V e-shopu Alue.cz přibyly nové druhy Energetických krystalů. - K dispozici ZDE
Sledujte Zápisníček, kde vycházejí aktuální zprávičky. Nejnovější příspěvek: 15.10.

Je normální se stydět tak, že odmítáme navštívit gynekologii? Aneb zamyšlení nad společenskou domestikací, propagandou a lidským přístupem k pacientovi

11. ledna 2018 v 0:54 | Alue K. Loskotová |  Radost být Ženou
Dostávám občas zprávy od žen, které jsou někým nebo něčím nuceny, aby šly na gynekologické vyšetření proti své vlastní vůli. Mají společný problém: Nic jim není, nepotřebují to, ale někde četly že tam jít mají, nebo to od nich někdo chce a otravuje je s tím. Jejich stud jim však nedovolí takového lékaře navštívit a mají společnou otázku: ,,Vážně jsem tak strašně nenormální, když ostatní ženy tam jdou a vydrží to a já si to nedokážu ani představit, natož to fakt udělat?" Velká chyba pak je, svěřit toto své intimní trápení do nějaké internetové diskuze, protože se tam na vás slétnou káče, které vám na to řeknou, že normální nejste, že je vám vaše zdraví ukradené a že ,,doktora přece nijak netěší koukat vám na pipku".
Mladší dívky mi pak navíc popisují různá traumata, jak je doktoři i přes jejich absolutní nesouhlas a sebeobranu pohlavně preventivně vyšetřili aniž by přišly za tímto účelem a řekli jim, že jsou to hloupé vzpurné puberťačky, které baví dělat problémy a že je to přejde. (Gynekologie není součástí běžné preventivní prohlídky.) Připadá mi naprosto odporné, jak se hřeší na neznalost a naivitu dětí, které neví na co mají právo a mají strach říct ne a pak mají celé roky pocit, že je někdo znásilnil pod značkou ,,doktorovi je to přece jedno, ten na to kouká pořád" a bojí se to někomu říct, že by se jim vysmál ,,prosimtě je to doktor, ty ale naděláš!"
Pokud ale pacient cítí danou událost jako trauma, tak to trauma prostě je a že je někdo doktor, pro poškozeného není argument, ani mu to nijak nepomůže se s tím zážitkem vyrovnat.
Co jim na to říkám já, si asi umíte domyslet sami. Vyznávám respekt ke svobodné vůli a přirozenému citu/intuici člověka a vyznávám respekt k našim odlišnostem a míře toho co (ne)sneseme. Také bývá obecně dobré, předtím než někomu svěříme svůj zdravotní problém, popřemýšlet nad tím, jestli nám dotyčný vůbec bude umět daný problém efektivně vyléčit, pokud by něco našel. Choďte pouze tam, kde víte, že vás vyléčí, když vám něco najdou, případně o jejich léčbu upřímně stojíte. Kde není důvěra a respekt, nebude dobrý proces.
K tématu jsem našla velmi zajímavé pojednání o naivitě propagandy ,,doktora netěší koukat vám na pipku a doktorku netěší koukat vám na famfulína", která se vtlouká do hlavy všem, kteří se přirozeně stydí a nejsou zdeformovaní natolik, aby jim nevadilo ukazovat své ohanbí cizím lidem. Napsal ho Miroslav Staněk a tento svůj příspěvek vložil na dvě webové stránky v podobě diskuzních příspěvků. Názor na jeho pojednání si udělejte sami, jsem zvědavá na vaši diskuzi, názory a postřehy.
Dávám ho sem proto, že se domnívám, že je takové zamyšlení potřeba a je dobré na něj upozornit, jelikož citliví a stydliví lidé nemají v této dekadentní společnosti žádné zastání a z jejich cudnosti a přednosti se dělá deformace, místo aby se cenila a ctila!!


Bída gynekologie a lékařství všeobecně.
Respekt studu pacienta všeobecně ve zdravotnictví, v gynekologi, urologii, proktologii a pod. zejména, aneb co se medikům na fakultách a sestrám na zdravotních školách zřejmě nepřednáší, ale co jsou povinni vědět a tedy co se přednášet (jednou - co nejdřív začít) musí.

Doktoři nejsou žádné nadpřirozené, éterické, bezpohlavní bytosti, jsou to "od přírody" obyčejní lidé. Studium medicíny nebo speciálně gynekologie ještě nikoho nezbavilo sexuální vnímavosti, pohlavního pudu. Neudělalo z žádného muže či chlapa eunucha. Stejně tak u žen. Nelze tedy vůbec přijmout, akceptovat či věřit, že doktor má, jak oni říkají, "neosobní" přístup k pacientovi (z reálně biologického a psychologického hlediska je takové tvrzení nesmysl. Přetvářka a lež, klamání druhých i sebe sama) a je jisté, že si "na své" přijde.
Jinak řečeno: Kdyby stěny ordinací (ambulancí) mohly nebo uměly mluvit… Rovněž tak významové spojení "falešný stud" je jejich nesmyslným, hloupým propagandistickým výmyslem. Člověk se buď stydí, nebo, je-li citově dementní, retardovaný, nebo jakkoliv necitlivý, se nestydí.
Stávající praxe je, především ve zmíněných oborech, pro mnoho žen a manželských párů psychickým tlakem na rezignaci na stud a osobitost citového založení, zásahem do rodinného života a tedy velkou, ba nesnesitelnou psychickou zátěží. Stud je přirozený cit a jeho umrtvování či potlačování a v jejich důsledcích jeho absence činí člověka psychicky, specielně citově, deficitního a patří do prostředí vykřičených domů a lehkých žen. Bez studu má člověk neúplnou, deformovanou, zmrzačenou, psychickou - citovou výbavu.
Tato manýra přežívá z dob, kdy povolání lékařky bylo ženám jen velice těžko přístupné a tedy šlo o vzácné výjimky a lékařství ve všech oborech bylo považováno prakticky za čistě mužskou záležitost. Gynekologie prováděná muži, bez respektu tohoto citu, bez ohledu na citové založení klientů, jako by tvor mužského (a ne, jak je logicky přirozené, opačného, tedy žena) pohlaví byl předurčen (od kdy, kým, čím???) pro výkon této činnosti, je mírně řečeno, s odpuštěním, prasárna.

Neochota doktorů diferencovat lidské osobnosti i podle jejich citového založení, v oblasti osobní intimity, zejména sexuality a nahoty, ukazuje na jejich etickou, kulturní a intelektuální úroveň. Jednou ze základních dimenzí lidství je také estetické vnímání. Jak v tomto ohledu se to má s činností (gynekologií) při níž je ženám přikazováno, aby exhibovaly svoji nahotu a nechaly se osahávat příslušníky opačného pohlaví, cizím mužem (chlapem), není nutné rozvádět. Nejenže by měl být pacient dotazován na přijatelnost toho či onoho vyšetřovacího (diagnostického) a terapeutického postupu, měl by s ním být dohodnut a výslovně vyjádřeno stanovisko pacientky (-a); oni ani tehdy, kdy je pacient iniciativní v této komunikaci, dávají znát, že jsou to oni, kdo bude pískat a pacient bude podle nich skákat protože jej "mají v hrsti". Vytvářejí tím pro pacienty zábrany, kvůli nimž pacient návštěvu lékaře odkládá, váhá.
Tento moment je stejně tak neslučitelný s humánním posláním medicíny, s jejím humanitním základem. Evidentně si osobují právo jakékoliv manipulace s pacientem. A je jejich zřejmým přesvědčením, že je nikdo a nic nedonutí k slušnosti. Je to chyba či přesněji špatnost systémová. Je ale prostředí doktorské tak strnulý, zkostnatělý aparát, navíc organizovaný systémem vzájemného zaštiťování (obdobně jako u mafií), že není schopen jakýchkoliv reforem svých zaběhnutých praktik, vedoucích k jejich polidštění, či zlidštění sám od sebe ze svého zamýšlení se a uvědomění a ze své iniciativy. V oblasti etického "myšlení" jsou doktoři v nějakém ani ne středověku, jako spíš v nějakém prehistorickém dávnověku v protikladu k pokroku v oblasti jejich technického vybavení.
Ve věci respektu lidské důstojnosti v smyslu obsahu tohoto dokumentu jde o zneužívání obav lidí o svoje zdraví a tím způsobem o zneužití důvěřivosti občanů - pacientů. Je to citové vydírání v pravém smyslu toho slova. Aby se mohlo něco změnit, musí to být od doktorů vyžadováno pacienty. Nestyďte se tedy jediné: Připomenout doktorům, že cokoliv, co vám navrhují nebo od vás žádají máte právo odmítnout, že se stydíte, že je to naprosto přirozené, že je to vaše nezadatelné přirozené právo a jejich povinností, plynoucí z humanitní povahy, z humanitního základu jejich povolání, které jim nikdo nevnucoval, je toto vaše právo bez zaujetí, bez nevraživosti či jakékoliv averze vůči pacientovi respektovat. Nesmějí pacientovi přikazovat. Vše musí být záležitostí dohody a pacientova jasného a dobrovolného, nijak nevynuceného (ani psychickým nátlakem zastrašovaného) souhlasu.

Je mnoho věcí, které se člověku v životě již nabídly a dále nabízejí k promyšlení. Předmětný problém tedy není jediný. Je to však záležitost, která až příliš komplikovala a komplikuje lidem život. Proto není důvod k tomu aby se o ní přestalo přemýšlet. Takovým problémům není radno dopřávat klid. Vytrvale a trvale. Vždyť jde o lidi, o to jak s člověkem budou doktoři jednat a zacházet.
Další otázky a další pohledy na problém, které se jeví jako potřebný doplněk k tomu, co již bylo ve shora zmíněném dřívějším dokumentu řečeno, je touto úvahou doplněno:

Někdy v 70. létech min. stol. vycházel časopis Mladý svět. Časopis měl v každém čísle diskusní stránku pro čtenáře. V jednom z čísel se v této diskusi některý ze čtenářů kriticky zmínil o výroku nějakého doktora nebo studenta medicíny, že: "Když se to tak vezme je žena jenom lidská samice".
Ukazuje to, že právě tento výrok dokonale vyjadřuje pohled dnešního (jako tehdejšího) doktora na hodnotu života lidské bytosti (posuzováno podle jejich skutků). Čtenář nijak neskrýval své pohoršení. Nebylo těžké toto jeho rozhořčení pochopit a do jisté míry i sdílet. Ale vede to k uvědomění, jak mnoho žen, tím, že svůj stud znásilňují se vlastně zbavuje jedné ze základních hodnot svého lidství a shora zmíněnému výroku medika tak dává za pravdu. Nemalý vliv na jejich rozhodování má to, že tím nevybočují ze "stáda", z davu. Nějaký projev osobní individuality v jejich argumentaci není znát. A ta jejich "argumentace" je zjevně "opsána" od "argumentace" doktorské propagandy, která je projevem snahy udržet veřejnost v nevědomosti, neinformovanosti..
Jsou uváděny stále dokola ta stejná otřepaná a prokazatelně nepravdivá tvrzení, že doktor má k pacientovi (blíže neobjasněný) neosobní přístup, že žádný doktor ze zásady nikdy zbytečně neosahává, či neprohlíží člověka na nejintimnějších místech, a že pacientův stud je ze své podstaty falešný. Kdyby to nebylo k pláči, pak by to bylo i k smíchu.

Stud je ryze lidská schopnost a je to dar, který má významnou funkci a smysl. Lze pochybovat, že někdo může nabídnout příklad studu nějakého jiného živočicha. Stud je v neposlední řadě také regulativ fungující jako zábrana proti nepatřičnému chování člověka. Určitě nejen, ale především v oblasti intimity. Je také faktorem lidské důstojnosti a proto si zasluhuje velice pozorného a šetrného zacházení..

V prvním (shora zmíněném) dokumentu bylo řečeno, že doktoři rádi označují svoje povolání jako umění, a že jedním z kritérií, která umění charakterizují je jeho estetický charakter, obsah, či rozměr. Speciálně v medicíně je tento fenomén určován v první řadě respektem studu a má na pacienta,na rozdíl od plácání o falešném studu apod. uklidňující vliv. Zkusme z tohoto hlediska pohledět na praktiky doktorů, co se týká zacházení s pacientem a zejména v takových oborech, které jsou lokalizovány do intimních míst lidského těla.
Není snad gynekologické "vyšetřování" z technického a estetického i etického hlediska obdobou úkonu hospodáře, který ohledává, osahává slepici (tedy samici), zda má či nemá v kloace vejce. A buďme v tom upřímní. Je to příklad ukazující jak se doktoři chtějí a umějí (tedy spíš nechtějí) zamýšlet nad aspekty své činnosti. S humorem bývá žena z podstaty svého pohlaví označována jako slepice. K problému ženství (ženské otázky), je však zapotřebí přistupovat s vážností. Jeho zlehčování neprospívá dobré věc.

M.J. Husovi se připisuje výrok, že společnost klesne tak hluboko, jak ji nechá klesnout žena. Poslední stav a vývoj společnosti z hlediska tohoto problému ukazuje, že právě proto nelze formování společnosti ponechat pouze ženám. Správné a dobré celkové fungování společnosti je v zájmu každého člověka bez rozdílu pohlaví.
Je evidentní, že styl doktorské činnosti se zakládá na přísloví, že účel světí prostředky. Nejenže lidstvo už dávno ví, že toto přísloví nemá absolutní platnost, ale je nutno v tom smyslu vzít na vědomí, že humánní nebo humanistické účely světí jenom humánní či humanistické prostředky.

Pokud jde o strnulost zdravotnického aparátu, je možno jako příklad uvést z poslední doby dva problémy. Zrušení obvodní příslušnosti pacienta k doktorovi (obvodní systém) a přítomnost otců u porodu. V prvním případě vedli doktoři zuřivý boj o to, aby obvodní systém, který znemožňuje volbu doktora pacientem zůstal zachovaný. Život ale byl rozumnější a tento antihumánní systém byl po dlouhých tahanicích a obstrukcích z řad doktorů přece jen zrušen.
V případě druhém to zpočátku vypadalo jako v prvním případě, ale když zde začal rozum vítězit a odpůrci této možnosti přec jen museli ustoupit, tak si vymohli aspoň to, že to bylo prohlášeno za tzv. "nadstandard" a v duchu výroku, "když tatíci a maminy chcete aby u porodu byli oba rodiče, tak si to tučně zaplatíte".
Prostě aspoň se vám pomstíme. Ptejme se jakým právem? Což původcem života není lidský pár? Jakým právem má být otec odstaven od události zrození svého potomka. On se snad někde toulal nebo zahálel, když se zakládal ten nový život? Kde ten chlap byl, když bylo dítě počato? A snad nemá se otec rovným dílem podílet na dalším růstu a výchově svého potomka? Tak jaký nadstandard?

Tyto příklady ukazují, že doktoři nejsou ti, kteří by pozitivně ovlivňovali (chtěli ovlivnit) vývoj humanity či humánnosti ve své profesi. A na tuto skutečnost by měla být zaměřena pozornost veřejnosti v neposlední řadě. Uvedené příklady názorně ukazují že jsou to doktoři, kteří se udýchaně plazí s vyplazeným jazykem za společenským vývojem pozitivních humanistických změn. Ba naopak, že takové změny snad nikdy nejsou v doktorských představách vítány. Ale někdy jsou přec jen iniciátoři pokroku. Tady můžeme jako příklad vidět jejich angažovanost v potratové politice. Dalším příkladem může být jejich arogantní a bezohledná iniciativa v boji za splnění svých platových vizí (akce "děkujeme odcházíme"). Je to ale pozitivní humánní pokrok?

Antický lékař Hippokrates žil v 5. století př.Kr.. Jeho známá přísaha vydržela, byla respektována až do započetí komunistické vlády (dva a půl tisíce let), kdy byla nahrazena tzv. Doktorskou sponzí, v níž adept lékařství např. slibuje Československé socialistické republice a jejímu lidu: především to, že si bude vědom poslání vědy pro socialistickou společnost… Ostatní fráze jsou zde tak všeobecně formulovány, že se doktor vlastně nezavazuje k ničemu, protože vše je ponecháno na jeho subjektivním názoru, či výkladu který, jak známo, je příliš pružný. Novější sponze je pak pouze obměněna tím, že je z ní vymazána jen ta socialistická fráze.

V Hippokratově přísaze můžeme naproti tomu číst:
Způsob svého života zasvětím podle svých sil a svědomí prospěchu nemocných a budu je chránit před každou úhonou a bezprávím. Ani prosbami se nedám pohnout k podání smrtícího léku, ani sám nedám k tomu nikdy podnět.. Stejně tak neposkytnu žádné ženě prostředek k vyhnání plodu…

Jak vidno není divu, že Hippokratova přísaha se v naší společnosti, kde doktoři sami jsou pachateli bezpráví (a dalších z Hippokratova výčtu neřestí) na pacientech, leckomu nehodí do krámu (prý zastarala).
Poukazy pacientů na žalostný stav etiky v jejich oboru jsou jimi bagatelizovány, ironizovány a ignorovány. Mělo by být tedy obnovení respektu Hippokratovy přísahy, úsilí o její renesanci, věcí všech vzdělaných, poctivých, čestných, úhrnem slušných lidí. Dnes už snad takoví lidé už nežijí? Nebo je jich tak málo?

autor
Miroslav Staněk
Šíření tohoto dokumentu je prospěšné, žádoucí a doporučené.
EEO - Edice etické osvěty

zdroj: 1

Jako bonus k tématu bych vám ráda ještě doporučila následující povídání. Autor Standa se zde dělí o svůj potupný zážitek z nemocnice. Šel tam s choulostivým problémem a doktoři byli naprosto necitelní, nechali jeho odhalený zadek čučet pomalu přes půlku oddělení, na jeho soukromí nikdo nedbal, ordinace byla jako průchoďák, jeho stud nebyl důležitý a nedělo se to pouze jemu.

Důvod, proč byste se měli bát českých doktorů
https://www.youtube.com/watch?v=ecmskenSUIU&t=1150s

 


Komentáře

1 Ježovka Ježovka | 11. ledna 2018 v 4:34 | Reagovat

Problém klasického bílomafiánského zdravotnictví je už jen ten fakt, že vydělávat(co vydělávat, CHTÍT vydělávat) na někom, kdo je nemocný, je prostě prasárna.

Na gynekologii by mě dotlačil buď silný instinkt nebo reálný problém, ale to teda nevím jaký, protože kdybych o nějakém věděla, řeším ho jinak než přes gyndu. Zdravotnictví a doktory obecně nesnáším, jsou dobří akorát na akutní případy a zlomeniny. Část života mi už zničit stihli, nikdy mi nic nevyléčili, naopak. A stejně tak i mé známé a babičce. Všichni jsme se museli zachránit sami a všem pomohla alternativní medicína. Lépe než jakýkoliv doktor mi pomohlo, když přede mě paní léčitelka postavila krabici homeopatických kapiček a nechala mě si levou rukou vybrat které - a hle, po jejich dobrání mé problémy, trvající již od útlého dětství, zmizely. Stejně tak léčíme i naše zvířata, vždy to bylo stokrát účinnější než chemie, což snad ani nemusím zmiňovat, už vůbec ne tady na Alušce... Spíš je to pěkný příklad pro "nevěřící Tomáše." Má prababička, paní Patočková(kdyby ji náhodou někdo znal), byla poměrně známou a velmi dobrou léčitelkou - stala se jí po tom, co málem zemřela v horečkách na to, co doktoři nedokázali vyléčit. Bylo jí v mdlobách řečeno, že pokud bude léčit lidi, nechají ji ještě dál žít(prý viděla ten "Iluminátský symbol" božího oka)... Souhlasila, od té doby měla úžasné schopnosti, dokázala léčit dotekem, skrze fotky, velmi dobře se vyznala v bylinkách a uměla se napojit na lidi a duše léčitelů, kteří již nebyli mezi námi. Doktory nesnášela, oni nesnášeli jí. Takže co se mě týče, já mám ohledně téhle bílé mafie až dost. Nikdy mi nic dobrého nepřinesli. Navíc tam, kde mám neskutečně nepříjemné pocity(což je u mě v nemocnicích běžné), prostě zbytečně nelezu, jenomže lidé se naučili jít v tomhle sami proti sobě...

A stud na gynekologii? Jak říkám. Kde se necítím dobře, tam zbytečně nechodím. S článkem naprosto souhlasím a se Standou taky(jeho vyprávění je mimochodem chvílemi pěkně hustý a má v mnoha věcech pravdu). Je pěkně nechutný, že si doktoři myslí, že jsou "něco víc" a vy jste jen zboží, určitý shluk orgánů a příznaků, společně s reflexy a přirozenými pudy, případně určitý finanční obnos. Je to smutné, jelikož lidem mají pomáhat jen lidé, kteří chtějí, jenomže v nemocnicích se moc nepomáhá, to je ten problém... Navíc i na fakultách se to takhle učí, že my lidé jsme prostě jen kůže, maso, kosti a orgány s reflexním obloukem. Nic víc, nic míň. Žádná duchovní podstata, nic. Pak aby se jeden jejich takřka často nelidskému přístupu divil. Navíc mi připadá smutné, že vůbec někdo přemýšlí o tom, jestli je normální se stydět... Vždyť je to, jak je řečeno v článku, kousek ze základu normálního člověka:( Pamatuji si ze základky jednu spolužačku, kterou vlastní máma nahnala na gyndu už ve čtrnácti a donutili ji brát hormonální antikoncepci, prý "pro jistotu" aby měla v pořádku hormony, i když s nimi vůbec nic neměla, ani bolestivou menstruaci neměla... Ta matka neměla ponětí co dělá, chudák holka. Někdo si přeje k Vánocům nové auto, já bych si přála zlepšení/alespoň/našeho zdravotnictví. :-? Protože už jen to, že se tam s pacienty jedná jak s kusy hadru, přitom jsou to všechno odlišné bytosti s vlastními pocity... No, radši dál bez komentáře, tohle je prostě velké téma. :-(

2 Ivour Ivour | 11. ledna 2018 v 7:02 | Reagovat

Děkuji za takový článek. Aspoň vím, že v tom nejsem sama. Už před lety mi začalo vadit a ptala jsem se sama sebe: Jakto že je normální před cizím chlapem ukazovat frndu? Jakto, že to nikomu nepřijde ujeté? Proč bych to měla dělat dobrovolně (povinně)? Jakto, že se stydíme převléknout se před cizími lidmi, ale nechat si osahávat intimní partie od cizího chlapa je normální? Muže by nikdo nedonutil chodit každého půl roku k cizímu člověku co by se mu rochnil v nádobíčku a strkal prsty, kam by si nikdo jiný nedovolil! A nakonec jsem tam chodit přestala. Pokud člověk zná své tělo, pozná, že něco není v pořádku a že je to potřeba řešit, nepotřebuju se nechávat dvakrát do roka ponižovat.

3 aves passeri aves passeri | E-mail | Web | 11. ledna 2018 v 7:50 | Reagovat

Tak to je téma jako hrom. Rozhodně by měl každý vědět, že si necitlivý přístup lékařů zaprvé nemusí nechat líbit a zadruhé pro něj může být v některých případech i příčinou zdravotních problémů (stačí, když je člověk fakt citlivý). Osobně se mi osvědčilo si velmi dobře lékaře vybírat. Můj gynekolog je super člověk a fakt se před ním nestydím (a ne nejsem degenerovaná :-)). Vždyť jsem dlouho uvažovala, zda budu chodit i na masáž ke chlapovi. Je to otázka toho vyjádřit (nebo si alespoň uvědomit), jak to cítím, nemyslet si, že jsem divná, že to tak cítím, a nastavit vztah mezi mnou a tím, kdo mi nějakou tu službu prokazuje (ať masáž, nebo zdravotní) jako takový vztah, ve kterém se stydět nemusím. Vztah plný respektu v prvé řadě. Když už si vybrat nemůžu, nebo z nějakého důvodu jdu prostě tam, kde to mám nejschůdnější jít, osvědčilo se mi lékaře k respektujícímu přístupu prostě donutit :-) A ne tak, že bych si dupala a rozčilovala, ale prostě tak, že jsem se na ně do zblbnutí usmívala, snažila se komunikovat. S ortodentistkou mé dcery se to celkem daří :-) Někdy jsou lékaři, v nemocnicích obzvlášť, přepracovaní, unavení a věřím, že i slušný doktor někdy prostě radši sklouzne do přístupu pacient - další objekt. Dá se to pochopit a dá se v tom lékaři ulevit a udělat mu alespoň z jednoho pacienta něco jiného než objekt a trochu ho pozvednout na duchu :-) Lidi na nás často reagují přesně tak, jak my reagujeme na ně. No a pak tu jsou případy, u kterých nezabere vůbec nic. Pokud není možné se jim vyhnout, pak nezbývá než je politovat. Je to jako spadnout do jámy. Prostě vylezu ven a na jámu se nerozčiluju :-)) Zdravotnictví potřebuje spoustu změn a jsem ráda, že změny se stále dějí a že jsem třeba nemusela rodit jak má matka. I tak mi to prostředí a způsob vedení porodu moc jako HSP nevyhovovalo a potřebovala bych ještě větší citlivost a "nadstandard" v přístupu než jsem měla.Možná by to bylo nakonec neskončilo na císaři :-(

4 Alue Alue | 11. ledna 2018 v 8:16 | Reagovat

[1]:  Mojí mámě se taky takhle několikrát otevřelo nebe když umírala... a vždy to byl mužský hlas kdo se s ní domlouval jak dál. Jsou to úžasné věci, jsem ráda že mi je povyprávěla.

Napsat zdravé holce ve 14ti antikoncepci je způsob jak ji sterilizovat, protože ještě nemá dozrálé vaječníky. Tatínek mé kamarádky je genetik, těmito věcmi se zabývá na velice odborné úrovni a tohle máme od něj. Dívky, které to začnou brát moc brzo, nemají dovyvinuté orgány a později bývají neplodné, nebo mají strašné problémy. Nesmí se to brát před dokončením vývoje a ani potom to nedoporučoval... ten doktor co jí to napsal nebyl normální.

5 Jenny Jenny | 11. ledna 2018 v 8:55 | Reagovat

Tak s tímto článkem se zcela ztotožňuju..je mi 25, antikoncepci jsem nikdy nebrala a na gynekologické prohlídce jsem byla jen jednou v životě, před pár lety a už bych to znova neabsolvovala..mě sice vyšetřovala doktorka, ale i tak mi to bylo dost nepříjemný a nedokážu si představit jaký by to bylo kdyby to měl být doktor..

6 lenka f lenka f | E-mail | 11. ledna 2018 v 9:05 | Reagovat

Já mám taky dost zkušeností s lékaři a vůbec nepopírám, že tam je dost nedostatků. Je to vždycky jenom o lidech. Tak jako jsou doktoři, které bychom radši vůbec nepotkali, tak jsou i dobří doktoři. Myslím si, že je ideální namíchat od všeho trochu (jak klasickou medicínu tak i alternativní). Teď vůbec nebudu komentovat to video. Všechno je dvousečné, každý máme nějaké zkušenosti (dobré, špatné). Já z pozice pacienta mám taky různé zážitky, a musím říct, že některé pacienty bych taky nejradši nakopala někam za jejich chování, není to vůbec jednoduché takhle všechno shodit ze stolu. Vždycky u toho jednání máte 2 strany (lékař, pacient) a teď záleží, co je to za lidi.

7 Renata Renata | 11. ledna 2018 v 9:40 | Reagovat

V 15 tich som sa prvykrat gynekologovi s mamou, koli bulce na prsniku, doktor kreten od pohladu len nad tym krutil hlavou a moja mama zbytocne preplakala cele Vianoce, co sa bala najhorsieho. Na kontole po sviatkoch povedal, ze sa to zmensuje, dal mi nejaku mast, nastastie to bola len zrazenina, ale ze chce ma vysetrit dole a ukazal prisne prstom na zaves a doslova rozkazom ze "vyzliect !". Ja som len povedala NIE a uz ma nebolo, matka po mne utekala von a tam som jej vysvetlila, ze takemu kretenovi sa vysetrovat  nepojdem . Potom ma mama zaviedla zene gynekologicke  a pohoda. Nechcem tym vraviet, ze vsetci gynekologovia su kreteni, teraz mam dobreho, citliveho doktora, bez problemu, vsetko vysvetli, aj ked som tam 4 roky nebola, ked nie je dovod... Inak celu pubetru som mala problem s menzesom, bola som odoslana aj detskej gynekologicke /do 18 r. vraj specialistka/. Isla som odtial s placom, co bola tak necitliva, ako pannu ma vysetrovala cez konecnik a tak tlacila prstami , ze mi slzy tieki a este mi vynadala ako napravu na nechodiaci menzes predpisala HAK v 17 tich, ked som jej povedala ze som za 2 mesiace z toho smiala 5 kilov /bola som chuda predtym/, tak sa ta krava len smiala a tym som s nou tiez skoncila, pomohla mi az alternativna medicina s pravidelnostou menzesu a liecitel.

8 Arleta Arleta | 11. ledna 2018 v 9:53 | Reagovat

Na gynekologii jsem chodila od dětství, protože jsem měla problémy se zlatým stafylokokem (dle diagnozy). Přestože jsem měla a doposud mám velmi citlivou gynekoložku, mám problémy s intimitou dodnes. Dokonce jsem byla dotázána, jestli jsem někdy nebyla znásilněna ...

9 Teri Teri | 11. ledna 2018 v 11:37 | Reagovat

Také si myslím že gynekologie je jaždého věc, ale!  Člověk se buď stydí, nebo, je-li citově dementní, retardovaný, nebo jakkoliv necitlivý, se nestydí. - tohle se mi zdá jako blbost, někteří lidé se prostě nestydí, v pravěku se také nestyděli, zvířata se před sebou nestydí (ano, je to něco uplně jiného), ale nemyslím si, že jakmile se člověk nestydí, tak je hned citově dementní. Za mě je toto souvětí nepravdivé.

10 Teri Teri | 11. ledna 2018 v 11:38 | Reagovat

Nejenže by měl být pacient dotazován na přijatelnost toho či onoho vyšetřovacího (diagnostického) a terapeutického postupu, měl by s ním být dohodnut a výslovně vyjádřeno stanovisko pacientky (-a). - normální gynekolog toto dělá, vždy se ptá, nemůžeme všechny házet do jednoho pytle.

11 Daisy Daisy | 11. ledna 2018 v 12:14 | Reagovat

Když máme dnes otevřenou rubriku Radost být ženou, přeposílám odkaz, jak návštěvám gynekologa preventivně předcházet. Báječná metoda a komunikace s prodejci/výrobci manžely Valovými je opravdovým pohlazením po duši.http://www.sebevedomarodina.cz/jak-si-provest-vaginalni-naparku/

12 H. H. | 11. ledna 2018 v 12:22 | Reagovat

Děkuji za tento článek. Gynekologii beru jako kravinu a věřím, že se do doby, co budu těhotná, určitě bez zbytečného ponižování se obejdu. Nechystám se jít v patnácti na gyndu a nechat si tam předepsat antikoncepci, je to hnus.

13 hanka hanka | 11. ledna 2018 v 12:24 | Reagovat

Na gynekologii jsem chodila jako mladá holka k doktorovi který byl moc milý, starší pán a hodný, na toho mám dobré vzpomínky. Pak jsem byla asi dvakrát u jiného, ten mě v době těhotenství "donutil" k ultrazvukovému vyšetření a to tak že mě málem seřval že co když to miminko není v pořádku a co když není v děloze. Tak jsem souhlasila a k mému zděšení do mě narval dlouhou tyč, prý nějaký nový ultrazvuk zevnitř. Hnus. Přestala jsem chodit na gynekologii, je mi to nepříjemné a cítím se tam ponížená, jako kus hadru, navíc oni stejně neumí vyléčit ani kvasinky, předepíšou nějakou mast a za 14 dní máte kvasinky znovu a jdete si znovu pro recept.
Lékaři na pacienta podle mých zkušeností hledí téměř vždycky svrchu, jako že jste něco míň, ničemu nerozumíte, oni přesně vědí co vám je a nadiktují vám co máte dělat. Když nesouhlasíte nebo to chcete jinak, zvyšují hlas a snaží se vás donutit. Moje sestra studuje medicínu a vidím jak ji to od prváku deformuje, už teď má tendenci se povyšovat a říkat co by lidi měli a neměli a shazovat je, "tomu ty nemůžeš rozumět, protože to jsme se učili ve škole a je to tak a tak". Pokud vám něco vysvětluje, je milá a hodná ale jakmile se začnete ptát proč nebo říkat že máte i jiné alternativní metody které fungují tak na vás začne křičet že jste blbí. Ale nutno dodat že moje sestra je zrovna extrémní případ...
Nevím co budu dělat až otěhotním. Myslím že na gynekologii nepůjdu vůbec. Nejspíš až ke konci těhotenství půjdu ke kamarádovi gynekologovi který je moc hodný, anebo půjdu jen k porodní asistentce.

14 Tereza Tereza | 11. ledna 2018 v 13:40 | Reagovat

Je mi z toho úzko. Úplně se mi vrátily vzpomínky na moje rvní návštěvy gynekologie. Bylo to kvůli nějakým potížím a na prvních 5 návštěvách jsem byla vždy u jiného lékaře/lékařky (a to to bylo ve stejné prdinaci). Lékaři neopatrní, necitliví - já mladá (malá, nebylo mi ani 15), nezkušená, vystrašená. Starší lékařka mi při prvním pohledu pověděla: "No vy vypadáte." Nemyslela to zle, její výrok patřil ošklivému zánětu, ale zadělala mi na komplexy do budoucna. Já si to jako mladá žába vztáhla na sebe a už se to táhlo :-(
Jinak s celým článkem souhlasím a tobě, Alue, děkuju, že jsi ho zveřejnila. Je fajn (i když jak se to vezme, že) si něco takového přečíst :-)

15 Misel027 Misel027 | 11. ledna 2018 v 13:43 | Reagovat

Mám pochopení pro ženy, které se stydí nebo jim prostě vadí jít na gynekologii.

Kdysi sem měla stejný odpor, a chodila sem tam jen jednou za dva roky (jinak by mi zrušila pojišťovna proplácení preventivek atd., a pak kdybych měla problém, hradila bych ze svého)..Ještě, že stačí jednou za dva roky...Sice si vyslechnete kecy, ale i tak vás nemohou nutit chodit častěji.
Ale každá pojišťovna to má asi jinak..

Teď jsem těhotná a chodím bohužel co tři týdny.. :-D   Nenechám si pokaždé ultrazvuk, všimla sem si, že se to miminku nelíbí a pokaždé se začne hýbat - minule mě dokonce začalo kopat...Bylo mi jasné, že mi tím říká, že se mu to nelíbí. A ani nechodím na zbytečné testy, jen na to povinné a nejnutnější. Když jsem ostatním těhulkám řekla, že jsem nebyla na prvním screeningu (ale jen na druhém) - podívaly se na mě jakože jsem nezodpovědný blázen. Když jsem řekla, že jsem odmítla ultrazvuk, protože jsem na něm byla před třemi dny (kontrola srdíčka miminka) - taky se na mě zase dívaly jak na vraha, že co si to dovoluji odmítnout ultrazvuk.
Jenže bláznivky jsou spíš ony...copak naše babičky měly ultrazvuk? Neměly, a mají zdravé děti.

Moje mamka byla za celé těhotenství na ultrazvuku 3x...A já? Jsem naprosto zdravá, nikdy žádné zdravotní problémy a jako miminko jsem prý byla strašně hodná a bezproblémová.

Přemýšlím, že ty ultrazvuky už omezím úplně a dovolím ještě tak maximálně dva... (jsem v 6. měsíci a čekalo by mě jich ještě dost)
Ultrazvuk naštěstí není povinnost.

Na závěr bych jen chtěla dodat, že si myslím že gynekologie může být užitečná - není to jen o tom že se vám někdo podívá do pipky, to fakt ne.. :D  Navíc se tam "koukají" jen když berou  výtěr, ale např. při těhotenských prohlídkách je ta "ruční" prohlídka asi 5 sekundová, kdy se po hmatu zkontroluje zevnitř děloha a bříško a tím to končí. A gynekolog se tam ani nedívá..

Navíc gynekolog hodně radí v těhotenství (pokud není hloupý debil)  -  mě už pomohl docela dost. Je fajn se zeptat někoho, kdo má tolik zkušeností když se objeví nějaké "problémy" v těhotenství, nebo něco co vás zaskočí a nevíte co s tím...Já osobně tuto možnost vítám.

16 jitka jitka | E-mail | 11. ledna 2018 v 14:04 | Reagovat

[11]:Dekuji za informace. Uz se na to tesim :-)

17 Alue Alue | 11. ledna 2018 v 15:41 | Reagovat

[15]:  jsem u čpzp a nikdy jsem o něčem takovém ani neslyšela... u jaké jsi pojištěná?

18 Ayeri Ayeri | 11. ledna 2018 v 18:59 | Reagovat

Nikdy jsem u gynekologa nebyla a šílím jen z té představy. Dotknout se ženy je na těch místech je něco tak strašně osobního, že bych to nemohla dovolit cizímu chlapovi, i kdyby měl na sobě 10 bílých plášťů. Je mi to odporný. Naštěstí mě rodina nikdy nenutila tam jít a umím si představit, že bych tam šla jedině v případě, kdy bych byla fakt vážně nemocná a byla by to otázka života a smrti nebo šíleného utrpení.

19 Misel027 Misel027 | 11. ledna 2018 v 19:34 | Reagovat

[17]: pojišťovna 213

20 Renata Renata | 11. ledna 2018 v 20:19 | Reagovat

[18]:Ayeri, asi si hodne mlada.., ak raz budes rodit, ver tomu, ze ti bude srdecne jedno kolko bielych plastov ti bude pozerat do rozkroku v tych bolestiach.. Ked nemas dobry pocit z muza lekara, najdi si zenu. Su aj horsie vysetrenia,ako na gynde,  napr.na gaste - hadicka do zadku, alebo do zaludka a pod...

21 mariankosnac mariankosnac | 11. ledna 2018 v 21:13 | Reagovat

Lekárske prehliadky nemá rád nikto okrem hypochondrov a buzerantov. Na druhú stranu, nesmiete si to, tú nahotu, brať tak osobne a sexuálne, veď lekár alebo gynekológ vás nepozná, je to cudzia osoba ktorá vám môže byť ukradnutá, že vás vidí, asi neni nič čo by ešte nevidel a za čo by ste sa mali hanbiť. Z toho množstva pacientiek si vás zrejme stejne ani moc nezapamätá. Bol i úchylný gynekológ, ktorý si pacientky tajne fotil a mal toho plný PC, ale bol odhalený a má po pipkách.

22 aves passeri aves passeri | E-mail | Web | 11. ledna 2018 v 22:16 | Reagovat

[12]:No, já byla poprvé na gyndě někdy po dvacítce předepsat antikoncepci. Tuším, že mě doktor i prohlížel, nějak si nepamatuju. Asi to bylo Ok :-) Antikoncepci jsem ani nebrala. Pak jsem k němu přišla za několik let s tím, že jsem těhotná :-) Pak už jsem se gynekologům vyhýbat nemohla. Mně v tomto oboru docela vadí ještě jiná věc - to, jak doktoři mají tendenci ve snaze zabránit narození postiženého dítěte matku pořád buzerovat a honit od vyšetření k vyšetření. Nikam na nějakou přípravu k prvnímu porodu po stránce psychické ji ale nepošlou a pojišťovna tohle nehradí. Proč by taky, oni to dítě z ní přece vytáhnou ať chce, nebo nechce :-( Takže prvorodička jde k porodu často vyděšená z porodu i z té životní změny a všichni se pak diví, když nastanou při porodu problémy (obzvlášť v nemocnici, tam je to hned, stačí, když se kolem začnou rojit uklízečky a lékaři a studenti začnou okukovat a vše se završí velmi důležitými byrokratickými otázkami....)

23 zdeněk zdeněk | E-mail | 11. ledna 2018 v 23:18 | Reagovat

Nahota, pche. Nepamatuju si dne, kdy by nějaká úchylárna neovládala mysl. A docela mě to čas od času děsí, kde se mi takové myšlenky berou v hlavě. A nejenom ty, všeobecně "temné" myšlenky. I jsem si chtěl počkat až vydáš Aluško dotazník a zeptat se tě na názor na "vnucené a neovladatelné"  myšlenky, ale už jsem si na to přišel proč. Ale samozřejmě když se vyjádříš vadit mi to nebude. :)
Je to u většiny aspektů života, ale budu se držet tématu. Potkám nějakou dosud neznámou ženu a zalíbí se mi. A začnu si představovat co a jak - jak bych ji asi mohl oslovit, jak bych ji asi mohl pozvat, kam, jak by potenciální rande mohlo vypadat a tak dál, ale je už pravidlem, že VŽDY se mi tam vsere myšlenka na dekadentní násilné úchylárny. Ne sadomaso, ale prostě sexuální věci které jsou mi proti srsti. Jak je napsané v článku "Když se to tak vezme je žena jenom lidská samice". Kapesní šukátko jak by řekli spolužáci. :-? Nedá se to ovládnout. Nedokážu tu myšlenku dostat z hlavy, změnit ji, můžu buď pozorovat nebo ignorovat (Což je hodně obtížné :-? ).
No a já na to samozřejmě přišel. Jsem na střední, chlapecká třída. O intimitě nikdo z nich neslyšel snad ani v dětství předpokládám. Je naprosto běžné že tam vyndají své přirození z kalhot a dělají s ním všemožné nemožné, od porovnávání až po "plácání", taky je jejich obliba porovnávat délku ochlupení. A nebo si jak infantilní démonem posedlé a naprogramované bytosti "hrají" na sex navzájem mezi sebou, hrozně u toho máchají rukama a dělají rádoby erotické pazvuky. No a když si náhodou dopisujeme, sicež jen kvůli školním povinnostem, ale tak víteže erotika se dá vsunout všade když tím člověk žije :), tak odpověď v 70% případů je fotka s explicitním kontextem. Před tím neuteču, to není jen naše třída, to je specialita celé školy. Nebo jsem asi sto let za opicema a je to specialita dnešní středoškolské mládeže. :-! Nevim.
Docela mě utěšuje, že po tělesné jsem nikdy nebyl ve školní sprše, kdo ví co bych si z tama odnesl za trauma.
https://www.youtube.com/watch?v=wTRt6uXHNCg

24 Alue Alue | 11. ledna 2018 v 23:48 | Reagovat

[23]:  hm... buď máš retardované spolužáky, nebo jsou tam všichni teplí když si tam ukazují famfulíny. U nás na střední se takové věci vůbec neděly, ale my jsme byli normální smíšená třída.

25 Alue Alue | 11. ledna 2018 v 23:51 | Reagovat

[19]:  pche.. bych šla jinam. :-D

26 Verča Verča | 12. ledna 2018 v 10:00 | Reagovat

[23]: vůbec se nedivím, že máš takové nutkavé myšlenky, pokud žiješ v takovém prostředí. jasně že v období dospívání na tebe sexualita vyvíjí velký tlak, ale žiješ mezi poloopicemi...znám to taky, ale nev takovém extrému.

27 tm tm | E-mail | Web | 12. ledna 2018 v 13:03 | Reagovat

Vážení a milí čtenáři,
velice rád bych zde dal ve známost následující. Před mnoha lety se mně jeden bývalý kolega, který říkal, že byl zubním lékařem přiznal po mnoha letech k této  skutečnosti.
Myslel jsem si skutečně, že byl zubním lékařem, ale omyl. Byl to gynekolog dle jeho vyprávění. Styděl se za to a proto raději říkal, že byl zubařem. Odešel z této mafiánské skupiny.
Potvrdil mně, že poznal na různých sjezdech, které pořádala farmaceutická mafie, že všichni gynekologové byli naprostými úchyláky a doktorky, které také poznal byly většinou lesby.
Když mně vykládal o některých praktikách gynekologů, nemohl jsem tomu věřit a bylo mně z toho vyloženě na blití.
Raději to sem nebudu ani psát a vůbec vykládat, jak se to dělá když žena přijde na defloraci ke gynekologovi.
A mimo jiné řekl, že je to sekta.....
Je Vám všem tedy jasné, o jaké zločince se jedná....
Podívejte se na rozhovor s Mel Gibsonem, ten Vám to řekl naprosto pravdivě a bez servítek.....
Odporné....
tm

28 zdeněk zdeněk | E-mail | 12. ledna 2018 v 15:03 | Reagovat

[27]: TO jste mi připomněl něco co jsem zapomněl přidat do svého komentáře...
http://www.gematrix.org/?word=gynekolog

29 Ilíriel Ilíriel | 12. ledna 2018 v 15:09 | Reagovat

Díky za zajímavý článek. Asi bych taky až tak neodsuzovala lidi, kteří se nestydí (koneckonců jde o to stud respektovat, pokud ho člověk má, a ne všem nadiktovat, že se mají povinně v určitých situacích stydět). Každopádně ale souhlasím s tím, že stud je přirozený a zdravý citový projev a pokud se člověk nestydí do takové míry, aby ho to omezovalo v běžném životě, není třeba ho nijak "řešit", natož násilně.

O těhotenství a porody se zajímám už asi deset let a za tu dobu jsem zjistila několik věcí:

- Když žena dovolí, aby na ní bylo v tomto citlivém období pácháno násilí, má následně tendenci lékaře omlouvat s tím, že to "nebylo až tak hrozné" a "hlavně, že jsou ona i dítě zdraví". Je to naprosto běžný jev a v českých podmínkách velmi častý.
- V dnešní přetechnizované době je pro nás velmi těžké důvěřovat lidským schopnostem stejně nebo víc než přístrojům, včetně např. schopnosti porodních asistentek vyšetřit těhotnou ženu kvalitně pohmatem přes břicho, a hlavně včetně schopnosti zdravé ženy v pořádku a samostatně porodit zdravé dítě. Místo toho se necháváme ovládat strachem "co kdyby něco" a ze strachu a neznalosti se necháváme zpracovávat jako kusy masa lékaři i v situacích, kdy bychom to zvládli lépe sami.
- Psychiku a emocionalitu matek, dětí, otců, sourozenců, energii v celé rodině velmi ovlivňují okolnosti porodu a doby bezprostředně po něm. Energie samotného porodu je pro matku, dítě i celou rodinu natolik zásadní, že pokud je jim "ukradena" zdravotnickým systémem, měl by k tomu být velmi dobrý důvod. Tato energie rodinu stmeluje a posiluje a je velmi důležitá pro vzájemné vztahy i emocionální budoucnost všech zúčastněných. Mnoho žen rodících v porodnici tak vůbec netuší, o co se nechaly připravit a kolik problémů by si mohly ušetřit volbou porodu v soukromí. Necitlivými zásahy cizích osob je také narušen porod jako přechodový rituál a ženy pak nezískají přístup ke své skutečné síle.
- Systému se hodně, hodně moc nelíbí, že přibývá "lesan", které chtějí rodit doma, a snaží se jim komplikovat život, jak to jen jde. Myslím si, že už to je signál, že opravdu stojí za to za tuhle možnost bojovat, alespoň pro sebe a pro své děti. Věta "Jak dnes rodíme, tak budeme zítra žít." je  naprosto pravdivá, okolnosti příchodu na svět určují, kolik tu budeme mít za dvacet, třicet let zamindrákovaných a emocionálně zraněných dospělých a jak to tu podle toho bude vypadat. Čím víc zbytečných "řeznických" porodů v nemocnicích, tím hůř - tím míň emocionálně vyrovnaných a silných dětí a matek, schopných posunout naši společnost konstruktivním směrem.

Dalo by se o tom napsat ještě hodně, tak raději končím. A pro případ, že by mě někdo špatně pochopil, netvrdím, že má každá žena rodit doma - ty skutečně rizikové opravdu potřebují lékařskou péči. Ale plošná hysterie a chování ke všem jako k vysoce rizikovým (kusům masa) nikomu neprospěje.

30 LenkaL. LenkaL. | E-mail | 12. ledna 2018 v 16:09 | Reagovat

27) Když se za to styděl, jak mohl práci předtím vůbec vykonávat?
Docela by mě zajímalo, co za tím vším je. Na rozhovor se podívám, děkuju.

Jen ta myšlenka, jak člověka napadne se stát gynekologem/gynekoložkou?
A k chlapovi bych jít nikdy nemohla, nedokážu pochopit ženy, které s tím nemají problém. To mi mozek prostě nebere a nikdy brát nebude. Brrr...

31 Alue Alue | 12. ledna 2018 v 16:35 | Reagovat

[28]:  666 týjo!!! Normálně mi spadla sáňka.

32 Alue Alue | 12. ledna 2018 v 16:36 | Reagovat

[30]:  no právě proto odešel...

33 romča romča | E-mail | 12. ledna 2018 v 19:20 | Reagovat

[31]: Alue, aj mne!

34 Žabák Kvak Žabák Kvak | E-mail | 13. ledna 2018 v 11:13 | Reagovat

Gynekolog je zvrhlý intelektuál který hledá chyby tam, kde ostatní lidi (a také Žabáci) nachází potěšení :-D

35 Ježovka Ježovka | 14. ledna 2018 v 2:17 | Reagovat

"(a také Žabáci)" :-D

36 kalia kalia | 14. ledna 2018 v 23:17 | Reagovat

Já musela chodit na gyn od 14 (od té doby, co jsem dostala menstruaci) a od 14 do 18 jsem musela brát HA. Jakmile mi bylo 18, tak jsem HA vysadila a u gynekologa jsem pak 10 let nebyla, možná i víc. V době dospívání jsem tam musela chodit z donucení rodičů. Nejdříve jsem měla gynekoložku ženu, ale pak jednou měla dovolenou a její zástupce byl starší pán kolem 50-60 let, to mi bylo asi 16 když mě poprvé vyšetřoval muž (a od té doby jsem už musela chodit na vyšetření k mužům, ta doktorka co mě vyšetřovala předtím totiž byla dětská a jakmile jsem jednou zvládla muže, tak už mě nějak přeřadila). Zajímavé na tom bylo, že jak mě ten muž poprvé vyšetřoval, trochu jsem se styděla, koukala jsem se do stropu a čekala jsem, kdy už to konečně skončí, když řekl "Ty bys tam chtěla strčit asi něco jiného, co?". Vyděšeně jsem na něj podívala, tak pak řekl že už je prohlídka hotová a můžu jít. Nějaké trauma jsem z toho ale neměla, jelikož mě v té době sexuálně obtěžovali kluci/muži každý den, takže jsem na to byla zvyklá, ale od gynekologa (profesionála) jsem to nečekala. Když jsem pak byla u gyn po těch cca 10ti letech v dospělosti, tak mi ten další gynekolog říkal, že jsem nějaká dlouhá a ten čípek nemůže najít a pak další gyn taky něco podobného, až jsem zjistila, že mám asi nějaký neobvyklý tvar který těm gynekologům připomíná vzrušení. Jinak si to nedovedu vysvětlit, protože většina mužů, co mě kdy vyšetřovali, měli nějaké řeči o tom, že to je neobvyklý tvar.

Jak jsem brala od 14 antikoncepci, tak mi v 16 gynekolog oznámil, že mám endometriózu (a měla jsem i cysty na vaječnících) a že to je nemoc, která nejde vyléčit. Na internetu jsem zjistila, že to není smrtelné a jelikož to gyn neumí léčit, tak jsem si říkala, že je zbytečné k němu chodit (když jsem potřebovala vyléčit kvasinky, tak to také neuměl). O té endometrióze ale píšu, že jsem přestala brát HA, začala jsem pít destilovanou vodu (bez hormonů) - to nedoporučuji, protože to není zdravé dlouhodobě pít, ale nějak jsem věřila, že mi pomůže, dodržovala jsem i zdravý životní styl, vegetariánství a veganství (bez hormonů v mase a živ.produktech) a po 10 letech jsem šla ke gyn právě kvůli tomu, abych zjistila jestli se mi ta endometrióza nezhoršila a doufala jsem, že už se třeba vývoj někam posunul a budou to umět léčit - a žádný z těch dvou gynekologů mi endometriózu nenašel a řekli mi, že jsem úplně zdravá! Jeden z těch doktorů byl nějaký specialista (i na endometriózu) a prohlížel mě dlouho, protože mu bylo divné, že nemůže nic najít, když tu nemoc mám v kartě napsanou. Přestala jsem pak pít destilovanou vodu a začala jsem jíst maso, protože tak radikální dieta není pro tělo zdravá a měla jsem kvůli tomu anémii (asi kvůli té destil vodě a veganství), kterou jsem vyléčila doplněním železa a B12. Buď mě vyléčila víra v pití destilované vody a nebo na tuto nemoc může pomoct vyhýbání se hormonům, ale pozor! Z destilované vody jsem si vařila pořád čaj-bio (abych nepila tu destilku samotnou a v té době jsem pila jen čaj a žádnou vodu, což také není zdravé - chtěla jsem se vyhnout jakýmkoliv cizím hormonům a vyčistit tělo od HA, což se mi doufám povedlo). Když jsem totiž zkusila pít destilku samotnou, tak se mi začaly (hodně a z ničeho nic) lámat nehty, tak jsem hned zase přestala a přešla na čaj, polévky atd. (prostě něco do té destliky dát a nejlépe to společně uvařit, aby se ta voda s něčím smíchala). A také někdy v 18 jsem byla na kyretáži, takže to by teoreticky také mohlo tu endometriózu vyléčit. Chtěla jsem jenom napsat, že to není nevyléčitelná nemoc, i když teď jsem to zkusila najít na internetu a už se o tom jako o nevyléčitelné nemoci nepíše, psali o tom už jenom jako o chronické nemoci. (také už nemám cysty na vaječnících a kvasinky jsem si vyléčila také, ale na kvasinky destilovaná voda ani vynechání masa nezabírá, na ty pomáhá jenom mít ph moči zásadité např. 7-8 po ránu a to dlouhodobě)

No a pak se mi ještě stalo to, že v 18 jsem měla velké bolesti+zvracení a byla jsem kvůli tomu hospitalizovaná v nemocnici. Nevěděli, co mi je, tak jsem byla nejdříve na gyn oddělení. Jak jsem tam v bolestech přišla, tak mi dali podepsat nějaké papíry (možná mi k tomu něco krátkého řekli, ale mě bylo tak špatně, že jsem to nevnímala). A druhý den když mě gynekolog vyšetřoval, tak tam přišla skupinka mladých lidí, kteří se dívali, jak mi zavádí sondu (která vypadala jako velký vibrátor) a něco si zapisovali. Když jsem se ptala, co tu dělají, tak mi doktor řekl, že jsem přeci podepsala souhlas s tím, aby se na mě dívali studenti medicíny! Takže jsem tam pravidelně měla 5-6 lidí (muže i ženy), co se na mé vyšetření dívali, navíc. Nakonec doktor řekl, že to asi není gynekologický problém a přesunuli mě na jiné oddělení. (ve skutečnosti to byl zánět slepého střeva)

A jednou (cca v 17) se mi u gyn stalo, že jsem tam přišla a kromě receptu jsem se ptala i na výsledek toho stěru z čípku, načež mi řekli, že tam mám nález. Tak jsem se ptala co to znamená a oni "ale vlastně nic, to bylo minulý rok" a já "ale minulý rok jste mi řekli, že je všechno v pořádku" a oni mi řekli, že teď už tedy je všechno v pořádku. "Nález" se tím pádem (také) sám vyléčil. (kdoví co by mi dělali za procedury, kdyby se ten minulý rok koukli na správný papír)

37 Misel027 Misel027 | 14. ledna 2018 v 23:36 | Reagovat

[29]: Já bych řekla že hodně záleží na porodnici a personálu... Pokud personál stojí za hovno, tak pravděpodobně bude porod akorát zhoršovat.

Jenže doba se mění, u nás v porodnici si žena může zvolit v jaké pozici bude rodit, může si k porodu pustit hudbu / film / seriál , na porodní sál si může vzít cokoliv, může kdykoliv jíst i pít.. Zvolí si jestli chce klistýr, jestli chce oholit a koho chce u porodu.Taky je tam k dispozici teplá koupel ve vaně, skákací balóny a další..
U nás jsou i takové detaily, že si muž může donést k porodu vlastní oblečení (samozřejmě čisté) - mě to třeba přijde jako kravina, která se řeší zbytečně, ale proč ne, když to někomu umožní cítit se pohodlně??
Miminko je po porodu samozřejmě na pokoji s maminkou.
Příjemné prostředí i personál.
Možnost porodního plánu..

Já fakt nevím, co byste ještě chtěli.  Pokud narazíte na dobrou porodnici, budou se vám snažit vyhovět a porod zpříjemnit. Existují totiž i lidé, kteří takovou práci dělají s radostí a jde to na nich vidět...

Chodím na těhotenské cvičení a přednášky, vede to porodní asistentka která bývá i u porodů v porodnici, kde budu rodit. A je velmi hodná a příjemná, ochotná kdykoliv poradit a pomoci.

Takže raději se poptat těhulek po okolí, kouknout na recenze, těhotenská fóra atd. - jaké jsou zkušenosti s danou porodnicí, než to hned vidět černě.

Dnešní doba je prostě jiná než před 20 lety, kdy se na rodící ženy pohlíželo jinak.. Podle mě je to prostě lepší.

A co to tu je za historky s gynekology úchyláky?? :-D  :-D  :-D  :-D
Bože...
Fakt nechápu proč se někteří lidé snaží házet všechny do jednoho pytle.
Asi bydlím v posvátném městě nebo co, když tu takové věci nejsou.. :D

38 Alue Alue | 15. ledna 2018 v 9:11 | Reagovat

[36]:  Tvoje zkušenost je jedním slovem děsivá. Že ti medici nevypadli když zjistili že ani nevíš že jsi to podepsala. O_O  hovada.

39 Alue Alue | 15. ledna 2018 v 9:13 | Reagovat

[37]:  tak jmenuj město, doporučit dobrou porodnici je na nic když neřekneš kde je ;-)

40 Magdalena Magdalena | 15. ledna 2018 v 10:44 | Reagovat

Sice mám gynekoložku ženu, a taky jsem si ji vydupala, že k chlapovi chodit nebudu, ale i tak je ta lékařská nepřívětivost zarážející. Zrovna se chci objednat na prohlídku, na kterou by postačil ultrazvuk (mám podezření na PCOS), ale trohu se bojím, že stejně dojde i na křeslo.

41 Xoxo Xoxo | 15. ledna 2018 v 13:22 | Reagovat

Nevim no, gynekologové jsou u mě blbečci, nesnáším je všechny. A mám k tomu spoustu důvodů. Nevěřím že je nějaká hezká holka/žena nevzruší, a že jich tam v čekárně je. Ale za to je nepranýřuju, děje se jim to samo, jako mě když se dívám na vypracovaný ruce, neříkám nic :D. Spíš za to, jak předepisují antikoncepci jak lentilky, antibiotika jak lentilky, chovají se jako hulváti. Btw anketa, kdo z vás nesnáší slovo gynda? Mám vždy pocit jako když mi mají zapadnout uši do hlavy.

42 Misel027 Misel027 | 15. ledna 2018 v 14:43 | Reagovat

[39]: Opava ;). Ta stará byla hrozná, ale ta nová je úplně jiná a hlavně s jiným personálem.

43 blankytně zelená blankytně zelená | 20. ledna 2018 v 16:05 | Reagovat

[40]: Být tebou, ani tam raději nechodím.
Já tam šla asi v patnácti poprvé pro jistotu, jestli mi nic není, no vlastně mi vůbec nic nebylo, to jen na internetu se hodně psalo, že tam musíš chodit, jinak se vystavuješ vysokým rizikům, že ti něco je a bla bla-naprostá blbost.
A začala jsem mít docela problém teprve, až po návštěvě gynekologie.
Navíc ten necitlivý přístup lékařky i sestry, které si ze mně dělaly srandičky, a nemluvě o tom, jak probíhalo samotné vyšetření-hrubý, surový a uspěchaný přístup, ještě se tvářila, jako že jsem asi divná, když se mi to nelíbí, jako kdybych tam byla jediná žena za 100 let se sebeúctou nebo co, která očekává, že se s ní bude zacházet alespoň trochu slušně a jemně(to jsem nemohla rozdýchat), navíc, když v 17letech řeknete, že jste panna, tak se na vás dívají, jak kdybyste spadly z marsu-nechápu.

Podle mě je určitě lepší používat nějaké alternativní metody nebo tak a zkusit si pomoci sama.
Jedna příbuzná byla poslána na operativní zákrok, poté potíže nejen, že nezmizely, dokonce se ani v nejmenším nezmírnily a bylo to ještě horší, než předtím.

Jedna z mích největších chyb, co jsem kdy udělala, bylo chodit na gyndu, opravdu. Ty potíže, co jsem si od tam odnesla, musím teď řešit i po několika letech, a to jsem ještě ráda, že i po tom, jsem naštěstí stále dost v pohodě.

44 Ykari Ykari | E-mail | 15. dubna 2018 v 13:48 | Reagovat

Ahoj. Na gynekologii jsem nebyla dobrých 5 let a je mi dobře. Poslední prohlídka byla v porodnici. Díky "citlivemu" přístupu personálu jsem se rozhodla, ze chci byt vazne mimo tohle všecko. Doteď mam z toho trauma. Oni si neuvědomují jak dokazi ublížit. Nereknou dopředu co budou dělat. Nejhorší facka je, že žena doktorka dokáže být násilná u porodu vuci ženě, která rodi. Některé doktorky jsou proste sadisticke mrchy, bohužel. Instinkty jim vymyzely, pro me už to ani nejsou zeny. Když jim ty " pacientky" jak radi nazývají rodici zeny, tak vadí, mají jit dělat něco jiného, kde násilný přístup vadit nebude, třeba do dolů.

45 Ykari Ykari | E-mail | 15. dubna 2018 v 13:57 | Reagovat

[15]:To množství utz je fakt česká specialita. V jiných zemích to tak neprehaneji. Navíc utz skodi plodu tuším v první trimestru. Ono gynekologove mají peníze az po určitém poctu prohludek v těhotenství. Sestře gynekolozka i vyhrožovala, ze nedostane rodicovsky příspěvek, kdyz nepůjde na všecky prohlídky. Takže i tak se u nás manipuluje s tehotnyma.

46 Bublinka Bublinka | 17. dubna 2018 v 23:31 | Reagovat

[43]: Ahoj,
taky jsem začala mít problémy, až po návštěvě gynekologie.A vážně,jsem se rozhodla ze už tam nebudu chodit.Prijde,mi to zbytečne.A navíc, mám ráda svoje tělo.

47 miroslav kudzia miroslav kudzia | E-mail | 23. září 2018 v 11:24 | Reagovat

K tejto pomerne širokej a vážnej téme by mohli prispieť aj muži - manželia. veď ide aj o nich...Intímny život je spoločný a keď už vytvoria s partnerom jedno telo v súžiti tak je paradoxom aj to, že existuje tajomsvo v medicíne, ktoré nedovoľuje mužom vedieť o vlastnej manželke veľa podstatných informácii aj v oblasti gynekologie...

48 miroslav kudzia miroslav kudzia | E-mail | 25. září 2018 v 7:37 | Reagovat

V predošlom príspevku som naznačil, že ide o tému, ktorá má širšie súvislosti. Lekári - gynekologovia tlačia cez média správy o nutnosti gyn.prehliadok z titulu prevencie.Dokonca to došlo tak ďaleko že sa obdobne ako u zubárov stane gyn.prehliadka povinnou zo zákona. Takýto zákon sa pripravuje, dokonca neviem či už ho v EÚ aj neschválili...Inak poisťovňa odmietne preplácať napr.operáciu... Podobný problém je s vakcináciou detí a žien i keď vieme že očkovanie proti chrípke nič negarantuje. Podobne je to s očkovaním proti rakovine krčka maternice. Vakcína údajne stojí okolo 500 eur... Medicína je veľký biznis. Gynekológ v súkr.praxi má hrubý príjem cez 5 - 7 000 eur... Podľa ich ročných daňových priznaní. Ale späť k vyšetreniam. Odber vzorku štetinkami nástroja poškodzuje povrch sliznice, dokonca dochádza k zakrvácaniu. V prostredí pošvy je pre lekára neznáme prostredie,každé narušenie sliznice je isté riziko vniknutia baktérii do krvi. Z praxe vieme že vírus môže infikovať a napadať pľúca a iné orgány a môže spôsobiť paradoxne aj rakovinu krčka maternice. Čítal som o tom rôzne štúdia. Nie som lekár, ale viem, že až by to tak naozaj bolo, tak lekár je ten čo môže poškodiť zdrav.stav práve vyšetrením. Ťažko sa to následne nejako dokazuje keď medicína sa správa podľa hesla vrana vrane oko nevykole. Navyše diagnóza sa neprejaví hneď. Trvá to aj pol roka či rok a to je pomaly ďalší termín na preventívku. Čo nepokašľali teraz môže pri následnej kontrole... Podľa informácii ako rakovina rýchlo recidivuje ani ich kontroly raz za 2 roky či rok nestačia...O kvalite vyšetrení viem aj z praxe... Medicína neviem žiadnym diagnostickým spôsobom na 100% určiť rakovinu prsníka. Jeden uznávaný profesor mi povedal - kým neotvorím neverím žiadnemu prístroju! Mamografia a opakovaná takisto môže spustiť rakovinu. Je to však individuálne. Obdobne ako je individuálne zloženie bilogigie v pošve, keď klesá kyslosť riziko sa stupňuje. Hlavne po 50 ke... Keď čítam že rakovinu krčka dostali inak verné ženy ktoré pravidelne chodia na prehliadku nabáda to práve k tomu, že to mohli schytať paradoxne práve tam, nešetrným výterom. O cudnosti a pocitu manžela v čakárni  keď je manželka na vyšetrení o 9 hod a vyjde o 14.30 z ambulancie nabudúce... Nič si nepamätá, ponukli jej možnosť narkózy aby sa nehanbila/nestidila/...Na Slovensku sa o tejto téme hovorí málo... Žiaľ...

49 miroslav kudzia miroslav kudzia | E-mail | 25. září 2018 v 10:11 | Reagovat

http://doma.nova.cz/clanek/zdravi/rakovina-cipku-pred-hpv-viry-kondom-neochrani.html

Keď lekár znecitlivie miesto pre výter z krčka maternice a ostrou štetinkou odoberá vzorok a miesto zakrváca čo pacientka necíti/ žiaľ pacientka je nesprávne pomenovanie na preventívke, pacintkou sa stáva po odbere a poranení...dochádza k infikácii... Možno síný organizus vie odolaťale vírus HPV je tak malý že dokáže prejsť aj kondómom! Kde je garancia že tam nevnikne alebo že nástroje opakovane používané v gyn.praxi sú dokonalé sterilné. Ja by som si nedovolil strkať tam nič o čom nie som 100% presvedčený že je sterilné... Veď sa to môže dostať k partnerovi a oheň na streche s kým som to bola...

50 miroslav kudzia miroslav kudzia | E-mail | 25. září 2018 v 10:15 | Reagovat

Lekár a intimnosti...no dobre, veď sa chirurgia nedá robiť inak... No na pôrodnici holia chlapi bez tituli MUDr. To je v poriadku? Holí sa to rovnako aj inde vo svete? A k tým gyn.prehlaidkam dievčat - panny. Lekár prstom výšetruje...Čo sa dnes dá prstom vyšetriť v prednej či zadnej časti... Neviem o takom citlivom prste na určenie diagnózy. Dievčatá sa paradoxne ani nad tým nazamýšľajú... Biely plášť ich zbavuje zmyslov. Teda mnohé...

51 miroslav kudzia miroslav kudzia | E-mail | 26. září 2018 v 12:03 | Reagovat
52 Adel Adel | 1. října 2018 v 18:00 | Reagovat

Když jsem byla malá asi 12let. Tak jsem byla na táboře na 3 týdny. Nejdřív jsem se těšila ale.. ty sprchy? Já byla malá a ještě jsem ani nevěděla o žádném holení. Tak jsem si myslela že se tam půjdu vysprchovat a ono jsem se mohla vysprchovat až druhý den. Druhý den jsme se nás oddíl mohly sprchovat(myslela jsem že půjdeme samotní ale ne.) Koupala jsem se tam i s 14letýma!! A já byla furt byla otočená. Samozřejmě se všechny bavili o intimních věcech o kterých bych se pomalu bála mluvit s nejlepší kamarádkou. (Všechny se mi pořád vysmívali) jednou když jsme šli spát tak se tam o mne bavili :/ a pak se bavili  o tom jak jsem pořád otočená a že se strašně bojim. Uz je to dlouho ale nikdy na to nezapomenu po tom jsem dlouho brecela kvůli pocitu kdy nemůžeš nic dělat

53 Alue Alue | 2. října 2018 v 8:21 | Reagovat

[52]:  FUJ FUJ FUJ hromadný sprchy. Jak v nějakým koncentráku.. zažila jsem to párkrát jako malá a dodneška si pamatuju to trauma.

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama