V e-shopu Alue.cz jsou nové energetické krystaly. - Nabídka ZDE
Sledujte Zápisníček, kde vycházejí aktuální zprávičky. Nejnovější příspěvek: 13.02.

Jak číst znamení na naší cestě životem / Doporučuji

6. července 2017 v 0:54 | Alue K. Loskotová |  Zákony Vesmíru - seriál
Mnozí z nás mají za to, že k událostem v životě ,,prostě dochází". To či ono se ,,zkrátka stane". Pokud však navážeme těsný vztah s vlastní intuicí, bude nám jasné, že všechno, co se nám přihodí, je důsledkem našich vlastních činů.
Ne vždy si plně uvědomujeme důsledky vlastních kroků a často na ně bohužel ani nepomyslíme. Vesmír však naštěstí má způsoby, jimiž nám ukazuje, že jsme na správné - nebo také nesprávné - cestě. My se dnes věnujeme znamením varovným, která ukazují, že cesta, po níž jdeme, není správná.

Vesmírná varování mívají formu nežádoucích okolností a nepříjemných událostí.
Znamená to, že vaše energie vibruje s nízkou frekvencí. Myšlenky, city a skutky jsou negativně soustředěny, což vede ke vzniku nežádoucích jevů a okolností.
I když máme schopnosti vibrovat i s vysokou frekvencí, je těžké mít pořád skvělou náladu.
Naše duše je v současné době připoutána k Zemi, k fyzickému měřítku daleko hustšímu a pomalejšímu, než jsou vysoká měřítka éterická. Naše planeta i naše těla jsou tvořena energií s daleko nižší frekvencí než jakou je tvořena naše duše.
V důsledku toho čas od času narážíme na nepříjemné okolnosti, což je však úplně normální. Hlavní je si těchto jevů, těchto náznaků včas všimnout a zároveň se jimi nedat spoutat, abychom se dokázali rychle vrátit na správnou cestu.

Varovná znamení Vesmíru, s nimiž se ve všedním životě můžete setkat a kterým bychom měli věnovat pozornost:

• Ukopnutí palce u nohy.
• Uvíznutí v dopravní zácpě.
• Zlé pohledy nebo jízlivé komentáře na naši adresu.
• Úraz.
• Nečekaný účet.
• Bezdůvodná úzkost.
• Hádky s těmi, které milujeme.
• Nemoc.
• Bolest hlavy.
• Ztracené nebo polámané, rozbité věci.
• Nepříjemné pachy, zvuky a chutě.

Každé z podobných znamení napovídá, že byste se měli soustředit a být pozorní.

Přihodí-li se vám něco takového, zastavte se! Nedokončujte to, co děláte, nepokračujte v rozhovoru, nedomýšlejte myšlenku - je zřejmé, že vás to vede špatným směrem.
Místo toho se zhluboka nadechněte a pokud je to možné, zkuste se na situaci podívat objektivně a nezaujatě. Pokud si včas všimnete varovného znamení a rychle zareagujete, vaše soustředění destruktivní impuls zastaví.

Člověk je tvůrcem svého osudu a pánem světa, ve kterém žije. Jako tvůrce musí tedy sám sobě skládat účty z toho co dělá a nakolik správné je jeho jednání. Jenomže zdaleka ne vždy je to, co děláme, hmatatelné a hodnotitelné z pohledu známých kategorií. A jenom ignorant by si nevšiml, že většina našich skutků, jednání a aktivit se odráží ve světě kolem nás. Ne jenom a ne tak moc v podobě nějakého reálného dění, jako spíš v podobě obsahů, událostí a situací, které nám připomínají naše vlastní záležitosti a plány.
Co to je? Je to náhoda nebo zákonitost? - Všechno, co se kolem nás děje, od maličkostí až po velké věci, nejsou žádné nahodilosti, není to žádná náhoda, ale výtvor přesně seřízeného mechanismu. Podíváme-li se na něj, dostane se nám reálného potvrzení a důkazu, že nic na tomto světě není náhoda.

O znameních, kterých se dostává lidstvu a která může člověk vidět, se ví dávno. Není události jakýmkoli způsobem dotčené tajemnými znameními, varováními a nápověďmi, aby lidé, když je viděli - nejčastěji ovšem po události samé - nedocházeli k nějakým závěrům. Ovšem závěr učiněný ex post spadal jen do pokladnice zkušeností a neposkytoval žádnou možnost odvrátit nebo napravit to, k čemu už došlo. Umění porozumět nápovědi před událostí, v době kdy teprve vznikala a utvářela se, bylo pokládáno za vysoké mistrovství a schopnost vyznat se v obrazcích osudu a nápovědách vesmíru bez pout vlastního názoru.
Pojďme se však na proces získání podobného druhu informací podívat z druhé strany. Proč vlastně mohou mít jen "vyvolenci" větší možnosti nebo více informací než obyčejní lidé, nemající žádný vztah k okultismu? Proč jedni vědět mohou a druzí ne? Co je důvodem takové nerovnosti?
Mohli bychom samozřejmě dlouze a nudně vykládat o tom, že okultisté mají většinou speciální vzdělání, talent či dar, které jsou jim propustkou do světa neznámého. Nebo že člověk nemusí a neměl by vědět vše. Všechno by to byla pravda, ale ne úplně. Systém - vesmír - dává lidem stejné možnosti. A jedni je s úsilím a trpělivostí rozvíjejí, zatímco jiní prostě žijí a neutrácejí čas a síly na to, aby pochopili, co vlastně představuje tenhle svět, ve kterém žijí. Každému z nich, ať usiluje o pochopení světa a sebe sama nebo ne, poskytuje Vesmír znamení. Dochází k tomu každou minutu, každou vteřinu.

Masa událostí, situací a procesů probíhajících kolem člověka mimo jeho vůli a záměrů naráží na jeho mysl, zastavuje, omezuje, povzbuzuje, nutí měnit plány a obvyklý způsob myšlení. Všechno je to spontánní a neuspořádané, jako vítr na otevřeném moři, z vůle přírody, ne však z lidské vůle. Ale bylo by to možné i jinak.
Jak? Jakým způsobem? Podívejte se kolem sebe. Míjíte lidi, slyšíte rozhovor, zachytíte jednotlivé věty. Jdete po ulici a vidíte nějakou událost. Je to všechno náhoda? V okultismu takové slovo není, neboť všechno, co se děje s člověkem i kolem něj, má kauzální souvislost.

Například téma. Přicházíte do práce. Počítač z ničeho nic přestal fungovat. Nemůžete dělat to, co jste chtěli a co dělat máte. Čekáte na technika a zabýváte se tím, co vám přijde pod ruku. Mluvíte s kolegy, probíráte papíry, uklízíte na stole, koukáte do novin. K čemu vás to může inspirovat nebo přistrčit? Jen netvrďte, že k ničemu. Není to pravda. Zcela nezávisle na vlastní vůli vstupujete do víru událostí cizího vašim plánům a záměrům. Dostane se vám nových informací a poznatků. Ocitnete se v situaci, do které byste se bez této události nikdy nedostali. Jste v kruhu nového a toto nové je vaším světem.

Znaky, znamení a úkazy jsou těmi nemnohými atributy obsahujícími informaci, kterou se Vesmír na základě svých zákonů snaží předložit lidskému chápání. Naprosto to neznamená, že si to Vesmír snad přeje. Dochází k tomu na základě vesmírných zákonů. Člověk je součástí Vesmíru, proto spadá do sféry šíření těchto informací. Pokud chce skutečně porozumět, co a proč mu je sdělováno, musí tomu naslouchat.
Aby se naučil oddělovat podstatu přicházející informace od toho, co ji obklopuje, musí se dívat realisticky a nezaujatě na vše, co k němu proniká zvnějšku. Každé téma, každá událost či informace má svoji podstatu.

Zvyk naslouchat promluvám Vesmíru je velmi užitečný, vyžaduje však jisté dovednosti a na počátku velkou trpělivost. Pozornost je třeba věnovat všemu, každé události, každé situaci, každému slovu, které padne ve vaší blízkosti. Rozšířenou chybou je nahlížet tyto věci prizmatem vítězoslavného pocitu: já jsem to viděl! Je to chyba vedoucí až příliš často k mnoha problémům ve vnímání okolního světa. Správný pohled nám říká: viděl jsem to, to znamená, že by to mohlo mít význam.Použité zdroje:
http://www.pronaladu.cz/10-znameni-jimiz-vam-vesmir-naznacuje-ze-nejdete-po-spravne-ceste/
https://astroplus.cz/jak-cist-napovedy-osudu-prakticky-navod/
 


Komentáře

1 jirik jirik | E-mail | 6. července 2017 v 8:57 | Reagovat

U bodu  -
Zlé pohledy nebo jízlivé komentáře na naši adresu
nemusí jít o varování Vesmírem, ale může se jednat o setkání s >>člověkem<< nebo >>lidmi<< , kteří jsou závistiví, pomlouvační,... a mají laicky řečeno mindrák z toho, že nejsou tak úspěšní či oblíbení jako ten, kterého pomlouvají,....
spíše Vesmír varuje před >>osobou/osobami<< se špatnými charakterovými vlastnostmi

2 Lucka Lucka | 6. července 2017 v 17:22 | Reagovat

Děkuji za pěkný článek. Jen si v teto souvislosti řeším otázku, na kterou zatím nemám odpověď  .... Jak rozeznat zla znamení od situací, kdy mi hází klacky pod nohy matrix, snaží se mi zabránit v konstruktivnim postupu ??

3 Alue Alue | 6. července 2017 v 19:16 | Reagovat

[2]: V situaci kdy stojíš mimo něj, tě láká na hezké věci, abys ustoupila ze své správné cesty k nějaké hovadině. Většinou je to o manipulaci, ztrátě energie a o cestě do nevědomosti. Posílá agenty, pokouší tě a nasazuje lákadla. Matrix neposílá znamení, ale někdy opravdu háže klacky pod nohy... a když už je háže, tak často dost brutálním způsobem.  Většinou v podobě lidí, kteří tě brzdí v postupu, zaměstnávají tě a ubližují ti, abys neměla čas a prostor na to důležité.
V situaci kdy člověk žije uvnitř matrixu, matrix neháže klacky, ale má páky, jak tě tam udržet. A opět je to většinou o lidech, penězích, strachu a podobných pitomých situacích, které člověka žerou a brzdí.

4 zdeněk zdeněk | E-mail | 6. července 2017 v 20:37 | Reagovat

[3]: Aluško, mohla by jsi napsat nějaký/nějaké články o matrixu? Třeba i formou zážitku.
Mě to téma neuvěřitelně přitahuje a zajímá, asi ze všeho nejvíc. :D

5 Andy Andy | 6. července 2017 v 21:54 | Reagovat

[4]: Tak to ti taky mužu něco říct. :) příběh a následné reakci.
Rozhodla jsem se, že se odstěhuju do přírody, do lesa.
A najednou jsem narazila na skvělou knížku o tom, jak na to. ALE lidé kolem mě se mi začali vysmívat, říkat, že jsem blázen. Začala jsem se s mamkou hádat, brečely jsme. Že mi venku ublíží, že je to tam nebezpěčné. Bydlet v lese? Vždyť mě tam někdo znásilní, apod.
Pak mi začala psát mamčina kamarádka, začala se mi vysmívat, řekla mi, že znala bezdomovce co v zimě umrznul, prý vystudovaný právník.
Ztratil se mi Aluščin krystal.
Koupila jsem nový za poslední peníze, přišel až za dva týdny, nemůžu ho nosit. Těžknu po něm.
No :D A najednou mělo plno známých pro mě práci. Tam brigáda, ten má známou co má pracovní místo. apod. :D
To sem viděla hodně koček. Jak přecházejí po cestě. NE Černých :)
Měla jsem se dobře, nakoupila věci na cestu... A pak, že bez peněz se žít nedá. Že chcípnu hlady. Maminka ustoupila, prý ať si du, ALE ne sama. Ustopupila jsem já na oplátku i mamce, aby přestala brečet, protože mi jí bylo líto. Apod. :)
No, řekněmě, že vím jak dál, ale teď to jde holt pomaleji, protože jsem se nechala zbrzdit. Pomalu, ale jistě.
Tedy ten článek mi moc nesedí, protože JEstli jsou hádky špatným znamením, a jízlivé komentáře v tom případě jsem z toho ještě více zmatená :D.

6 Ježovka Ježovka | 7. července 2017 v 0:10 | Reagovat

[4]: Mě též. A i znamení. Cokoliv z tohohle. Snažím se zjistit co nejvíc, ale Aluška je prostě takový jistý, přímý zdroj. :-) btw. děkuji za tenhle článek!

7 Alue Alue | 7. července 2017 v 9:35 | Reagovat

[5]:  Co znamená ,,těžknu"? Tomu nějak nerozumím... chápu tedy dobře, že ho nepoužíváš a jenom někde leží na poličce? - Pokud není poškozený, mohu ho odkoupit zpátky. Těch krystalů je málo a výroba je příliš náročná na to, aby jenom ležel, je to škoda.

8 zdeněk zdeněk | E-mail | 7. července 2017 v 11:21 | Reagovat

[5]: Jé, děkuju. :)
Taky jsem nad tím před léty přemýšlel, ale zasekl jsem se u fáze "ty jsi blázen a extrémista". :-D
Můžu vědět jak se knížečka jmenuje ?

9 carnelian carnelian | 7. července 2017 v 12:23 | Reagovat

[1]: Moje zkušenost je taková, že i toto si přitahujeme. Nemusí to znamenat, že jdeme špatnou cestou - například děláme práci, kterou dělat nemáme. Ale že máme špatné naladění ohledně toho, co děláme, nebo obecně ohledně toho dne nebo sebe v tu chvíli, kdy to přijde. Je to známka toho, že naše rezonance v tu chvíli není čistá a proto se může potkat s takovou reakcí okolí. Pokud je naše rezonance pro tu chvíli čistá, tak je to jakobychom byli pro ty lidi v jiném světě. Nezaznamenají nás. Nepotkají náš článek, nevšimnou si nás v řadě u pokladny. Prostě k nim budou chodit jiné věci a lidi (do jejich zorného úhlu, co zrovna vnímají). :)

10 Lucka Lucka | 7. července 2017 v 16:37 | Reagovat

[3]: Děkuji za vysvětlení. Už mi to je jasné :-)

11 Andy Andy | 7. července 2017 v 18:30 | Reagovat

[8]: http://www.databazeknih.cz/knihy/muz-ktery-se-zrekl-penez-a-prezil-223837

;) Super knížka. Ještě třeba něco poupravit alá Anastasia a šecko bude fajn. ♥

http://www.databazeknih.cz/knihy/zvonici-cedry-ruska-anastasia-28477

[7]: Nerozumím tomu, co se stalo. S předchozím krystalem se mi to nedělo. (gaia) S tímto, novým (hope), když jsem ho měla na sobě, špatně se mi dýchalo a jako bych vážila tuny, musela jsem ho sundat. Teď je u kytiček, tak uvidím jak na něj budou reagovat ony. Tedy s tím zpětným odkoupením, mohla bys prosím ještě pár dní počkat na odpověď?

12 :) :) | 7. července 2017 v 19:40 | Reagovat

[7]: Mozna asi ze ji hodne uzemnuje :D taky by me zajimalo jak to bylo mysleno.

13 Alue Alue | 7. července 2017 v 21:17 | Reagovat

[11]:  ... jestli z tebe náhodou něco špatného netahal. Otázka, jak by se to změnilo, kdyby jsi vydržela ten zvláštní stav, než se to vyrovná. Kromě odkupu ti můžu nabídnout i výměnu.

14 zdeněk zdeněk | E-mail | 7. července 2017 v 22:13 | Reagovat

[13]: Kdyby z Andy něco tahal tak by se to projevilo například i při ledové sprše, že? By se tak dalo ověřit eventuelně vyloučit.....

15 Natyna Natyna | 8. července 2017 v 15:06 | Reagovat

Před pár dny jsme hledali pejska. Vybrali jsme jednu fenu, úplně boží. Ráno jsem se probrala a venku viděla mrak v přesném tvaru psí hlavy :) Večer paní zavolala, že si jí nechá. Byla jsem z toho hrozně smutná... A další den jsem objevila inzerát na pejsky, z nichž už jednu holku máme doma. A hned na to, jsi přidala tento článek ^=^ Zajímavé... :)

16 Jitka Jitka | 15. července 2017 v 9:22 | Reagovat

Ahoj, včera jsem natrefila zrovna na stránky www.pronaladu.cz a během nich se mi rozklíčovalo to, co mě skličovalo (a nejenom mě) a teď vidím a rozbalím článek zase k těm stránkám směřující :-) Rezonuje to a je to super. Děkuji Vesmíru za nápovědy.

17 Andy Andy | 15. července 2017 v 16:46 | Reagovat

[13]: Milá Alue :)

Rozhodla jsem si Krystálek nechat. Pokus s květinkou vyšel skvěle, když byl v květináči, květinka mnohem více voněla. Už ho poctivě nosím. Potvory se brání  .. Ts.
Děkujeme za tvou práci ♥

18 Alue Alue | 15. července 2017 v 20:12 | Reagovat

[17]:  Dobře... kdyžtak si energii dávkuj, třeba po půlhodině. Jako homeopatický lék. Ono se to postupně srovná a bude ti líp.

19 Ježovka Ježovka | 16. března 2018 v 4:03 | Reagovat

Dobře. Tak si pořád dokola procházím články o znameních a jestli je tohle pravda(a já vím, že je), pak jsem asi "blázen" a Vesmír mě nabádá k tomu, abych zkusila věřit ve svoje nejšílenější sny(jako snažím se, ale stejně mám prostě systémově vtlučené, že sny jsou jen sny a mám se radši bát zklamání a nic nezkoušet). No, uvidíme... Už nějakou dobu si připadám jako na horské dráze místo ve svém životě :-? Věci se prostě dějí a neberou na mě ohled. Pak přijdu domů, příbuzní na mě vyhrknou že "náhodou" našli zapadlé materiály připomínající mi jednu určitou osobu spojenou s určitými věcmi a já jen čumím, že SAKRA, pokud náhody fakt neexistují, tak tohle je teda docela síla. Docela velká. Narážet na někoho neustále dokola musí mít přeci svoje důvody... Ale stejně. Člověk si pak přijde někdy jako blázen, když vidí, že ostatním okolo něj se takové "extrémy" nedějí. :-| Neříkám, že chci život podle norem, vždy jsem chtěla něco "víc", ale pak se začne něco konečně dít a já jsem vyjukaná a strkám hlavu do písku, že "to je přeci pitomost!" :-D Prostě člověku přijde na jednu stranu nemyslitelné, že by měl život podle svých představ, když nám odmala vtloukají, že to jsou jen sny. A to se snažím fakt hodně překecat svoji hlavu, aby přestala myslet tolik "systémově".

[15]: To se nám stalo taky, když nám umřela milovaná kočička. Pak jsme viděli naprosto zřetelný kočičí mrak na obloze. Nádherný(a bolestný) zážitek.

[3]: Tak to je škoda, že poslední lákadlo jsem odkopla jako starou bačkoru, že mi to za to přeci nestojí :-D Naštěstí mám docela nos na tyhle situace... Nechci ale vidět, až se něco objeví znovu. Už jsem jeden hodně zlý pokus o svedení z cesty přežila a kdyby přišel další podobný, snad se psychicky zhroutím. Sbírám kousky sebe samé ještě teď.

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama