JEMEN - zcela skrytá data pro veřejnost / Díl 4.

8. srpna 2017 v 0:54 | Alue K. Loskotová |  tomáš marný
4. díl

Jak jsem slíbil, máte zde důležitý výňatek z rozhovoru s Nerudou.

Sarah:
"Ale vy jste neodpověděl na mou otázku... budeme úspěšní v jejím vývoji?"

Dr. Neruda:
"Trochu pochybuji o tom, že bude Labyrinth Group úspěšná ve vývoji BST (tm: BST je zařízení, které má teleportovat androidy zpět do vesmíru). Zůstává otázka, jestli je z dlouhodobého hlediska pro lidstvo prospěšná. Než jsem utekl, v Labyrinth Group byli mnoho týdnů před započetím prvotních zkoušek ze široké škály testů. Na ředitelské úrovni byl rozšířen názor, že BST je věcí čtyř až šesti měsíců zkoušek, než by se dosáhly první úspěšné výsledky."

Sarah:
"Takže, co je největší překážkou úspěchu?"

Dr. Neruda:
"Jednoduše řečeno, je to schopnost Labyrinth Group definovat a zpřístupnit intervenční body, předepsané Fifteenem, (tm komentuje: opět člověk pojmenovaný 15, který má bojovat proti planetě M51) které by měly nejmenší dopad na vztažné události v horizontálním čase. Je to subtilnější, přesto ale nejdůležitější složka v celém tomto řetězci technologií."

Sarah:
"Můžete mi to vysvětlit jasněji?"

Dr. Neruda:
"Je velice obtížné vyvinout technologii pro definování optimálního intervenčního bodu, jeho navštívení, a návrat z tohoto bodu bez toho, aby vás někdo odhalil. Spočívá to ve spojování času na příčinné úrovni s minimem přerušení. Dá se to přirovnat ke vhození valounu do rybníku, bez toho, aby to způsobilo vlnění."

Sarah:
"Proč tolik zájmu o minimalizování přerušení? Myslím, v případě Anima, nezkoušejí oni úplně vyhladit lidstvo? Proč bychom se měli tolik starat o přerušení jejich způsobu života?"Dr. Neruda:
"Především, Animus nepřichází vyhladit lidstvo. Přichází ovládnout genetickou knihovnu, známou jako Země. Jejich záměry nejsou zcela pochopeny, ale není to zničení naší zvířecí populace, nebo lidského druhu. Má to co do činění s genetickým inženýrstvím, a s tím, jak může být jejich druh modifikován k tomu, aby mohl hostit duchovní vědomí. Chtějí nekontrolovaný přístup k naší DNA, aby mohli provádět svoje pokusy. Mimo toho, chtějí kolonizovat Zemi, ale kvůli jakému konečnému cíli, to nevíme.
K vaší otázce, zájem o minimalizaci dopadů z intervencí pomocí BST, má co do činění jednak se sobeckými zájmy, jako i se zájmy altruistickými. Když se změní události, mohou mít nezamýšlené a velice nepředvídatelné následky. Například, mohli bychom úspěšně odvést rasu Animus z naší galaxie, ale v tomto procesu je neúmyslně poslat na jinou planetu. Tento skutek může mít pro naši planetu takové důsledky, které se nedají předpovědět."

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Sarah:
"Moment. Říkáte, že Lucifer vedl tuto vzpouru aby vytvořil nosič duše, který by hostil ducha anděla, a výsledkem je rasa Animus?"

Dr. Neruda:
"Je to trochu složitější. Lucifer, nebo to, co jsme si zvykli nazývat Luciferem, byl velice oddaným služebníkem Centrální rasy. Byl jedním z předchůdců andělských druhů, vládnoucí silami, jenž pak byly v dalších prototypech tohoto druhu Centrální rasou omezeny."

Sarah:
"Říkáte, že andělé jsou tvořeni... že se nemůžou rozmnožovat jako lidé?"

Dr. Neruda:
"Správně. Luciferova osobnost obsahovala silný smysl pro nezávislost od svých stvořitelů a dokonce silnější, než měli jeho stvořitelé, kvůli jejich trvání na tom, že humanoidní nosič duše by měl být výlučně domem beztvarého vědomí, a ne andělské formy. Luciferovi se to zdálo nepromyšlené, protože andělská forma měla větší schopnosti a mohla být velkou pomocí fyzickým životním formám na zemi, a jiných planetách, vhodných k životu.
Z Luciferovy perspektivy lidé a bytosti vyššího řádu by nebyly schopny přetvářet se kvůli přísným omezením jejich nosičů duše, čili tělesné formy. Lucifer spolehlivě cítil, že bez spolupráce andělů humanoidní bytosti v celém vesmíru se postupně stále více oddělí od svého účelu být duchovními bytostmi, a uvrhnou vesmír do zmatku, jenž by pak v důsledku způsobil zánik jak samotného vesmíru, života v něm a také andělů samých."

Sarah:
"Takže myslíte, že Luciferova vzpoura byla prostě nesouhlasem kvůli této jediné věci?"

Dr. Neruda:
"Lucifer chtěl inkarnovat do této realitní membrány stejnou cestou, jako lidé. Chtěl se stát spolupracovníkem lidstva, aby zajistil jeho vzestup. I když Centrální rasa považovala jeho záměr za šlechetný, obávali se, že by andělské inkarnace lidé považovali za bohy, a spíše, než by působili jako spolutvůrci žebříku do božského stavu, neúmyslně by lidi svedli z této cesty.
Tato záležitost způsobila ohromný spor, který nakonec vedl k oddělení andělské sféry od Centrální rasy. Andělé, jenž zůstali věrni Centrální rase argumentovali, že Lucifer a jeho přívrženci by měli být vyhoštěni za své radikální názory, které by mohly způsobit trvalé oddělení jejich realitní membrány, a způsobit jim hrozný zmatek. V rozsáhlých diskusích s Centrální rasou Lucifer vyjednal kompromis, který umožňoval jemu a jeho přívržencům dokázat hodnotu svého plánu na osamocené planetě." (pozn. Alue: tak jak stojí v knize Anděl strážný. Tady to máte řečeno jenom trochu složitějším jazykem. - Náhoda? Rozhodně ne!)

Sarah:
"Říkáte, že Luciferovi bylo povoleno experimentovat na jedné planetě?"

Dr. Neruda:
"Ano."

Sarah:
"Dobrá, předtím, než budeme pokračovat, mluvíte o těchto věcech v kontextu mýtů, které v podstatě představují názory Cortea?"

Dr. Neruda:
"ACIO vlastní tři staré rukopisy, které popisují tento příběh v alegorické formě, ale názor Cortea - jak jste řekla - je o mnoho více popisný a definitivní, jako záznam této kosmické události."

Sarah:
"Takže, Lucifer vedl tento... pokus. Kde a s jakým výsledkem?"

Dr. Neruda:
"Bylo to na planetě v galaxii, která je známá naší vědě, jako M51."

Sarah:
"Je to ta samá galaxie, odkud pochází rasa Animus?"

Dr. Neruda:
"Ano."

Sarah:
"Takže skutečně tvrdíte, že Lucifer a jeho skupina vytvořila Anima, aby byl nosičem duše andělů?"

Dr. Neruda:
"Je to trochu složitější."

Sarah:
"To doufám, protože těžko můžu věřit této historii."

Dr. Neruda:
"Buďte trpělivá. Směřujeme do oblasti, jenž je nepříjemná mnohým lidem. Takže se zhluboka nadechněte a sledujte moje vyprávění.
Lucifer vytvořil syntetickou fyzickou strukturu, která mohla splňovat množství požadavků anděla. Ta struktura byla velice efektivní, ale mezi druhy vynikala silným pudem sebezáchovy, který nakonec převládl nad andělským sklonem k altruismu a spolupráci."

Sarah:
"Proč? Co se stalo?"

Dr. Neruda:
Když beztvaré vědomí vstupuje do realitní membrány skrze strukturu nosiče duše, okamžitě se cítí být odpojeno od všech ostatních sil, mimo své vlastní. Je doslova vržena do odloučení. U lidí je tento pocit odloučení mnohem menší. Je to způsobeno tím, že člověku zůstává určité zbytkové vědomí propojení skrze sjednocující sílu. Toto vědomí propojení je vlastností DNA, jenž byla navržena tak, aby ho neustále podvědomě vyzařovala.
Nicméně, v případě nosiče duše, navrženého Luciferem a jeho následovníky, byl pocit spojení oddělen vědomě i podvědomě, protože tato struktura nebyla založena na DNA, kterou striktně řídí Centrální rasa (pozn. Alue: pokud by vám to náhodou nedocvaklo samo, tak Centrální rasa je v překladu Konstruktivní síla Vesmíru. Trochu další názvy upravím - zeleně-, aby vás to nemátlo).
Výsledkem bylo, že tyto experimentální druhy vyvíjely velice silný pud sebezáchovy, protože se hluboce obávaly svého zániku, což bylo důsledkem úplného oddělení od sjednocující síly. Tento pud sebezáchovy vytvářel druhy, které kompenzovaly svůj strach ze zániku tím, že vyvinuly velice silnou skupinovou mysl.
Skupinová mysl zase kompenzovala svou ztrátu spojení se sjednocující sílou, vytvořením fyzického a mentálního důsledku. Bylo to vytvoření jednoty druhů ve hmotné realitní membráně jejich planetárního systému. Takže ti andělé, kteří vstoupili do tohoto systému, ztráceli paměť své andělské povahy a začali se více zajímat o fungování jako jeden kolektiv, než jako jednotlivé bytosti.
Centrální rasa se začala o ně zajímat, a Lucifer byl vyzván, aby předložil výsledky svého experimentu. Nicméně, Lucifer se stal přivázán k druhům, které pomáhal vytvořit. Tyto andělské bytosti vyvinuly v průběhu generací velice dokonalé technologie, kulturu, a sociální řád. Byly v mnoha ohledech jako Luciferova další rodina. Takže on pak vyjednal úpravu svého stvoření tak, že ty bytosti dále nebudou mít andělskou frekvenci, či kvantovou strukturu, ale že by se mohly oživovat samy."

Sarah:
"Co myslíte pod pojmem "oživovat samy"?"

Dr. Neruda:
"Že by se staly bezduchými androidy."

Sarah:
"Takže z toho vznikla rasa Animus?"

Dr. Neruda:
"Ano."

Sarah:
"Nedává to smysl. Proč by tedy Centrální rasa dovolila Luciferovi vytvořit rasu androidů? Nevěděli, že tyto bytosti se postupně stanou bičem vesmíru?"

Dr. Neruda:
"Ano, ovšem že to věděla. Nicméně, Konstruktivní síla vesmíru nenavrhne něco tak složitého, jako vesmír proto, aby pak všechno kontrolovala, jak to funguje."

Sarah:
"Ale dříve jste řekl, že Konstruktivní síla vesmíru řídí vše, co se stane skrze svou jednotící sílu."

Dr. Neruda:
"Konstruktivní síla vesmíru řídí způsob, jakým se vesmírná dynamika sbíhá do formy a srozumitelného toku dat, který může informovat postup dalšího vývoje vesmíru. Většina lidí by si myslela, že všemocná Konstruktivní síla vesmíru vyžene druhy, jako je Animus, ale to takto nefunguje, protože temná stránka dravosti, jako třeba v případě Anima, jiskří vynalézavostí a inovací ve své zamýšlené kořisti."

Sarah:
"A tou kořistí jsme my."

Dr. Neruda:
"Ne jenom my, ale lidské druhy, jako celek."

Sarah:
"Zlo plodí dobro. To chcete říct, že?"

Dr. Neruda:
"Říkám opět, není zlo proti dobru. Animus se nepovažuje za činitele zla, když vpadnou na planetu. Podle jejich názoru pouze provádí svůj plán, aby se znovu napojili na svůj smysl pro individualitu a stali se tak duchovnějšími."

Sarah:
"Ale když jsem se vás dříve ptala na jejich záměry, řekl jste, že je neznáte."

Dr. Neruda:
"To ne. Nicméně, vím něco o jejich záměrech předělat jejich nosiče duší aby byly poddajnější k DNA. Chtějí zavést DNA do svých nosičů duše, aby dosáhli transformaci svého druhu. To je přesně ono, co by udělala jakákoliv jiná rasa za stejných okolností. Dalo by se to dokonce nazvat šlechetností."

Sarah:
"Šlechetností? Nevidím nic šlechetného v tom, jak se někdo pokouší zabavit naši planetu a podrobit obyvatelstvo genetickým pokusům a tyranii."

Dr. Neruda:
"Nám se to určitě nebude zdát šlechetné. Ale ze zcela objektivního hlediska by někdo mohl ocenit, že Animus zkouší přetvořit svůj druh k lepšímu. Nemají prostě jinou možnost, protože bez DNA nejsou prostě schopni napojit se na sjednocující sílu."

Pokračování příště

 


Komentáře

1 Ježovka Ježovka | 8. srpna 2017 v 1:22 | Reagovat

Jsem ti za tyhle články vážně moc vděčná, Aluško. Ale upřímně, trochu mě to děsí.

2 Elfí Elfí | 8. srpna 2017 v 8:59 | Reagovat

Nikdy jsem si nemyslela, že by mi mohlo být Animusáků líto. Nicméně, někde jsem v minulosti četla, že to planeta Země měla být tou pokusnou králíkárnou určenou k experimentům, nebo je to jinak?

3 Renata Renata | 8. srpna 2017 v 19:56 | Reagovat

[2]:len nechapem, preco sem stale inkarnujeme a nie na nejaku inu planetu , ktora nie je pod vplyvom tychto hnusakov. Pytala som sa kedysi jedneho liecitela, ked som este o tychto veciach nemala ani paru nato, dole uvadzam od neho clanok a ten vravel, ze sa tu mame nieco naucit, tvorit...
http://www.vladimirmichalec.com/vladimirov-pribeh/pravdivy-pribeh-o-egyptskom-symbole-zivota-ankh.html

4 Mary Mary | 8. srpna 2017 v 21:32 | Reagovat

Doufam ze je to uz posledni dil teto serie, uvitala bych tu neco ponekud veselejsiho.

5 adonajpetr adonajpetr | 8. srpna 2017 v 21:46 | Reagovat

Podle mě tohle pochází z chabé mysli koho jiného než američanů, rozšiřují fámy přes ty svoje údajně dobře informované lidi, co ví, co se děje na antarktidě na starých podzemních základnách, apod. Na to tak skočím, že by jim utekli takové zásadní informace, nechali je takhle proplouvat na internetu bez odezvy.
Já něco chci zveřejnit a dostanu po kulkách a tihle borci, co hrnou jednu inforamci za druhou, jsou v klidu.... A tenhle článek mi přijde přesně takový jako od nějakého borce jako je např. Chvátal(může mít v mnohých věcech pravdu). Pořád se k nám hrnou informace a informace a ve skutečnosti se nám plní mysl jenom strachy (nového typu), o samých neověřitelných, zatím beztvarých a pro nás nedostupných místech a informacích.
Tak kdy mají přijít v prosinci?? Super, aspoň se něco konečně pohne nebo bude další údajný konec světa a tenhle škaredý sen bude beztak zase pokračovat.
Síly světla se tady usilovně snaží udržet mír bez větších válečných konfliktů a teď tu nechají vejít animusáky a zkazí si úsílí plýtváním své energie (to zní jako plýtvání a to konstruktivní síly rozhodně nedělají).
Závěr: bla bla, ale uznávám snahu pokud to náhodou pravda bude... to už pak ale vyjde na stejno jestli to vím nebo ne.

6 Alue Alue | 8. srpna 2017 v 22:10 | Reagovat

[5]:  Rozhovory s Nerudou jsou výjimečně přesné a výjimečně pravdivé na dokumenty dnešní doby... tohle je jenom úryvek.
Je mi trochu smutno když vidím podobné komentáře. Jakoby je napsal sám zhmotněný strach a nepochopení. Ale pravda není jenom o tom krásném, člověk by neměl před ničím zavírat oči. Neříkám hned všemu na první dobrou věřit, ale vyslechnout si, bez posuzování a čas obvykle přirozeně ověří co byla a co nebyla pravda. Do té doby má člověk prostě přehled, když už neví...

7 zdeněk zdeněk | E-mail | 8. srpna 2017 v 23:33 | Reagovat

[5]: "Zabij strach dřív než strach zabije tebe!"

8 komentarkblogu komentarkblogu | 9. srpna 2017 v 2:45 | Reagovat

Ehm, popsala jsem všechny svoje zkušenosti s mimozemšťany (tedy asi jen sny a vize) a počet znaků je přes 18 000 (do jednoho komentáře se vejde 1000 znaků). Tak jsem to vložila tady na internet (pak to asi smažu): http://komentarkblogu.blog.cz/1708/mimo

9 df df | 9. srpna 2017 v 10:08 | Reagovat

[6]:  Nebyť smutná, asi před hodinou jsem dával vytisknutý první díl o Jemenu jednomu z indických spoluzaměstnanců. Není to žádný nevzdělaný a zaostalý trouba (vím že inženýrský titul nic neznamená, ale je to Ing. v jejich zemi, tady mu diplom neplatí) a hned jak viděl obrázky, tak povídá jojo, to znám. Zajímavé je, že umí z 50% česky, ale čtení mu moc nejde a tak že se pokusí a kdyžtak vlítne k tobě na net přez překladač. Teď sem to zkoušel a docela to jde číst. Tak jsem zvědav co mi na to zítra řekne. Tak dám pak echo.

10 Zouy Zouy | 10. srpna 2017 v 10:44 | Reagovat

[8]:Krasné čtení..dekuji.Ja v okolí neznám nikoho, kdo něco vi a vidí..všichni spí.Ja hodně v dětství vnímala nějaké věci,mivala jsem zajimave sny.. pak mnoho let nic a teď v roce 2017 jsem začala vidat duchy.Citim,že něco bude,že se něco umění, ale nevím co. Mě prijedeš jako velmi zajimava bytost, která prostě vi a cítí.. :-)

11 Zouy Zouy | 10. srpna 2017 v 13:19 | Reagovat

Samozřejmě mě prijde i krásná a zajímavá bytost i Aluška  ;-)

12 df df | 15. srpna 2017 v 14:47 | Reagovat

[9]: Tak zázrak čtení pomocí anglického překladače se nekonal. Večer sem to ještě zkusil a vypnul sem část hlavy co to četla v češtině a byla to mizerie, ten překladač to dost zkomolí. Ráno sme se sešli s indickým kamarádem v práci a shodli sme se na tom, že to moc nejde a že je z toho jelen. A protože mu to bylo líto a zajímá ho to, tak sme se domluvili, že až bude šeredně vezmu notes do hospody a tam mu budu předčítat a vysvětlíme si čemu nerozumí. Tak holt půjdu letos podruhé do hospody :-)

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.