V e-shopu Alue.cz jsou nové křišťály z Madagaskaru. - Aktuální výběr ZDE
Sledujte Zápisníček, kde vycházejí aktuální zprávičky. Nejnovější příspěvek: 16.12.

Zkáza Velké Tartárie, aneb co nás v dějepisu neučili / 4.díl

3. srpna 2018 v 0:54 | Alue K. Loskotová |  Záhady
4.díl

U Pokrovského jezera jsou stopy po pevnosti, která zde byla, ale která byla srovnána se zemí. Nebo přesněji - byla vymazána s povrchu zemského. Doslova tu nezůstal kámen na kameni.
Kde myslíte, že to je? Ve Francii? Německu, Španělsku? Ne, tam jsou tyto hvězdicové pevnosti obdivované a opečovávané. Ale tady jsou - rovněž s velkou péčí - zlikvidovány... Je to Omská oblast - Pokrovská pevnost.

Prozkoumáte-li zem, uvidíte takovýto obraz:


Přesněji řečeno - neuvidíte nic. Ani jeden kámen, blok nebo cihlu. Všechno bylo rozebráno až na drn a nejspíš i odvezeno! Kolik na to padlo sil a prostředků? Byl důvod tak silný, že těch prostředků nelitovali?

Hvězdicové pevnosti se stavěly od druhé poloviny 17. stol. téměř do konce století 18. Na základě rozvoje dělostřelectví bylo třeba vytvořit zcela nový konstrukční typ, který by díky zešikmení stěn snížil destrukční účinek střel. Vybíhající "cípy hvězdy" zároveň umožňovaly nerušený výhled obránců do všech směrů. Pevnosti obklopovaly hluboké a někdy i velmi široké vodní příkopy a nakupené valy zeminy.
Abychom si vůbec udělali představu o velikosti těchto pevností, nabízím dva obrázky. Nejdříve pro představu maketu hvězdicové pevnosti v dokončeném stavu:


A nyní si na základy jedné z bývalých pevností doplňte v duchu stěny a pak porovnejte s velikostí domů...


Středně velká pevnost měla stranu dlouhou kolem 120 metrů a připočítáme-li několikametrový vodní příkop a za ním ještě navršený hliněný val, zjistíme, že to rozhodně nebyl drobeček.
Pevnosti tvořily souvislé pásy opevnění. Výše zmíněná Pokrovská pevnost postavená v letech 1752 - 1755 byla součástí jednoho z nich - takzvané Tobolo-Išinské linie dlouhé 576 km. Na plánku je vyznačena červeně.


Z dalších pevností této linie byste dnes při troše snahy ještě nalezli třeba pevnost Nikolajevskou (55.023029, 71.618357) postavenou v roce 1761:


nebo Lebjažje (55.034962, 70.838870):


či Stanovoje (54.818519, 68.308950).


To jsou ty, po nichž zůstaly alespoň trochu viditelné stopy, viditelné především při pohledu zhora, takže místní obyvatelé o těchto starých stavbách často ani nemají tušení. Drtivou většinu ostatních byste však dnes už hledali marně, přestože takových pevností byly na teritoriu dnešního Ruska postaveny tisíce, a to za poměrně krátkou dobu. Byly to stavby nejen ohromujících rozměrů, ale samozřejmě i důkladné. Přesto drtivá většina z nich zmizela! Buď úplně, nebo se zachovaly jen hliněné valy a polozasypané příkopy.
I když největší hustota pevností je na velmi ohraničeném prostoru Omské a Ťjumenské oblasti, tedy opět v západní Sibiři, mnohé najdeme i na Ukrajině nebo v severním Kazachstánu, jak poznáte z uvedených souřadnic.

(49.135994 36.741956)

(49.321608 36.446119)

(49.392203 36.263986)

(49.441858 36.064006)

49.441222 35.585778

Tato pevnost se už uprostřed rozrůstajícího se města pomalu ztrácí (49.368958 35.452961),

"duch" téhle je vidět, jen když trochu proschne zorané pole (49.189950 35.169250),

a poslední stopy po této pevnosti už jen tušíme. Jak dlouho ještě? (49.164214 34.751892).

Pokud si chcete zahrát na letecké archeology, je tu malý výlet po ukrajinských pevnostech Charkovské oblasti.
Vyjděte od pevnosti mající tyto souřadnice 49.441290 35.585645. Z jejího jihovýchodního cípu vybíhají základy stěny (Velké závolžské stěny) směřující zhruba k východu. Každých 100 - 500 metrů je na ní patrný výběžek bývalé strážní věže (např. tady 49.441612 35.606287). Stěna není všude zachovaná, ale při troše snahy nás její směřování po několika kilometrech dovede k další pevnosti (49.472441 35.722619). A teď to bude napínavé: terén začíná být zvlněný a stěna to respektuje. Přesto Holmes neomylně dorazí k pevnosti se souřadnicemi 49.517620 35.868988. Dál už se lze o pokračování stěny jen dohadovat...
Podobnou stěnu (Velkou sibiřskou zeď) lze sledovat i na Sibiři. Tentokrát velmi dobře viditelnou na googlemaps zhruba od tohoto místa 54.187543, 51.272007 a to i s přilehlými pevnostmi - např. zde 54.302239, 51.334583 nebo tady 54.072805, 51.202929


V Evropě je každá pevnost postavená podle jedinečného plánu. Ale sibiřské pevnosti jsou typizované!
Svědčí to o existenci standardizace v době jejich stavby. Specialista řekne, že to je z oblasti fantastiky a bude mít skoro pravdu; nemohou přece existovat standardy v neindustrializované zemi! Standardy se objevují tam, kde existuje sériová výroba a jednotný systém přípravy kádrů. Jednotný, chápete?
A pak můžeme učinit ještě jeden závažný závěr. Takové ohromné množství složitých opevnění (tisíce!) svědčí o tom, že jejich dělníci, inženýři a projektanti měli nejen vysokou kvalifikaci, ale také obrovské materiální i lidské rezervy, o čemž se jaksi nepíše v bajkách o primitivních knížectvích roztroušených na územích středověké Sibiře. To je jen v možnostech země s centralizovaným systémem vzdělávání a odborné přípravy, který je schopen mobilizovat velké množství zdrojů, peněz a pracovních sil. A také mající systém vojenského vzdělávání a přípravy vojáků.
Podobá se to učebnicové historii?
Tam se píše o nekonečných pustých prostorách, řídce obydlených polodivochy, klanícími se dřevěným idolům za zvuků šamanských bubnů...

A tak aby fungovala romanovská historka o "osvojení" pusté a necivilizované Sibiře, bylo nutné tyto stavby zničit.
Pokud se o to nepostaral meteorit, o kterém už byla řeč, musel to být někdo jiný. Kdo?
Protože - co musí udělat vítěz na uchváceném území, aby si je podržel? Správně, zničí historii dobyté země. Bez zničení národní paměti není možné ustanovit na okupovaném území nový stát.
V opačném případě ho čeká partyzánská válka a ta vždycky končí porážkou okupanta. Dokud si voják pamatuje, za co proléval krev, není možné ho změnit v otroka. Když však ztratí rodovou paměť - stává se lhostejným. Ztrácí chuť k životu, přestává tvořit, nechává se unášet proudem, cítí se být zajatcem okolností. Ztrácí smysl existence, vydává se na cestu sebezničení, alkoholismu, narkomanie a propadne všem druhům legálních drog - od televizních seriálů přes bitvy sportovních fanoušků a obdivování idolů k bezcílnému pobíhání po prázdnotě. Chce-li si vítěz podržet dobytá území, zničí jakoukoliv připomínku historie dobytých národů, spálí archívy a knihy, zakáže prapůvodní náboženství, zničí kulturu a umění. A tak bude muset srovnat se zemí i tyto pevnosti.

Kdo však byl poraženým v této válce? Kdo se bránil v těchto sibiřských pevnostech? Zatím to nevíme. Sami sebe nazývali Rasény, možná Skýty nebo Tartary. Možná dokonce Rusy. Díky monstrózní manipulaci s dějinami 18. a 19. století, kdy všechny dosažitelné historické dokumenty svědčící o slavné minulosti poražených byly na popud západem nasazeného klanu Romanovců zničeny a nahrazeny novými, dnes jen velmi těžko zjišťujeme, který z "historických" pramenů je pravý, a který "upravený".
Pokud však v Evropě hvězdicové pevnosti stojí dodnes, ale v Rusku se o nich začíná vědět především díky satelitním snímkům až nyní, jaký z toho lze udělat závěr? Dobyvatelé přišli z míst, kde pevnosti stojí dosud. I věda je v rukou okupantů stejně jako všechny obvyklé páky moci.
Pokud by kdysi okupanti věděli, že jednou budou rogala a fotoaparáty, určitě by "uklízeli" pečlivěji. Člověka, který jen chodí po zemi, totiž vůbec nenapadne, jaký obraz se otevře z výšky.


A ještě poznámka na závěr:
Co vůbec víme o vládcích Tartárie?
Zatím velmi málo. Existují však důvody se domnívat, že posledním právoplatným potomkem vládnoucího rodu byl Stěnka Razin - "kozák, pirát a lidový hrdina", jak jej oficiální historie tituluje. Ale ono by to ani nedávalo smysl, kdyby jednoduchý kozák se jen tak rozhodl usednout na carský trůn! Národ šel za ním zejména proto, že byl posledním zákonným potomkem jednoho z bývalých vládců Tartárie - Tamerlána. Ostatně jistá podoba by tu byla, co říkáte?


Že Tamerlánovi portrétista zapomněl namalovat šikmé oči?
Ale on byl - na rozdíl od přepisovačů dějin - očitým svědkem...

Dodatek autora:
Jeden z čtenářů zaslal velmi zajímavou fotografii makety hvězdicové pevnosti v Čechách. Terezínskou pevnost všichni známe, ale takhle to kdysi slušelo také Hradci Králové:


Olomouc:

Terezín:

Pokračování příště

___________

Zdroje:
http://kadykchanskiy.livejournal.com/127704.html
http://www.kramola.info/vesti/neobyknovennoe/kak-pogibla-tartarija-chast-3
http://atlantida-pravda-i-vimisel.blogspot.cz/2012/11/blog-post_3848.html
http://www.kramola.info/vesti/letopisi-proshlogo/otkuda-gorod-chast-1
http://loginov-lip.livejournal.com/547326.html
(©)2015 myslenkyocemkoli.blogspot.com
Článek je povoleno publikovat v celé a nezměněné podobě s uvedením zdroje.

 


Komentáře

1 armag armag | 3. srpna 2018 v 6:59 | Reagovat

Rovné oči na obrazech s chány vystvětlíš snadno.
Přečti si knihu Milion od Marca Pola a vysvětlení budeš znát.
Když chán posílal posly do okolních zemí, tak malíři chánovi kreslili tím více rovné oči čím více jeli na západ.
Asiati jsou prohnaní, takhle lidi měli pocit, že jim nevládne šikmooký asiat, kterým chán byl.
Protože v asijských kroníkám je samozřejmě zobrazen jako šikmoočko.

2 adonajpetr adonajpetr | 3. srpna 2018 v 19:41 | Reagovat

[1]:Armag a jeho Marco Polo :D, vždy skrze něj najde vysvětlení.., úžasné. Otázkou je, jestli by pak nebyli ti malíři o hlavu kratší, když by se k Chánovi dostalo, jak to je s jeho očima:-D.
Je mi jasné, že povídačky o kráse či ošklivosti nějakého panovníka byly různé, ale obrazy? Nevím, jestli bych to slavnému Marcovi Polovi a jeho malířům uvěřil. Zajímalo by mě jestli ta jeho slavná antikoncepce s malými citrony apod. je funkční a pravdivá :-D. Nevyzkoušel si to?
Mimochodem nejvíce dobře zachovalých Hvězdicových pevností s vodním příkopem lze najít v Nizozemsku (Naarden,Heusden, atp.) :-). Odkaz na video-
https://www.youtube.com/watch?v=Ox9RQysvrp8

3 manu manu | 3. srpna 2018 v 20:04 | Reagovat

To slovo Skyté znám z dětství,z dobrodružné knížky.Jmenuje se Potomci Skytů a budu si ji muset přečíst znova, málo si už pamatuju, je to moc dlouho, co jsem ji četla. Ale pamatuju, že to na mě udělalo tenkrát velice silný dojem. Má to být o skupině sovětskýchRusů, či snad Ukrajinců, výzkumníků, kteří se nějak dostali do nitra pahorku a pak do zvláštního světa, kde dodnes tak jako kdysi žily (uvnitř v duté zemi? Už právě nevím..) válečné kmeny- Skytové. Je to napsané dřív než jsem se narodila,a narodila jsem se už dávno, i tak jsem zvědavá, jak to,co tam budou psát, půjde dohromady třeba s tímto seriálem. Vím, že je to jen beletrie, z edice Knihy Odvahy a Dobrodružství, ale kdo ví,jaké znalosti a podněty a stopy pro nás může skrytě uchovávat... nebo taky ne ;-).  Navnadilo mě to téma. Jdu číst!

4 armag armag | 4. srpna 2018 v 11:47 | Reagovat

[2]:Vzhledem k tomu, že je posílal do světa, tak moc dobře věděl, co malují.
Asi jsi nikdy neviděl Mongola nebo Číňana, či jiného domorodého obyvatele Sibiře. Kdybys je viděl, tak víš, že ti moc rovné oči nemají...

Jinak ti doporučuju přečíst si tu knihu, aspoň by ses něco dozvěděl.

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama