V e-shopu Alue.cz jsou nové Brazilské křišťály. - Aktuální výběr ZDE
Sledujte Zápisníček, kde vycházejí aktuální zprávičky. Nejnovější příspěvek: 17.11.

JEMEN - zcela skrytá data pro veřejnost / Díl 1.

2. srpna 2017 v 0:54 | Alue K. Loskotová |  tomáš marný
Předmluva Alue
Milí čtenáři, jistě vám neuteklo, že na Aluška.org je rubrika, kde sbírám články od tomáše marného, které mi připadají speciálně zajímavé a přínosné. V této sbírce až doposud chyběl dost důležitý pětidílný seriál o Jemenu, takže jsem se do něj pustila. Jak už mám ve zvyku, všechny články prošly mojí korekturou a doladěním, aby byly pěkné a dobře se četly. Obsahová hodnota zůstává zachována, autorem veškerých textů je tomáš marný. Moje případné poznámky a dodatky budou v textu vyznačeny zeleně. Originály těchto článků byly tvořeny od roku 2010.
K sérii doporučuji, abyste se podívali na film Muži v černém 3, na který jsem nedávno dávala doporučení a psala jsem, že to co je ve filmu ukázané, ještě doplním dalšími daty. Tím je právě tento seriál:

....článek, který budete nyní číst, je naprosto záhadný a pro veřejnost zůstala tato data utajena. Lepší než jakákoliv detektivka kterou jste četli. Měla zůstat navždy utajena! Smutné na celé záležitosti je, že je to tvrdá realita a může se týkat i Vás. Přestože Vám předložili mnoho nepřímých důkazů ve formě celovečerních filmů, nebo dětských her, skoro všichni dokonce tyto systémy používáte a nosíte po kapsách. Nikdo by ani netušil, odkud vítr vane. Ke konci tohoto článku pochopíte.

Znovu bych rád upozornil na tuto skutečnost: Co lidský mozek nezná, to okamžitě odmítá. Zná jen naučené děje ze školy a vědy, ostatní musí být zamítnuto, i když je to pravda.
(pozn. Alue: VIDÍTE POUZE TO, ČEMU VĚŘÍTE. ČEMU NEVĚŘÍTE, TO JE PRO VÁS NEVIDITELNÉ.)
Klidně mě považujte za blázna, který si to všechno vymyslel a dal dohromady, protože nemá co dělat a baví se odhalováním neodhaleného. Předložené důkazy jsou dokonce vypáleny laserem do skal a ještě se dají stále najít. Jsem zvědav, jak dlouho. - A kdopak je tam vypálil? Co to bylo za civilizaci, která nás má zájem varovat a ochraňovat? I důkazů z minulosti je až přespříliš. Bohužel lidé si je neumějí poskládat jako puzzle dohromady a mnozí ani najít.O co se tedy jedná?
Jedná se o zakódovaná data a tajemství planety Země a s tím související historie a mnoho dalších dochovaných skutečností. Budeme se tedy zabývat planetou Zemí a následně lidstvem a JEMENEM jako hlavním územím, kterého se to bezprostředně týká. Na okraji celého dění jsou také Wingmakers, neboli tvůrci křídel. Projdeme se skrytými komnatami a také odhalíme děje, které Vám byly třeba v televizi, novinách, či jinde ukázány. Ukážeme si je jako celek, ne vytržené z kontextu, překroucené, nebo zavádějící. Jak vždy tvrdím, otočené o 180°. Dále se na celém dekódování podílí i Leonardo da Vinci, který už v 15. století, přesně 1500, věděl o dějích budoucích.
Sami jistě dlouhou dobu vidíte a cítíte, že se něco na planetě Zemi odehrává, ale nemáte tušení, co to konkrétně je.

1) ÚVOD
Všechno začalo dost ,,nevinně". Bylo vyškoleno 30 amerických vojáků (special forces) speciálních sil. Nevěděli co vlastně dělali za velké (ba přímo obrovské) peníze, které nakonec nikdy nemohli z konta vybrat. "Celý děj startuje v bývalém Babylonu".


Hvězdy na špici kolem babylonu znamenají znaky Satana, protože stojí oproti základně - spodní straně - na špici. Jsou dost zdůrazněné. Mimo jiné je jich tam přesně 11. Co 11 znamená, už víte. Z čeho jsou v podstatě složeny hvězdy EU, se můžete podívat níže.


Dobře se podívejte na mimozemskou bytost, která drží v pravé ruce symbol lidské šišinky mozkové. Největší symbol této šišinky, se na planetě Zemi nachází právě ve VATIKÁNU. Proč asi?
A údajné hodinky na její ruce nejsou hodinkami. Copak je to za zařízení? -Náramek to taky není.
Napíšu Vám v jednom z dalších článků o symbolice a smyslu šišínky mozkové, a proč je právě tak důležitá pro každou lidskou bytost. Mobilními telefony a WIFI zařízeními si ji perfektně likvidujeme.


V Kremlu kolovala nanejvýš podivná zpráva FSB (tm dodává: psal se rok 2008), kde se praví, že přes 20 amerických vojáků (tm upravuje: bylo jich přesně 30) ze 716. batalionu vojenské policie armády Spojených států, spadající pod 101. výsadkovou divizi, pověřených bezpečností ve starobylém iráckém městě Babylonu, se základnou v iráckém městě Hilla, spáchalo "hromadnou sebevraždu". Poté, co se pokusili "propojit něco popsané jako starobylá "hvězdná brána" s velkým hadronovým urychlovačem v CERN, kde má začít jeden z nejkontroverznějších vědeckých experimentů v lidské historii. "Těla vojáků byla znetvořena takovým způsobem, že vypadali jako 5000 let staré mumie," uvedl svědek. A to se stalo během 5 vteřin po provedeném rituálu.
tm komentuje: Udělali určitý rituál, kterému byli naučeni a byl to jejich jediný a ten nejhlavnější úkol. Povedl se naprosto přesně. Nevěděli, že zároveň sloužili jako obětní beránci určitým mimozemským entitám. Film, který jsem měl možnost někde vidět byl děsivý. Nebylo to sci-fi, ale tvrdá realita.

tm: Smůla, odkaz přestal fungovat, tam to samozřejmě ale nebylo (na letecké základně). Byla potvrzena jenom jejich "nechtěná sebevražda". Už se tomu všemu musím smát, je to jako s A.Lubitzem u Germanwings.

Ale ten další uvedený odkaz funguje: http://www.whatdoesitmean.com/index898.htm
,,Je třeba poznamenat, že ruští výzvědní analytici tyto pokusy západních zemí znovu vytvořit "kontakt" s jejich starobylými bohy hlásili již dlouho dopředu. "Záhadný "rituál", provedený americkými ozbrojenými silami v Babylonu, vyvolává obavy u muslimů a vůdců ruské ortodoxní církve", kde jsme podrobně popsali skutečnou historii těchto lidí, a také jsme je varovali.
tm: bylo to lidem řečeno, ve škole naprogramováno, proto to každý rok dělají. Vysávají z Vás energie.

,,Vejce bylo u starých Babyloňanů posvátným symbolem. Věřili staré bajce o vejci podivuhodné velikosti, které mělo spadnout z nebes do řeky Eufrat. Z tohoto nádherného vejce - podle onoho starobylého příběhu - se vyloupla bohyně Astarte (Semiramis). A tak se vejce stalo symbolem bohyně velikonoc Easter.
Tato myšlenka mystického vejce se rozšířila z Babylonu do mnoha částí světa. V Římě bylo vejce neseno v čele procesí na počest matky bohyně Roman. Vejce bylo součástí posvátných ceremoniálů Mystérií Bakcha. Druidové používali vejce jako svůj posvátný symbol. V severní Evropě, Číně a Japonsku pro své posvátné festivaly vejce barvili.
Vejce bylo také symbolem plodnosti; Semiramis (Easter) byla bohyní plodnosti. Velikonoční vajíčko je symbolem pohanské bohyně matky, a dokonce nese i jedno z jejích jmen.
O temnotě, která obklopila lidi na západě díky jejich oddanosti starobylým bohům temnoty, jsme mluvili mnohokrát, ale v souvislosti s těmito posledními událostmi, ke kterým dnes dochází v Babylonu, by se celý svět měl skutečně třást hrůzou. Protože podle všech pramenů tito krutí démoni naší starobylé historie mohou být v důsledku skutků Američanů opět na nás všechny vypuštěni."
Ale věřit tomu nemusíte, dodává tm.

,,Neboť i za starobylých časů se těchto děsivých pánů temnoty báli i samotní andělé, a protože k válce s íránskými Peršany, která bezpochyby způsobí nejděsivější válku ze všech, dojde brzy, je dobré si vzpomenout na slova Daniela (10:20) týkající se této nejstrašnější nestvůry."

Výsledek rituálu, který provedli úspěšně američtí vojáci, bylo otevření časoprostorových kanálů. Málokdo věděl, k čemu má zařadit následující obrázky. Co to vlastně je?
Jsou to otevřené časoprostorové kanály, které byly na naší planetě Zemi zavřeny před vstupem určitých ras z vesmíru. Do té doby byla planeta Země chráněna obalem či obaly, které zaručovaly neviditelnost. Od rituálu tomu tak není. Nyní nás jiné civilizace mohou najít. Mohou se zde dostat vysoce agresivní rasy z planety M51, která patří šesti padlým andělům a vytvořili rasu jménem ANIMUS, jinak taky ANDROIDI.Co zdánlivě nesouvisí s těmito událostmi, je také největší urychlovač na planetě Zemi v CERNU:
"18. Června 2004 byla v CERN, v Evropském středisku pro výzkum částicové fyziky v Ženevě, odhalena neobvyklá nová pamětihodnost - 2 metrová socha indické bohyně Šivy Nataraja, paní tance. (foto) Tato socha, symbolizující kosmický tanec stvoření a ničení bohyně Šivy, byla CERN věnována indickou vládou na oslavu dlouhodobého spojení tohoto výzkumného střediska s Indií."
(18=3x6, červen =6, 2004 = 6, dohromady pět šestek, elity chtěly maximálně zdůraznit a posílit energii hmoty)

2 metrová socha indické bohyně Šivy Nataraja


2) NEVYVRATITELNÉ DŮKAZY
1 den který má 24 hodin nebo 1440 minut se dělí zlatým řezem na 890+550 = 1440 minut
1440:890:550 = relace 1: π : π2

tm: rád bych zdůraznil, že původně π (,,pí") není konstantou pro kruh, je to π následně přiřknuto, (vědí, že nic vám nemohou skrýt a proto Vám ho dali přímo před oči ale v jiné barvě a v jiném smyslu) ale konstanta π je konstantou času. I když ve vesmíru čas neexistuje, pro nás byl zde aktivován. A právě konstanta π je její symbol.

Podívejme se do google Earth, kde Jemen leží.
Znovu pro ty, kteří nečetli moje předchozí články upozorňuji, že obraz hovoří k Vám a proto pravá strana je vlevo a levá vpravo. Prosím uvědomte si, že u obrazu člověka naprosto správně pojmenujete kde má levou a kde pravou ruku.
Popisy k danému snímku budou vždy nad ním.

Na obrázku níže se nachází Jemen na poloostrově Saudské Arábie vpravo. Omán se nachází vlevo.Zde máte podrobnější mapu Jemenu, kde se delší dobu odehrávají věci, které nebyly lidem zpřístupněny.
Body označující "mimouš a klíč" jsou zhruba uprostřed obrazu....


Níže je zvětšený snímek kde se děje odehrávají.
Zde nás bude zajímat levá část obrazu od "klíč" (jedná se o klíč lidstva) směrem doleva.

Příště se seznámíte s druhým dílem, který bude daleko napínavější, než ten dnešní úvodní.

(Pokračování příště)

 


Komentáře

1 áťa áťa | E-mail | 2. srpna 2017 v 9:07 | Reagovat

Díky za připomenutí článku :).

tomáš marný nikde nevysvětlil to číslo 11, platí to, co píše D. Virtue - tedy že se myšlenky stávají realitou?

2 M. M. | Web | 2. srpna 2017 v 15:08 | Reagovat

Ahoj, mám dotaz. Vím, že to nepatří k článku, ale pro lepší pochopení.
Mám to z Tvého prvního článku Dorazila energie z Vesmíru. Píšeš, že: "Hmota je 6x komprimovaná energie." Je to myšleno tak, že nějakou energii 6x stlačíš a dostaneš hmotu? Jinak su asik blbá a mozek mi to nebere. Podle mě totiž nemůžeš stlačit něco, abys dostala energii. Blbost. Anebo taky ne. :D Díky

3 lenka f lenka f | E-mail | 2. srpna 2017 v 15:12 | Reagovat

http://www.michaelleehill.net/the-revealing-of-the-wingmakers-fifteen-true-identity-as-being-the-individual-known-as-a-r-bordon/

TAk snad toto je nebo byl "fifteen", Neruda o něm také hovořil jako o španělovi s copánky. V dalších dílech (viz. tadesco) o něm bude řeč.

4 Amálka Amálka | Web | 2. srpna 2017 v 15:13 | Reagovat
5 Raja Luthriela Raja Luthriela | Web | 2. srpna 2017 v 19:27 | Reagovat

Mám důležitý dotaz. Jsou slovanští bohové taky temní? Zajímá mě totiž, jestli to náhodou nejsou ti samí babylonští, jen jinak pojmenovaní.

6 Alue Alue | 2. srpna 2017 v 20:35 | Reagovat

[5]:  Je otázka, jestli takoví prdi jako my co jsou tady posledních pár desítek let máme vůbec dostatečně pravdivé podklady na to, abychom mohli něco takového s jistotou říct.
Ale obvykle když jsou to bohové se zvířecími hlavami, mají rohy a jsou nějak spojení s temnotou, jde o démony. Ve slovanské mytologii se tolik neorientuju, takže jenom obecně.

7 zdeněk zdeněk | E-mail | 2. srpna 2017 v 21:30 | Reagovat

Čistě hypoteticky, kdyby se androidi sem dostali a rozšířili se...je možné se proti nim bránit? Třeba něco jako proti šedivákům?

8 Petr Pan Petr Pan | 2. srpna 2017 v 22:55 | Reagovat

Šiva je chlapeček a ne holčička. Jeho ženský aspekt je Parvati.

9 Zouy Zouy | 3. srpna 2017 v 10:11 | Reagovat

Má tedy člověk připravovat sve děti na nejaky konec či začátek lidstva?  A když se ma něco možná dít v září, když děti budou ve školách a školkách, tak nebudou doma s rodinou a já bych dostala asi infarkt, kdybych nevěděla, co se v té chvíli deje s mými detmi  :-) Jsem asi trochu plašan  :-D

10 Alue Alue | 3. srpna 2017 v 10:42 | Reagovat

[7]:  My proti nim technologie nemáme, leda by nám je někdo dal... Nevěřím tomu, že by nás tady nechali jenom tak.

[9]:  Já bych takovými věcmi dítě vůbec nezatěžovala, tyhle věci jsou dost stresující i pro většinou dospělých.
Kdyby vyšel 1. nebo 2. teoretický scénář, tak je stejně úplně jedno kdo kde je.

11 Satakieli Satakieli | 3. srpna 2017 v 12:27 | Reagovat

Musím přiznat, že jsem byla zvědavá a podívala jsem se na pokračování na Tadesco. A ty obrazce jsou tedy skutečně fascinující a zároveň dost strašidelné. Jen mám prostě problém, že já těm výpočtům a výkladům od TM prostě nerozumím. Až to vyjde tady, tak si to přečtu ještě jednou a pořádně, ale i tak bych byla moc vděčná za nějaké tvé okomentování a přiblížení nám, čtenářům :-)

12 Tauri Tauri | 3. srpna 2017 v 16:02 | Reagovat

[9]:
Připravit se vnitřně na cokoli..je to jen situace, děj..záleží jen na nás, kolik energie do něho dáme a jak nás dál ovlivňuje.

13 Ralfeek Ralfeek | 4. srpna 2017 v 6:43 | Reagovat

Aj tak sa nič nestane a život pôjde svojim tempom ďalej.

14 Loriane Loriane | 13. srpna 2017 v 14:07 | Reagovat

Alue, jak píšeš o té symbolice vejce u Babyloňanů...napadla mě další možná souvislost s těmi bláznivými Ilumináty dnes...
Lady GaGa jako stará známá Iluminátka a luciferiánka se nechala na předávání cen Grammy přinést v obřím vejci... (stačí vyhledat na googlu třeba Lady Gaga egg)
Sama sebe tedy jakoby pasuje do role Astarte...
Astarte právě taky patří do seznamu pekelných jmen...

15 Petr Petr | E-mail | 19. srpna 2017 v 19:54 | Reagovat

Poprvé Ti dávám za pravdu. Před časem jsem trochu přebral. Když jsem přišel domu, usnul jsem unavený a oblečený. Ráno jsem se probudil nahý. Na stolku byl papír s nějakým vzkazem cizím písmem. Kámoš říkal, že je to kódovaný. Zašli jsme za strejdou, co se zabývá kryptologií. Po nějakém čase mi zavolal, že to rozluštili. Byl jsem v šoku. Označkovali si mě a nejspíš mi odebrali vzorek DNA. Mám v sobě čip, který vysílá kódovaná data. Asi mě sledují na dálku. Mám strach, že si mě odnesou.

16 Petra Petra | 9. září 2017 v 15:15 | Reagovat

[15]: řekl bílý králík.....

17 Jarka999 Jarka999 | E-mail | 4. prosince 2017 v 14:14 | Reagovat

To není šiška šišinka, ale pravděpodobně poupě lotosu jeden ze symbolů plodnosti. Najdete ho také v Egyptské kultuře a Vojnychově rukopisu. Andělské bytosti ze sumerské mytologie byli duchovní bytosti, tedy lidským okem neviditelné.

18 Jarka999 Jarka999 | E-mail | 4. prosince 2017 v 14:21 | Reagovat

Ještě dodám: bohové s rohy nejsou žádní Satani, Satany z nich udělala tisíciletá vláda nepřátelských entit šedivých. Rohy souvisí se stvořením člověka a najdete je i na starých petroglyfech. Ale vysvětlení by vydalo asi na celou knížku. Lidé otevřou oči a uvěří, až přijde šok. Hezký den ;)

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama