V e-shopu Alue.cz jsou nové Brazilské křišťály. - Aktuální výběr ZDE
Sledujte Zápisníček, kde vycházejí aktuální zprávičky. Nejnovější příspěvek: 17.11.

Trilogie Hovory s Bohem: Pravda, ze které mrazí / 1.díl

7. února 2018 v 0:54 | Alue K. Loskotová |  Nehmotný svět
pozn. Alue: pokud i vy máte na srdci důležité téma
o které byste se rádi podělili formou článku, napište mi :)

Ahoj, drazí čtenáři Aluska.org :)
tento článek je věnován věčným hledačům vnitřního štěstí, těm, kteří ještě stále hledají a jejich klid v duši jim stále jaksi uniká. Jsem jedna z vás.
Tímto děkuji Alue za možnost napsání článku, a za jeho zvěřejnění.

...znáte to. Jednou jste nahoře, pak dole. Znovu klesnete zpátky do bodu, ve kterém nechcete setrvávat a hledáte cestu zpátky do té chvíle, kdy jste se cítili spokojenější, zkrátka vám chybí ten pocit, že je všechno v pořádku.
... znáte to. Když je třeba se někam v životě posunout, zažít nějakou novou zkušenost, chceme se neustále vzdělávat, vyhledáváme nové informace, pustíme se do hledání odpovědí. Je to ta přirozená lidská touha po poznání. My sami (naše duše), nás popohánějí k tomu abychom doslova poznali sami sebe. Jsem na té cestě už léta, stejně tak jako vy, i já chci najít své vnitřní štěstí.

A teď už se dostáváme k jádru věci. Na cestě se vždycky najde chvíle, kdy si něco nového uvědomíte, přijde nový člověk, nová práce, znamení nebo se vám do ruky dostane nová kniha.
Jste tak nadšení, říkáte si: konečně se dozvím něco nového. Přečtu si něco od lidí, kteří už jsou dál, inspiruji se, opět získám svou ztracenou motivaci. A s radostí se pustíte do čtení.Je spousta knih zaměřující se na duchovní tématiku. Některé jsou skvělé, některé méně. Ale všechny nás svým tématem přitahují. Souhlasíte? Ale zeptejte se sami sebe.
Jak daleko jste na své cestě za poznáním došli? Víte, s čím a kým máte tu čest, už opět dokážete rozlišit manipulaci a bludy od pravdivých infomací? Už dokážete rozpoznat pravdu od lži?
Nebo stále jen slepě hltáte všechny ty duchovní knihy, které vám příjdou pod nos a považujete je za hotová veledíla ... ? Náhody neexistují, to už přeci dávno víme. Říkáte si: Vše se děje s nějakého důvodu, vše co nám přijde do cesty, je pro naše vyšší dobro.

S tímto uvažováním sem si přitáhla do života knížky HOVORY S BOHEM, neobvyklý dialog.
Autorem je Američan Neale Donald Walsch, jakýpak člověk to napsal je vedlejší. Důležitý je obsah knížky, protože tento článek byl napsán proto, abych vás před nimi VAROVALA. Jsou to knihy velmi vysoce hodnocené, čtivé a oblíbené.


Před dvěma lety jsem první knihu přečetla jedním dechem, a naneštěstí věřila každému slovu. Opravdu jsem věřila a měla za to, že pan autor hovoří s opravdovým Bohem. S oním Zdrojem všeho. Opak je pravdou.
Před zhruba měsícem jsem měla pocit, že bych si měla pořídit druhé pokračování tého úžasné knihy, protože jsem na ni připravená. Zabývá se tématy, které jsem chtěla řešit a dovědět se o nich něco víc. Samozřejmě jsem měla radost, že je ta chvíle tady, a tak si knížku pořídila přes bazar na www.databazeknih.cz, protože přes e-shop už druhý díl není k dispozici. A při té příležitosti si rovnou koupila i poslední třetí díl.

Už když jsem je vzala do ruky, měla jsem velmi podivný pocit. Energie knihy mi nebyla moc příjemná, ale mé nadšení přehlušilo ten zvláštní pocit v rukou, omlouvaje: vždyť křišťály v ruce občas taky bolí, cítím ten tlak. Vždyť je to knížka z bazaru, třeba je to energie předchozí majitelky. A další a další logické argumenty. Jsem ráda, že jsem se dala do čtení. Jinak bych nepřišla na to, s kým vůbec pan autor vlastně hovoří. Neděste se, ale už vám to určitě došlo. Jinak byste tu teď ten článek nečetli. Pan autor, aniž by sám cokoli tušil, měl po ta léta co dočinění s jakýmsi zástupcem temných sil, který mu našeptával lži a klamy.
Knihy jsou napsány formou automatického písma.

Nyní Vám jednoduše přepíšu některé lživé pasáže z těchto knih. Opravdu nevím, jak jinak demonstrovat a ukázat, že těmto knihám je nebezpečné skočit na lup. Pokud je máte doma, být vámi, zbavím se jich. Rozhodně je nedoporučuji posílat a půjčovat dalším lidem. Názor a závěr nad těmito citacemi z knih si však udělejte sami.

VZNIK SVĚTA: Kniha I.:
Tím, že Bůh stvořil to, co je "tady", a to, co je "tam", umožnil sám sobě poznat sám sebe. V okamžiku této ohromné exploze zevnitř stvořil relativitu - největší dar, který si Bůh kdy dal.
A tak se z nicoty zrodilo jsoucno - tato duchovní událost je v naprostém souladu s teorií, které vaši vědci říkají teorie velkého třesku.
Když se celek rozdělil na části, vznikl čas, neboť určitá část byla nejdřív tady a potom tam - a doba, kterou trvalo dostat se odtud tam, byla měřitelná.

Bůh věděl, že k tomu, aby mohla existovat láska - a k tomu, aby si mohl uvědomovat sám sebe jako čistou lásku - musí existovat také její protiklad. A proto stvořil velkou polaritu - absolutní protiklad lásky - všechno co není láska - to, čemu dnes říkáme strach.

S KÝM MLUVÍM? Kniha I.: (náhodně vybráno při listování)
Neboť zatímco je člověk tělo boží, já jsem tělo druhého.
"Chceš říct, že nejsi Bůh?"
Jsem Bůh, jak ho dnes chápete. Jsem Bohyně, jak ji dnes chápete. Jsem Stvořitel všeho, co dnes znáte a zakoušíte, a vy jste mé děti... jako já jsem dítě druhého.
"Chceš říct, že i Bůh má svého Boha?"
Říkám, že vaše vnímání nejvyšší reality je mnohem omezenější než vaše myšlení a že Pravda je méně omezená, než si umíte představit.
Ukazuji vám nepatrnou část nekonečna - a nekonečné lásky. Větší část byste nepochopili, neboť stěží chápete i to málo.
"Moment! Chceš říci, že teď nemluvím s Bohem?"
Už jsem ti řekl - jestliže pojímáte Boha jako vašeho stvořitele a pána - zatímco jste stvořiteli a pány svého těla - pak jsem váš Bůh. A je pravda, že se mnou mluvíš.

DESET ZÁVAZKŮ Kniha I.: (zkráceno, náhodně nalistováno)
Jste upřímní hledači jako byl Mojžíš. A já jsem přišel k Mojžíšovi, s božskou úmluvou. A slovo Boha nebylo přikázáním, ale úmluvou. Poznáš, že jsi na cestě k Bohu, a poznáš, že jsi našel Boha, neboť uvidíš tyto náznaky a tyto změny ve své duši:
  1. Budeš milovat Boha z celého srdce. Nebudeš uctívat lidskou lásku ani úspěch ani peníze ani moc ani jejich symboly.
  2. ...
  3. Zasvětíš mi jeden den a budeš jej nazývat svátkem. A pak brzy začneš nazývat každý den svátkem.
  4. ...
  5. Poznáš, že jsi našel Boha, až zjistíš, že nechceš vraždit (to jest úmyslně zabíjet). Nebudeš chtít ukončit žádnou inkarnaci ani změnit jakoukoli životní energii, pokud nemáš to nejposvátnější ospravedlnění.
  6. ...
  7. ...
  8. ...
  9. Nebudeš toužit po manželce souseda, neboť proč bys ji chtěl, když víš, že všechny ostatní jsou tvé manželky.
  10. Nebudeš toužit po sousedově majetku, neboť proč bys chtěl sousedův majetek, když víš, že všechno může být tvé a že všechen majetek patří světu?

Myslím, že přejdeme rovnou k velmi zajímavému úryvku z knihy II. Už se chytáte za hlavu?

MUŽSTVÍ a ŽENSTVÍ Kniha II.:
Součástí úžasného rytmu života je princip jin a jang. Jeden aspekt "bytí" není "dokonalejší" než druhý. Oba aspekty jsou prostě tím, čím jsou. Muži ztělesňují jiné aspekty boží podstaty, které jim ženy závidí.
A přece se říká, že být mužem je zkouška. Když jsi byl mužem dostatečně dlouho - když jsi dostatečně trpěl díky své vlastní hlouposti, když jsi způsobil dost bolesti, abys konečně nahradil agresivitu rozumem a pohrdání soucitem - teprve pak se můžeš stát ženou.
Když jsi pochopil, že moc není "právo", že síla není moc nad něčím, ale s něčím, že absolutní moc nevyžaduje od druhých naprosto nic, když jsi tohle všechno pochopil, pak máš právo narodit se v ženském těle - neboť si konečně pochopil ženskou podstatu.

PŘÁNÍ Kniha II.:
Každý den si desetkrát opakujte Miluji sex.
Každý den si desetkrát opakujte Miluji peníze.
A chcete dělat něco zkutečně obtížného? Zkuste si každý den desetkrát říci: Miluji sebe.
Tady jsou další věci, které nemáte milovat. Snažte se milovat: MOC, SLÁVA, ÚSPĚCH, VÍTĚZSTVÍ.
Nestačí vám to? Zkuste tohle. Opravdu byste se neměli stydět, milujete-li tohle:
OBDIV DRUHÝCH, BÝT LEPŠÍ, MÍT VÍC, VĚDĚT JAK, VĚDĚT PROČ

SEX a ROZKOŠ Kniha II.: (zkráceno)
Učitelé tantrického sexu vědí, že hladový přístup k sexu snižuje schopnost uspokojit partnera a splynout s ním tělem i duší, což je mimochodem velmi důležitou součástí sexuálního aktu.
"Netušil jsem, že se tato kniha zvrhne v sexuálního rádce."
Ničím takovým není. Nicméně se snažím ilustrovat něco obecnějšího. Čím víc rozkoše si dopřeješ, tím víc rozkoše můžeš dát druhému. Podobně je to s mocí. Čím větší moc získáš, tím větší moc můžeš sdílet s druhými. Totéž platí o slávě, bohatství, úspěchu a o všem, co ti dělá dobře.
Mimochodem, myslím, že je na čase promluvit si o tom, proč vám některé věci "dělají dobře".
"Tak mluv... vzdávám se."
Cítit se dobře je způsob, jakým duše křičí: "tohle jsem já." Tím, že se cítíš dobře, říkáš sám sobě, že tvoje poslední myšlenka byla pravdivá, tvoje poslední slovo rozumné a tvůj poslední čin láskyplný.


.....

Tady už jsem prosím knihu zavřela s tím, že ji spálím, nebo přinejmenším vyhodím z okna. Ale hned potom mě napadlo, že bych o tom měla dát vědět Alue, ona je totiž člověk, který by mohl posoudit autenticitu a opravdovost jednotlivých tvrzení. Posoudit, zkritizovat a pak se jich zbavit.
Napadlo mě jí knížky poslat. Napsala jsem ji proto e-mail s mými "objevy". Odepsala s nabídkou, že pokud mám opravdu potřebu vykřičet to do světa, dává mi možnost. A mohu napsat článek, který zvěřejní na svých stránkách. Wow. :)

Začala jsem přeskakovat stránky, věděla jsem totiž o tom, že v anotaci na druhou knihu nebo snad v komentářích na databázeknih.cz jsem se dočetla o nápadu "pána Boha" jak nastolit světový mír.
Navrhuje Světový řád a jednu světovou vládu.

ROVNOST Kniha II.: (zkráceno)
"Pokud ti dobře rozumím, hovoříme tu o světě rovnosti a míru, v němž všechny národy dobrovolně přijmou centrální vládu a všichni lidé budou sdílet bohatství této planety."
Nezapomínej, že když hovořím o rovnosti, myslím tím stejnou příležitost pro všechny, nikoli faktickou rovnost. Takové rovnosti nebude nikdy dosaženo, a buď rád, že tomu tak je.
"Proč?"
Protože rovnost je stejnost - a to je to poslední, co svět potřebuje.
Přechod k celosvětovému systému vlády bude vyžadovat zavedení mezinárodního soudu, který bude řešit spory mezi jednotlivými národy, a vytvoření mezinárodní dozorčí armády, která bude dohlížet na dodržování nových zákonů. Celosvětová vláda se bude skládat z Kongresu národů a z Lidového shromáždění.
"Přesně tak, jak je to v Americe."
Ano, Americká ústava byla inspirována Bohem.

.....

Prosím vás, třetí díl trilogie jsem odmítla číst. Či jakkoliv otevřít. Ale pak jsem si řekla, proč ne, snad jen něco málo, jen tak ze zvědavosti. Hned na prvních stránkách knihy na mě vykouklo tohle:

A jak to vlastně je. Kniha III.:
"Někteří lidé však říkají, že dělat to, co mi radíš, je jako obcovat s ďáb***
Žádný ď. neexistuje. Přesně to by řekl ď."
"Tím chceš říct, že ď. by řekl všechno, co říká Bůh?"
Ano, jenže chytřeji.
"ď. je chytřejší než Bůh?"
Řekněme, že je mazanější.
"Takže ď. intrikuje tak, že říká to, co by řekl Bůh?"
Jen trochu "překroutí" smysl - jen natolik, aby člověka svedl na scestí.

Konec. Nic víc už jsem dále nečetla.
Knížky poletí do kontejneru. Článek je napsán, už je odmítám mít nadále doma.
Tímto děkuji všem lidem, kteří si článek přečetli. S pozdravem A.

(pokračování příště)

 


Komentáře

1 BED BED | 7. února 2018 v 1:34 | Reagovat

Ahojte, neskoršie zaspávam, tak tu vytrčam niekedy ako prvá, čo už. Mám skúsenosť podobnú pisateľke. Prvú knihu som "zožrala", bola mi podaná milým kámošom, išlo byť všetko ok. Po rokoch som dostala od manžela ďalšie dve, či tri knihy. Nie a nie ich rozčítať. Pociťovala som nechuť, akoby mi čosi bránilo. Videla som v textoch písačky pre konzum. Rozumiete, aby sa to predávalo, prosto zlátanina, na hrane a pod. . - Napokon ležali doma až sa ozval cez jeden blog chalan z Prahy, že by ich moc chcel. - Bohyňu, poslala som mu ich zadarmo, ešte aj poštovné bolo okolo 9 eur. Po čase som sa ho pýtala či ich čítal - povedal, že kým sa k nim dostal, jeho milovaní vlci /fakt mal ich 7 kusov, ešte štence/ v jednej nestráženej chvíli tieto knižky "rozožrali". :-D  Haha, nie je to symbolické ? Zišli mi z očí, zišli z mysli. Nedávno ale som si pripomenula Walschovu knižôčku "Malá Duše a Slunce". Tú považujem za skvost, rozumiem jej. Myslím, že keď písal toto mal Boha pri sebe. Jedno akého boha, ale mal...

2 Mára Mára | E-mail | 7. února 2018 v 5:03 | Reagovat

A Ty si o tom myslíš co Aluško?

3 Aeonsun Aeonsun | E-mail | Web | 7. února 2018 v 8:32 | Reagovat

Zkracuješ slovo Ď. - Ďábel. Je to úmyslné? Přimomíná to jako, když se v Harrym Poterovi nesmí vyslovit jméno Voldermort a jenom Harry se ho nebojí říkat nahlas.

4 Brusinka540 Brusinka540 | 7. února 2018 v 9:45 | Reagovat

synchronicita funguje....mám doma karty "hovory s Bohem". Minulý týden jsem si jich najednou všimla a z košíku vyhodila ty, jejichž "citát" mi neseděl. Chodila mi myšlenka, vyhoď všechny. Dnes to udělám, Po tomto rozhodnutí se mi velmi ulevilo. Díky :-) :-)

5 hajcus.ka hajcus.ka | 7. února 2018 v 9:46 | Reagovat

Před nějakou dobou se mi Hovory s Bohem dostaly do ruky. Obrátila jsem pár stránek a knihu odložila, protože se mi nelíbila. Pamatuji si, jak jsem si v duchu řekla, že na ni asi ještě nejsem dostatečně vyzrálá :-D A ono je to trochu jinak.. Díky za článek :-)

6 Verča Verča | 7. února 2018 v 9:53 | Reagovat

tyjo - to je síla! to tam vážně je?
Já ty knížky četla v patnácti - v té době nikdo o NWO ještě nic nevěděl a Hovory s bohem byly světlovým hitem:-)...spoustu se mi tam tehdy toho líbílo a hromadě slov v těch knížkách jsem vůbec nerozuměla teď když to tady čtu po letech, je to už bohužel srozumitelné...tedy matně si vzpomínám, že mi přišlo divné, jak tam "bůh" říkal, že když na konci vstoupí světci, nebo osvícení do jeho zahrady, tak se ptají jestli to všechno - celá ta cesta k němu nebyla jen pouhá iluze, nebo něco v tom smyslu.
taky mi přišlo nepochopitelní, že tam píše, myslete na mě stále, když jste šťastní i nešťastní i když trpíte, i když jste znásilňování...atd..

7 Verča Verča | 7. února 2018 v 9:54 | Reagovat

každopádně velmi děkuji za tenhle článek  a ty další, moc ně to zajímá, protože Hovory byly svého času světová manie, jak Harry potter:-)

8 Alue Alue | 7. února 2018 v 10:22 | Reagovat

[1]:  Já měla to samé u knihy Allat Ra. Vzala jsem ji do ruky a okamžitě jsem věděla že má jít pryč z domu.

[2]:  Já mám pro sebe vyhrazený druhý díl série.

9 Míša Míša | 7. února 2018 v 10:24 | Reagovat

No konečně jsem dostala odpověď na tyto knihy. Kdysi jsem zvažovala si je přečíst, ale už ten název Hovory s Bohem mě odrazoval..Takové názvy knih na mě prostě působí divně.

A to, co sem si přečetla tady - ještě že jsem do toho nešla. Pak máte chuť obít autorovi knihu o hlavu, ale nemáte tu možnost a to vás štve ještě víc. :D

10 Veronika Veronika | 7. února 2018 v 11:20 | Reagovat

Ahoj Aluško,jsem moc ráda za tento článek.Knihy jsem také přečetla všechny,jen druhý díl a karty mám doma.Jako většina čtenářů,jsem i já byla nadšená.Pravda,byly tam slova,kterým jsem moc nerozuměla,ale v kontextu mě to dávalo smysl.Po přečtení jsem se roky k nim nevracela.Koupila jsem si ještě knihu Bůh,na kterého čekáme.Ta se mi také líbila,asi nejvíc.Byla o sdílení věcí mezi lidmi a o nepotřebě peněz.To jen ve zkratce.I když ji mám,nevrátila jsem se ani k ní.Jenže,když se mi dostala do rukou kniha Klid před bouři(nebo Ticho před bouři),měla jsem k ní doslova odpor a nedočtenou jsem ji vrátila.Tím u mě Walsch skončil.Teď vím proč.

11 áťa áťa | E-mail | 7. února 2018 v 11:24 | Reagovat

Hm, naštěstí jsem to ani nemusel číst :D měl jsem to půl roku půjčené a nikdy jsem to neměl nějak chuť nebo čas číst... až jsem to nakonec dotyčné vrátil :P. Děkuji autorce článku.

12 Ayeri Ayeri | 7. února 2018 v 11:42 | Reagovat

Nikdy jsem ty knihy nečetla, protože mě odpuzuje každá kniha, která má v názvu slovo Bůh. Možná se tak připravuju o nějaké veledílo, ale bohužel mám zkušenost, že jsou to blbosti. .. stejně tak se vyhýbám channelingu. I když jsem ho svého času sama přijímala, ale jen od svých andělů. Ale číst to nechci, vždy mi něco nesedí. ..

13 marcela marcela | 7. února 2018 v 12:21 | Reagovat

Tý jó,...Jak se zbavit knih ? Stačí vyhodit do popelušky ? První díl jsem přečetla, 2 a 3 taktéž, ale tam už mi " cosi " nesedělo, přišlo mi to stejné , jak psala BED - komerční, a říkala jsem si...to je divný. Pamatuji se, že mně dosti zarazilo povídání o sexu, proč né o milování ? Tak jsem si řekla, že se stejně budu držet svého :-)

14 :) :) | 7. února 2018 v 12:21 | Reagovat

Jee, akurat ted ctu druhy dil, moc sem se na nej tesila, protoze jednicka byla uplne bozi a do vcera jsem ani nevedela, ze existuje i 3 dil, takze na ten se urcite chystam taky 😇 dost me prekvapilo, kdyz jsem kousek cetla pritelovi, ze se mu to taky docela libi a ze mu to prijde zajimave. Jeho tyhle duchariny nikdy nijak nebraly, tak jsem se dost zaradovala :-D

15 :) :) | 7. února 2018 v 12:50 | Reagovat

Az ted jsem si to precetla cely 😂 a nejak moc nechapu, nevidim tam nic co by melo byt zavadejici. Je to jen o tom jak to clovek pochopi, a verim tomu, ze kazdy si to vysvetli po svem :-D slovo Buh mi nevadi, muzu si tam klidne dosazovat vedomi. Mluvi neprimo, protoze chve abychom si na to prisli samy, coz je docela dost pravdepodobne od "Boha. O sexu, pokud to je opravdu buh ma myslim hodne co rict, se sexem problem fakt nemam takze me to nepoburuje a pokud chceme mit dostatek penez, tak je potreba je mit rad, jinak je od sebe clovek naopak odvadi. Rika tim vsim, ze je potreba si vyzkouset vse, byt jednou vsim a na vsech urovnich aby si clovek pak diky svemu pochopeni prirozene vybral tu nejvyssi. Ohledne rovnosti a stejnosti, kdyby byl kazdy stejny, tak to tady asi pak nema ani smysl :-D vytrhla si pouze vety ci useky z kontestu pritom je velmi dulezity to co je psano predtim a po, jinak se pak nedivim, ze tam clovek vidi tohle a dosazuje si tam svy...Jedine co mi prijde divne je ten konec, ze buh rika, ze zadny dabel neexistuje a pak rekne, ze presne to by buh rekl..ale je mi divny, ze by dabel napsal knihu jakoze za boha, jen proto aby na konci rekl, ze je dabel :-D nebo mozna proto aby prilakal lidi, to jedine, ale nemuzu se k tomu jeste uplne vyjadrit, protoze jsem tu 3 jeste necetla a vubec nedrzela v ruce, takze nevim jaka slova tomu vsemu jeste predtim predchazela...protoze to je taky dost rozhodujici. Jinak diky, pritel mi prave rikal, ze mu neveri, ze by mluvil s Bohem, nebo ze jak to mame vedet jestli to je fakt buh nebo buh vi co :-D

16 df df | 7. února 2018 v 13:16 | Reagovat

Je to tak čtyři roky co si ty knihy pořídil kamarád, že je to prý pecka čtení mu někdo řekl. Pak už sme se o tom nikdy nebavili. Je to zhruba měsíc už nevím jak na ty knihy přišla řeč, ale po přečtení poloviny první knihy, skončila spolu s ostatními v garáži v bedně se sběrem papíru :-) asi opravdu pecka čtení :-) Mě stačily výňatky zde v článku a i ty sem jen tak prolítl, tohle teda ne, fakt ne.

17 Ilíriel Ilíriel | 7. února 2018 v 14:07 | Reagovat

Osobně mě taky odpuzují všechny ty hovory s Bohy, archanděly, vesmírnými bytostmi, které nás přišly "spasit" a předat nám nějaké zásadní moudro, po přečtení kterého bychom všechno pochopili. Vlastně mi tyhle věci smrděly už dřív, než se začalo hromadně provalovat, co za těmi zprávami stojí - nějak mi to moc nepasovalo, asi jako když se snažíte nacpat kostku do kulaté misky tak, aby tam seděla a všude doléhala. I když je ta kostka úžasná, zářivá, láskyplná a "tak pokročilá, že to vlastně ještě nemůžeme pochopit", pořád je to kostka, miska je kulatá a kostka tam prostě... nepasuje. (A kdo na to poukáže, ten je často ukamenován těmi, kdo si do prázdného prostoru kolem kostky doplní "láskyplné zářivé světlo" a pak tvrdí, že kostka tam sedí jak pr... na hrnec a kdo to nechápe, ten je primitiv.) Škoda, že člověk má tak často snahu svou intuici převálcovat rozumem a touhou se přizpůsobit těm ostatním, kteří jsou přece moc moc duchovní a vyspělí a "dál".
Nejzákeřnější na tom je, že jsou do těchhle "zaručených pravd" šikovně zapletené polopravdy a jednoduché pravdy vytržené z kontextu, takže to pak zní věrohodněji než říct, že slunce je ve skutečnosti růžová chobotnice a vůbec nesvítí, ale zpívá koledy.

Dokud se většina lidí na téhle planetě bude snažit být výjimečná a hlavně lepší než ostatní, "aby všichni viděli", tak budou takovéhle věci vznikat, protože tohle prostě člověka činí zranitelným a snadno manipulovatelným ke všemu možnému.

18 Ježovka Ježovka | 7. února 2018 v 18:02 | Reagovat

Tyhle knihy znám. Nemám ji ráda - a na tenhle posudek mi stačilo prvních pár řádků. Díky za článek. :-)

19 mariankosnac mariankosnac | 7. února 2018 v 18:45 | Reagovat

[13]: jak se zbavit knih?

Ja knihy vyhadzujem normálne do kontajnera. Komu je ľúto vyhodiť a chce sa s tím babrať môže skúsiť predať cez nejaký bezplatný inzertný internetový portál samozrejme musí ísť s cenou dolu cca 50% (záleží od typu a stavu knihy) aby to niekto zobral. Do výkupov kníh sa to vláčiť neoplatí platia veľmi málo. V parkoch býva niekedy taká búdka kde môžete knihy darovať. Knihy ako Hovory s Bohem by som však ďalej nešíril, priama linka kontajner.

20 Veronika Veronika | 7. února 2018 v 19:45 | Reagovat

Ahoj,zajimalo by mě,jestli má někdo načtené knihy od Carlose Castanedy. Četla jsem asi prvnich šest,ty prvni 4 mi přišly hodně zajímavé,pak už to sláblo. Ale je to taky velmi zajímavé čtení o pojetí světa americkými indiány - Tolteky.

21 Žabák Kvak Žabák Kvak | E-mail | 7. února 2018 v 21:03 | Reagovat

Problémem "americké" esoteriky je to, že je obvykle také komerční a když se dostaví úspěch u jedné knihy tak autor pokračuje tak dlouho, dokud se další knihy prodávají. Já myslím že I.díl byl celkem zajímavý a přinesl dost věci k zamyšlení ... ale pak už to šlo z kopce. Nicméně pokud je trocha času tak lze číst i to, s čím člověk nesouhlasí ... alespoň si ozřejmí argumenty proč nesouhlasit

22 Lucka Lucka | 7. února 2018 v 22:01 | Reagovat

[8]: Aluško, sice jsem Allata Ra nečetla, ale koupila jsem si jí před několika lety, protože jsem od A. Novych přečetla právě všechny díly Senseie ze Šambaly a byla jsem z nich nadšená. Je pravda, že jsem si Allat Ra listovala a prohlížela si jí, ale nikdy jsem se k jejímu přečtení neodhodlala. Možná jsem taky podvědomě cítila, že není ten pravý čas... nebo to mohlo být nečím jiným?
Proč a v čem je podle tebe ta kniha špatná?
Hovory s Bohem jsem si toužila vždycky přečíst, ale jednou se mi dostaly do ruky od mamky a nějak mě chuť přešla. Sice jsem nevěděla, že obsahují až takové (mnohdy jednoznačné) poselství o pravém autorovi, ale něco se mi na nich nezamlouvalo...

Děkuji za tvou odpověď, těším se na pokračování článku a tvůj názor :-)

23 Alue Alue | 8. února 2018 v 10:01 | Reagovat

[22]:  Já jsem Allat Ra vůbec nečetla, takže logicky ti argumentem neřeknu, co je s ní špatně.  Vybírám si knížky rukama, jako křišťály. Spousta lidí to tak taky dělá.

24 BED BED | 8. února 2018 v 11:13 | Reagovat

[21]: To ste napísali presne.

[23]: Tiež to tak robím, otvorím na nejakej strane a tam je odpoveď na to, čo v sebe riešim.

Skúsme veriť viac svojim pocitom. V knihách/článkoch/ je to tak - názor druhého buď podporujeme, pritakaním, alebo odmietame.  To nás tak zamestná, že si nevšimneme, čo vlastne naše JA vytvára, či chce vytvoriť.

25 micka micka | 8. února 2018 v 11:18 | Reagovat

Walsch napsal těch knih mnohem víc než jen tyto tři, na databázi knih je jich celkem 31. Formou rozhovoru jich je 9, všechny mám a všechny jsou naprosto skvělé. Do ostatních jsem nahlídla v knihkupectví a tam už Walsch vaří z těch prvních knih, omílá a pitvá tam ty věci dokola a už mi to nepřipadalo přínosné. Nicméně rozhovorové knihy jsou perfektní, z každé jsem měla užitek, četla je mnohokrát a stále se mi neomrzely.

26 :) :) | 8. února 2018 v 11:39 | Reagovat

[25]: tak aspon nekdo, sem rada ze nejsem sama :-D

27 Coccinelle26 Coccinelle26 | 8. února 2018 v 12:06 | Reagovat

Na tyhle knihy jsem taky narazila...chtela jsem je cist, ale proste me odrazovalo to slovo Buh uz v nazvu knihy... :-)

28 Gray Gray | 8. února 2018 v 13:36 | Reagovat

Kdysi jsem na první díl téhle knihy narazila. Stačilo se mi podívat na obal, ani jsem ji nebrala do rukou.

29 Brusinka540 Brusinka540 | 8. února 2018 v 17:47 | Reagovat

objevila jsem knížku Ami,chlapec z hvězd, při čtení úryvku kolem mne obíhala nádherná energie.....četl ji tu někdo? Koupím ji stejně, jen mne zajímá, jak působila na ostatní...díky :-)

30 Veronika Veronika | 8. února 2018 v 20:39 | Reagovat

[29]: To je skvělá knížka,myslim hlavně i pro děti. Díky za připomenutí.

31 marcela marcela | 9. února 2018 v 0:19 | Reagovat

[19]:... tak už jsem je poslala přímou linkou ;-) do popelušky modré. :-)

32 kalia kalia | 9. února 2018 v 1:12 | Reagovat

[29]: tu jsem četla a líbila se mi, hodně věcí je tam podle mě pravdivých (SPOILER: o těch mimozemšťanech že žijí jak dlouho chtějí, hl. že mají jednoho partnera navždy a když se jeden z nich rozhodne vyměnit tělo tak ten druhý partner na něho "počká" až vyroste, dále jak na něj ta holka čekala ve "vyšší" dimenzi připomínající ráj atd.)

Ta kniha, o které je tento článek, se ke mně nedostala, i obal vidím prvně. Co je ale největší blud, který lidé i běžně uznávají je:
"Bůh věděl, že k tomu, aby mohla existovat láska - a k tomu, aby si mohl uvědomovat sám sebe jako čistou lásku - musí existovat také její protiklad. A proto stvořil velkou polaritu - absolutní protiklad lásky - všechno co není láska - to, čemu dnes říkáme strach."

Vždyť když člověk zažívá lásku nebo svobodu atd., tak v tu chvíli nezažívá a jakoby ani nezná strach (neexistuje to pro něj) a kdyby nic jiného než to dobré neznal, bude to zažívat stejně a na prožitku mu to, že nepoznal zlo, vůbec nijak neubere (naopak bude prožívat možná "více otevřeněji a tedy hlouběji" jelikož v sobě nebude mít "traumata z minulosti"-tzn. vzpomínky na dobu, kdy potkal zlo). Vždyť když zažívám jednu věc, nepotřebuji k tomu znát její protipól, pokud nějaký má.)

Jako když vidím nějakou barvu - vnímám tu barvu a nemusím vědět či vnímat, že existuje barva "opačná", abych mohla tuto barvu správně vnímat (něco jiného je vnímat všude kolem sebe jen jednu barvu a nic jiného, ale ani to nebrání ve správné interpretaci barvy). Např. když půjdu do Slunce, tak žlutá bude všude kolem mě, ale bude to pořád žlutá. A kdybych žádné jiné barvy neznala a viděla odjakživa všude kolem sebe žlutou, nijak to moje vnímání této barvy nenaruší (jenom ji prostě nebudu mít s čím porovnat, ale "vychutnat" si tu barvu nebo si užít její krásu můžu i bez ostatních barev).

A právě to, co v myšlenkách říká, že ne, že bez ostatních barev by to nešlo, protože musíme vidět všechny barvy (jenže nikdy nevíme, jestli  právě vnímáme "opravdu všechny barvy", které existují), že by nás jedna barva začala rychle nudit a už bychom ji tak "neocenili" - je zlo. Je to to samé, jako když se nám při pohledu na jednu barvu "podsune" to, že už ji vnímáme dlouho a tím pádem ji přestáváme oceňovat (to neocenění je jen forma energie, která "zakryje" ocenění, které tam uvnitř pod tou uměle vloženou energií, která ho překrývá, stále je - automaticky tam je jako "defaultní nastavení"). A co je ta energie, která je vložena a překrývá? Každé vědomí či bytost má svůj záměr. Když se zájmy dvou bytostí "kříží", tak vznikne tato "překrývající zlá" energie. Ve velkých městech žije hodně lidí u sebe a tak je tam věší mix těchto energií. Jak je to s křížením zájmů u nehmotných bytostí, nevím (podle mě se "křížení" zájmů u nehmotných bytostí vyřeší vznikem nové dimenze či lépe řečeno "odnoží astrální sféry" a tak může být hodně nehmotných bytostí u sebe a ti, jejichž zájmy by se křížily se prostě navzájem nevidí, nevnímají se a každý má "svou dimenzi"). Což nedává smysl, protože když by takto vznikaly nové dimenze, tak by u všech bytostí nastal "default" a zlo by zaniklo. Avšak i v astrální sféře jsou "zlé" bytosti. Stejně jako i v hmotném 3D světě může vzniknout několik dimenzí. A to je ta záhada, proč  se potkají dvě bytosti a začnou se překrývat, zatímco jiné bytosti se místo toho, aby se potkaly, dostanou do různých dimenzí.. Záhada proč zlo či špatné pocity vůbec existují. Když něco chceme, tak někdy např. kvůli práci se člověk přestěhuje do většího města. A v takovém případě "vymění" defaultní nastavení za to, co chce (dobrou práci). Tedy on tam defaultní nastavení pořád má, jen se přemístí tak, že je to překryto. A stejně tomu bude asi u všech tužeb, že místo aby se vytvořila nová dimenze, se bytosti kvůli tužbě "podvolí" tomu, aby se s někým "křížily". Tak vznikají nižší světy (např. 3D, přičemž "zlo" by vůbec nemuselo existovat, není nutné pro "zlepšení" prožitku dobrých věcí, naopak člověka jen brzdí, ale jelikož správná cesta pro "vyprchání" tužeb je jejich naplnění - nebo alespoň naplnění toho, co tužba představuje či její prohlédnutí, že už to v defaultu vlastně mám, tak si to nepotřebuji přát, tak pokud si vezmeme, z čeho tužba vlastně vzniká - z toho, že máme "překrytý default" a my ho chceme odkrýt - tak tu máme začarovaný kruh: z tužby vzniká zlo a ze zla vzniká tužba ..po dobru). Z čeho vznikla první tužba či první zlo - z nedorozumění - když se dvě bytosti potkají, tak pokud se chtějí vnímat jako oddělené "svobodné", tak musí mít obě "svobodnou volbu". Jelikož jsou obě dobré, tak by si obě zvolily dobro. Jenže každá z těch bytostí předpokládá, že ta druhá si může svobodně vybrat i zlo, pokud bude chtít. A tento předpoklad svobodné volby, která vlastně neexistuje i když existovala, vytváří (na chvíli) zlo. Je to asi tak, že si člověk svobodně vybral nějaké poslání (svobodná volba ve vyšší dimenzi), ale pak "je mu dána" svobodná volba ve 3D ve smyslu "opravdu to chceš?". Pokud si "svobodně" vybere, že ne, tak při vážném odklonu od svého poslání člověk umírá (protože má zakódováno, co chce udělat a nic jiného-žádnou jinou cestu v DNA nemá=nemůže se od ní odklonit). Takže ta svobodná volba ve 3D je falešná-iluze a toto způsobilo "vznik zla". To, že předpokládáme u druhých, že si mohou vybrat i něco jiného, že mají svobodnou volbu (odklonit se od jejich dané konstruktivní cesty). Zatímco u sebe to nikdo nepředpokládá, že by si "zvolil zlo", u druhých tuto možnost v rámci ponechání svobody druhého, připouští. Což je dobře, protože omezování svobody by bylo zlo. Z tohoto vyplývá, že zlo vlastně neexistuje, je to jen dočasná iluze.

PS. ten, kdo se chce odstěhovat do velkého města za prací to dělá proto, že v sobě má "energii nedostatku" které se chce zbavit, tzn. už má překrytý default něčím zlým, jinak by tužba nevznikla. Jde o to, že ve velkém městě se může dostat do ještě většího překrytí (ale toto jedno překrytí se mu vyřeší), protože je tam hodně různých lidí u sebe.

33 Ježovka Ježovka | 10. února 2018 v 2:43 | Reagovat

[23]: Já to většinou nepoznám rukama, ale působí na mě špatně to jméno (Allat Ra). A není to tak jen u knížek. Prostě z toho září cosi podivně nepříjemného a pro mě odpudivého. Za to u některých knížek je to jako "láska na první pohled" - kouknu a vidím, že tahle je tu pro mě.

Pokud člověk trénuje vnímání a cítění energií a pár měsíců(či let) se vylaďuje(a vyladí si podle toho i celý domov a okolí), podle mě to musí zvládnout cítit každý.

34 Verča Verča | 14. února 2018 v 10:40 | Reagovat

[32]:skvělý:-D

35 BED BED | 15. února 2018 v 12:26 | Reagovat

Súhlasím s Kaliou. Na to, aby som spoznala, že niečo je nádherné,dobré, božské,  nepotrebujem vedieť , že niečo nádherné nie je. - Táto tzv 3D je miestom, kde sa uznávajú protiklady, lež i to prefrčí. - SLNKO svieti na všetko rovnako. Sú svety, kde dualita nie je. Tak som pociťovala svoj život ja, od detstva, pričom boli ťažké preťažké chvíle, ale brala som to, že to je v poriadku, prosto Život, lebo som to vnímala slobodne, nik mi nevykládal akési protiprúdy.  Dualitu si ľudia "vymysleli" aby mali alibi keď konajú zle. - "Nojó, tento svet je duálny... , ja konám len v medziach tohto duálneho vymedzenia, nee ja nie som zlý, ja nič, ja muzikant. To oni, prečo sa mi to deje, čo som komu urobil ?" - Snažím sa od takých ľudí bočiť. Niekedy ich surovo odstrihnem. - Nuž a tak sa tu dostávam k postoji "čím viac sa budete približovať Bohu, tým viac sa budete vzdiaľovať od ľudí."  /BOH-božský imprint v nás zakódovaný..., DNA je schrána-informačný portál, identita atd. /

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama