V e-shopu Alue.cz jsou nové křišťály z Madagaskaru. - Aktuální výběr ZDE
Sledujte Zápisníček, kde vycházejí aktuální zprávičky. Nejnovější příspěvek: 16.12.

Zkáza Velké Tartárie, aneb co nás v dějepisu neučili / 5.díl

5. srpna 2018 v 0:54 | Alue K. Loskotová |  Záhady
5.díl

Občas se můžete setkat s názorem, že podivné krátery na celém území západní Sibiře - ale nejen tam - jsou stopami po atomovém bombardování.
Což vám samozřejmě bude znít naprosto ulítle, ale dnes už mnozí nepochybují o tom, že tu existovaly technologie, které lidstvo neovládá dodnes. Jakou zbraní byla například tajemná Archa úmluvy, o níž se můžeme dočíst v Bibli? Byla to zbraň sonická, jaderná, biologická, bylo to komunikační zařízení, nebo snad vesmírná encyklopedie?
I Tartárie má svá zbraňová tajemství. Například v artilerii.Akademik Alexej Kungurov, který se dlouhodobě zkoumáním neobvyklých stop na povrchu celé oblasti západní Sibiře zabývá, tvrdí, že v rozvoji dělostřelectví existují jisté nesrovnalosti: všechno totiž ukazuje na to, že okupanti původní technologii degradovali, protože nepochopili základní princip. To potvrzují závěry i jiných badatelů, například Konstantina Raldugina.Ten přišel s velmi zajímavou myšlenkou, která řeší otázku položenou Kungurovem. A to: Proč raná dělostřelecká zařízení byla dokonalejší, než pozdější? Proč spolu se zvládnutím umění výroby měděných hlavní s ocelovým jádrem, se pokračovalo v používání kamenných koulí atd. Jeho vysvětlení se zdá fantastické jen na první pohled:

Slyšeli jste o nadzvukových kinetických zbraních? Podstata je v tom, že pokud se podaří rozjet třeba jen nevelkou částečku do nadzvukové rychlosti, pak při její srážce s překážkou nebo při jejím zničení se uvolní velké množství energie. Zrnko velikosti rýže je pak schopno při dostatečné rychlosti zničit daleko větší objekt.

Má to jen jeden háček: jak takové rychlosti dosáhnout? Možné řešení tohoto problému by bylo pomocí použití čtvrtého fyzikálního stavu hmoty - plazmy. Pokud se kolem letícího předmětu vytvoří plazmový "kokon", je možno ho urychlit do rychlosti několikanásobně vyšší, než je rychlost zvuku.

Vyzbrojeni tímto poznatkem se můžeme nově podívat na archaickou měděnou (bimetalovou) zbraň nabíjenou z hlavně "kamenným" jádrem kulovitého tvaru.

Dělo - měděné s ocelovým jádrem, střela - kamenná. Jistě vás napadne, že pokud uměli odlévat děla, proč do něj neodlévali i koule? Kámen je křehký a na zhotovení velmi náročný, takové vlastnosti minimalizují jeho jinak jistě úžasné vlastnosti. Přitom odlít kouli z kovu není žádný problém. Ale oni ne... "Kamenné" koule!

Jenže co když to není obyčejný kámen, ale kámen-piezoelektrický krystal. Koeficient piezoelektrické účinnosti leží mezi 60 a 90 % a to znamená, že libovolná kinetická energie působící na stlačení krystalu, se může přeměnit na elektrickou až z 90 %.

Pamatujete na piezoelektrické vlastnosti krystalických minerálů?
A víte, že měď je hned po zlatu výborný vodič?
Takže... Měď, elektřina, piezoelektrický jev, nejspíš ještě několik dalších neznámých, nebo prostě jen nepovšimnutých "ingrediencí", a všechno přestane vypadat tak fantasticky. Kdo tohle znal, mohl používat bimetalovou "trubku" na rozpohybování projektilu do nadzvukové rychlosti, a výrazně tak zvýšit účinnost svého dělostřelectva.

Okupanti nepochopili skutečný účel měděných děl. Pětruša I. dokonce přikázal přelít všechny církevní zvony na děla. Myslel si, že jeho děla pak budou pracovat také tak jako u "divochů", které pokořil. Ale nějak mu to nevyšlo. Nevěděl totiž, že ne střelný prach je třeba nasypat do hlavně, ale něco jiného, něco, co vytvoří impulzy pro výstřel střely. Proto v průběhu času se od mědi ustoupilo, což je naprosto logické. A koule začali lít z oceli, což je také naprosto logické. A rozvoj dělostřelectva pokračoval po úplně jiné cestě.

Tohle celé chápejte jako verzi toho, jak vysvětlit pár zdánlivých nelogičností: zjevné zvládnutí vysoké technologie lití dělových hlavní a... kamenné koule.

Na základě zhora napsaného možná někoho napadne: Není tohle důvod, proč na teritoriu Ruska je tolik kráterů o průměru do kilometru, o jejichž původu si lámou hlavy všechny vědecké elity? Nemohly by to být následky střelby z "měděných trubek"? Nadzvukových kinetických zbraní?

Poznámka na okraj: Obyvatelé Tartárie odlévali sochy z litiny s tloušťkou stěny pouze 1 - 2 cm. Říká se, že v moderním slévárenském zařízení lze dosáhnout takových výsledků za podmínky odlévání pod vysokým tlakem, ale naši současníci prakticky nejsou schopni zopakovat něco z toho, co získali okupanti od podmaněného národa. Není to tak dávno, co kvůli rekonstrukci rozebírali Vítězný oblouk v Moskvě. Málem to skončilo neúspěchem. Naši vědci a technici nedokázali obnovit starověkou tenkostěnnou litinu, protože sami něco takového neumí.

Ale vraťme se k tomu, co bylo řečeno v úvodu: Někteří badatelé přičítají rychlý a úplný zánik Tartárie a zároveň vznik bezpočtu kulatých jezer v oblasti západní Sibiře události, na níž se zúčastnilo vysoce výkonné dělostřelectvo, jiní to přičítají meteorickému roji a další se přiklánějí k možnosti masívního jaderného bombardování.


Nasvědčovala by tomu i ona "jaderná zima", o níž jsme se zmiňovali v jedné z předchozích částí. I zmizení lesů na obrovském území by mohlo být důsledkem obrovské jaderné katastrofy. K novému osídlování Sibiře došlo až kolem poloviny 19. století, kdy případná radiace území byla na přijatelné úrovni. Přesto někteří badatelé připomínají epidemii nádorových onemocnění a také velké rozšíření cirkusového předvádění nejrůznějších zrůd, k čemuž došlo právě v druhé polovině onoho století.
Na území jihozápadní Sibiře najdeme i obrovské, přesně kruhové propadliny, které nezalila voda, ale jsou dnes už zarostlé vegetací. Jejich rozměry a nápadný tvar jsou zřejmé zase až při pohledu zhora.

Alespoň dvě ukázky: (u města Jemanželinsk, 54.714860, 61.378501, průměr 13,5 km):

a (u města Sarapul, 56.456404, 53.924517, průměr 900 m).

V této souvislosti je však mimořádně zajímavá Čebarkulská pevnost (54.978713, 60.343679), která byla postavena v letech (1736 - 1739). V sedmdesátých letech se stala baštou Pugačovových vojáků. Dnes už neexistuje a o jejím umístění si lze učinit představu pouze na základě nerovností v terénu a také podle původních plánů. Na snímku je naznačeno její pravděpodobné umístění.


Podle historických pramenů tu nejprve vznikla pevnost a kolem ní postupně rostlo osídlení. V takových případech vždy město vyrůstá podél hlavních komunikací vedoucích do pevnosti. I když později některé domy jsou nahrazeny novými, silnice zůstávají na stejném místě. Je to jasně patrné na uspořádání měst, která vznikala tímto způsobem: i když původní pevnost později zanikla, architektonické řešení zástavby v sobě její pečeť uchovalo. Samotné město Čebarkul však naprosto ignoruje fakt, že na daném místě někdy nějaká pevnost byla! Centrum města je úplně jinde, hlavní trasy vedou k současnému středu města a na starou pevnost neberou žádný ohled. A nejen to: k místu, kde kdysi stála, nevede vůbec žádná cesta! Zato v těsné blízkosti jasně rozeznáváme neobvyklou kruhovou proláklinu o průměru 430 metrů.

Závěr vidím jediný: pokud čebarkulská pevnost kdysi existovala, pak byla zničena spolu s okolním osídlením, které bylo v její bezprostřední blízkosti. Současné město Čebarkul bylo postaveno nově na tomto místě, ale stavělo se na čistém drnu až v 19. století, to je po odeznění katastrofy. Proto zničené stavby včetně pevnosti neměly žádný vliv na jeho plán, na položení jeho centra a směry jeho hlavních komunikací.

Jelikož u zatím známých zbytků pevností bylo patrné, že vždy byly postaveny na rovném terénu (už kvůli fungování vodních příkopů), je s podivem, proč v tomto případě tomu tak není, protože přinejmenším celá jedna strana by musela být budována ve svahu. A tak zbývá odpovědět si na otázku, co tu bylo dříve: kráter, nebo pevnost?

A vyberme ještě jednu zajímavost, která se k tomuto tématu váže.
Na jižním Uralu je několik zvláštních míst. Nepočítám-li horu Jamantau, o níž tu byla řeč už dříve, pak zmiňme ještě Velký Šelom.

Velký Šelom - satelitní snímek a panoramatický pohled

Co je na něm zajímavého?
Jakoby mu nahoře něco chybělo, nezdá se vám?
Vrchol hory i její svahy - a podobně je tomu i u dalších hor v okolí - jsou jedno velké kamenné moře z žulových nezvětralých kamenů.


A mnohé z nich vypadají takto:


Část toho, co chybí vrcholu Velkého Šelomu, by mohlo být tady:
Jako obrovské projektily, které přiletěly od Velkého Šelomu a zabodly se do okolních svahů. Všechny ukazují jedním směrem - k jeho vrcholu...
A to nemluvím o tom, že zdejší oblast je neslavně proslulá podivnými nevolnostmi turistů, kteří se zde zdrží příliš dlouho...

Pokračování příště


___________

Zdroje:
http://kadykchanskiy.livejournal.com/127704.html
http://www.kramola.info/vesti/letopisi-proshlogo/kak-pogibla-tartarija-chast-1
http://www.kramola.info/vesti/letopisi-proshlogo/kak-pogibla-tartarija-chast-2
http://www.kramola.info/vesti/neobyknovennoe/kak-pogibla-tartarija-chast-6
http://www.kramola.info/vesti/neobyknovennoe/kak-pogibla-tartarija-chast-7
http://vk.com/topic-46471651_27921384

(©)2015 myslenkyocemkoli.blogspot.com
Článek je povoleno publikovat v celé a nezměněné podobě s uvedením zdroje.

 


Komentáře

1 armag armag | 5. srpna 2018 v 6:57 | Reagovat

Když je to dělo tak špičkové, proč z něj nevystřelí a hned by se vědělo, jaké má účinky.

Velké dělo nemusí být pro boj moc výhodné, protože s ním jde hůře manipulovat.

Kamené koule, nevím, kdyby byly tak účinné, tak proč se nepoužívají i dnes?

Přece každý rozumný vojevůdce by raději použil šutrové koule  než munici z ochuzeného uranu.

2 Alue Alue | 5. srpna 2018 v 9:48 | Reagovat

[1]:  Tys ten článek už zase nečetl, že jo?

3 armag armag | 5. srpna 2018 v 11:20 | Reagovat

Ty krátery nedělaly nějaká děla.
Sama dobře víš, že na zemi žijí jiné civilizace jedny pod zemí, další na druhé straně země.
Ty krátery vznikly z toho, že některá z těch part prostě přiletěla nad Sibiř a vybombardovala to tam.

Dělají to tak pořád, vždy nechají nějakou civilizaci a rozvinout a potom ji zničí.

Běloši nepochází ze sibiře pochází z t druhé strany, jen mají tu smůlu, že když žiješ zde, tak tělo rychle degeneruje, informační pole jsou úmyslně přemazána, takže si nikdo nic nepamatuje...

Ta hračka co je na fotce neudělá vůbec nic, je dobrá tak leda k tomu, aby prorazila hradby nebo potopila loď...

Ty krátery, které jsou na sibiři vyrobil  někdo jiný a použil úplně jinou techniku.

4 armag armag | 5. srpna 2018 v 14:34 | Reagovat

Tady je takové drobné vysvětlení, jak vznikají zkazky o mocné říši. A je jedno, jak se jmenuje - Země zaslíbená nebo třeba Tramtárie.

https://ac24.cz/-/ukrajinsky-poslanec-se-zdesil-ucebnici-zemepisu-pro-osmaky?redirect=%2F

5 Adonajpetr Adonajpetr | 5. srpna 2018 v 14:42 | Reagovat

Můj názor je, že kámen má ještě mnoho skrytých vlastností. Proc by naši předkové stavěli tolik věcí z kamene, když by mohli mit pristup i k jinými materiálům. Navíc my dneska pracujeme hodne s betonem, proc by oni nebyli schopni upravit strukturu kamene tak, aby vypadal stejne, ale měl jiné vlastnosti.Takže kamenne koule mohli mit upravenou vnitřní strukturu nebo dokonce odlevane do formy z jiného betonu, než dneska děláme my. Spise se ale přikláním ke změně struktury hmoty-kamene.  Což by vysvětlovalo proc dnešní námi vytvorene kamenne koule do děla nemohou mit ucinnost. Ono mnohe skály a balvany nás jednou pri jejich prozkoumani dost mozna prekvapi. Vlastně i hory :-D.

6 Zuzka Zuzka | 5. srpna 2018 v 16:00 | Reagovat

Dík za seriál článků a za odkazy u nich. První díl mi přišel přitažený za vlasy - už jen jak se tartary označují z jedné či druhé strany - viz odkaz -http://www.sarakt.eu/tartaria.htm
Ale hned další díly mi připomněly moje pozastavení se nad fotkami Tunguzky- v té době google nebyl a nikdo nebyl, kdo by mi vysvětlil, proč jsou popadané evidentně mladé stromy.Poslední díl mi připomnněl událost před několika lety. Čerbakulsk je na mušce stále  https://www.prirodovedci.cz/magazin/tajemstvi-cebarkulskeho-meteoritu

7 jirik jirik | 5. srpna 2018 v 21:21 | Reagovat

Něco ke Slovanům

I když jsou Slované největší etnickou a jazykovou skupinou v Evropě, vědci o původu Slovanů a jejich raných dějinách stále diskutují. Bohužel mylné představy o Slovanech nejsou neobvyklé.
https://cz.sputniknews.com/svet/201804277232080-myt-Slovane-Evropa/

8 Paskalina Paskalina | E-mail | 6. srpna 2018 v 8:57 | Reagovat

no a já zrovna poslední dny čtu články
https://myslenkyocemkoli.blogspot.com/2017/08/kamenne-koule-2.html
náhody neexistují ;-)
samé kamenné koule ;-)

9 armag armag | 6. srpna 2018 v 10:18 | Reagovat

[7]: Nikdo nemůže vědět, zda jsou mylné nebo jaké vlastně jsou.
Protože přibližně někdy před 7. stoletím se stalo něco, co zlikvidovalo veškeré záznamy o dějinách v zemích severně od Alp.

Teprve od od 9, století existují písemné záznamy.

Nikdo neví, co bylo před tím, takže nikdo ani neví, odkud se Slovani vzali. Jsou to jen bajky.

Něco málo zde. A naní tam vůbec žádná zmínka o nějaké Tatárii.

https://ulozto.cz/!2ZAAPiDfL/wiesner-ivo-narod-v-lenu-bohu-pdf

10 george george | 7. srpna 2018 v 14:39 | Reagovat

[9]:: Když to teda podle tebe nikdo nemůže vědět, tak proč dáváš jako příklad "něčeho ze svého vědění" zrovna jakousi 30-ti stránkovou brožurku nevalného významu s nijak valným obsahem a podivným seznamem bibliografie. Byl jsem zvědav na podporu tvých destruktivních argumentů ve všech diskuzích tohoto seriálu a stáhnul jsem a zběžně pročetl tuto knihu, zda tam je opravdu něco, co by ti dávalo nějakou jistotu ve tvých názorech a abych se něco opravdu zásadního dozvěděl. Ač v knize nic převratného není snad kromě nástinu jednoho nebo více hisTorických mýtů, tak hle, přece něco. Už název knihy může implikovat zmínku o národu bohem zaslíbeným a tedy v tom může být i vysvětlení tvých neochvějných postojů. A teď je obraz jasnější ... arcimag, troll, bohem zaslíbený ať už skutečný, nebo jen syntetický destruktor a napravovač. Jsi odhalen? :D

11 jirik jirik | 8. srpna 2018 v 13:36 | Reagovat

[9]: tak trochu mimo tému -
husitská vozová hradba - dodneška nikdo neví jak ve skutečnosti fungovala
https://cs.wikipedia.org/wiki/Husitský_bojový_vůz

12 armag armag | 8. srpna 2018 v 19:54 | Reagovat

[10]: spíše jsi odhalen ty, žes to nečetl, protože to není židovina jako starý zákon.

Kdybys to četl, tak bys musel přemýšlet o tom, kdo byli ti Tuatha de Danaové, to nebyli židi. Není tam žádná zmínka o tom, že jsme z jeruzaléma a musíme být všichni obřezáni jako členové dvou známých hisTorických náboženství ...

My nepocházíme z tohoto povrchu a tedy ani ze Sibiře.

13 armag armag | 9. srpna 2018 v 8:56 | Reagovat

[10]: Ještě dovětek, protože potom každému, že i toto je fikce.

Bohužel mnoho lidí je tak hloupých, že tomu výmyslu jsou schopni uvěřit a vůbec jim nedojde, že není řeč o Tartárii, ale čingischánově říši, a o té jsme se učili.

Schválně si zjisti, jak Rusové dobývali Sibiř dělali to až v 15. století a zachovali se vůči donorodcům podobně jako běloši, když dobývali USA. Jen na Sibiři byla mnohem menší hustota obyvatel a nepsal o Ni Někdo jako Karel May. Rusové totiž Sibiř získali násilím od tamních domorodců...

Běloši totiž nic jiného neumí, než si vzít od zaostalých domorodců násilím to, co není jejich... A dělali to tak Angličané, Francouzi, Římani, Švédové, Nizozemci, Španělé, Portugalci, Němci, Dánové atd.

A potom vymysleli dojemné příběhy o tom, jak někam přinesli civilizaci...

14 Alue Alue | 9. srpna 2018 v 10:01 | Reagovat

[13]:  To je ale blbost.. ruština je nejstarší jazyk na tomto světě, rusové tam byli minimálně od počátku tohoto matrixu a byli tam i v pátém, minimálně na jeho konci.

15 armag armag | 9. srpna 2018 v 10:54 | Reagovat

ruština určitě není nejstarší jazyk na světě.

Se divím, že na takové hovadiny věříte.

Sanskrt je mnohem starší i hebrejština z těch známějších, které ještě nyní aktivně existují, protože jsou starobylé jazyky - sumerština, aymarština, a kdovíco co ještě, které už dnes jsou více méně jen teoreticky užívané a potom jsou jazyky ve kterých se zachovaly nápisy a nikdo už je neumí rozluštit.

16 Alue Alue | 9. srpna 2018 v 11:30 | Reagovat

[15]:  btw. sumerština byla rozluštěná, je to slovanský jazyk a všichni slované jí rozumí, když dostanou překlad abecedy a mohou ji číst. Akorát to nebylo napsané v těch debilních oficiálních knížkách, které tady fanaticky propaguješ. Vůbec nevíš která bije. V sumeru žili slované. Já ty lidi znala kteří sumer přeložili a vím o čem mluvím, protože mám osobní zkušenost, na rozdíl od tebe.

17 armag armag | 9. srpna 2018 v 21:38 | Reagovat

Fakt by mě zajímalo, kdes přišla na takovou hloupost, že sumerština patří mezi slovanské jazyky.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sumer%C5%A1tina

18 armag armag | 10. srpna 2018 v 7:19 | Reagovat

Tomu, kdo ti nakukal, že sumerština je slovanský jazyk, dej přečíst tohle, je to z wikipedie.
Když na tebe začne někdo mluvit sumersky, tak nebudeš vědět, oč jde, protože sumerština nemá se slovanskými jazyky vůbec nic společného.

Sumerština

Sumerština je starověký vymřelý jazyk používaný v jižní části Mezopotámie od 4. tisíciletí př. n. l. Kolem 1900 př. n. l. byla v běžné mluvě nahrazena akkadštinou, jazykem náboženským a vědeckým však zůstala po dvě další tisíciletí. Sumerština není příbuzná s žádným jiným jazykem a řadí se stejně jako například baskičtina mezi izolované jazyky.

Sumerština je prvním známým psaným jazykem. Používané písmo, zvané klínové, později převzaly další jazyky jako akkadština, ugaritština, ale i chetitština.

Zařazení
Sumerština je aglutinační jazyk, to znamená, že pro vyjádření jedné gramatické funkce požívá jeden afix. Ty se proto od sebe dají více či méně oddělit. Částečně je sumerština i ergativní jazyk (má ve svém systému pád ergativ).

Objevovaly se snahy přiřadit původem sumerštinu snad ke každému známému aglutinačnímu jazyku. Uvažovalo se například o příbuznosti s baskičtinou nebo drávidskými jazyky. Tyto dohady jsou však naprosto nepodložené a lingvistická komunita je neuznává. Pravděpodobnější se zdá zastoupení ve velké nostratické jazykové rodině nebo mezi dené-kavkazskými jazyky, i když existence skupin samotných je často zpochybňována.

19 george george | 13. srpna 2018 v 18:27 | Reagovat

[12]:: po tom, co jsem to napsal, jsem si to pročetl ještě jednou a trochu pomaleji a máš pravdu není to nic jako starý zákon, no ale nic skutečného to taky není. Po pravdě je to velice hustá "bramboračka" všeho možného, dokonce i  ono potvrzení bohem vyvolených tam skutečně je uvedeno jako fakt. Přemýšlet, kdo byl ten či onen je vedlejší v případě, že popisovaná sada obrazů hisTorie nezapadá do žádné mé mozaiky a sama o sobě nepřináší ani logické vazby v uváděných názorech autora (či snad posbíraných úlomků z těch mnoha zdrojů). Autora neznám, nic proti němu tudíž nemám, ale v jeho životopisu se píše, že byl tuším úspěšný v chemickém průmyslu, kde pracoval dlouhá léta.
Pokud prostuduješ zdroje, které uvádím níže, dozvíš se, že aby bylo možné řídit názory čtenářů, je potřeba zakomponovat velké množství "pravdy" a pak je snadné tak schovat i ty ostatní INFORMACE. Pokud je však pravda dostatečně útržkovitá a nekonzistentní, tak ani ta čtenáři nic nedá a zjistí, že tomu nerozumí a že by to musel nabiflovat jako ve škole, aby s těmi informacemi mohl někoho ohromovat.
Že nepocházíme z této planety a darwinova teorie je fake, psal i Levašov a už Slovansko-Árijské védy.

[13]: o Čingischánovi se lze rovněž dočíst i jiné informace, ale pokud někdo lpí na kaleidoskopickém školním vzdělání, tak se odmítne nad alternativními informacemi byť jen zamyslet, jelikoz kognitivní disonance mu to prostě nedovolí. Je potřeba s tím pracovat a je to dlouhá cesta. Bohužel pracujeme jen s InFormacemi a je na každém z nás, co jim dovolíme v našem vědomí a podvědomí vybudovat.
Pokud Rusové dobývali Sibiř, tak to asi nebylo v 15. století, ale už v době po potopení Daarie - severního kontinentu.
K tomuhle "modernímu" rasistickému házení bělochů do jednoho pytle ... je zvláštní, jestli jsi běloch, že jsi na tu hru "naskočil". Tím zase ukazuješ něco ze své adoptované ideologie. Série článků pojednává o Slovanech a ty popisuješ koloniální praktiky anglosasů (rozsévačů civilizace a demonkracie) a ještě je jmenovitě uvádíš. Slované nemají koloniální a otrokářské smýšlení.

[15]:[17]:[18]: sbírej dál data, hledej a studuj (ne ve škole). K prověřovvání a spojování nových dat používej vlastní rozum, vlastní zkušenosti a vlastní svědomí (na serveru tartaria.sk tomu říkají hezky slovensky "zdravomyslie"). Pracuj s tím, že hisTorii píšou vítězové. Přečti Levašova, základy sociologie (levanet). Objev dostatečně všeobecnou teorii řízení a zjisti jak se řídí dav, jaké jsou priority řízení - mimochodem jedna z nich je vytváření a modifikace hisTorie, protože kdo nezná svou minulost, je nucen si ji zopakovat. Loutky v příběhu se mění, ale scénář zůstává a show must go on. Minulost Slovanských kmenů, spousty názvů klanů a rodů, rozepře jejich důvody apod. popisuje Velesova Kniha - možná to oceníš, já jsem tomu ještě na první čtení nepřišel na chuť a nechávám uležet, je to moc dějepisné a mystické.

20 armag armag | 12. září 2018 v 7:24 | Reagovat

https://cs.wikipedia.org/wiki/Tart%C3%A1rie

[19]: O Čingischánovi se dá dočíst mnohé, ale nic to nezmění na tom, že to byl Mongol a ne běloch... I když je potřeba uznat, že Mongolové nejsou zase až tak šikmoocí jako třeba Číňani. U nás ve firmě totiž pracovalo několik Mongolů. A musím uznat, že rozdíly ve vzhledu obličeje jsou patrné teprve při pohledu zblízka, z větší dálky rozdíly nejsou tak moc vidět.

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama