z různých důvodů slábne. Tento proces by byl nezvratný, pokud by se člověk skládal pouze ze hmoty, ale entropie se netýká inteligence a naše "neviditelná" část času nepodléhá. V Indii nazývají tento tok pránou a mohou jej řídit - zesilovat, omezovat a směrovat.

3. Mysl a tělo jsou jeden celek
Inteligence (vědomí) se může projevovat jak na úrovni myšlenek, tak i na úrovni molekul. Emoci jako je například strach můžeme definovat jako abstraktní pocit nebo jako působení molekul jednoho z hormonů, adrenalinu. Bez pocitu strachu by nebylo ani hormonu a bez adrenalinu by nebyl strach. Na cokoliv se naše mysl zaměří, má za následek i vytváření odpovídajících chemických látek.
Lékařství začalo teprve relativně nedávno využívat propojení mysli a těla. Jako příklad může posloužit všem známý efekt placeba, kdy je v 30 % prokázáno, že dojde ke stejnému zlepšení jako při použití léku. Přičemž placebo má mnohostrannější uplatnění; může být použito na utlumení bolesti, snížení tlaku a dokonce i na nádorová onemocnění.
Jestliže má jedna neškodná tableta různá využití, můžeme dojít k závěru, že dvojice mysl-tělo dokáže spustit jakoukoliv biochemickou reakci, pokud mysl obdrží příslušné informace. Úbytek sil ve vyšším věku je ve skutečnosti vyvolán tím, že jej lidé očekávají.
pozn. Alue: Proto se nemají slavit narozeniny a odpočítávat věk. Čím víc jsme orientovaní na tato čísla a data, tím rychleji zestárneme. Programujete tím své buňky a ony udělají to, čemu věříte. Zaměří se na stárnutí a rychleji zahynou.

4. Biochemie těla je výsledkem práce vědomí
Většina lidí se domnívá, že lidské tělo je pouze stroj bez vlastní inteligence. Ale procento lidí, kteří podlehnou rakovině nebo nemocem oběhové soustavy je vyšší u těch, kdo jsou v psychickém stresu, než u lidí, kteří prochází životem vědomě a v pohodě.
Podle nového paradigmatu dokáže vědomí řídit i rychlost procesu stárnutí. Pokud si někdo nad svým stárnutím zoufá, stárne rychleji. Pořekadlo: "Je ti tolik, nakolik se cítíš", má v sobě ukrytou hlubokou pravdu.
pozn. Alue: Ale samozřejmě záleží i na jiných faktorech jako je nastavení mysli a síla konstruktivní energie, nebo životní styl.

5. Vnímání pocitů
Vnímání různých pocitů - lásky, nenávisti, radosti nebo opovržení, stimuluje tělo velmi rozdílně. Člověk, který je zdeptaný ztrátou práce, si promítá svůj psychický stav do všech částí svého těla, a v důsledku toho přestane vytvářet neurotransmitery, dochází k poklesu hormonální úrovně, k poruchám spánku, receptory na povrchu buněk se deformují a krevní destičky mají větší tendenci se shlukovat, protože se stávají "lepivějšími". Následek toho je, že "slzy bolesti" obsahují více chemických látek než "slzy radosti". Pokud pociťujeme radost, mění se chemie našeho těla v pravý opak.
Veškerá biochemie vychází z hloubi vědomí. Každá buňka plně vnímá na co a jakým způsobem myslíte. Když si tuto skutečnost uvědomíte, všechny vaše představy, že jste obětí náhod a degenerativních procesů, se rozplynou.

6. Impulzy mysli mění tělo každou vteřinu
Dokud mozek dostává nové impulzy, je na ně tělo schopné také nově reagovat.

7. Nejsme odříznuti od celku
Nehledě na to, že se nám může zdát, že jsme jednotlivá individua, všichni jsme propojeni s inteligencí Vesmíru.
Z hlediska jediného vědomí jsou všichni lidé, všechny věci i děje, které se odehrávají i "kdesi daleko" součástí vašeho těla. Když se dotýkáte okvětního lístku růže dochází ve skutečnosti k výměně informací mezi vaším prstem a okvětním lístkem.
Vaše prsty a věci, kterých se dotýkáte, to všechno jsou "klubíčka" informací neomezeného informačního pole, které nazýváme Vesmírem. Pokud to pochopíte, budete vědět, že svět není nebezpečný, ale je vlastně rozšířením vašeho těla, a to bez hranic. Svět, to jste vy!

8. Čas není absolutní
Reálným základem všeho je neomezeně trvající čas a to, co my nazýváme časem, je kvantifikace věčnosti.
Čas si představujeme jako střelu, která letí kupředu, ale komplexní geometrie kvantového prostoru tento mýtus nadobro vyvrátila. Čas se může pohybovat ve všech směrech a může se dokonce i zastavit. Čas, který vnímáte, vytváří pouze vaše vědomí.

9. Každý z nás žije ve své realitě
V současné době jedinou fyziologií, které se můžeme přidržet, je průběh procesů provázaný s časem. Ale skutečnost, že čas je propojený s vědomím znamená, že si můžeme vybrat úplně jiné schéma průběhu fyziologických procesů.
Již od dětství cítíme, že v nás existuje složka, která je neměnná. Tuto naši část nazvali indičtí mudrci jednoduše "JÁ". Z hlediska jediného vědomí můžeme celý svět definovat jako proudící potok Ducha, který je ve skutečnosti naším vědomím. Proto je naším základním úkolem propojit se s naším "JÁ".

10. Nemusíme být oběťmi procesů stárnutí, nemocí a smrti
To všechno je součástí scénáře a ne samotného pozorovatele, který je zároveň schopen cokoliv změnit.
Život je ve své podstatě tvůrčí proces. Když se propojujete se svým vědomím, přicházíte do styku se svým tvůrčím centrem. Nebýt vědomý znamená v konečném důsledku ztrátu kontroly nad tělem. A proto nám nové paradigma říká: "Pokud se chcete změnit, změňte své vědomí. Pokuste se vnímat Zemi jako planetu, kde nikdo nestárne; je "někde tam" a uvnitř vás.


 


Komentáře

1 Teri Teri | 29. července 2017 v 7:27 | Reagovat

Velmi zajímavý článek, pořád nad tím "plynutím" času přemýšlím a snažím se představit, jak by to vypadalo, kdybychom se odpoutali od lineárního času... ale můj mozek na to asi nemá kapacitu :-D

2 Ayeri Ayeri | 29. července 2017 v 9:24 | Reagovat

Skvělý článek, děkuju ☺ I když si nemyslím, že nejde nezestárnout jen díky tomu, že si budete myslet, že nestárnete 😃

3 Amálka Amálka | Web | 29. července 2017 v 13:19 | Reagovat

[2]: Podle mě je možné úplně všecko - co připustíš, že možné je :)

4 áťa áťa | E-mail | 29. července 2017 v 15:00 | Reagovat

Naprosto skvělý článek. Moc děkuji :)

5 Dan Dan | 29. července 2017 v 20:37 | Reagovat

[3]: A když se ti to po letech snažení nedaří, tak je to proto, že se ti to podařit nemá, ne proto, že by to nešlo :) :) :) :) :)

6 Ellie Parrish Ellie Parrish | 29. července 2017 v 21:59 | Reagovat

Pěkný článek, co se narozenin týče, ta je mám přímo na Vánoce, a popravdě to nějak neslavím. Mi to přijde zbytečné se ožírat nebo oslavit, že jsem starší. Je fakt, že na svůj věk vypadám mladší :D ale nemyslím si, že by to bylo tím, že to neslavím :D

7 Ceneon Ceneon | E-mail | 30. července 2017 v 9:05 | Reagovat

[2]: Pro ty, co tomu nevěří, že tento článek má pravdu v tom, že stárnout není nutné. Je to pouhý program, který je ale tak rozšířen, že mu může odolat pouze člověk s velkou silou vůle. Možná si řeknete, že je to přirozený proces a že zvířata též stárnou, ale to jsou nižší bytosti, u lidí stárnutí nutné není. Pokud je člověk natolik silný, že dokáže uvěřit tomu, že může žít tak dlouho, jak si on sám bude přát, a pokud bude zdravě žít, nejlépe syrovou stravu jíst, tedy žádnou smrt do sebe dostávat nebude, tak tomu tak bude.

Vždyť i Anastasia mluví o délce života, cituji:

"Životnost každé buňky byla delší, ale i když se buňka unavovala, bylo ji dáno odumřít, tak okamžitě místo ní vznikala nová, plná energie. Lidské tělo mohlo žít tolik let, kolik si přály Duch a duše."

"Tak to vypadá tak, že dnešní člověk sám nechce žít déle?"

"Svými činy každou vteřinu zkracuje svůj věk a smrt pro sebe vymyslel sám člověk."

"Jak to vymyslel? Vždyť přichází sama. Proti vůli."

"Když kouříš nebo požíváš alkohol, když vjíždíš do města, nasycujícího vzduch smradem spálenin, když konzumuješ umrtvené jídlo a zlobou požíráš sám sebe, tak řekni, Vladimíre, kdo jiný, než ty sám přibližuješ svou smrt?"

"Teď pro všechny nastal takový život."

"Člověk je volný. Každý sám buduje svůj život a každou vteřinou určuje svůj věk."

I védy o tom hovoří:

"Pretože sme stvorení na Obraz a Podobu Bohov, tak aj my tvoríme na náš obraz, t.j. na Obraz Bohov. Vytvorili sme počítač a teda môžeme tento obraz použiť. Naše telo – hardware – zabezpečíme surovou stravou a celkovo správnym zaobchádzaním, ale nesmrteľnosť musí byť aj v „software“. Ak tam máme spustený vírusový, cudzí psychoprogram, tak o dlhovekosti nemôže byť ani reči. Musíme byť presvedčení o tom, že môžeme žiť večne, alebo tak dlho, ako si želáme. Ak si budeme myslieť, že zomrieme, tak zomrieme. Vtedy a tak, ako si to programujeme.

Zvieratá, ktoré jedia surovú stravu umierajú, lebo vedia, že musia zomrieť. Niektoré zvieratá majú svoje cintoríny, kde chodia zomierať. Keď slony vedú svojho druha na cintorín, tak po ceste zmietajú všetko okolo. Rovnako mačky chodievajú zomierať na miesta, kde pred nimi už zomierali iné mačky. Tieto poznatky sú u človeka aj zvierat uložené na úrovni genetického kódu. No človek si môže mysľou upraviť informáciu o dĺžke svojho života.

Ak budeme jesť surovú stravu, dodržiavať zápovede Bohov a Predkov – napríklad Kony Rita – ak budeme mať jasné poznanie o tom, čo to je myseľ a ako funguje, budeme mať schopnosť rozoznávať vlastné a cudzie myšlienky, zvládneme jestvovanie v stave tu a teraz, tak sa stávame tým, čím naši Predkovia. Vedomými Deťmi Bohov. No títo nie sú nikdy rabmi, t.j. v demoverzii „služobníkmi Pána“, ale vždy ostávajú tým, čím sa narodili – deťmi Bohov!"

http://www.tartaria.sk/slovansky-slovnik/symbolika/ja-nikoho-nejem

Sám ještě nejím pouze syrovou stravu, ale myslím, že nemá smysl přechod oddalovat, oba výše zmíněné nanejvýš důvěryhodné zdroje toto zmiňují. Dnes jsem začal s broskví, raw snídaňovou směsí od Iswari, pak si dal raw tyčinku. Tak já začínám právě dnes, díky Alue, jaksi jsem cítil, že tento den bude pro mne výjimečný. Stejné to bylo před rokem, kdy mamka dělala beleše, já si zjistil, jak se mají krávy v kravínech a ze dne na den jsem přešel z vegetariánství na veganství (až na med a vajíčka z domácích chovů).

Mohu doporučit výrobky od firmy Lifefood, ne nejsem od nich, jen je to česká firma, tak proč ji nepodpořit. Dělá výrobky v bio a raw kvalitě, tyčinky, placky...

Opakování matka moudosti, jedna věc je znát, druhá si to uvědomovat:
"Člověk je volný. Každý sám buduje svůj život a každou vteřinou určuje svůj věk."

8 Ceneon Ceneon | E-mail | 30. července 2017 v 11:07 | Reagovat

Ještě pro doplnění:
Ten pocit po tom, kdy učiníte rozhodnutí a první kroky k tomu dělat věci opět o něco lépe, i když máte pochybnosti a nemusí se to rozhodnutí zdát jako komfortní, ale přitom víte, že je to ta nejlepší cesta, je překrásný, takový povznášející a osvobozující. Taková odměna za to, že jste se nebáli vkročit do neznáma, a možná i potvrzení toho, že jdete správnou cestou.

9 Martin Martin Martin Martin | E-mail | 30. července 2017 v 11:10 | Reagovat

Ahoj Alue, kdyz snim, tak se mi obcas jakoby rozsviti v hlave a najednou zacnu chapat "podstatu vesmiru". Pak se probudim s dobrym pocitem, ale kdyz si chci vzpomenout, co jsem vlastne pochopil, tak uz si to v hlave nedokazu dat dohromady. Zazivas to taky?

10 Amálka Amálka | Web | 30. července 2017 v 15:47 | Reagovat

[5]: Ani jedno, ani druhé :) Je to proto, že sis neuvědomil, že to tak už je. Pokud Ti to přijde jako blbost, tak je to díky Tvému lineárnímu vnímání času. Pokud se od toho oprostíš a uvidíš realitu jako bezčasový proud nekonečnosti, pak Ti letitá snaha přijde úplně bezpředmětná. Vše prostě je, vše už máš..

11 Vladka Vladka | E-mail | 30. července 2017 v 22:33 | Reagovat

Zajimalo by me,jak to vnimaji treba zvirata..jsou mladata...pres zraly vek az raky zestarnou a to jak v zajeti nebo v prirode..tezko si rikaji ..treba medved nebo jelen,ze je stary a tak uz nema tolik sil atd.a pritom stary uz je a silu nema a dozije se jen urciteho veku.a co treba duchovni nebo i 120lete starenky..vypadaji stare.navzdory tomu,ze ziji dlouho.jak to je mozne?

12 Psychopathic-rainbow Psychopathic-rainbow | Web | 1. srpna 2017 v 7:44 | Reagovat

Pro některé komentující:

A vy si myslíte, že to, jaký má strava vliv na vaše tělo, taky není jen program? :)

Když je to přece jen v hlavě, nepotřebujeme být jenom na syrové stravě a bio, raw věcech...

Podle mého názoru je to prostě jenom o našem přesvědčení. Myslím že bychom mohli jíst jen to, co nám chutná a přesto nezestárnout, pokud bychom tomu skutečně věřili.

Třeba někdy názor přehodnotím, ale zatím věřím prostě tomuhle...:)

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.